Tiếng Anh 6 Unit 1: My new school - Đáp án và giải thích chi tiết

Bài viết này sẽ cung cấp các đáp án chính xác kèm giải thích chi tiết về các bài tập Unit 1: My new school - Tiếng Anh lớp 6 sách mới (Global Success). Nội dung được biên soạn bởi đội ngũ chuyên môn tại Anh Ngữ ZIM để giúp học sinh nắm vững kiến thức và học tập hiệu quả môn Tiếng Anh 6.
tieng anh 6 unit 1 my new school dap an va giai thich chi tiet

Trường học không chỉ là nơi truyền thụ kiến thức mà còn là “cái nôi” nuôi dưỡng nhiều thế hệ học trò. Đây cũng chính là chủ đề đầu tiên được khai thác trong Unit 1 tiếng Anh 6 Global Success. Để hỗ trợ học sinh soạn bài hiệu quả cũng như tham gia sôi nổi các tiết học trên lớp, bài viết này sẽ mang đến đáp án kèm giải thích chi tiết về từ vựng, ngữ nghĩa, phiên âm, ngữ pháp và ngữ cảnh có trong các bài tập SGK Tiếng Anh 6 Unit 1 My new school (Global Success).

Bài viết này sẽ tập trung vào Unit 1 bao gồm các phần: Getting started, A closer look 1, A closer look 2, Communication, Skills 1, Skills 2, Looking back và Project.

Unit 1 My new school

Getting started

1. Listen and read.

2. Read the conversation again and tick (✓) T (True) or F (False).

3. Write ONE word from the box in each gap.

4. Match the words with the school things. Then listen and repeat.

5. Look around the class. Write the names of the things you see in your notebook.

Giải chi tiết: Tiếng Anh 6 Unit 1 Getting Started.

A closer look 1

Vocabulary

1. Listen and repeat the words.

2. Work in pairs. Put the words in 1 in the correct columns.

3. Put one of these words in each blank.

Pronunciation

4. Listen and repeat. Pay attention to the sounds /ɑː/ and /ʌ/.

5. Listen and repeat. Then listen again and underline the words with the sounds /ɑː/ and /ʌ/.

Giải chi tiết: Tiếng Anh 6 Unit 1 A Closer Look 1.

A closer look 2

1. Choose the correct answer A, B, or C.

2. Miss Nguyet is interviewing Duy for the school newsletter. Write the correct form of the verbs.

3. Fill the blanks with usually, sometimes or never.

4. Choose the correct answer A or B to complete the sentences.

5. Work in pairs. Make questions, then interview your partner.

Giải chi tiết: Tiếng Anh 6 Unit 1 A Closer Look 2.

Communication

1. Listen and read the dialogue. Pay attention to the highlighted parts.

2. Work in groups. Practise introducing a friend to somebody else.

3. Read and tick the questions you think are suitable to ask a new friend at school.

4. There is a quiz for students in the school newsletter. Answer the questions

5. Work in groups. Take turns to interview the others. Use the questions above.

Giải chi tiết: Tiếng Anh 6 Unit 1 Communication.

Skills 1

Reading

1. Look at the pictures and quickly read the passages. Match 1-3 with A-C.

2. Read the passages again and complete these sentences.

3. Answer the questions.

Speaking

4. Which school in 1 would you like to go to? Why or Why not? Complete the table.

Giải chi tiết: Tiếng Anh 6 Unit 1 Skills 1.

Skills 2

Listening

1. Janet, a student at Palmer School in America, is talking about her school. Guess the answers to these questions.

2. Listen again and choose the correct answer A or B.

Writing

3. Write the answers to the following questions about your school.

4. Use the answers in 3 to write a paragraph of 40-50 words about your school. You can refer to the reading passages to help you.

Giải chi tiết: Tiếng Anh 6 Unit 1 Skills 2.

Looking Back

Vocabulary

1. Look at the pictures. Write the correct words in the gaps.

2. Match the words in A with the words / phrases in B.

Grammar

3. Complete the sentences with the present simple.

4. Complete the text with the correct form of the verbs in brackets.

5. Put the adverb in brackets in the correct place in each sentence.

Giải chi tiết: Tiếng Anh 6 Unit 1 Looking Back.

Project

1. Design your dream school. What does it look like?

2. Draw a picture of your dream school.

3. Present it to the class.

Giải chi tiết: Tiếng Anh 6 Unit 1 Project.

Những bài tập Tiếng Anh 6 Unit 1 My new school đều được thiết kế bài bản, đầy đủ kiến thức và thực hành để đem lại hiệu quả học tập môn tiếng Anh cao nhất. Các bài tập giúp củng cố kiến thức, cũng như kiểm tra, đánh giá kết quả sau quá trình học mỗi bài của học viên. Bài viết này hi vọng đã giúp người đọc hiểu sâu hơn về những bài tập SGK Tiếng Anh lớp 6 Unit 1 trong sách mới Global Success và nhớ lại kiến thức đã học qua mỗi tiết học, góp phần tăng cường và nâng cao khả năng tiếng Anh cho học sinh lớp 6.

Xem tiếp: Tiếng Anh 6 Unit 2 My house.

Tác giả: Trần Linh Giang

Bạn muốn trở nên tự tin giao tiếp với bạn bè quốc tế hay nâng cao khả năng giao tiếp trong công việc và thăng tiến trong sự nghiệp. Hãy bắt đầu hành trình chinh phục mục tiêu với khóa học tiếng Anh giao tiếp hôm nay!

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

5.0 / 5 (3 đánh giá)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Chat nhanh
Chat Messenger
Đăng ký tư vấn
1900 2833