Go out on a limb - Ý nghĩa, ví dụ, cách dùng & bài tập ứng dụng

Trong việc học Tiếng Anh, để diễn tả “nói khác với mọi người; đặt bản thân vào vị trí khó khăn; rơi vào thế bí, thế kẹt”, người học thường nói “put yourself in a risky situation” . Tuy nhiên, từ này chưa đầy đủ ý người nói muốn diễn và và cũng chưa đủ xác nghĩa. Vì vậy, trong bài học này, tác giả sẽ giới thiệu thành ngữ (idiom) go out in a limb để người học có thêm cách diễn đạt.
ZIM Academy
04/02/2023
go out on a limb y nghia vi du cach dung bai tap ung dung

“Go out on a limb” là gì?

/ɡəʊ aʊt ɑːn ə lɪm/

Chấp nhận rủi ro để làm điều gì đó.

Theo Oxford Dictionary, “go out on a limb” được định nghĩa là “not supported by other people, risk doing something that other people are not prepared to do”.

Phân biệt “go out on a limb” và “take risks”

  • "Go out on a limb" thường được sử dụng trong tình huống mà người nói hoặc hành động đưa ra một quyết định hoặc suy luận không chắc chắn hoặc không được người khác hỗ trợ hoặc không có bằng chứng. Nó liên quan đến việc đưa ra một quyết định hoặc hành động dựa trên cảm giác, sự ước đoán hoặc trí tưởng tượng. Ví dụ: "I'm going out on a limb here, but I think our boss is planning to quit."

  • "Take risks" (có thể hiểu là "liều lĩnh") được sử dụng để chỉ việc đưa ra một quyết định hoặc hành động đầy rủi ro, không chắc chắn về kết quả hoặc có thể gây tổn thất nghiêm trọng. Nó thường được sử dụng trong tình huống kinh doanh, đầu tư hoặc phiêu lưu, nơi mà một người hoặc tổ chức cần phải đưa ra những quyết định đầy rủi ro để đạt được lợi ích cao hơn. Ví dụ: "In order to expand our business, we need to take risks and invest in new technologies."

Tóm lại, "go out on a limb" thường được sử dụng trong tình huống đưa ra quyết định hoặc suy luận không chắc chắn và chủ yếu là dựa trên cảm giác, trong khi "take risks" ám chỉ đưa ra những quyết định đã có nhiều cân nhắc, tính toán nhưng đầy rủi ro để đạt được lợi ích cao hơn.

Ví dụ phân biệt “go out on a limb” và “take risks”

I'm willing to take risks in my career by starting my own business, but I wouldn't go out on a limb and risk everything I have just for my goal.

Tôi sẵn sàng chấp nhận rủi ro trong sự nghiệp của mình bằng cách bắt đầu công việc kinh doanh riêng mình, nhưng tôi sẽ không liều lĩnh và mạo hiểm mọi thứ tôi có chỉ vì mục tiêu của mình đâu.

  • Trong tình huống trên, nhân vật “I” có thể chấp nhận rủi ro bằng cách bắt đầu công việc kinh doanh của riêng mình, vì những  quyết định như thế có thể mang lại cái lợi lâu dài và được tính toán sẵn. Như vậy, ở đây từ “take risks” được sử dụng hợp lý.

  • Tuy nhiên, việc mạo hiểm mọi thứ được coi là “go out on a limb” tại vì nó quá mạo hiểm và không được tính toán, chỉ dựa trên linh cảm, sự ước đoán và cảm xúc của nhân vật “I” nên nó quá nguy hiểm để nhân vật này thực hiện.

“Go out on a limb” trong ngữ cảnh thực tế

Tình huống 1

Amanda: Hey, have you heard about the new school project?

Bob: No, what is it about?

Amanda: Our teacher wants us to create a new product and market it to our classmates. I think we should go out on a limb and create something unique and unconventional.

Bob: Hmm, I'm not sure. I think it's safer to take something that's already been done and make it better. I don't want to take too many risks and fail.

Amanda: Hmm, I guess, so maybe we should plan this more.

Bob: You bet!

Amanda: Này, bạn đã nghe về dự án mới của trường chưa?

Bob: Chưa, nó là về gì đấy?

Amanda: Giáo viên của mình muốn mình tạo ra một sản phẩm mới và tiếp thị nó cho các bạn cùng lớp. Tôi nghĩ chúng ta nên mạo hiểm và tạo ra thứ gì đó độc đáo và khác thường nhỉ

Bob: Hmm, không chắc nữa. Tôi nghĩ sẽ an toàn hơn nếu lấy một cái gì đó đã được thực hiện rồi và làm cho nó tốt hơn ý. Tôi không muốn mạo hiểm quá nhiều rồi lại thất bại ý.

Amanda: Hmm, chắc thế, có lẽ chúng ta nên bàn cái này nhiều hơn nhỉ.

Bob: Chơi luôn!

Tình huống 2

Arturia Hey, have you heard about the new startup that's trying to revolutionize the food industry?

Nero: No, what's special about it?

Arturia: They are using insects as the primary source of protein in their products.

Nero: That sounds unusual, but interesting.

Arturia: Yes, it's definitely going out on a limb, but it could be a game-changer for the food industry.

Nero: I agree. It takes a lot of courage to do that, but sometimes taking risks is necessary for innovation.

Arturia Ê, ông đã nghe nói về công ty khởi nghiệp mới đang cố cách mạng hóa ngành công nghiệp thực phẩm chưa?

Nero: Chưa, có gì đặc biệt thế?

Arturia: Họ đang sử dụng côn trùng làm nguồn protein chính trong các sản phẩm của mình.

Nero: Điều đó nghe khá bất thường, nhưng thú vị phết.

Arturia: Ừ, mạo hiểm phết đấy, nhưng nó có thể là yếu tố thay ngành công nghiệp thực phẩm nhiều đó.

Nero: Đúng đáy. Làm điều đấy là can đảm phết đấy, nhưng đôi khi chấp nhận rủi ro là cần thiết cho sự đổi mới.

Bài tập ứng dụng

Xác định tình huống phù hợp để sử dụng thành ngữ “go out on a limb” để miêu tả suy nghĩ.

The skateboarder relied on simple but effective stunts to gain popularity.

Yes

No

The MasterCook finalist Reynold Peromo risked it all to prepare a highly-demanding cake for the judges.

Yes

No

Johnson calculated the risks of bungee jumping before agreeing to try it out.

Yes

No

The CEO of Epoque invested everything into a new project without much planning.

Yes

No

Nguyen asked Huong out on a date without planning ahead or discussing it with his friends.

Yes

No

Với mỗi tình huống có thể sử dụng “go out on a limb”, mở rộng tình huống đó bằng 2-3 câu, trong đó có sử dụng thành ngữ “go out on a limb”. 

Đáp án gợi ý

TH1: No vì đây là tình huống nói về sự chơi an toàn.

TH2: Yes
Reynold Peromo took a massive risk that could cost him his effort and time on the MasterCook show, as well as the prize itself, but he decided to go out on a limb without much thought, simply because it can make him win.

TH3: No vì sự chấp nhận rủi ro trong tình huống này đã được tính toán kỹ lưỡng.

TH4: Yes
As a CEO, to simply invest everything into a new project without much thought put into it isn’t a calculated risk, but going out on a limb because it can cost the company everything.

TH5: Yes
To ask someone out on a date without planning ahead of discussing with anyone is going out on a limb because of the massive risks taken.

Kết luận

Qua bài học này, tác giả đã giới thiệu thành ngữ “go out on a limb” dùng khi ai đó nói khác với mọi người; ai đó đặt bản thân vào vị trí khó khăn; rơi vào thế bí, thế kẹt. Đồng thời bài viết còn đưa ra bài tập giúp người học tăng khả năng vận dụng và ghi nhớ thành ngữ tốt hơn. Hi vọng bài học này giúp người học có thêm cách để diễn đạt câu chính xác hơn.

Tham khảo thêm khóa học tiếng Anh giao tiếp tại ZIM, giúp học viên cải thiện các kỹ năng giao tiếp và tăng phản xạ trong tình huống thực tế.

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

(0)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833
Đang tải dữ liệu