A closer look 1 - Unit 5 - Tiếng Anh 9 Sách mới (trang 52, 53 tập 1)

Bài viết cung cấp đáp án chính xác kèm giải thích chi tiết bài tập Unit 5: A closer look 1 - Tiếng Anh lớp 9 Sách mới (trang 52, 53 tập 1). Nội dung được biên soạn bởi đội ngũ chuyên môn tại Anh Ngữ ZIM để giúp học sinh nắm vững kiến thức và học tập hiệu quả môn tiếng Anh 9 Unit 5 Wonders Of Viet Nam.
Nguyễn Lê Như Quỳnh
04/08/2023
a closer look 1 unit 5 tieng anh 9 sach moi trang 52 53 tap 1

Vocabulary

1. Write the words with the correct pictures.

 • 1-B: limestone /ˈlaɪm.stəʊn/: núi đá vôi

 • 2-D: tomb /tuːm/: lăng mộ

 • 3-A: cavern /ˈkæv.ən/: hang động

 • 4-E: citadel /ˈsɪt.ə.del/: thành lũy

 • 5-C: fortress /ˈfɔː.trəs/: pháo đài 

 • 6-F: sculpture /ˈskʌlp.tʃər/: tác phẩm điêu khắc

2. Fill in each blank with a suitable adjective from the box.

1. The hotel is beautifully ______ in a quiet spot near the river.

 • Đáp án: located/situated 

 • Giải thích: Từ cần điền là một động từ ở dạng quá khứ phân từ (V3/V-ed) chỉ vị trí. Vì vậy đáp án là “located/situated” (tọa lạc). Câu trên nghĩa là “Khách sạn tọa lạc ở một vị trí tuyệt đẹp và yên tĩnh gần sông”.

2. It is a quiet fishing village with a ______ harbour.

 • Đáp án: picturesque

 • Giải thích: Từ cần điền là một tính từ mô tả bến cảng. Vì vậy, đáp án là “picturesque” (đẹp như tranh). Câu trên nghĩa là “Đó là một làng chài yên tĩnh với một bến cảng đẹp như tranh”.

3. The original size of the Forbidden City is ______ – it’s hard to believe.

 • Đáp án: astounding

 • Giải thích: Cụm “it’s hard to believe” cho biết nội dung của câu mang tính bất ngờ. Vì vậy, đáp án là “astounding” (đáng kinh ngạc). Câu trên nghĩa là “Kích thước ban đầu của Tử Cấm Thành rất đáng kinh ngạc – thật khó tin”.

4. This book is about ______ features of Viet Nam.

 • Đáp án: geological 

 • Giải thích: Từ cần điền là một tính từ nói về một đặc điểm của Việt Nam. Vì vậy, đáp án là “geological” (địa chất). Câu trên nghĩa là “Quyển sách này viết về đặc điểm địa chất của Việt Nam”.

5. Ha Noi is the ______ centre of our country.

 • Đáp án: administrative

 • Giải thích: Từ cần điền là một tính từ mô tả Hà Nội. Vì vậy, đáp án là “administrative” (hành chính, quản trị, chính phủ). Câu trên nghĩa là “Hà Nội là trung tâm hành chính quốc gia”.

3a. Match the nouns in A to the definitions in B.

 • 1-b: setting = the place where something is and the general environment around it

  (khung cảnh = vị trí của một thứ gì đó và môi trường tổng thể xung quanh nó)

 • 2-d: complex = a group of connected buildings that are designed for a particular purpose
  (khu phức hợp = một nhóm các tòa nhà liên kết với nhau, được thiết kế cho một mục đích đặc biệt)

 • 3-a: structure = a general word for a building of any kind
  (công trình = một từ tổng quát dùng cho các tòa nhà)

 • 4-e: measures = official actions that are done in order to achieve a particular aim
  (biện pháp = các hành động chính thức được thực hiện để đạt được một mục tiêu đặc biệt)

 • 5-c: recognition = an acceptance that something exists, is true, or is valuable
  (sự công nhận = sự chấp nhận rằng một thứ gì đó tồn tại, đúng hoặc có giá trị)

3b. Now use the nouns in 3a to complete the sentences.

1. This ______ has been standing since the 15th century.

 • Đáp án: structure

 • Giải thích: Cụm “standing since the 15th century” cho biết chủ thể của câu này là một công trình hay một vật thể. Vì vậy, đáp án là “structure” (công trình). Câu trên nghĩa là “Công trình này đã ở đây từ thế kỷ 15”.

2. The government must take ______ to preserve historical sites in the area.

 • Đáp án: measures

 • Giải thích: Từ “government” và “preserve” cho biết nội dung của câu là hành động của chính phủ liên quan đến việc bảo tồn. Bên cạnh đó, từ cần điền thuộc collocation (kết hợp từ) “take + noun”. Vì vậy, đáp án là “measures” (những biện pháp). Câu trên nghĩa là “Chính phủ phải thực hiện những biện pháp để bảo tồn các di tích lịch sử trong khu vực”.

3. I like a hotel in a beautiful ______ of landscaped gardens.

 • Đáp án: setting

 • Giải thích: Từ “hotel” và “gardens” cho biết câu trên đang đề cập đến khách sạn và khu vườn. Vì vậy, đáp án là “setting” (khung cảnh). Câu trên nghĩa là “Tôi thích một khách sạn trong một khung cảnh vườn tược được chăm chút đẹp đẽ”.

4. The Imperial Citadel of Thang Long is a ______ that consists of royal palaces and monuments.

 • Đáp án: complex

 • Giải thích: Cụm “consists of royal palaces and monuments” cho biết địa điểm này bao gồm nhiều công trình. Vì vậy, đáp án là “complex” (khu phức hợp). Câu trên nghĩa là “Hoàng Thành Thăng Long là một quần thể di tích gồm có cung điện hoàng gia và nhiều công trình kỷ niệm.

5. There is a growing ______ that protecting natural wonders has financial benefits as well as cultural importance.

 • Đáp án: recognition

 • Giải thích: Cụm “protecting natural wonders” cho biết câu trên đang nói về việc bảo vệ các kỳ quan thiên nhiên. Từ “growing” cho biết từ cần điền có tính chất đang gia tăng. Vì vậy, đáp án là “recognition” (sự công nhận). Câu trên nghĩa là “Ngày càng có nhiều sự công nhận rằng việc bảo vệ các kỳ quan thiên nhiên vừa mang lại lợi ích tài chính vừa có ý nghĩa văn hóa”.

Pronunciation

4. Listen and repeat, paying attention to the words in red in each pair of sentences.

A: This is a solution, but not the only one.
B: Attempts to find a solution have failed.

 • Giải thích: Trong câu A, từ “a” được nhấn mạnh để thể hiện sự đối lập giữa 2 vế “this is a solution” (đây là một giải pháp) và “but not the only one” (nhưng không phải là giải pháp duy nhất). Trong câu B, từ “a” không được nhấn mạnh vì không đứng ở cuối câu, không thể hiện sự đối lập và không phải lời trích dẫn.

A: I’m fond of bananas.
B: Bananas are what I’m fond of.

 • Giải thích: Trong câu A, từ “of” không được nhấn mạnh vì không đứng ở cuối câu, không thể hiện sự đối lập và không phải lời trích dẫn. Trong câu B, từ “of” được nhấn mạnh vì đứng ở cuối câu.

A: It’s not trick and treat; it’s trick or treat.
B: I need Peter and Mary or John and Nick to help me.

 • Giải thích: Trong câu A, từ “and” và “or” được nhấn mạnh để thể hiện sự khác biệt giữa 2 cụm từ “trick and treat” và “trick or treat”.Trong câu B, từ “and”, “or” và “and” không được nhấn mạnh vì không đứng ở cuối câu, không thể hiện sự đối lập và không phải lời trích dẫn.

A: It’s good but expensive.
B: You shouldn’t put ‘but’ at the end of the sentence.

 • Giải thích: Trong câu A, từ “but” không được nhấn mạnh vì không đứng ở cuối câu, không thể hiện sự đối lập và không phải lời trích dẫn. Trong câu B, từ “but” được nhấn mạnh vì là một từ được trích dẫn từ một câu trong bài viết hay một lời nói nào đó.

5. Read the mini-talks and underline the short words (for, the, from, and, but, at, of, to) you think use the strong form. Then listen and check.

A: Where are you from?
B: I’m from Ha Noi.

 • Đáp án: “from” trong câu A.

 • Giải thích: Từ “from” trong câu A được nhấn mạnh vì đứng ở cuối câu nói.

A: Can you come and check this paragraph for me?
B: It’s OK but you shouldn’t use ‘and’ at the beginning of the paragraph.

 • Đáp án: “and” trong câu B.

 • Giải thích: Từ “and” trong câu B được nhấn mạnh vì được trích dẫn từ một đoạn văn.

A: Did you ask her to join our group?
B: I’ve asked her several times but she doesn’t want to.

 • Đáp án: “to” trong câu B

 • Giải thích: Từ “to” trong câu B được nhấn mạnh vì đứng ở cuối câu nói.

A: Is this letter from Peter?
B: No, the letter is to him, not from him.

 • Đáp án: “to” và “from” trong câu B

 • Giải thích: Từ “to” và “from” trong câu B được nhấn mạnh để thể hiện sự đối lập giữa 2 cụm “to him” (được gửi đến anh ấy) và “from him” (được gửi từ anh ấy).

Xem thêm:

Trên đây là toàn bộ đáp án và giải thích chi tiết bài tập SGK Tiếng Anh 9 Unit 5: A closer look 1. Thông qua bài viết trên, Anh ngữ ZIM hy vọng rằng học sinh sẽ tự tin học tập tốt với môn Tiếng Anh 9 Sách mới. Ngoài ra, Anh ngữ ZIM hiện đang tổ chức các khóa học IELTS Junior với chương trình được xây dựng dựa trên sự phối hợp của 4 khía cạnh: Ngôn ngữ - Tư duy - Kiến thức - Chiến lược, giúp học sinh THCS chinh phục bài thi IELTS, phát triển kiến thức xã hội và tự tin sử dụng tiếng Anh.


Học sinh được hỗ trợ giải đáp thắc mắc, chữa bài tập trên diễn đàn ZIM Helper bởi các Giảng viên chuyên môn đang giảng dạy tại ZIM.

Bạn muốn trở nên tự tin giao tiếp với bạn bè quốc tế hay nâng cao khả năng giao tiếp trong công việc và thăng tiến trong sự nghiệp. Hãy bắt đầu hành trình chinh phục mục tiêu với khóa học tiếng Anh giao tiếp hôm nay!

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

5.0 / 5 (1 đánh giá)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833
Đang tải dữ liệu