IELTS Listening Level 4.5

cach-khac-phuc-loi-thua-hoac-thieu-s-cho-danh-tu-trong-ielts-listening

Cách khắc phục lỗi thừa hoặc thiếu "s" cho danh từ trong IELTS Listening

Các cách sửa lỗi thừa và thiếu "s" trong bài thi nghe Listening IELTS. Một số nguyên nhân dẫn tới lỗi thừa và thiếu “s” trong IELTS Listening ...

bởi

Trần Thị Khánh Linh

Nhiều người học tiếng Anh thường nhầm lẫn giữa liên từ kết hợp và liên từ phụ thuộc, dẫn tới việc sử dụng lẫn lộn 2 loại liên từ này. Tuy vậy, liên từ kết hợp và phụ thuộc có sự khác biệt lớn về chức năng, vị trí và cấu trúc....

bởi

Anh Ngữ ZIM