Communication and culture / CLIL - Unit 2 - Tiếng Anh 10 Global Success (trang 25, 26 tập 1)

Bài viết cung cấp đáp án chính xác kèm giải thích chi tiết bài tập Unit 2: Communication and culture / CLIL - Tiếng Anh lớp 10 Global Success (trang 25, 26 tập 1). Nội dung được biên soạn bởi đội ngũ chuyên môn tại Anh Ngữ ZIM để giúp học sinh nắm vững kiến thức và học tập hiệu quả môn tiếng Anh 10 Unit 2.
Lê Minh Khôi
18/07/2023
communication and culture clil unit 2 tieng anh 10 global success trang 25 26 tap 1

Everyday English

Asking for and giving advice

1. Listen and complete the conversation with the expressions in the box. Then practise it in pairs.

Lan: I was asked to give a presentation on climate change next week.

        (1) What should I do, Mai?

Mai: (2) You should search for information about the topic on the Internet.

Lan: (3) Should I also read books in the library?

Mai: That's a good idea. (4) I advise you to collect information from different sources.Then you can decide what to include in the presentation.

2. Work in pairs. Make similar conversations asking for and giving advice about green living. Use the expressions below to help you.

Đoạn hội thoại mẫu:

Student A: I was asked to give a presentation on Carbon footprint next week. Do you have any suggestions for me?

Student B: How about searching for information about the topic on the internet?

Student A: That sounds good. Should I also read books in the library?

Student B: Great idea. If I were you, I would collect information from different sources. Then I can decide what to include in the presentation.

(Dịch:

Học sinh A: Mình được yêu cầu thuyết trình về dấu chân Các-bon vào tuần tới. Bạn có gợi ý nào cho mình không?

Học sinh B: Tìm kiếm thông tin về chủ đề này trên internet thì sao?

Học sinh A: Nghe hay đấy. Mình cũng nên đọc sách trong thư viện đúng không?

Học sinh B: Ý kiến hay đấy. Nếu mình là bạn, mình sẽ thu thập thông tin từ nhiều nguồn khác nhau. Sau đó, mình có thể quyết định những gì sẽ trình bày trong bài thuyết trình.)

CLIL

1. Read the text and complete the table.

Carbon footprint

Definition

Effects of large carbon footprint

Ways to reduce it

Carbon footprint is:

 • the total amount of (1) _____ produced by human activities

 • emissions of other greenhouse gases

 • Increasing (2) _____ and air pollution

 • Destroying the natural world

Make your daily activities eco-friendly by:

 • taking shorter (3) _____ 

 • using (4) _____, walking or cycling

1. Đáp án: CO2

 • Loại từ cần điền: danh từ

 • Vị trí thông tin: “A carbon footprint is the total of CO2 produced by human activities.”

 • Giải thích: thông tin trong bài đọc cho thấy rằng dấu chân Cac-bon là tổng lượng khí CO2 được tạo ra bởi các hoạt động của con người. Vậy từ cần điền vào chỗ trống là CO2

2. Đáp án: global temperatures

 • Loại từ cần điền: danh từ

 • Vị trí thông tin: “Too much CO2 in the Earth’s atmosphere can cause serious problems. It can lead to increasing global temperatures and air pollution

 •  Giải thích: thông tin trong bài đọc cho thấy rằng quá nhiều khí CO2 trong bầu khí quyển của trái đất có thể gây ra các vấn đề nghiêm trọng: tăng nhiệt độ toàn cầu, ô nhiễm không khí, … Vậy từ cần điền vào chỗ trống là “global temperatures”-nhiệt độ toàn cầu.

3. Đáp án: showers

 •  Loại từ cần điền: danh từ

 •  Vị trí thông tin: “You can do it by making your daily activities eco-friendly. For example, you can take shorter showers.”

 •  Giải thích: thông tin trong bài đọc cho thấy rằng bạn có thể làm giảm lượng khí CO2 thải ra bằng các hoạt động hằng ngày thân thiện với môi trường như ít tắm bằng vòi hoa sen hơn. Vậy từ cần điền vào chỗ trống là “showers”-vòi hoa sen.

4. Đáp án: public transport

 •  Loại từ cần điền: danh từ

 •  Vị trí thông tin: “Instead of using your car or personal motorbike, you should use public transport

 •  Giải thích: thông tin trong bài đọc cho thấy rằng thay vì dùng xe ô tô hoặc xe máy cá nhân, bạn nên dùng phương tiện công cộng. Vậy từ cần điền vào chỗ trống là “public transport”-phương tiện công cộng.

2. Work in pairs. Discuss things you can do to reduce your carbon footprint.

Gợi ý câu trả lời:

There are many things we can do to reduce our carbon footprint (có rất nhiều việc chúng ta có thể làm để giảm lượng khí CO2 thải ra):

 • cycle to school instead of asking our parent to drive us (đi xe đạp đến trường thay vì bảo bố mẹ chở)

 •  bring reusable bags when we go shopping (mang theo túi có thể tái sử dụng khi đi mua sắm)

 • recycle used items (tái chế đồ vật đã qua sử dụng)

 • take shorter showers (ít tắm bằng vòi hoa sen)

 • unplug our electronic equipment and don’t leave our phone on charge when the battery is already full (rút phích cắm thiết bị điện tử của chúng ta ra và không sạc điện thoại khi pin đã đầy)

Xem thêm: Soạn tiếng Anh lớp 10 Unit 2 Looking back.

Tổng kết

Trên đây là toàn bộ đáp án và giải thích chi tiết bài tập SGK Tiếng Anh 10 Unit 2: Communication and culture / CLIL. Thông qua bài viết trên, Anh ngữ ZIM hy vọng rằng học sinh sẽ tự tin học tập tốt với môn Tiếng Anh 10 Global Success. Ngoài ra, Anh ngữ ZIM hiện đang tổ chức các khóa học IELTS với lộ trình cá nhân hoá được thiết kế phù hợp với nhu cầu, trình độ và tiết kiệm tới 80% thời gian tự học giúp học viên nâng cao trình độ tiếng Anh và đạt kết quả tốt trong kỳ thi IELTS.


Học sinh được hỗ trợ giải đáp thắc mắc, chữa bài tập trên diễn đàn ZIM Helper bởi các Giảng viên chuyên môn đang giảng dạy tại ZIM.

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

5.0 / 5 (2 đánh giá)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Chat nhanh
Chat Messenger
Đăng ký tư vấn
1900 2833