Tiếng Anh 6 Unit 2: My house - Đáp án và giải thích chi tiết

Bài viết này sẽ cung cấp các đáp án chính xác và câu trả lời tham khảo kèm giải thích chi tiết về các bài tập SGK Tiếng Anh 6 Unit 1. Nội dung được biên soạn bởi đội ngũ chuyên môn tại Anh Ngữ ZIM để giúp học sinh nắm vững kiến thức và học tập hiệu quả môn Tiếng Anh 6.
ZIM Academy
14/07/2023
tieng anh 6 unit 2 my house dap an va giai thich chi tiet

Kiến thức trong bộ sách Global Success lớp 6 được chia thành các Unit - các chủ đề, chủ điểm thú vị, phù hợp với trình độ của các học sinh ở khối lớp này. Unit 2 - My house có mục tiêu là giúp người học làm quen với ngôn ngữ sử dụng để nói về chủ đề Nhà ở, với mức độ ngôn ngữ tương thích với độ tuổi học sinh lớp 6. Bài viết này sẽ cung cấp đáp án chính xác và những câu trả lời tham khảo hợp lý nhất, kèm theo là giải thích chi tiết về từ vựng, ngữ nghĩa, phiên âm, ngữ pháp và ngữ cảnh có trong các bài tập SGK Tiếng Anh lớp 6 Unit 2 (Global Success).

Getting started

1. Listen and read.

2. Which family members does Mi talk about? Put a tick.

3. Read the conversation again. Complete each sentence with ONE word.

4. Complete the word web.

5. Work in groups. Ask your friends where they live. Then report their answers.

Giải chi tiết: Tiếng Anh lớp 6 Unit 2: Getting started.

A closer look 1

Vocabulary

1. Look at the house. Name the rooms in it.

2. Name the things in each room in 1.

3. Think of a room in your house. In pairs, ask and answer questions to guess it.

Pronunciation

4. Listen and repeat these words.

5. Listen to the conversation. Underline the final s in the words and put them into the correct column.

Giải chi tiết: Tiếng Anh lớp 6 Unit 2: A closer look 1.

A closer look 2

Grammar

1. Choose the correct answer.

2. Complete the sentences with the correct possessive forms.

3. Write the correct preposition in the box under each picture. Say a sentence to describe the picture.

4. Look at the picture and write T (True) or F (False) for each sentence. Correct the false ones.

5. Work in pairs. Look at the picture in 4 carefully, and then cover it. Ask and answer questions about the position of things in the picture.

Giải chi tiết: Tiếng Anh lớp 6 Unit 2: A closer look 2.

Communication

Everyday English

1. Listen and read the dialogue. Pay attention to the highlighted parts.

2. Work in pairs. Make a similar dialogue. Remember to use the structures:

  • How about + V-ing?

  • Let’s + V.

Living places

3. Complete the sentences.

4. Ask questions to find the differences between the two houses.

5. Draw a simple picture of your house. Tell your partner about it.

Giải chi tiết: Tiếng Anh lớp 6 Unit 2: Communication.

Skills 1

Reading

1. Look at the text. Answer the questions.

2. Read the text again and answer the questions.

3. Circle the things in the Tiger Room

Speaking

4. Create a new room for the hotel. Draw a plan for the room.

5. Show your plan to your partner and describe it.

Giải chi tiết: Tiếng Anh lớp 6 Unit 2: Skills 1.

Skills 2

Listening

1. Look at the pictures. Name each of them.

2. Listen to Mai talking about her house. Tick T (True) or F (False).

Writing

3. Answer the questions

4. Write an email to Mira, your pen friend. Tell her about your house.

Giải chi tiết: Tiếng Anh lớp 6 Unit 2: Skills 2.

Looking Back

Vocabulary

1. Put the words into the correct group. Add a new word to each group.

Grammar

2. Complete the second sentence with the correct possessive form.

3. Make sentences. Use prepositions of place.

4. Write three sentences to describe your favourite room in your house.

Giải chi tiết: Tiếng Anh lớp 6 Unit 2: Looking Back.

Project

1. Which one would you like to live in? Why?

2. Work in groups.

  • Draw your own strange house.

  • Decorate it.

  • Tell the class about your house.

Giải chi tiết: Tiếng Anh lớp 6 Unit 2: Project.

Ôn tập: Từ vựng tiếng Anh 6 Unit 2.

Những bài tập SGK Tiếng Anh lớp 6 Unit 2 (Global Success) cùng các hoạt động trong sách đều nhằm hình thành tri thức, kĩ năng, kĩ xảo về bộ môn tiếng Anh cho các em. Để đạt được điều này, khung bài học cần được thiết kế sao cho vừa dày dặn thông tin, vừa đủ thú vị để gây được sự hào hứng trong quá trình học cho các em. Bài viết này hi vọng đã giúp người đọc biết cách định hướng và nắm được các đáp án cũng như lý do vì sao những đáp án đó là đáp án đúng, để hiểu sâu hơn về những kiến thức có trong sách.

Xem tiếp: Tiếng Anh 6 Unit 3: My Friends.

Tác giả: Trần Linh Giang

Bạn muốn trở nên tự tin giao tiếp với bạn bè quốc tế hay nâng cao khả năng giao tiếp trong công việc và thăng tiến trong sự nghiệp. Hãy bắt đầu hành trình chinh phục mục tiêu với khóa học tiếng Anh giao tiếp hôm nay!

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

5.0 / 5 (2 đánh giá)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Chat nhanh
Chat Messenger
Đăng ký tư vấn
1900 2833