Communication - Unit 7 - Tiếng Anh 8 Global Success (Trang 76, 77)

Bài viết cung cấp đáp án chính xác kèm giải thích chi tiết bài tập Unit 7: Communication - Tiếng Anh lớp 8 Global Success (Trang 76, 77). Nội dung được biên soạn bởi đội ngũ chuyên môn tại Anh Ngữ ZIM để giúp học sinh nắm vững kiến thức và học tập hiệu quả Tiếng Anh 8 Unit 7.
author
ZIM Academy
13/09/2023
communication unit 7 tieng anh 8 global success trang 76 77

Everyday English

Asking for clarification

1. Listen and read the dialogue. Pay attention to the highlighted sentences.

Mi: Hey Linda. What does ‘endangered species’ mean?

    (Mi: Này Linda. 'Các loài có nguy cơ tuyệt chủng' nghĩa là gì?)

Linda: Endangered species are animals in the wild that face a high risk of extinction. 

    (Linda: Các loài có nguy cơ tuyệt chủng là những loài động vật trong tự nhiên phải đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng cao.)

Mi: And what do you mean by ‘in the wild’?

    (Mi: Và ý bạn là gì khi nói 'trong tự nhiên'?)

Linda: That means animals that live in their natural habitats, not in zoos.

    (Linda: Điều đó có nghĩa là động vật sống trong môi trường sống tự nhiên của chúng, không phải trong sở thú.)

Mi: Oh, I get it now. Thanks, Linda.

    (TMi: Ồ, tôi hiểu rồi. Cảm ơn, Linda.)

2. Work in pairs. Make similar conversations to ask for and give clarification for the following.

1. Single-use products

 • Anna: Hey Tom, have you heard about 'single-use products'? What are they? (Anna: Chào Tom, bạn đã nghe về 'sản phẩm dùng một lần' chưa? Chúng là gì vậy?)

 • Tom: Yeah, single-use products are items that are designed to be used once and then discarded. (Tom: Đúng, sản phẩm dùng một lần là những sản phẩm được thiết kế để sử dụng một lần và sau đó bị loại bỏ.)

 • Anna: Got it. Thanks for explaining, Tom. (Anna: Tôi đã hiểu. Cảm ơn bạn đã giải thích, Tom.)

2. Global warming

 • Jake: Hey Mia, I've been hearing a lot about 'global warming'. What does it mean? (Jake: Chào Mia, tôi đã nghe nhiều về 'sự nóng lên toàn cầu'. Nó nghĩa là gì vậy?)

 • Mia: Global warming refers to the long-term rise in Earth's average surface temperature due to human activities, mostly the emission of greenhouse gasses. (Mia: Sự nóng lên toàn cầu ám chỉ sự tăng lên dài hạn của nhiệt độ bề mặt trung bình của Trái Đất do hoạt động của con người, chủ yếu là việc phát thải khí nhà kính.)

 • Jake: I see. Thanks for clarifying, Mia. (Jake: Tôi hiểu rồi. Cảm ơn bạn đã giải thích, Mia.)

Earth Day

3. Read the passage and tick (✓) the correct answers. 

Every year on April 22nd, more than 190 countries celebrate Earth Day to protect the planet. The first Earth Day started in 1970 in America. Today more than 1 billion people participate in Earth Day activities each year, making it one of the largest movements. By taking part in activities like picking up litter and planting trees, you can help protect nature and the environment. You can also do things like buying green products and practicing reduce, reuse and recycle. We can celebrate Earth Day and protect the Earth at the same time. Moreover, we should continue doing things to save the Earth every day of the year.

Dịch nghĩa:

(Hàng năm vào ngày 22 tháng 4, hơn 190 quốc gia kỷ niệm Ngày Trái đất để bảo vệ hành tinh. Ngày Trái đất đầu tiên bắt đầu vào năm 1970 tại Mỹ. Ngày nay, hơn 1 tỷ người tham gia các hoạt động của Ngày Trái đất mỗi năm, khiến nó trở thành một trong những phong trào lớn nhất. Bằng cách tham gia vào các hoạt động như nhặt rác và trồng cây, bạn có thể góp phần bảo vệ thiên nhiên và môi trường. Bạn cũng có thể làm những việc như mua các sản phẩm xanh và thực hành giảm thiểu, tái sử dụng và tái chế. Chúng ta có thể kỷ niệm Ngày Trái đất và bảo vệ Trái đất cùng một lúc. Hơn nữa, chúng ta nên tiếp tục làm những việc để cứu Trái đất mỗi ngày trong năm.)

What activities do people do on Earth Day?

1. Picking up litter ✔

2. Protecting endangered species

3. Planting trees ✔

4. Buying green products ✔

5. Helping neighbors 

Đáp án: 

1. Picking up litter

 • Từ khóa: "picking up litter"

 • Vị trí thông tin: "By taking part in activities like picking up litter and planting trees,"

 • Giải thích: Trong đoạn văn đã nêu rằng một trong những hoạt động mà mọi người tham gia vào Ngày Trái đất là "nhặt rác".

3. Planting trees

 • Từ khóa: "planting trees"

 • Vị trí thông tin: "By taking part in activities like picking up litter and planting trees,"

 • Giải thích: Trong đoạn văn đã nêu rằng một trong những hoạt động mà mọi người tham gia vào Ngày Trái đất là "trồng cây".

4. Buying green products

 • Từ khóa: "buying green products"

 • Vị trí thông tin: "You can also do things like buying green products and practicing reduce, reuse and recycle."

 • Giải thích: Đoạn văn đã nêu rằng việc "mua các sản phẩm xanh" là một trong những cách mà chúng ta có thể làm để ủng hộ Ngày Trái đất.

4. Match the activities people do on Earth Day with their results.

1. planting trees

a. Making our environment clean, reducing pollution

2. buying green products

b. reducing global warming, protecting animal habitats

3. picking up litter

c. saving electricity to save natural resources

4. turning off the lights 

d. improving our health, reducing pollution

Đáp án:

1. b. reducing global warming, protecting animal habitats

 • Từ khóa: "planting trees"

 • Giải thích: Việc trồng cây giúp giảm hiện tượng nóng lên toàn cầu bằng cách hấp thụ khí carbon dioxide. Ngoài ra, cây cũng cung cấp môi trường sống cho nhiều loài động vật, giúp bảo vệ môi trường sống của chúng.

2. d. improving our health, reducing pollution

 • Từ khóa: "buying green products"

 • Giải thích: Sản phẩm xanh thường ít độc hại hơn và thân thiện với môi trường hơn. Việc mua sản phẩm xanh có thể giúp cải thiện sức khỏe của chúng ta và giảm ô nhiễm môi trường.

3. a. Making our environment clean, reducing pollution

 • Từ khóa: "picking up litter"

 • Giải thích: Việc nhặt rác giúp làm sạch môi trường xung quanh chúng ta và giảm ô nhiễm. Rác thải không còn bị vứt lung tung, giúp cảnh quan tự nhiên và môi trường đô thị trở nên sạch sẽ hơn.

4. c. saving electricity to save natural resources

 • Từ khóa: "turning off the lights"

 • Giải thích: Tắt đèn khi không cần thiết giúp tiết kiệm điện, qua đó giảm tiêu thụ nguồn tài nguyên tự nhiên được sử dụng để sản xuất điện.

5. Work in pairs. Ask and answer about the things you and your friends do on Earth Day.

Example: 

A: What do you do on Earth Day?

B: We pick up litter and clean the streets. And you?

A: …..

Đáp án mẫu:

 • A: How do you commemorate Earth Day?

 • B: I participate in a tree-planting event organized by our community. How about yourself?

 • A: I volunteer for a beach cleanup drive.

 • B: That's commendable. Our collective efforts truly make a difference.

 • A: Indeed, it's crucial for us to contribute to a better environment.

Trên đây là toàn bộ đáp án và giải thích chi tiết bài tập SGK Tiếng Anh 8 Unit 7: Communication. Thông qua bài viết trên, Anh ngữ ZIM hy vọng rằng học sinh sẽ tự tin học tập tốt với môn Tiếng Anh 8 Global Success.

Ngoài ra, Anh ngữ ZIM hiện đang tổ chức các khóa học IELTS Junior với chương trình được xây dựng dựa trên sự phối hợp của 4 khía cạnh: Ngôn ngữ - Tư duy - Kiến thức - Chiến lược, giúp học sinh THCS chinh phục bài thi IELTS, phát triển kiến thức xã hội và tự tin sử dụng tiếng Anh.

Xem tiếp: Tiếng Anh 8 Unit 7 Skills 1


Học sinh được hỗ trợ giải đáp thắc mắc, chữa bài tập trên diễn đàn ZIM Helper bởi các Giảng viên chuyên môn đang giảng dạy tại ZIM.

Tác giả: Phan Lê Khánh Duy

Tham khảo khóa học IELTS Junior ZIM Academy giúp học sinh phát triển tiếng Anh toàn diện, rèn luyện tư duy logic, phản biện và mở rộng kiến thức về nhiều lĩnh vực.

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

5.0 / 5 (1 đánh giá)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833
Đang tải dữ liệu