On the same page - Cách dùng chi tiết và bài tập ứng dụng

Trong việc học tiếng Anh, để diễn tả “chung quan điểm, cùng ý kiến”, người học thường nói “have the same ideas” hoặc “have the same perspectives about something”. Tuy nhiên, từ này chưa đầy đủ ý người nói muốn diễn và và cũng chưa đủ xác nghĩa. Vì vậy, trong bài học này, tác giả sẽ giới thiệu thành ngữ (idiom) on the same page để người học có thêm cách diễn đạt.
ZIM Academy
10/03/2023
on the same page cach dung chi tiet va bai tap ung dung

“On the same page” là gì?

/ɑːn ðə seɪm peɪdʒ/

Chung quan điểm, cùng ý kiến.

Theo Cambridge Dictionary, “on the same page” được định nghĩa là “to have the same ideas as someone else”.

Phân biệt “on the same page” và “in agreement”

  • “On the same page" ngụ ý rằng mọi người không chỉ đồng ý với một điểm cụ thể mà còn có một sự hiểu biết chung về những gì đang được thảo luận. Điều này cho thấy mọi người có cùng một mức độ kiến thức và tất cả đều có nhận thức tương đồng về các thông tin đang được đề cập. "On the same page” cũng ngụ ý đến một cảm giác đoàn kết và tinh thần làm việc nhóm tốt. Nó cho thấy rằng mọi người đang cùng nhau làm việc để đạt được một mục tiêu chung và rằng tất cả đều đồng ý với kế hoạch. Cụm từ ngụ ý một cảm giác hợp tác và sự cộng tác, nơi mọi người cùng làm việc với nhau để đạt được một mục tiêu chia sẻ.

  • "In agreement" đơn thuần chỉ có nghĩa là mọi người chia sẻ cùng một ý kiến hoặc quan điểm về một chủ đề cụ thể. Nó không nhất thiết ngụ ý rằng mọi người có cùng một mức độ kiến thức hoặc hiểu biết, hoặc rằng họ đang làm việc với nhau để đạt được một mục tiêu chung. 

Tóm lại, "on the same page" nhấn mạnh sự hiểu biết chung giữa hai hoặc nhiều người, trong khi "in agreement" đơn thuần chỉ có nghĩa là mọi người có sự đồng thuận về 1 vấn đề nào đó.

Ví dụ phân biệt “on the same page” và “in agreement”

We might have different approaches, but we're on the same page about the goal we want to achieve.

Ta có thể có những cách tiếp cận khác nhau, nhưng ta có cùng quan điểm về mục tiêu mà mình muốn đạt được.

Trong tình huống này, “on the same page” được sử dụng để cho thấy sự chấp nhận và đoàn kết giữa mọi người dù họ có ý kiến khác nhau. Nó cũng nói lên việc mọi người ở đây đều trung một mục tiêu.

After several discussions, we were finally in agreement about the best course of action to take.

Sau nhiều cuộc thảo luận, cuối cùng chúng tôi đã đồng ý về cách hành động tốt nhất để thực hiện.

Trong tình huống này, “in agreement” chỉ cho thấy việc mọi người đang cùng một ý kiến hay quan điểm về một chủ đề, chứ không nói lên sự tôn trọng và chung mục đích.

“On the same page” trong ngữ cảnh thực tế

Tình huống 1

Tom: Hey, have you started working on our group project?

Samantha: Yeah, I have. I've been doing research on our assigned topic.

Tom: Great, I've been doing the same. What about the rest of our group?

Samantha: I'm not sure, but hopefully, they're on the same page as us.

Tom: Yeah, it would be helpful if everyone is working towards the same goal and understood exactly what we needed.

Samantha: Agreed. It would make our job so much easier.

Tom: Ê này, cậu đã bắt đầu thực hiện dự án nhóm của chúng ta chưa?

Samantha: Rồi. Tôi đang nghiên cứu về chủ đề được giao cho mình đấy.

Tom: Tuyệt, tôi cũng đang làm như vậy đây. Những người còn lại trong nhóm mình thì sao?

Samantha: Chả chắc nữa nhưng hy vọng rằng chúng nó cùng quan điểm với mình.

Tom: Ừ, sẽ khá là hữu ích nếu ai cũng hướng tới cùng một mục tiêu và hiểu chính xác những gì mình cần.

Samantha: Chuẩn luôn. Làm cho việc mình dễ hơn nhiều.

Tình huống 2

In the aftermath of a scandal involving one of its high-level executives, the board of directors of HappyGraph has agreed to cut ties with the individual.

In a statement issued yesterday, the board announced that it had concluded an internal investigation into the matter and had determined that the individual's actions were not in line with the company's values and principles. 

"As an organization, we are committed to maintaining the highest ethical standards, and we believe that this decision is in the best interests of our employees, customers, and stakeholders," the statement read. "We are all on the same page when it comes to our commitment to integrity and responsibility, and we will continue to work to ensure that our actions are consistent with these values." 

The board did not disclose the identity of the individual in question in order to protect their privacy.

Sau vụ bê bối liên quan đến một trong những giám đốc điều hành cấp cao của công ty, ban giám đốc của HappyGraph đã đồng ý cắt đứt quan hệ với cá nhân này.

Trong một tuyên bố đưa ra ngày hôm qua, hội đồng quản trị thông báo rằng họ đã kết thúc một cuộc điều tra nội bộ về vấn đề này và đã xác định rằng hành động của cá nhân đó không phù hợp với các giá trị và nguyên tắc của công ty.

"Là một tổ chức, chúng tôi cam kết duy trì các tiêu chuẩn đạo đức cao nhất và chúng tôi tin rằng quyết định này mang lại lợi ích tốt nhất cho nhân viên, khách hàng và các bên liên quan của chúng tôi", theo lời tuyên bố. "Tất cả chúng ta đều có cùng quan điểm về việc chắc chắn về tính liêm chính và trách nhiệm, và chúng ta sẽ tiếp tục làm việc để đảm bảo rằng các hành động của chúng tôi nhất quán với những giá trị này."

Hội đồng quản trị đã không tiết lộ danh tính của cá nhân được đề cập để bảo vệ quyền riêng tư của họ.

Bài tập ứng dụng

Xác định tình huống phù hợp để sử dụng thành ngữ “on the same page” để miêu tả suy nghĩ.

GoldenClouds music’s executives all decided to cut ties with Jason Schmidt after his scandal.

Yes

No

Jane and her girlfriend always communicate with each other openly to make sure their relationship stays healthy.

Yes

No

To avoid confusion, the Red Team made sure that everyone knew the tasks and goals of the group.

Yes

No

Larry’s father and mother are in an unhappy marriage and disagree with each other a lot.

Yes

No

Laurent doesn’t believe in the causes of his charity even though he works for them.

Yes

No

Với mỗi tình huống có thể sử dụng “on the same page”, mở rộng tình huống đó bằng 2-3 câu, trong đó có sử dụng thành ngữ “on the same page”. 

Đáp án gợi ý

TH1: Yes
All of GoldenCloud executives had the same goal in mind: to cut ties with Jason Schmidt to preserve their reputation, which means they’re all on the same page about this issue.

TH2: Yes
Jane and her girlfriend both want their relationship to stay healthy and communicate with each other openly about their wants and needs, which means that they’re on the same page about the topic.

TH3: Yes
To avoid confusion and make sure everyone is on the same page about what the team needed to do and how they can achieve their goals, the Red Team communicated and understood each other.

TH4: No vì đây là tình huống nói lên sự không đồng ý quan điểm.

TH5: No vì đây là tình huống về việc không cùng mục tiêu chung.

Tổng kết

Qua bài học này, tác giả đã giới thiệu thành ngữ on the same page dùng khi nói ai đó hay nhóm người nào đó có chung quan điểm, cùng ý kiến. Đồng thời bài viết còn đưa ra bài tập giúp người học tăng khả năng vận dụng và ghi nhớ thành ngữ tốt hơn. Hi vọng bài học này giúp người học có thêm cách để diễn đạt câu chính xác hơn.

Tham khảo thêm khóa học tiếng Anh giao tiếp tại ZIM, giúp học viên cải thiện các kỹ năng giao tiếp và tăng phản xạ trong tình huống thực tế.

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

(0)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833