Judge a book by its cover - Ý nghĩa và cách dùng trong tiếng Anh

Thành ngữ “judge a book by its cover” với nghĩa đen “đánh giá một cuốn sách qua cái bìa” được sử dụng rộng rãi để mô tả hành động đánh giá một điều gì đó qua vẻ bề ngoài. Bài viết bên dưới sẽ giải thích nghĩa, đồng thời đưa ví dụ cách sử dụng thành ngữ này, giúp người đọc hiểu rõ và áp dụng thành ngữ một cách chính xác nhất.
ZIM Academy
06/02/2023
judge a book by its cover y nghia va cach dung trong tieng anh

“Judge a book by its cover” là gì?

/dʒʌdʒ ə bʊk baɪ ɪts ˈkʌvər/

Trông mặt mà bắt hình dong.

Theo từ điển Cambridge, “you can’t judge a book by its cover” được định nghĩa là “said to show that you cannot know what something or someone is like by looking only at that person or thing's appearance”.

Phân biệt “judge a book by its cover” và “judge someone”

  • "Judge a book by its cover" có nghĩa là đưa ra một quan điểm về một thứ gì đó hoặc một người dựa trên vẻ bề ngoài hoặc ấn tượng ban đầu, mà không biết gì thêm về họ. Thành ngữ này thường được sử dụng để cảnh báo về việc đưa ra những phán xét vội vàng hoặc nông cạn. 

  • "Judge someone" có nghĩa là hình thành một ý kiến ​​về một người dựa trên hành vi, tính cách hoặc các khía cạnh khác của tính cách hoặc hành động của họ. Điều này có thể liên quan đến đánh giá về tính trung thực, đạo đức, đáng tin cậy, năng lực hoặc các phẩm chất khác của một người. 

Tóm lại, "judge a book by its cover" cảnh báo về việc đưa ra những phán xét thiển cận dựa trên vẻ bề ngoài, trong khi "judge someone" liên quan đến việc hình thành một ý kiến ​​về một người dựa trên hành vi, tính cách hoặc các khía cạnh khác của họ.

Ví dụ phân biệt “judge a book by its cover” và “judge someone”

John’s mother judged a book by its cover and thought that he made a bad choice just from listening to his description of his girlfriend.

Mẹ của John đã trông mặt mà bắt hình dong và nghĩ rằng anh ấy đã có một lựa chọn tồi khi chỉ nghe anh ấy mô tả về bạn gái anh ấy.

Ở tình huống này, việc đánh giá của mẹ John hoàn toàn dựa trên lời kể của con mình và không thông qua sự hiểu biết sâu rộng gì về bạn gái anh. Nên, “judge a book by its cover được dùng.”

John’s father wanted to meet his girlfriend and have a long chat with her to understand what she’s like before he could judge her.

Cha của John muốn gặp bạn gái của anh ấy và trò chuyện thật lâu với cô ấy để hiểu cô ấy là người như thế nào trước khi ông có thể đánh giá cô ấy.

Ở tình huống này, việc đánh giá của bố John dựa trên những thông tin công bằng mà ông sẽ nhận được sau cuộc nói chuyện dài, nên từ “judge” được dùng.

“Judge a book by its cover” trong ngữ cảnh thực tế

Tình huống 1

James: Kiana! Do you know the guy named Kim from my class?

Kiana: Oh, the fat guy?

James: Yeah, I thought he was pretty weak, but turns out he’s really strong! He carried an entire box of books without breaking a sweat! Me and my friends had to work together to carry one of those!

Kiana: Oh wow! That’s very impressive!

James: Yeah, I guess this is a lesson on why I shouldn’t judge a book by its cover

James: Kiana! Cô có biết ông tên Kim từ lớp tôi không?

Kiana: À, cái thằng béo á?

James: Ừ, tôi đã nghĩ thằng ấy khá yếu, nhưng hóa ra ông ấy khỏe phết! Ông ấy đã mang cả một hộp sách mà chả hề hấn gì luôn! Tôi và mấy thằng bạn đã phải làm việc cùng nhau để mang một trong mấy cái hộp đấy đấy!

Kiana: Ôi chao! Ấn tượng phết đấy!

James: Vâng, tôi đoán đây là một bài học về lý do tại sao tôi không nên trông mặt mà bắt hình dong nhỉ…

Tình huống 2

Dave: Hey Lawrence, what do you think of the new intern, Sara?

Lawrence: Honestly, I don't know much about her. Why do you ask?

Dave: Well, I heard some of the other employees saying she's not very competent and they don't think she'll last long here.

Lawrence: Hmm, I think it's not fair to judge a book by its cover. We should give her a chance to show what she's capable of.

Dave: Yeah, you're right. Maybe we should work with her and see what she can bring to the table.

Lawrence: Absolutely. You never know, she might surprise us.

Dave: Này Lawrence, ông nghĩ gì về cô thực tập sinh mới, Sara?

Lawrence: Thật ra thì tôi không biết nhiều về cô ấy. Sao ông hỏi?

Dave: Thì, tôi nghe một số nhân viên khác nói rằng cô ấy không có năng lực lắm và họ không nghĩ cô ấy sẽ trụ được lâu ở đây ý.

Lawrence: Hmm, tôi nghĩ thật không công bằng khi mình trông mặt mà bắt hình dong. Chúng ta nên cho cô ấy cơ hội để thể hiện khả năng của mình chứ.

Dave: Ừ, ông đúng đấy. Có lẽ chúng ta nên làm việc với cô ấy và xem những gì cô ấy có thể mang lại cho bàn.

Lawrence: Chắc chắn rồi. Kẻo cô ấy làm mình ngạc nhiên cũng nên.

Bài tập ứng dụng

Xác định tình huống phù hợp để sử dụng thành ngữ “judge a book by its cover” để miêu tả thái độ.

Jean saw an ugly book in her house and threw it away, not knowing that it was a very prized book.

Yes

No

Juan ignored a restaurant because of its badly-designed logo, not knowing that many world-class chefs praised it.

Yes

No

Mark had a talk with the new employee to see if he’s worthy for the job.

Yes

No

Cammy did not like the restaurant she went to and gave it a 1 star rating.

Yes

No

Many divers underestimate the jellyfish, not knowing that it’s one of the most dangerous creatures at sea.

Yes

No

Với mỗi tình huống có thể sử dụng “judge a book by its cover”, mở rộng tình huống đó bằng 2-3 câu, trong đó có sử dụng thành ngữ “judge a book by its cover”. 

Đáp án gợi ý

TH1: Yes
Jean did not take a look inside the book she threw away and just decided that it was worthless based on its appearance. Thus she judged a book by its cover and didn’t know it was valuable.

TH2: Yes
Juan judged a book by its cover by ignoring the restaurant just because he found the logo ugly, before he even took a look at the menu or searched the reviews online. So, he didn’t know that it was a good restaurant.

TH3: No vì Mark đã đánh giá nhân viên mới một cách công bằng.

TH4: No vì Cammy chỉ đang đánh giá, chứ không nhắc đến tiêu chí gì.

TH5: Yes
The jellyfish, despite its appearance, is a scary animal, but the divers decided to judge a book by its cover, underestimating the jellyfish despite its poison.

Kết luận

Tóm lại, thành ngữ judge a book by its cover được sử dụng để mô tả hành động “trông mặt mà bắt hình dong”. Qua bài viết, tác giả hi vọng người đọc có thể nắm được cấu trúc và sử dụng thành thạo thành ngữ này. Người đọc có thể áp dụng thành ngữ “judge a book by its cover” và ý tưởng từ các ví dụ, bài tập trong bài để hoàn thiện bài nói của bản thân.

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

5.0 / 5 (1 đánh giá)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Kiểm tra trình độ
Học thử trải nghiệm