IELTS Listening Level 4.5

cach-cai-thien-ky-nang-nhan-dien-tu-vung-trong-ielts-listening-hieu-qua

Cách cải thiện kỹ năng nhận diện từ vựng trong IELTS Listening hiệu quả

Bài viết này sẽ phân tích nguồn gốc của vấn đề và gợi ý một số giải pháp trong kỹ năng nhận diện từ vựng giúp thí sinh cải thiện khả năng nghe-hiểu trong bài thi IELTS Listening.

0