Reading - Unit 7 - Tiếng Anh 10 Global Success (trang 79, 80 tập 1)

Bài viết cung cấp đáp án chính xác kèm giải thích chi tiết bài tập Unit 7: Reading - Tiếng Anh lớp 10 Global Success (trang 79, 80 tập 1). Nội dung được biên soạn bởi đội ngũ chuyên môn tại Anh Ngữ ZIM để giúp học sinh nắm vững kiến thức và học tập hiệu quả môn Tiếng Anh 10 Unit 7.
ZIM Academy
16/08/2023
reading unit 7 tieng anh 10 global success trang 79 80 tap 1

1. Work in pairs. Which of the following do you think UNICEF does to support Viet Nam’s education?

a. Providing opportunities for all children to attend school and learn

b. Finding jobs for out-of school children

c. Giving disadvantaged teenagers a chance to continue their education

d. Helping teenagers learn necessary skills for the job market

Đáp án: a, c, d 

Giải thích: Tổ chức UNICEF tạo cơ hội cho trẻ em đến trường và học các kỹ năng cho thị trường việc làm (a, c, d), nhưng không tìm được việc làm cho trẻ em (b).

2. Read the text and circle the correct meanings of the highlighted words.

Since UNICEF set up an office in 1975 in Viet Nam, it has run projects in various fields to provide the highest possible support for children in our country. The organisation particularly aims to opportunities for all children in Viet Nam to attend school, learn and succeed. The following programmes help achieve the UNICEF's education aims for Viet Nam.

Education for Disadvantaged Young People 

UNICEF helps disadvantaged teenagers continue their education by offering them job training and career advice. They are also taught essential skills for the job market. 

Providing Education Opportunities for Children with Disabilities

This programme gives children with disabilities a chance to get access to and benefit from a quality education. It also helps promote equal participation in society and a culture in which people respect each other.

Improving Learning Achievements

This is another practical programme supported by UNICEF. The aim is to better prepare children for the challenges in the future. UNICEF helps Viet Nam in joining regional educational programmes to improve children’s learning achievements. When they leave school, they should have the necessary skills and knowledge to work in a fast-changing world.

1. create

a. make something happen 

b. increase something

c. refuse something

 • Đáp án: a. make something happen

 • Giải thích: Từ "create" có nghĩa là tạo ra hoặc làm cho một điều gì đó xảy ra. Chọn đáp án a "make something happen" là phù hợp với nghĩa của từ này.

2. essential

a. usual 

b. necessary

c. successful

 • Đáp án: b. necessary

 • Giải thích: Từ "essential" có nghĩa là cần thiết hoặc không thể thiếu. Chọn đáp án b "necessary" là phù hợp với nghĩa của từ này.

3. respect

a. have a good opinion of somebody

b. look down on somebody

c. get on well with somebody

 • Đáp án: a. have a good opinion of somebody

 • Giải thích: Từ "respect" có nghĩa là có một ý kiến tốt về ai đó và đối xử tốt với họ. Chọn đáp án a "have a good opinion of somebody" là phù hợp với nghĩa của từ này.

4. practical

a. connected with organisations

b. connected with ideas

c. connected with real situations.

 • Đáp án: c. connected with real situations.

 • Giải thích: Từ "practical" có nghĩa liên quan đến thực tế hoặc có thể áp dụng vào thực tế. Chọn đáp án c "connected with real situations" là phù hợp với nghĩa của từ này.

3. Read the text again and answer the following questions.

1. What does UNICEF particularly aim to do for children in Viet Nam?

 • Đáp án: To create opportunities for them to attend school, learn, and succeed.

 • Từ khóa: UNICEF, aim, children, Viet Nam

 • Vị trí thông tin: Đoạn 1, dòng 2-3, có thông tin: "The organisation particularly aims to opportunities for all children in Viet Nam to attend school, learn and succeed." 

 • Giải thích: Tổ chức này đặc biệt nhằm mục tiêu cung cấp cơ hội cho tất cả trẻ em ở Việt Nam để đi học, học hỏi và thành công.

2. Which programme helps disadvantaged teenagers continue their education?

 • Đáp án: Education for Disadvantaged Young People.

 • Từ khóa: programme, disadvantaged teenagers, continue their education

 • Vị trí thông tin: Đoạn 2, dòng 2-3, có thông tin: "Education for Disadvantaged Young People

 • UNICEF helps disadvantaged teenagers continue their education by offering them job training and career advice." 

 • Giải thích: Chương trình Giáo dục dành cho Thanh niên Nhược điểm, UNICEF giúp những thanh niên khó khăn tiếp tục học tập bằng cách cung cấp cho họ đào tạo công việc và tư vấn nghề nghiệp.

3. Which programme supports disabled teenagers?

 • Đáp án: Providing Education Opportunities for Children with Disabilities.

 • Từ khóa: programme, children with disabilities

 • Vị trí thông tin: Đoạn 3, dòng 1-2, có thông tin: "Providing Education Opportunities for Children with Disabilities

 • This programme gives children with disabilities a chance to get access to and benefit from a quality education." 

 • Giải thích: Chương trình Cung cấp Cơ hội Giáo dục cho Trẻ em Khuyết tật, chương trình này cung cấp cơ hội cho trẻ em khuyết tật tiếp cận và hưởng lợi từ một giáo dục chất lượng.

4. What is the aim of the Improving Learning Achievements programme?

 • Đáp án: To better prepare children for the challenges in the future.

 • Từ khóa: programme, Improving Learning Achievements, aim

 • Vị trí thông tin: Đoạn 4, dòng 1-4, có thông tin: "Improving Learning Achievements

 • This is another practical programme supported by UNICEF. The aim is to better prepare children for the challenges in the future." 

 • Giải thích: Chương trình Nâng cao Thành tích Học tập, đây là một chương trình thực tế khác được UNICEF hỗ trợ. Mục tiêu là chuẩn bị tốt hơn cho trẻ em để đối mặt với thách thức trong tương lai. 

4. Work in groups. Discuss the following questions.

Which of the UNICEF's education programmes mentioned in the text do you think can be the most useful for your local community? Why?

Câu trả lời mẫu: 

I believe that the "Education for Disadvantaged Young People" programme would be the most beneficial for my local community. This programme offers job training and career advice to disadvantaged teenagers, equipping them with essential skills for the job market. By providing these opportunities, it helps empower the youth in our community and gives them a chance to continue their education and pursue successful careers. 

(Dịch: 

Tôi cho rằng chương trình "Giáo dục cho Những Người Trẻ Bất Hạnh" sẽ có ích nhất cho cộng đồng địa phương của tôi. Chương trình này cung cấp huấn luyện nghề nghiệp và tư vấn sự nghiệp cho những thanh thiếu niên bất hạnh, giúp họ có được những kỹ năng thiết yếu để tìm việc làm. Bằng cách cung cấp những cơ hội này, chương trình giúp tạo cơ hội cho các em tiếp tục học tập và theo đuổi sự nghiệp thành công.)

Xem thêm: Tiếng Anh lớp 10 Unit 7 Speaking.

Trên đây là toàn bộ đáp án và giải thích chi tiết bài tập SGK Tiếng Anh 10 Unit 7: Reading. Thông qua bài viết trên, Anh ngữ ZIM hy vọng rằng học sinh sẽ tự tin học tập tốt với môn Tiếng Anh 10 Global Success. Ngoài ra, Anh ngữ ZIM hiện đang tổ chức các khóa học IELTS với lộ trình cá nhân hoá được thiết kế phù hợp với nhu cầu, trình độ và tiết kiệm tới 80% thời gian tự học giúp học viên nâng cao trình độ tiếng Anh và đạt kết quả tốt trong kỳ thi IELTS.


Học sinh được hỗ trợ giải đáp thắc mắc, chữa bài tập trên diễn đàn ZIM Helper bởi các Giảng viên chuyên môn đang giảng dạy tại ZIM.

Tác giả: Nguyễn Ngọc Thanh Ngân

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

(0)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833