Speaking - Unit 3 - Tiếng Anh 11 Global Success (Trang 32 - 33)

Bài viết cung cấp đáp án chính xác kèm giải thích chi tiết bài tập Unit 3: Speaking - Tiếng Anh lớp 11 Global Success (Trang 32 - 33). Nội dung được biên soạn bởi đội ngũ chuyên môn tại Anh Ngữ ZIM để giúp học sinh nắm vững kiến thức và học tập hiệu quả môn Tiếng Anh 11 Unit 3.
ZIM Academy
09/07/2023
speaking unit 3 tieng anh 11 global success trang 32 33

Speaking: Discussing cities of the future

1. Work in pairs. Complete the diagram with the ideas below.

Transport: (1) __________

  • Đáp án: B. There will be no private vehicles because people will use public transport. (Sẽ không có phương tiện cá nhân vì mọi người sẽ dùng giao thông công cộng.)

Infrastructure: (2) __________

  • Đáp án: C. Green skyscrapers will replace old blocks of flats and offices in crowded urban centres. (Những toàn nhà chọc trời “xanh” sẽ thay thế những toà chung cư và văn phòng cũ trong trung tâm đô thị đông đúc.)

Living conditions: (3) __________

  • Đáp án: A. Quality of life will be improved thanks to the cleaner environment. (Chất lượng cuộc sống sẽ được cải thiện nhờ vào môi trường sạch hơn.)

2. Match the questions with the answers to make a conversation. Then practice it in pairs.

1. What do you think transport will be like in the cities of the future? (Bạn nghĩ giao thông ở những thành phố tương lai sẽ thế nào?)

Đáp án: c. Well, I think there will be no private vehicles in the cities. (Chà, tôi nghĩ sẽ không có phương tiện cá nhân trong thành phố.)

2. So, how will people travel in the city? (Vậy họ sẽ di chuyển trong thành phố thế nào?)

Đáp án: a. They will use public transport instead of their own vehicles. (Họ sẽ sử dụng phương tiện công cộng thay vì phương tiện cá nhân của họ.)

3. Really? Why do you think public transport will be popular with city dwellers? (Thật sao? Tại sao bạn nghĩ giao thông công cộng sẽ phổ biến với cư dân thành phố?)

Đáp án: b. Because technology will make public transport faster, more convenient, and more eco-friendly. (Vì công nghệ sẽ khiến giao thông công cộng nhanh hơn, tiện lợi hơn, và thân thiện môi trường hơn.)

3. Work in pairs. Ask and answer questions about one of the features of future cities in 1. Use the model and the tips in 2 to help you.

Gợi ý: 

A: How do you envision the infrastructure of a smart and sustainable city in the future? (Bạn nghĩ hạ tầng của một thành phố thông minh và bền vững sẽ như thế nào trong tương lai?)

B: In the future, smart cities will boast an interconnected network of devices and sensors that efficiently manage resources like energy and water. AI-driven systems will optimize traffic flow, making commuting smoother and reducing carbon emissions. (Trong tương lai, các thành phố thông minh sẽ sở hữu một mạng lưới liên kết các thiết bị và cảm biến để quản lý hiệu quả tài nguyên như năng lượng và nước. Các hệ thống được điều khiển bởi trí tuệ nhân tạo sẽ tối ưu hóa luồng giao thông, giúp việc di chuyển trở nên mượt mà hơn và giảm lượng khí thải carbon.)

A: That sounds impressive! How will these cities promote sustainability and green living? (Nghe có vẻ ấn tượng! Những thành phố này sẽ thúc đẩy bền vững và sống xanh như thế nào?)

B: Sustainable cities will prioritize eco-friendly practices such as green buildings with renewable energy sources, widespread recycling initiatives, and advanced waste management systems. Additionally, green spaces and parks will be abundant, providing a healthier environment for residents. (Các thành phố bền vững sẽ ưu tiên các phương pháp thân thiện với môi trường như xây dựng các tòa nhà xanh sử dụng nguồn năng lượng tái tạo, các chương trình tái chế và hệ thống xử lý chất thải tiên tiến. Ngoài ra, không gian xanh và các công viên sẽ nhiều hơn, mang đến môi trường sống lành mạnh cho cư dân.)

4. Work in groups. Discuss what the cities of the future will be like and present your groups’ ideas to the whole class.

Gợi ý: The cities of the future will undergo remarkable transformations. They will embrace cutting-edge technologies, becoming highly interconnected and efficient. Automated systems will dominate transportation and infrastructure, leading to reduced traffic congestion and improved accessibility. Moreover, these cities will strive for sustainability, integrating renewable energy sources and eco-friendly initiatives into their core design. Green spaces will flourish, offering residents a more balanced and pleasant urban lifestyle. Additionally, the cities of the future will prioritize inclusivity and accessibility, ensuring that all individuals can enjoy the benefits of urban living. In sum, these futuristic cities will revolutionize the way people interact with their environments, fostering a harmonious coexistence between humanity and nature. (Các thành phố của tương lai sẽ trải qua sự biến đổi đáng kể. Chúng sẽ đón nhận những công nghệ tiên tiến, kết nối mạnh mẽ và hiệu quả. Hệ thống tự động sẽ quản lý giao thông và cơ sở hạ tầng, giúp giảm ùn tắc giao thông và cải thiện khả năng tiếp cận. Hơn nữa, các thành phố này sẽ chú trọng đến sự bền vững, tích hợp các nguồn năng lượng tái tạo và các hoạt động thân thiện với môi trường vào thiết kế của chúng. Các không gian xanh sẽ phát triển mạnh mẽ, mang đến cho cư dân cuộc sống đô thị cân bằng và dễ chịu hơn. Ngoài ra, các thành phố của tương lai sẽ ưu tiên tính bao hòa và tiếp cận, đảm bảo rằng tất cả mọi người đều có thể tận hưởng những lợi ích của cuộc sống đô thị. Tóm lại, những thành phố tương lai sẽ cách mạng hóa cách con người tương tác với môi trường sống, thúc đẩy sự hài hòa giữa con người và thiên nhiên.)

Trên đây là toàn bộ đáp án và giải thích chi tiết bài tập SGK Tiếng Anh 11 Unit 3: Speaking. Thông qua bài viết trên, Anh ngữ ZIM hy vọng rằng học sinh sẽ tự tin học tập tốt với môn Tiếng Anh 11 Global Success.

Ngoài ra, Anh ngữ ZIM hiện đang tổ chức các khóa học IELTS với chương trình được xây dựng dựa trên sự phối hợp của 4 khía cạnh: Ngôn ngữ - Tư duy - Kiến thức - Chiến lược, giúp học sinh THPT chinh phục bài thi IELTS, phát triển kiến thức xã hội và tự tin sử dụng tiếng Anh.


Học sinh được hỗ trợ giải đáp thắc mắc, chữa bài tập trên diễn đàn ZIM Helper bởi các Giảng viên chuyên môn đang giảng dạy tại ZIM.

Tác giả: Trần Hữu Đức

Xem thêm: Tiếng Anh 11 unit 3 listening

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

(0)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833