Listening - Unit 10 - Tiếng Anh 11 Global Success (Trang 115)

Bài viết cung cấp đáp án chính xác kèm giải thích chi tiết bài tập Unit 10: Listening - Tiếng Anh lớp 11 Global Success (Trang 115). Nội dung được biên soạn bởi đội ngũ chuyên môn tại Anh Ngữ ZIM để giúp học sinh nắm vững kiến thức và học tập hiệu quả môn Tiếng Anh 11 Unit 10.
ZIM Academy
28/08/2023
listening unit 10 tieng anh 11 global success trang 115

Listening: Human impact on ecosystems

1. Choose the correct meanings of the word and phrases.

1. coral reef

Đáp án: B. a line of hard rock formed by coral found in warm sea water

Dịch nghĩa: một dòng đá cứng được hình thành bởi san hô được tìm thấy trong nước biển ấm

=> coral reef (noun) /ˈkɔː.rəl riːf/: Rạn san hô

2. food chain

Đáp án: A. the order in which living things depend on each other for food

Dịch nghĩa: (thứ tự các sinh vật phụ thuộc vào nhau để kiếm thức ăn)

=> food chain (noun) /fuːd tʃeɪn/: Chuỗi thức ăn

3. run out

Đáp án: A. to use all of something

Dịch nghĩa: sử dụng hết một thứ gì đó
=> run out (verb) /rʌn aʊt/: Cạn kiệt, hết

4. break down

Đáp án: B. to stop working

Dịch nghĩa: dừng hoạt động

=> break down (verb) /breɪk daʊn/: bị hỏng

2. Listen to a talk and choose the correct answers A, B, or C.

1. Why is Dr Logan invited to give a talk?

(Tại sao Tiến sĩ Logan lại được mời phát biểu?)

A. Because he knows Nam. (Vì ông ấy biết Nam)

B. Because he's an expert in biodiversity conservation. (Vì ông ấy là chuyên gia trong lĩnh vực bảo tồn hệ sinh thái)

C. Because he's a member of the environment club. (Vì ông ấy là thành viên của hội môi trường)

Đáp án: B. Because he’s an expert in biodiversity conservation.

Từ khóa câu hỏi: Why, Dr Logan, give a talk

Vị trí thông tin: Nam: ...I'd like to introduce Dr Steve Logan - an environmental expert with a lot of experience in biodiversity conservation.

Giải thích: trong bài nói Nam đã giới thiệu tiến sĩ Steve Logan là một nhà môi trường học với hiểu biết sâu rộng về bảo tồn đa dạng sinh học. Loại đáp án A và C vì không được nhắc đến trong đoạn nghe.

2. Which of the benefits provided by a healthy ecosystem is NOT mentioned?

(Lợi ích nào do một hệ sinh thái lành mạnh mang lại không được nhắc đến?)

A. Cleaning our air and water. (Làm sạch không khí và nước của chúng ta.)

B. Controlling climate changes. (Kiểm soát biến đổi khí hậu.)

C. Recycling waste naturally. (Tái chế chất thải một cách tự nhiên.)

Đáp án: C. Recycling waste naturally.

Từ khóa câu hỏi: benefits, healthy ecosystem, NOT mentioned

Vị trí thông tin: A healthy ecosystem brings many benefits, such as cleaning our air and water, providing food and controlling climate change.

Giải thích: Trong bài nghe có nhắc đến thông tin “Một hệ sinh thái lành mạnh mang lại nhiều lợi ích, chẳng hạn như làm sạch không khí và nước, cung cấp thực phẩm và kiểm soát biến đổi khí hậu.” Vậy bài nghe đã nhắc đến đáp án A là làm sạch không khí và nước, đáp án B là kiểm soát biến đổi khí hậu. Bài nghe không nhắc đến tái chế chất thải, vậy đáp án chính xác là C.

3. How much of the coral reefs has disappeared?

(Bao nhiêu rạn san hô đã biến mất?)

A. 25%. B. 50%. C. 90%.

Đáp án: B. 50%

Từ khóa câu hỏi: how much, coral reefs, disappeared

Vị trí thông tin: Half of our coral reefs have disappeared...

Giải thích: Thông tin từ bài nói cho biết “Một nửa số rặng san hô của chúng ta đã biến mất”. Một nửa “half” tức nghĩa là 50%, chọn B.

4. What may happen as a result of damaging the ecosystem balance?

(Điều gì có thể xảy ra do làm mất cân bằng hệ sinh thái?)

A. More space for farming and houses. (Nhiều không gian hơn cho canh tác và nhà ở.)

B. Lack of food, water, and fresh air. (Thiếu thức ăn, nước uống, không khí trong lành)

C. Fewer natural disasters. (Ít thiên tai hơn)

Đáp án: B. Lack of food, water, and fresh air

Từ khóa câu hỏi: What, happen, result, damaging, ecosystem balance

Vị trí thông tin: One day we may not have fresh air to breathe or water to use. This may happen if we damage the fine balance among all living and non-living things in the ecosystems. As species disappear, the food chain may break down. We may run out of food...

Giải thích: Thông tin từ bài nghe cho biết một ngày chúng ta có thể sẽ thiếu không khí, nước hoặc hết thức ăn nếu chúng ta tiếp tục phá hủy hệ sinh thái. Ở đây, “we may not have” và “run out of” được thay thế cho “lack of” - đều có nghĩa là sự thiếu hụt, chọn B.

5. What do you think Dr Logan will talk about next?

(Bạn nghĩ tiến sĩ Logan sẽ nói gì tiếp theo?)

A. Ways to repair damaged ecosystems. (Cách sửa chữa các hệ sinh thái bị hư hại.)

B. Ways to restore the food chain. (Con đường khôi phục chuỗi thức ăn.)

C. The future of human life. (Tương lai của đời người.)

Đáp án: A. Ways to repair damaged ecosystems

Từ khóa câu hỏi: what, think, Dr Logan, talk, next

Vị trí thông tin: Ở câu cuối cùng của bài nói “Mr. Logan: So what can we do to restore ecosystems?”

Giải thích: gần kết thúc bài nghe, tiến sĩ Logan đã nói chúng ta nên làm gì để tái tạo hệ sinh thái? Đáp án A có nghĩa là cách tái tạo lại một hệ sinh thái bị hư hại, vậy đáp án A là phù hợp nhất. Đáp án B và C liên quan đến chuỗi thức ăn và tương lai của loài người không được đề cập trong đoạn hội thoại này.

3. Listen again and decide whether the statements are true (T) or false (F).

1. The threat to the earth’s biodiversity comes from human activities

(Mối đe dọa đối với đa dạng sinh học của trái đất đến từ các hoạt động của con người)

Đáp án: T

Từ khóa câu hỏi: threat, earth’s biodiversity, human activities

Vị trí thông tin: Mr. Logan: But human activities are damaging our planet's biodiversity.

Giải thích: Tiến sĩ Logan đã khẳng định con người là tác nhân gây hại lên đa dạng sinh học. Vậy khẳng định trên là khẳng định đúng, chọn True.

2. Nearly half of the world’s forests have been cut down

(Gần một nửa diện tích rừng trên thế giới bị đốn hạ)

Đáp án: F

Từ khóa câu hỏi: nearly half, forests, cut down

Vị trí thông tin: Mr. Logan: We've cut down one third of the world's forests to make space for farming or houses.

Giải thích: Trong bài Tiến sĩ Logan khẳng định ⅓ rừng bị phá hoại trong khi mệnh đề nói rằng một nửa rừng đã bị chặt phá. Khẳng định trên là sai so với thông tin từ bài nói, chọn False.

3. The disappearance of some species may cause problems to the food chain

(​​Sự biến mất của một số loài có thể gây ra vấn đề cho chuỗi thức ăn)

Đáp án: T

Từ khóa câu hỏi: disappearance, species, problems, food chain

Vị trí thông tin: That's right. One day we may not have fresh air to breathe or water to use. This may happen if we damage the fine balance among all living and non-living things in the ecosystems. As species disappear, the food chain may break down.

Giải thích: Đối chiếu với thông tin từ bài nghe “Đúng vậy. Một ngày nào đó chúng ta có thể không có không khí trong lành để thở hoặc nước để sử dụng. Điều này có thể xảy ra nếu chúng ta phá hủy sự cân bằng giữa tất cả các sinh vật sống và không sống trong hệ sinh thái. Khi các loài biến mất, chuỗi thức ăn có thể bị phá vỡ.” so sánh với thông tin từ bài nói, khẳng định trên là đúng, chọn True.

4. The health of human beings does not depend on a healthy ecosystem.

(Sức khỏe của con người không phụ thuộc vào một hệ sinh thái lành mạnh.)

Đáp án: F

Từ khóa câu hỏi: health, human, does not, depend, healthy ecosystem

Vị trí thông tin: We may run out of food, suffer from health problems, and face more natural disasters.

Giải thích: Xuyên suốt nội dung bài nghe người nói đã khẳng định hệ sinh thái đóng vai trò quan trọng với sức khỏe loài người. Trong khi mệnh đề trên khẳng định sức khỏe của loài người và hệ sinh thái không phụ thuộc vào nhau, khẳng định trên là sai nên chọn False.


Trên đây là toàn bộ đáp án và giải thích chi tiết bài tập SGK Tiếng Anh 11 Unit 10: Listening. Thông qua bài viết trên, Anh ngữ ZIM hy vọng rằng học sinh sẽ tự tin học tập tốt với môn Tiếng Anh 11 Global Success.

Ngoài ra, Anh ngữ ZIM hiện đang tổ chức các khóa học luyện thi IELTS với chương trình được xây dựng dựa trên sự phối hợp của 4 khía cạnh: Ngôn ngữ - Tư duy - Kiến thức - Chiến lược, giúp học sinh THPT chinh phục bài thi IELTS, phát triển kiến thức xã hội và tự tin sử dụng tiếng Anh.


Học sinh được hỗ trợ giải đáp thắc mắc, chữa bài tập trên diễn đàn ZIM Helper bởi các Giảng viên chuyên môn đang giảng dạy tại ZIM.

Tác giả: Kim Ngân

Xem tiếp: Tiếng Anh 11 Unit 10 writing

Bạn muốn trở nên tự tin giao tiếp với bạn bè quốc tế hay nâng cao khả năng giao tiếp trong công việc và thăng tiến trong sự nghiệp. Hãy bắt đầu hành trình chinh phục mục tiêu với khóa học tiếng Anh giao tiếp hôm nay!

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

5.0 / 5 (1 đánh giá)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833
Đang tải dữ liệu