IELTS Listening Level 4.5

cach-khac-phuc-loi-thua-va-thieu-s-trong-bai-thi-ielts-listening

Cách khắc phục lỗi thừa và thiếu “s” trong bài thi IELTS Listening

Bài viết sẽ phân tích các nguyên nhân lỗi thừa và thiếu “s” trong bài thi IELTS Listening cũng như giới thiệu một số phương pháp và lưu ý để thí sinh ...

bởi

Hoàng Phương Anh

Nhiều người học tiếng Anh thường nhầm lẫn giữa liên từ kết hợp và liên từ phụ thuộc, dẫn tới việc sử dụng lẫn lộn 2 loại liên từ này. Tuy vậy, liên từ kết hợp và phụ thuộc có sự khác biệt lớn về chức năng, vị trí và cấu trúc....

bởi

ZIM Academy

Trong bài nghiên cứu này, tác giả sẽ đi sâu tìm hiểu về cách tiếp cận top-down and bottom-up khi nghe tiếng Anh cũng như cách ứng dụng để cải thiện khả năng nghe thông qua hai phương pháp nêu trên....

bởi

ZIM Academy

Giới thiệu các IELTS accent trong bài thi Listening, phân tích đặc điểm và giới thiệu bài nghe mẫu để làm quen tránh tự tin khi làm bài ...

bởi

ZIM Academy