Listening - Unit 2 - Tiếng Anh 10 Global Success (trang 24 tập 1)

Bài viết cung cấp đáp án chính xác kèm giải thích chi tiết bài tập Unit 2: Listening - Tiếng Anh lớp 10 Global Success (trang 24 tập 1). Nội dung được biên soạn bởi đội ngũ chuyên môn tại Anh Ngữ ZIM để giúp học sinh nắm vững kiến thức và học tập hiệu quả môn tiếng Anh 10 Unit 2.
Lê Minh Khôi
20/07/2023
listening unit 2 tieng anh 10 global success trang 24 tap 1

A green event

1. Work in pairs. Look at the picture and answer the questions.

What are they doing? Why?

They are cleaning up a place. Some people are picking up rubbish, bottles and plastic bags while some others are watering trees. They are doing  the clean-up activity because this makes the environment greener and makes the street less dirty.

(Dịch: 

Họ đang dọn dẹp một nơi. Một vài người đang nhặt rác, chai và túi nhựa trong khi vài người khác đang tưới cây. Họ đang tham gia hoạt động dọn vệ sinh vì việc này làm cho môi trường xanh hơn và làm cho đường phố ít bẩn hơn.)

2. Listen to an announcement about a Go Green Weekend event and decide whether the following statements are true (T) or false (F).

1. At the club meeting, the speaker only talks about the teams and activities.

 • Đáp án: T

 • Từ khoá: teams, activities

 • Giải thích: Trong bài nghe có nói rằng “Before presenting the event schedule, let me briefly tell you about the teams and activities” (trước khi trình bày lịch trình của sự kiện, hãy để tôi nói cho các bạn về các nhóm và các hoạt động một cách ngắn gọn).

2. The Clean-up Team will pick up rubbish in the central market.

 • Đáp án: F

 • Từ khoá: Clean-up Team, pick up rubbish, central market

 • Giải thích:  Trong bài nghe có nói rằng“The Clean-up Team will be responsible for cleaning the central park in our town” (nhóm dọn vệ sinh sẽ chịu trách nhiệm dọn dẹp công viên trung tâm ở thị trấn của mình)

3. Both students and local people will take part in the event.

 • Đáp án: T

 • Từ khoá: students, local people 

 • Giải thích: Trong bài nghe có nói rằng “The Donation Team will collect used items from local people” (nhóm quyên góp sẽ thu gom các đồ vật đã qua sử dụng từ người dân địa phương).

4. A report of the event will be produced by the Media Team.

 • Đáp án: T

 • Từ khoá: report, Media Team

 • Giải thích: Trong bài nghe có nói rằng “The Media Team will be responsible for reporting on the event” (nhóm truyền thông sẽ chịu trách nhiệm báo cáo sự kiện).

3. Listen again and complete each gap in the table with one word from the recording.

Clean-up Team

Clean the central (1) _____

 • Pick up rubbish, bottles and (2) _____ bags

 • Water small trees and flowers

Donation Team

Collect used items

(3) _____ the items and put them into the correct bags

Media Team

(4) _____ photos of the event on the club website

Make (5) _____ for the club’s future activities

1. Clean the central ______

 • Đáp án: park

 • Loại từ cần điền: danh từ

 • Giải thích: Trong bài nghe có nói rằng “The Clean-up Team will be responsible for cleaning the central park in our town” (nhóm dọn vệ sinh sẽ chịu trách nhiệm dọn dẹp công viên trung tâm ở thị trấn của mình). Vậy từ cần điền vào chỗ trống là “park”-công viên.

2. Pick up rubbish, bottles and ______ bags

 • Đáp án: plastic

 • Loại từ cần điền: tính từ

 • Giải thích: Trong bài nghe có nói rằng “They will pick

  up rubbish, bottles, plastic bags, anything that's lying around” (họ sẽ nhặt rác, chai, túi nhựa và bất cứ thứ gì ở xung quanh”. Vậy từ cần điền vào chỗ trống là “plastic”-nhựa.

3. ______ the items and put them into the correct bags

 • Đáp án: sort

 • Loại từ cần điền: động từ

 • Giải thích: Trong bài nghe có nói rằng “Then they will have to sort and put them into the correct bags” (sau đó họ sẽ phải phân loại và đặt chúng vào đúng túi). Vậy từ cần điền vào chỗ trống là “sort”-phân loại.

4. _____ photos of the event on the club website

 • Đáp án: post

 • Loại từ cần điền: động từ

 • Giải thích: Trong bài nghe có nói rằng “They will take photos of the  activities during the event and post them on the club's website” (họ sẽ chụp ảnh những hoạt động trong sự kiện và đăng lên website của câu lạc bộ). Vậy từ cần điền vào chỗ trống là “post”-đăng lên

5. Make _____ for the club’s future activities

 • Đáp án: suggestions

 • Loại từ cần điền: danh từ

 • Giải thích: Trong bài nghe có nói rằng “They will also write a report which will summarise the results of the event and make suggestions for other club activities in the future” (họ cũng sẽ viết báo cáo mà tóm tắt kết quả của sự kiện và đưa ra các gợi ý cho những hoạt động khác của câu lạc bộ trong tương lai). Vậy từ cần điền vào chỗ trống là “suggestions”-các gợi ý.

4. Work in groups.Discuss the following question.

If you have to organise a green event in your area, what will you do? 

Gợi ý câu trả lời:

If I have to organise a green event in my area, it will be a “Recycle to a green lifestyle” event. There will be two teams for this event: Sorting Team and Recycling Team. I will be the speaker to talk about the teams and the activities. The Sorting Team will be responsible for sorting rubbish and the Recycling Team will be in charge of recycling things. People living in my area will take part in this event.

(Dịch: 

Nếu tôi phải tổ chức một sự kiện xanh trong khu vực của mình, đó sẽ là một sự kiện “Tái chế để sống xanh”. Sẽ có hai nhóm cho sự kiện này, nhóm phân loại và nhóm tái chế. Tôi sẽ là diễn giả nói về các nhóm và các hoạt động. Nhóm phân loại sẽ chịu trách nhiệm phân loại rác và nhóm tái chế sẽ phụ trách tái chế đồ vật. Những người sống trong khu vực của tôi sẽ tham gia sự kiện này.)

Xem thêm: Soạn tiếng Anh lớp 10 Unit 2 Writing.

Tổng kết

Trên đây là toàn bộ đáp án và giải thích chi tiết bài tập SGK Tiếng Anh 10 Unit 2: Listening. Thông qua bài viết trên, Anh ngữ ZIM hy vọng rằng học sinh sẽ tự tin học tập tốt với môn Tiếng Anh 10 Global Success. Ngoài ra, Anh ngữ ZIM hiện đang tổ chức các khóa học IELTS với lộ trình cá nhân hoá được thiết kế phù hợp với nhu cầu, trình độ và tiết kiệm tới 80% thời gian tự học giúp học viên nâng cao trình độ tiếng Anh và đạt kết quả tốt trong kỳ thi IELTS.


Học sinh được hỗ trợ giải đáp thắc mắc, chữa bài tập trên diễn đàn ZIM Helper bởi các Giảng viên chuyên môn đang giảng dạy tại ZIM.

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

5.0 / 5 (2 đánh giá)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833