Reading - Unit 8 - Tiếng Anh 10 Global Success (trang 89, 90 tập 1)

Bài viết cung cấp đáp án chính xác kèm giải thích chi tiết bài tập Unit 8: Reading - Tiếng Anh lớp 10 Global Success (trang 89, 90 tập 1). Nội dung được biên soạn bởi đội ngũ chuyên môn tại Anh Ngữ ZIM để giúp học sinh nắm vững kiến thức và học tập hiệu quả môn Tiếng Anh 10 Unit 8.
Lê Minh Khôi
31/08/2023
reading unit 8 tieng anh 10 global success trang 89 90 tap 1

1. Work in pairs. Look at the photos and answer the questions.

1. How do the students learn in each photo?

2. Are you familiar with these ways of learning?

Gợi ý câu trả lời:

1. The student in the first photo is learning online through her laptop while the students in the second photo are engaged in face-to-face learning. (Học sinh trong ảnh thứ nhất đang học trực tuyến qua máy tính xách tay của cô ấy trong khi các học sinh trong ảnh thứ hai đang học trực tiếp)

2. I’m familiar with both ways of learning. (Tôi quen thuộc với cả hai cách học)

2. Read the texts. What are the two students talking about? Choose the correct answer.

 1. Ways of helping students (Các cách giúp đỡ học sinh)

 2. Ways of learning (Những cách học)

 3. How to enjoy learning (Làm thế nào để thích học)

Đáp án: B

Giải thích: Có thể thấy rằng Kim nói về học trực tiếp “I think face-to-face learning is better than online learning” (Tôi nghĩ học trực tiếp thì tốt hơn học trực tuyến), còn Laura nói về học trực tuyến “I think online learning has more advantages than disadvantages” (Tôi nghĩ học trực tuyến có nhiều ưu điểm hơn là nhược điểm). Vậy suy ra hai học sinh này đang nói về những cách học nên chọn câu B.

3. Read the texts again and decide who mentions the following by putting a tick (✓) in the correct box.

This person …

Kim

Laura

1. thinks that online learning isn't as good as face-to-face learning. (nghĩ rằng học trực tuyến không tốt bằng học trực tiếp)

2. gains the same knowledge in both ways of learning. (đạt được kiến thức như nhau trong cả hai cách học)

3. has more direct conversations and discussions. (có nhiều cuộc trò chuyện và thảo luận trực tiếp hơn)

4. uses emails to contact classmates. (sử dụng email để liên lạc với bạn cùng lớp)

5. can pay more attention in class. (có thể tập trung nhiều hơn trong lớp)

6. needs to have access to high-speed Internet. (cần truy cập Internet tốc độ cao)

 1. Đáp án: Kim

 • Vị trí thông tin: “I think face-to-face learning is better than online learning because I can communicate with teachers and other classmates immediately and directly when I have questions” (trong bài đọc thứ nhất)

 • Giải thích: Kim nói rằng tôi nghĩ học trực tiếp tốt hơn học trực tuyến vì tôi có thể giao tiếp với giáo viên và các bạn học khác ngay lập tức và trực tiếp khi tôi có thắc mắc . Thông tin trong đề là “online learning isn't as good as face-to-face learning” (học trực tuyến không tốt bằng học trực tiếp), giống với thông tin trong bài đọc.

 1. Đáp án: Laura

 • Vị trí thông tin: “Furthermore, I think I learn online as much as I learn in a traditional class” (trong bài đọc thứ hai) 

 • Giải thích: Laura nói rằng hơn nữa, tôi nghĩ rằng tôi học trực tuyến nhiều như học trong một lớp học truyền thống. Thông tin trong đề là “gains the same knowledge in both ways of learning” (đạt được kiến thức như nhau trong cả hai cách học), giống với thông tin trong bài đọc.

3. Đáp án: Kim

 • Vị trí thông tin: “In class, I can work in groups and discuss with friends. … When I have a problem, I can ask for answers or help immediately” (trong bài đọc thứ nhất)

 • Giải thích: Kim nói rằng ở lớp, tôi có thể làm việc nhóm và thảo luận với các bạn, khi gặp khó khăn, tôi có thể yêu cầu giải đáp hoặc giúp đỡ ngay lập tức. Thông tin trong đề là “has more direct conversations and discussions” (có nhiều cuộc trò chuyện và thảo luận trực tiếp hơn), giống với thông tin trong bài đọc.

4. Đáp án: Laura

 • Vị trí thông tin: “I can't talk to my teacher and classmates, but I can email them at any time” (trong bài đọc thứ hai)

 • Giải thích: Laura nói rằng tôi không thể nói chuyện với giáo viên và bạn học của mình, nhưng tôi có thể gửi email cho họ bất cứ lúc nào. Thông tin trong đề là “uses emails to contact classmates” (sử dụng email để liên lạc với bạn cùng lớp), giống với thông tin trong bài đọc.

5. Đáp án: Kim

 • Vị trí thông tin: “Learning in a traditional classroom also has fewer distractions than learning online” (trong bài đọc thứ nhất)

 • Giải thích: Kim nói rằng học trong lớp học truyền thống cũng ít bị phân tâm hơn so với học trực tuyến. Thông tin trong đề là “can pay more attention in class” (có thể tập trung nhiều hơn trong lớp), giống với thông tin trong bài đọc.

6. Đáp án: Laura

 • Vị trí thông tin: “The only disadvantage is I really need to have a fast Internet connection” (trong bài đọc thứ hai)

 • Giải thích: Laura nói rằng điểm bất lợi duy nhất là tôi thực sự cần phải có kết nối Internet nhanh. Thông tin trong đề là “needs to have access to high-speed Internet” (cần truy cập Internet tốc độ cao), giống với thông tin trong bài đọc.

4. Work in pairs. Discuss the following questions.

Which way of learning do you think is better? Why?

Gợi ý câu trả lời:

I think face-to-face learning is better than online learning because I can communicate with my teachers and friends immediately. In addition, learning in a traditional classroom allows me to pay more attention to lessons, which helps me learn better.

(Dịch:

Tôi nghĩ học trực tiếp sẽ tốt hơn vì tôi có thể giao tiếp với giáo viên và bạn bè của mình ngay lập tức. Ngoài ra, học trong lớp học truyền thống cho phép tôi tập trung hơn vào bài học, việc đó giúp tôi học tốt hơn.)

Xem thêm: Tiếng Anh lớp 10 Unit 8 Speaking.

Trên đây là toàn bộ đáp án và giải thích chi tiết bài tập SGK Tiếng Anh 10 Unit 8: Reading. Thông qua bài viết trên, Anh ngữ ZIM hy vọng rằng học sinh sẽ tự tin học tập tốt với môn Tiếng Anh 10 Global Success. Ngoài ra, Anh ngữ ZIM hiện đang tổ chức các khóa học IELTS với lộ trình cá nhân hoá được thiết kế phù hợp với nhu cầu, trình độ và tiết kiệm tới 80% thời gian tự học giúp học viên nâng cao trình độ tiếng Anh và đạt kết quả tốt trong kỳ thi IELTS.


Học sinh được hỗ trợ giải đáp thắc mắc, chữa bài tập trên diễn đàn ZIM Helper bởi các Giảng viên chuyên môn đang giảng dạy tại ZIM.

Tác giả: Lê Minh Khôi

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

(0)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833