0

IELTS Listening Level 4.5

nhan-dien-vung-chua-dap-an-trong-dang-bai-dien-tu-cho-nguoi-hoc-trinh-do-40

Nhận diện vùng chứa đáp án trong dạng bài điền từ cho người học trình độ 4.0

Bài viết tập trung vào việc giải thích một cách rõ ràng và dễ hiểu về cách nhận diện và xác định vùng chứa thông tin đáp án trong dạng bài điền từ giú...

Hoàng Phương Nam

Bốn kĩ năng tiếng Anh cơ bản gồm Nghe, Nói, Đọc, Viết – mỗi kĩ năng đều đóng vai trò tối yếu trong việc cấu thành trình độ tiếng Anh của mỗi cá nhân, và có mối quan hệ tương thông, mật thiết với nhau....

bởi

Trần Linh Giang

Nhiều người học tiếng Anh thường nhầm lẫn giữa liên từ kết hợp và liên từ phụ thuộc, dẫn tới việc sử dụng lẫn lộn 2 loại liên từ này. Tuy vậy, liên từ kết hợp và phụ thuộc có sự khác biệt lớn về chức năng, vị trí và cấu trúc....

bởi

An Trịnh

Trong bài nghiên cứu này, tác giả sẽ đi sâu tìm hiểu về cách tiếp cận top-down and bottom-up khi nghe tiếng Anh cũng như cách ứng dụng để cải thiện khả năng nghe thông qua hai phương pháp nêu trên....

bởi

ZIM Academy