Humans and the environment - Unit 2 - Tiếng Anh 10 Global Success

Bài viết cung cấp đáp án chính xác kèm giải thích chi tiết bài tập Unit 2: Humans and the environment - Tiếng Anh lớp 10 Global Success.
ZIM Academy
02/07/2023
humans and the environment unit 2 tieng anh 10 global success

Ở Unit 2 của sách giáo khoa tiếng Anh lớp 10, học sinh sẽ làm quen và khám phá chủ đề Humans and the environment. Ở chủ đề này, thí sinh sẽ tìm hiểu các kiến thức về những hoạt động của con người và môi trường, ví dụ các kiến thức liên quan đến những biện pháp cải thiện môi trường. Bài viết sau sẽ cung cấp đáp án và lời giải chi tiết của phần Getting Started trong SGK Tiếng Anh lớp 10 Unit 2 để hỗ trợ người học hiệu quả khi chuẩn bị bài.

Getting started

1. Listen and read

2. Read the conversation again and answer the following questions.

3. Match the verbs and phrasal verbs in A with suitable nouns or noun phrases in B to make phrases in 1.

4. Complete the following sentences based on the conversation in 1.

Giải chi tiết: Tiếng Anh lớp 10 Unit 2: Getting Started.

Language

Pronunciation

1. Listen and repeat. Pay attention to the consonant blends /kl/, /pl/, /gr/ and /pr/.

2. Listen and practise saying the following sentences.

Vocabulary

1. Match the words and phrases with their meanings.

2. Complete the sentences using the words and phrases in 1.

Grammar

Complete the following sentences with will or the correct form of be going to.

Passive voice

Rewrite the following sentences using the passive voice. Begin each sentence as shown.

Giải chi tiết: Tiếng Anh lớp 10 Unit 2: Language.

Reading

1. Work in groups. Look at the pictures and answer the questions.

2. Read the following text and choose the best title for it.

3. Circle the correct meanings of the highlighted words and phrases in the text.

4. Read the text again and decide whether the following statements are true (T) or false (F).

5. Work in pairs. Discuss the following question.

Giải chi tiết: Tiếng Anh lớp 10 Unit 2: Reading.

Speaking

1. Which of the following activities do you think teenagers should or shouldn’t do to live green? Put a tick in the appropriate column.

2. The table below presents the reasons why teenagers should or shouldn’t do the activities in 1. Work in pairs and match them with the activities.

3. Work in groups. Discuss and present your ideas about what you should or shouldn’t do to live green.

Giải chi tiết: Tiếng Anh lớp 10 Unit 2: Speaking.

Listening

1. Work in pairs. Look at the picture and answer the questions.

2. Listen to an announcement about a Go Green Weekend event and decide whether the following statements are true (T) or false (F).

3. Listen again and complete each gap in the table with one word from the recording.

4. Work in groups.Discuss the following question.

Giải chi tiết: Tiếng Anh lớp 10 Unit 2: Listening.

Writing

1. Work in pairs. Match the suggestions for improving the environment with their expected results.

2. Read the incomplete paragraph about ways to improve the environment. Fill in the blanks with the words and phrases from the box.

3. Add two more suggestions to improve the environment in your school to complete the paragraph in 2. Use the ideas in 1 to help you.

Giải chi tiết: Tiếng Anh lớp 10 Unit 2: Writing.

Communication and Culture / CLIL

Everyday English

1. Listen and complete the conversation with the expressions in the box. Then practise it in pairs.

2. Work in pairs. Make similar conversations asking for and giving advice about green living. Use the expressions below to help you.

CLIL

1. Read the text and complete the table.

2. Work in pairs. Discuss things you can do to reduce your carbon footprint.

Giải chi tiết: Tiếng Anh lớp 10 Unit 2: Communication and Culture / CLIL.

Looking back

Pronunciation

Listen and underline the words with the consonant blends /kl/, /pl/, /gr/ or /pr/. Then practise reading the sentences.

Vocabulary

Complete the sentences. Use the words and phrases in the box.

Grammar

Choose the best answers.

Giải chi tiết: Tiếng Anh lớp 10 Unit 2: Looking back.

Project

Work in groups. Make a plan for a Go Green Weekend event. Think of activities that you can organise during the weekend. You should also provide the reasons and expected results of each activity you suggest.

Giải chi tiết: Tiếng Anh lớp 10 Unit 2: Project.

Xem tiếp: Tiếng Anh lớp 10 Unit 3: Music.

Trên đây là toàn bộ đáp án và giải thích chi tiết bài tập SGK Tiếng Anh 10 Unit 2: Humans and the environment. Thông qua bài viết trên, Anh ngữ ZIM hy vọng rằng học sinh sẽ tự tin học tập tốt với môn Tiếng Anh 10 Global Success. Ngoài ra, Anh ngữ ZIM hiện đang tổ chức các khóa học IELTS với lộ trình cá nhân hoá được thiết kế phù hợp với nhu cầu, trình độ và tiết kiệm tới 80% thời gian tự học giúp học viên nâng cao trình độ tiếng Anh và đạt kết quả tốt trong kỳ thi IELTS.

Tìm hiểu thêm: 7 lý do tại sao phải học IELTS từ cấp 2.

Tác giả: Lê Minh Khôi

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

5.0 / 5 (2 đánh giá)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833