0

IELTS Listening Level 4.5

listening-ky-nang-an-diem-trong-cac-bai-thi-tieng-anh

Listening – Kỹ năng ăn điểm trong các bài thi tiếng Anh

Bốn kĩ năng tiếng Anh cơ bản gồm Nghe, Nói, Đọc, Viết – mỗi kĩ năng đều đóng vai trò tối yếu trong việc cấu thành trình độ tiếng Anh của mỗi cá nhân, ...

Trần Linh Giang

Nhiều người học tiếng Anh thường nhầm lẫn giữa liên từ kết hợp và liên từ phụ thuộc, dẫn tới việc sử dụng lẫn lộn 2 loại liên từ này. Tuy vậy, liên từ kết hợp và phụ thuộc có sự khác biệt lớn về chức năng, vị trí và cấu trúc....

bởi

ZIM Academy

Trong bài nghiên cứu này, tác giả sẽ đi sâu tìm hiểu về cách tiếp cận top-down and bottom-up khi nghe tiếng Anh cũng như cách ứng dụng để cải thiện khả năng nghe thông qua hai phương pháp nêu trên....

bởi

ZIM Academy