Unit 6, 7, 8 - Review 3 - Tiếng Anh 10 Global Success

Bài viết cung cấp đáp án chính xác kèm giải thích chi tiết bài tập Review 3: Unit 6, 7, 8 - Tiếng Anh lớp 10 Global Success
ZIM Academy
11/07/2023
unit 6 7 8 review 3 tieng anh 10 global success

Tiếng Anh lớp 10 Review 3: Language

Pronunciation

Read the following sentences. Underline the stressed words in each sentences, then mark the stressed syllables in these words. Listen and check.

Vocabulary

1. Match the words that go together.

2. Complete the sentences with the correct form of the words in brackets.

Grammar

1. Choose the best relative pronoun to complete each sentence.

2. Rewrite the sentences using comparative and superlative adjectives or the passive voice without changing their meanings.

Giải chi tiết: Tiếng Anh lớp 10 Review 3 Language.

Tiếng Anh lớp 10 Review 3: Skills

Listening

1. Listen and choose the best title for the talk.

2. Listen again and complete each sentence with ONE word.

Speaking

Work in pairs. Share your opinions about the advantages of learning English and other subjects online. Use the ideas in Listening and the expressions below to help you.

Reading

1. Read the text and match the highlighted words with their meanings.

2. Read the text again and decide whether the statements are true (T) or false (F).

Writing

Write a paragraph (120 - 150 words) about an international organisation you have learnt about (e.g. UN, UNICEF, WTO). Use the outline below to help you.

Giải chi tiết: Tiếng Anh lớp 10 Review 3 Skills.

Xem tiếp: Tiếng Anh lớp 10 Unit 9: Protecting the environment.

Tổng kết

Trên đây là toàn bộ đáp án và giải thích chi tiết bài tập SGK Tiếng Anh 10 Review 3: Unit 6, 7, 8. Thông qua bài viết trên, Anh ngữ ZIM hy vọng rằng học sinh sẽ tự tin học tập tốt với môn Tiếng Anh 10 Global Success. Ngoài ra, Anh ngữ ZIM hiện đang tổ chức các khóa học IELTS với lộ trình cá nhân hoá được thiết kế phù hợp với nhu cầu, trình độ và tiết kiệm tới 80% thời gian tự học giúp học viên nâng cao trình độ tiếng Anh và đạt kết quả tốt trong kỳ thi IELTS.

Tham khảo thêm: 7 lý do tại sao phải học IELTS từ cấp 2, 3


Học sinh được hỗ trợ giải đáp thắc mắc, chữa bài tập trên diễn đàn ZIM Helper bởi các Giảng viên chuyên môn đang giảng dạy tại ZIM.

Tác giả: Lê Minh Khôi

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

5.0 / 5 (1 đánh giá)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Chat nhanh
Chat Messenger
Đăng ký tư vấn
1900 2833