Middle-of-the-road - Ý nghĩa, ví dụ và cách dùng trong tiếng Anh

Trong việc học Tiếng Anh, để diễn tả “điều gì đó, thứ gì đó ở mức ôn hòa; tầm trung hoặc được chấp nhận bởi nhiều người”, người học thường nói “be middle” hoặc “be average” . Tuy nhiên, từ này chưa đầy đủ ý người nói muốn diễn và và cũng chưa đủ xác nghĩa. Vì vậy, trong bài học này, tác giả sẽ giới thiệu thành ngữ (idiom) middle-of-the-road để người học có thêm cách diễn đạt.
ZIM Academy
06/02/2023
middle of the road y nghia vi du va cach dung trong tieng anh

“Middle-of-the-road” là gì?

/ˈmɪdl əv ðə rəʊd/

Ôn hòa; tầm trung, được chấp nhận bởi hầu hết mọi người.

Theo Cambridge Dictionary, “middle-of-the-read” được định nghĩa là “used to describe a person, organization, opinion, or type of entertainment that is not extreme and is acceptable to or liked by most people.”

Phân biệt “middle-of-the-road” và “average”

  • "Middle-of-the-road" được sử dụng để miêu tả một cái gì đó ở tầm trung, không quá cực đoan và không quá đặc biệt, và do đó được chấp nhận hoặc thích hợp với hầu hết mọi người. “Middle-of-the-road” miêu tả một tính chất tuy không quá nổi bật nhưng vẫn có màu sắc tích cực.

  • Trong khi đó, "average" cũng có thể ám chỉ một thứ gì đó là bình thường hoặc điển hình, không có bất kỳ phẩm chất nổi bật hay xuất sắc nào. “Average” đôi khi sẽ mang màu sắc tiêu cực trong một số tình huống nhất định.

Ví dụ phân biệt “middle-of-the-road” và average

Mary's music taste is middle-of-the-road, she likes some pop songs but also some indie songs.

Gu nhạc của Mary khá ôn hòa, cô ấy thích một số bài hát pop nhưng cũng có một số bài hát indie.

Trong tình huống này, “middle-of-the-road” cho thấy gu nhạc của Mary không quá đặc biệt hay khác lạ, nên có thể được thích bởi nhiều người, cả những người thích pop và indie.

Manny’s taste in music is very average and unimpressive, he only listens to generic modern pop songs.

Gu âm nhạc của Manny rất bình thường và không mấy ấn tượng, anh ấy chỉ nghe những bài hát pop hiện đại tầm thường thôi.

Trong tình huống này, “average” cho thấy gu của Manny chả có gì lạ hay là ấn tượng, mang màu sắc tiêu cực.

“Middle-of-the-road” trong ngữ cảnh thực tế

Tình huống 1

As the election season heats up, many politicians are aiming for the hearts of voters with their extreme stances.

However, one has managed to stand out from the crowd by taking a middle-of-the-road approach to the issues. Sarah Johnson, a member of the Independent Party, has gained popularity in recent months by presenting a balanced and moderate platform that appeals to a wide range of voters. While some criticize her for lacking strong convictions, others see her as a breath of fresh air in a political landscape that is often dominated by extreme positions.

Despite facing tough competition from candidates on both sides of the political spectrum, Johnson's middle-of-the-road policies have put her in a strong position heading into the election.

Khi mùa bầu cử nóng lên, nhiều chính trị gia đang nhắm đến trái tim của cử tri với lập trường cực đoan của họ.

Tuy nhiên, một người đã cố gắng nổi bật giữa đám đông bằng cách tiếp cận vấn đề theo đường lối trung dung. Sarah Johnson, một thành viên của Đảng Độc lập, đã trở nên nổi tiếng trong những tháng gần đây nhờ đưa ra một nền tảng cân bằng và ôn hòa, thu hút nhiều cử tri. Trong khi một số người chỉ trích bà thiếu sự mạnh mẽ, thì những người khác coi bà như một luồng gió mới trong bối cảnh chính trị thường bị chi phối bởi các quan điểm cực đoan.

Mặc dù phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt từ các ứng cử viên ở cả hai phe chính trị, các chính sách trung dung của Johnson đã giúp bà có một vị trí vững chắc trước cuộc bầu cử.

Tình huống 2

John: Hey, have you heard about the new student council president?

Sarah: Yeah, I have. What do you think about her?

John: Honestly, I think she's playing it too safe with her policies. Her ideas seem very middle-of-the-road to me.

Sarah: I see what you mean, but sometimes that's what we need. Maybe it's a good thing she's not taking extreme positions on issues.

John: I guess you're right. It's just that I wish she had more bold and innovative ideas.

Sarah: Well, maybe she will surprise us later on. Let's just wait and see.

John: Ê này, bà đã nghe nói về chủ tịch hội học sinh mới chưa?

Sarah: Rồi. Ông nghĩ gì về cô ấy?

John: Thành thật mà nói, tôi nghĩ cô ấy đang chơi an toàn với các chính sách của mình quá. Ý tưởng của cô ấy có vẻ rất tầm trung đối với tôi.

Sarah: Tôi hiểu mà, nhưng đôi khi đó là điều mình cần ý. Có thể việc cô ấy không có quan điểm cực đoan về các vấn đề là một điều tốt đấy.

John: Chắc bà đúng. Tôi chỉ ước cô ấy có những ý tưởng táo bạo và đổi mới hơn thôi.

Sarah: Thì, có lẽ sau này cô ấy sẽ làm mình sốc đó. Mình cứ đợi và xem thôi.

Bài tập ứng dụng

Xác định tình huống phù hợp để sử dụng thành ngữ “middle-of-the-road” để miêu tả tính chất.

The food in Sushang Eateries is normal but suitable for many tastes.

Yes

No

The novel’s plot was criticized for lacking originality and being so generic that no one can like it.

Yes

No

Alive Until Sundown's music has catchy tunes that appeal to mainstream audiences.

Yes

No

Marthe focuses on creating very elaborate and complex clothes for customers who wish to wear something different.

Yes

No

Susan Strong has a very balanced and moderate view when it comes to movies, she just likes anything that’s nice, so she gets along with most movie buffs.

Yes

No

Với mỗi tình huống có thể sử dụng “middle-of-the-road”, mở rộng tình huống đó bằng 2-3 câu, trong đó có sử dụng thành ngữ “middle-of-the-road”. 

Đáp án gợi ý

TH1: Yes
The food in Sushang Eateries are middle-of-the-road for having nothing remarkable, but attracting people nonetheless. It’s food that can be enjoyed by many people no matter their tastes, and isn't too extreme in taste or design.

TH2: No vì đây là tình huống nói lên sự tầm thường và không có gì đáng khen.

TH3: Yes
Though Alive Until Sundown’s music doesn't attract fans from every genre, they are perfectly fine and middle-of-the-road by catering to the tastes of many mainstream audiences.

TH4: No vì đây là tình huống nói lên sự phá cách, thay vì là ôn hòa.

TH5: Yes
Susan Strong’s views may not be something remarkable or noteworthy, but by being middle-of-the-road and having no strong tastes or thoughts, she can be well-liked by her movie-goer peers.

Tổng kết

Qua bài học này, tác giả đã giới thiệu thành ngữ middle-of-the-road dùng khi nói điều gì đó, thứ gì đó ở mức ôn hòa; tầm trung hoặc được chấp nhận bởi nhiều người. Đồng thời bài viết còn đưa ra bài tập giúp người học tăng khả năng vận dụng và ghi nhớ thành ngữ tốt hơn. Hi vọng bài học này giúp người học có thêm cách để diễn đạt câu chính xác hơn.

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

(0)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Chat nhanh
Chat Messenger
Đăng ký tư vấn
1900 2833