Communication - Unit 12 - Tiếng Anh 6 Global Success (trang 63 tập 2)

Bài viết cung cấp đáp án chính xác kèm giải thích chi tiết bài tập Unit 12: Communication - Tiếng Anh lớp 6 Global Success (trang 63 tập 2). Nội dung được biên soạn bởi đội ngũ chuyên môn tại Anh Ngữ ZIM để giúp học sinh nắm vững kiến thức và học tập hiệu quả môn Tiếng Anh 6 Unit 12.
ZIM Academy
22/09/2023
communication unit 12 tieng anh 6 global success trang 63 tap 2

Key takeaways

 • Biết cách diễn đạt đồng ý, không đồng ý với một ý kiến.

Everyday English

1. Listen and read the dialogues. Pay attention to the highlighted sentences.

A: I think robots can help us a lot in our daily life.

B: I agree with you.

A: Peter says robots can do everything like humans.

B: I don't agree with him.

(Dịch:

A: Tôi nghĩ robot có thể giúp chúng ta rất nhiều trong cuộc sống hàng ngày.

B: Tôi đồng ý với bạn.

A: Peter nói robot có thể làm mọi thứ giống như con người.

B: Tôi không đồng ý với anh ấy.)

2. Work in pairs. Express your opinions about the following statements. Use the highlighted phrases in the dialogues above.

A: Home robots are the most useful of all types of robots.

B: I don’t agree with you.

A: Some people can use robots to do bad things.

B: I agree with you.

A: Robots will use too much electricity in the future.

B: I don’t agree with you.

(Dịch:

A: Robot gia đình là loại robot hữu ích nhất trong tất cả các loại robot.

B: Tôi không đồng ý với bạn.

Đáp: Một số người có thể sử dụng robot để làm những việc xấu.

B: Tôi đồng ý với bạn.

Đáp: Robot sẽ sử dụng quá nhiều điện trong tương lai.

B: Tôi không đồng ý với bạn.)

My robot’s abilities

3. Listen to the radio programme from 4Teen News. Then fill the blanks with the words you hear.

Speaker: Today we ask our friends: Tom from Australia, Linh from Viet Nam and Nobita from Japan to tell us about their robots. Tom, would you like to start?

Tom: Well my robot can (1) ____ what I say. It can also understand my feelings. It's the (2) ____ robot.

Speaker: Linh?

Linh: My robot is my best friend. It does a lot for me: clean the floor, (3) ____ my toys away, and…

Tom: And Nobita?

Nobita: My robot is very useful. It helps me a lot. It can (4) ____ my plants and even work as a (5) ____.

Đáp án:

1. understand

 • Từ khóa: robot, say

 • Vị trí thông tin: Well my robot can (1) ____ what I say

2. smartest

 • Từ khóa: feelings, robot

 • Vị trí thông tin: It can also understand my feelings. It's the (2) ____ robot.

3. put

 • Từ khóa: does a lot

 • Vị trí thông tin: It does a lot for me: clean the floor, (3) ____ my toys away, and..

4. water

 • Từ khóa: plants

 • Vị trí thông tin: It helps me a lot. It can (4) ____ my plants and even work as a (5) ____.

5. guard

 • Từ khóa: work

 • Vị trí thông tin: It helps me a lot. It can (4) ____ my plants and even work as a (5) ____.

4. Interview three friends about what abilities they want their robots to have. Note their answers in the table below.

Friends

Abilities he / she wants his / her robot to have

Pham

Cook meals

Thuy

Water plants

Hai

Clean the floor

You: What abilities you want your robot to have?

Pham: I want my robot can cook meals

You: What abilities you want your robot to have?

Thuy: I want my robot to water my plants

You: What abilities you want your robot to have?

Hai: I want my robots to clean the floor

(Bạn: Bạn muốn robot của mình có những khả năng gì?

Phạm: Tôi muốn robot của tôi có thể nấu bữa ăn

Bạn: Bạn muốn robot của mình có những khả năng gì?

Thúy: Tôi muốn robot tưới cây cho tôi

Bạn: Bạn muốn robot của mình có những khả năng gì?

Hải: Tôi muốn robot của tôi lau sàn)

Trên đây là toàn bộ đáp án và giải thích chi tiết bài tập SGK Tiếng Anh 6 Unit 12 Communication. Thông qua bài viết trên, Anh ngữ ZIM hy vọng rằng học sinh sẽ tự tin học tập tốt với môn Tiếng Anh 6 Global Success. Ngoài ra, Anh ngữ ZIM hiện đang tổ chức các khóa học IELTS Junior với chương trình được xây dựng dựa trên sự phối hợp của 4 khía cạnh: Ngôn ngữ - Tư duy - Kiến thức - Chiến lược, giúp học sinh THCS chinh phục bài thi IELTS, phát triển kiến thức xã hội và tự tin sử dụng tiếng Anh.

Xem tiếp: Tiếng Anh 6 Unit 12: Skills 1.

Tác giả: Nguyễn Ngọc Thảo


Tài liệu tham khảo

Hoàng, Văn Vân. Tiếng Anh 6 Tập 2 - Global Success. NXB Giáo Dục Việt Nam.

Tham khảo khóa học IELTS Junior tại ZIM giúp học sinh từ 11-15 tuổi phát triển toàn diện 4 kỹ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết và tư duy phản biện.

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

5.0 / 5 (1 đánh giá)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833