0

IELTS Reading Level 6.5

cach-xac-dinh-quan-diem-tac-gia-de-lam-dang-yes-no-not-given

Cách xác định quan điểm tác giả để làm dạng Yes/ No/ Not given

Bài viết hướng dẫn cách xác định thái độ/ quan điểm của tác giả để áp dụng làm dạng Yes/ No/ Not Given trong bài đọc IELTS Reading. ...

ZIM Academy

Dựa vào những đặc điểm đặc trưng của từng loại văn bản, người đọc sẽ dễ dàng nắm được nội dung và mục đích của người viết, từ đó dễ dàng trả lời các dạng câu hỏi nhất định trong bài thi IELTS Reading....

bởi

ZIM Academy

Giới thiệu một phương pháp để đơn giản hóa dạng bài True - False - Not given trong IELTS Reading: xác định các từ mang nghĩa (content words) trong câu hỏi và so sánh nội dung các từ mang nghĩa đó với nội dung bài đọc để đưa ra đáp án đúng....

bởi

Nguyễn Huỳnh Minh Huy