Communication - Unit 4 - Tiếng Anh 6 Global Success (trang 43 tập 1)

Nhằm giúp học sinh trong quá trình chuẩn bị bài hiệu quả tại nhà cũng như học tốt trên lớp, bài viết sẽ giải thích chi tiết toàn bộ đáp án cho các bài tập thuộc phần Communication - Unit 4 Tiếng Anh 6 Global Success (trang 43 tập 1). Nội dung được biên soạn bởi đội ngũ chuyên môn tại Anh Ngữ ZIM để giúp học sinh nắm vững kiến thức và học tập hiệu quả tiếng Anh 6 Unit 4.
ZIM Academy
06/08/2023
communication unit 4 tieng anh 6 global success trang 43 tap 1

Key takeaways

  • Tiếng Anh giao tiếp: Hỏi và chỉ đường.

  • Nghe hiểu đoạn băng audio hướng dẫn du lịch.

  • Nhận biết các hướng, nhận biết hướng đi từ chỉ dẫn.

  • Thực hành tạo ra một đoạn băng audio hướng dẫn du lịch.

Everyday English

Asking for and giving directions.

1. Listen and read the conversations.

A: Excuse me. Could you tell me the way to the cinema, please?

B: Go along this street. It's on your left.

A: Excuse me. Where's the nearest post office, please?

B: Go out of the station. Take the first turning on the right.

Dịch nghĩa:

A: Xin lỗi. Bạn có thể chỉ giúp tôi đường đến rạp chiếu phim không?

B: Đi theo đường này. Nó ở bên trái.

A: Xin lỗi. Bưu điện gần nhất ở đâu vậy?

B: Đi ra khỏi nhà ga này. Rẽ vào lối đầu tiên bên phải.

2. Work in pairs. Make similar conversations to ask for and give directions to places near your school.

Câu trả lời tham khảo: 

A: Excuse me. Could you tell me the way to the library, please?

B: Go straight. Take the second turning on the right. It is on your left.

An audio guide to a place

3. Nick is listening to an audio guide to Hoi An. Listen and fill the blank.

CITY TOURS!

Let's start our tour in Hoi An. We are in Tran Phu Street now. First, go to Ong Pagoda. To get there, go (1) _________along the street for five minutes. It's on your left. Next, go to the Museum of Sa Huynh Culture. Take the (2) _________turning on your left. Turn (3) _________and it's on your right. Finally, go to Hoa Nhap Workshop to buy some presents. Turn left and then right. It's (4) _________Tan Ky House.

Đáp án:

  1. straight

Giải thích: Trong đoạn ghi âm, hướng dẫn viên du lịch nói “To get there, go straight along the street for five minutes”. Ở đây, người nghe được hướng dẫn đường đi đến chùa Ông - đi men theo con đường khoảng 5’.

  1. second

Giải thích: Trong đoạn ghi âm, hướng dẫn viên du lịch nói “Take the second turning on your left”. Ở đây, người nghe đang được hướng dẫn đường đi đến Bảo tàng Văn hóa Sa Huỳnh - bằng cách đầu tiên, rẽ vào lối thứ hai bên trái.

  1. right

Giải thích: Trong đoạn ghi âm, hướng dẫn viên du lịch nói “Turn right and it's on your right”. Ở đây, người nghe đang được hướng dẫn đường đi đến Bảo tàng Văn hóa Sa Huỳnh - bước tiếp theo là rẽ phải, và bảo tàng sẽ nằm ở bên phải.

  1. next to

Giải thích: Trong đoạn ghi âm, hướng dẫn viên du lịch nói “It's next to Tan Ky House”. Ở đây, người nghe đang được hướng dẫn đường đi đến xưởng Hòa Nhập - nó ở ngay bên cạnh nhà cổ Tấn Ký.

4. Look at the map below and create an audio guide for District 1 of Ho Chi  Minh City.

District 1 of Ho Chi  Minh City

Câu trả lời tham khảo:

Let’s start our tour in District 1 of Ho Chi Minh City. We are in Le Thanh Ton Street now. First, go to Ho Chi Minh City Museum. Go straight along the street until you see the museum on your right. Next, go to Thong Nhat Palace. Get out of the museum, go along the street until you see Nguyen Du Street. The Palace is on your left. Finally, go to Saigon Notre Dame Cathedral. Take the first turning on the right, into Han Thuyen Street. Cross Dong Khoi Street to get into the Cathedral.

Dịch nghĩa:

Hãy cùng bắt đầu chuyến tham quan Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh nhé. Bây giờ chúng ta đang ở phố Lê Thánh Tôn. Đầu tiên, hãy đến Bảo tàng Thành phố Hồ Chí Minh. Đi thẳng men theo đường này cho đến khi bạn thấy bảo tàng nằm ở bên phải. Tiếp theo, hãy đến Dinh Thống Nhất. Ra khỏi bảo tàng, đi theo đường này cho đến khi bạn thấy phố Nguyễn Du. Dinh Thống Nhất sẽ nằm bên trái. Cuối cùng, hãy đến Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn. Rẽ phải vào đường Hàn Thuyên. Đi qua đường Đồng Khởi để vào nhà thờ.

Trên đây là toàn bộ đáp án và giải thích chi tiết bài tập SGK Tiếng Anh 6 Unit 4 Communication. Thông qua bài viết trên, Anh ngữ ZIM hy vọng rằng học sinh sẽ tự tin học tập tốt với môn Tiếng Anh 6 Global Success. Ngoài ra, Anh ngữ ZIM hiện đang tổ chức các khóa học IELTS Junior với chương trình được xây dựng dựa trên sự phối hợp của 4 khía cạnh: Ngôn ngữ - Tư duy - Kiến thức - Chiến lược, giúp học sinh THCS chinh phục bài thi IELTS, phát triển kiến thức xã hội và tự tin sử dụng tiếng Anh.

Xem tiếp: Tiếng Anh lớp 6 Unit 4: Skills 1.

Tác giả: Trần Linh Giang

Tham khảo khóa học IELTS Junior tại ZIM giúp học sinh từ 11-15 tuổi phát triển toàn diện 4 kỹ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết và tư duy phản biện.

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

5.0 / 5 (1 đánh giá)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833
Đang tải dữ liệu
rity