Getting Started - Unit 4 - Tiếng Anh 6 Global Success (trang 38, 39 tập 1)

Nhằm giúp học sinh trong quá trình chuẩn bị bài trước khi đến lớp, bài viết sẽ giải thích chi tiết từng đáp án cho các bài tập thuộc phần Getting Started - Unit 4 Tiếng Anh 6 Global Success. Nội dung được biên soạn bởi đội ngũ chuyên môn tại Anh Ngữ ZIM để giúp học sinh nắm vững kiến thức và học tập hiệu quả tiếng Anh 6 Unit 4.
ZIM Academy
09/08/2023
getting started unit 4 tieng anh 6 global success trang 38 39 tap 1

Key takeaways

1. Từ vựng về đi lại: cross (v), road (n), turn (v), lost (adj), straight (adj/adv), turn right (v), cross the road (v), turn left (v), go straight (v), take the second turning on the left (v).

2. Mẫu câu đưa ra gợi ý:

 • Shall we go there first?

 • Fine, let's go.

 • First, cross the road, then turn left.

 • Let’s ask her.

1. Listen and read.

Listen and read

cross (v) /krɒs/: vượt qua, đi ngang qua.

 • Ex: You can cross the road if the light is green. (Dịch: Bạn có thể qua đường nếu đèn xanh.)

road (n) /rəʊd/: con đường.

 • Ex: Look both ways before crossing the road. (Dịch: Hãy nhìn cả hai phía trước khi qua đường.)

turn (v) /tɜːn/: rẽ sang (hướng …)

 • Ex: Turn right when you reach Xuan Thuy Street. (Dịch: Rẽ phải khi bạn đến đường Xuân Thủy.)

lost (adj) /lɒst/: lạc đường.

 • Ex: I was lost in Hanoi once. (Dịch: Tôi từng bị lạc đường Hà Nội một lần.)

straight (adj/adv) /streɪt/: thẳng.

 • Ex: The teacher tells us to walk straight to our desks. (Dịch: Cô giáo bảo chúng tôi đi thẳng tới bàn của chúng tôi.)

2. Find in the conversation the sentences used to make suggestions.

 • Shall we go there first? (Dịch: Chúng ta đi đến đó trước nhé?)

 • Fine, let's go. (Dịch: Được rồi, chúng ta đi nào.)

 • First, cross the road, then turn left. (Dịch: Đầu tiên, qua đường, sau đó rẽ trái.)

 • Let’s ask her. (Dịch: Cùng hỏi cô ấy nào.)

Lưu ý: Cấu trúc “shall we” và “let’s” thường được sử dụng để nêu gợi ý.

3. Read the conversation again. Put the actions in order.

a. The girl shows them the way to Tan Ky House.

b. Nick, Khang and Phong arrive in Hoi An.

c. Nick, Khang and Phong decide to go to Tan Ky House.

d. Nick, Khang and Phong get lost.

e. Phong asks a girl how to get to Tan Ky House.

Thứ tự đúng: b - c - d - e - a.

Giải thích: Ở dòng đầu tiên, Phong cảm thán về việc cả ba người bạn đang ở Hội An, và cậu ấy đang rất phấn khích, chứng tỏ hiện tại, Nick, Khang và Phong vừa đặt chân đến Hội An. Vì vậy, b có thứ tự đầu tiên. Tiếp đó, những dòng tiếp theo kể về chuyện ba người bạn bàn về việc đi đâu, đến khi ở dòng 5, 6, Phong gợi ý cả nhóm đến Nhà cổ Tấn Ký, vì nó gần hơn, và được Nick và Khang đồng ý. Do đó, c là sự kiện tiếp theo xảy ra. Sau đó, ở dòng 10, Phong nhận ra cả nhóm đã bị lạc đường - d có thứ tự tiếp theo. Ngay sau đó, ở dòng 11, Nick chỉ ra rằng có một cô gái ở gần đó, và gợi ý cả nhóm hỏi đường từ cô gái ấy. Ở cột thứ hai, dòng 3, 4, 5 là lời chỉ dẫn đến vị trí của Nhà cổ Tấn Ký từ cô gái. Như vậy, những thứ tự cuối cùng là e và a.

4. Find and underline the following directions in the conversation.

A. turn right (rẽ phải).

B. cross the road (qua đường).

C. turn left (rẽ trái).

D. go straight (đi thẳng).

E. take the second turning on the left (rẽ vào lối thứ hai bên trái).

Now match these directions with the diagrams below.

Match these directions with the diagrams

Đáp án:

 1. B

 2. E

 3. C

5. Work in pairs. Give your partner directions to one of the places on the map, and he/she tries to guess. Then swap.

Work in pairs

Câu trả lời tham khảo:

A: Go straight. Turn right when you reach Quang Trung Street. It’s on your left.

B: Is it a café?

A: No, try again. 

C: Is it the park?

A: Yes, it is.

Trên đây là toàn bộ đáp án và giải thích chi tiết bài tập SGK Tiếng Anh 6 Unit 4 Getting Started. Thông qua bài viết trên, Anh ngữ ZIM hy vọng rằng học sinh sẽ tự tin học tập tốt với môn Tiếng Anh 6 Global Success. Ngoài ra, Anh ngữ ZIM hiện đang tổ chức các khóa học IELTS Junior với chương trình được xây dựng dựa trên sự phối hợp của 4 khía cạnh: Ngôn ngữ - Tư duy - Kiến thức - Chiến lược, giúp học sinh THCS chinh phục bài thi IELTS, phát triển kiến thức xã hội và tự tin sử dụng tiếng Anh.

Xem tiếp: Tiếng Anh lớp 6 Unit 4: A Closer Look 1.

Tác giả: Trần Linh Giang

Tham khảo khóa học luyện thi IELTS Junior tại ZIM giúp học sinh phát triển tiếng Anh toàn diện, tạo nền tảng vững chắc cho học tập và phát triển trong tương lai.

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

5.0 / 5 (1 đánh giá)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833
Đang tải dữ liệu