Skills 2 - Unit 5 - Tiếng Anh 9 Sách mới (trang 57 tập 1)

Bài viết cung cấp đáp án chính xác kèm giải thích chi tiết bài tập Unit 5: Skills 2 - Tiếng Anh lớp 9 Sách mới (trang 57 tập 1). Nội dung được biên soạn bởi đội ngũ chuyên môn tại Anh Ngữ ZIM để giúp học sinh nắm vững kiến thức và học tập hiệu quả môn tiếng Anh 9 Unit 5 Wonders Of Viet Nam.
Nguyễn Lê Như Quỳnh
30/07/2023
skills 2 unit 5 tieng anh 9 sach moi trang 57 tap 1

Listening

1. Listen to what a tourist says about Ha Long Bay and decide whether the following statements are true (T) or false (F).

1. More tourists have chosen to visit Ha Long Bay since UNESCO’s recognition of its natural beauty.

 • Đáp án: T

 • Từ khóa: More tourists, Ha Long Bay, UNESCO

 • Vị trí thông tin: “It is said that Ha Long Bay is a magical place, attracting more tourists than ever since UNESCO’s recognition of this beautiful spot”

 • Giải thích: Thông tin trong bài nghe cho biết Vịnh Hạ Long thu hút nhiều du khách hơn từ khi được UNESCO công nhận. Tương tự, câu trên cho biết nhiều du khách lựa chọn ghé thăm Vịnh Hạ Long hơn từ khi UNESCO công nhận vẻ đẹp tự nhiên của nơi này. Vì vậy, đáp án là “T” (đúng).

2. There are 1,696 islands concentrated in the southeast and the southwest.

 • Đáp án: F

 • Từ khóa: 1,696 islands, southeast, southwest

 • Vị trí thông tin: “It has 1,969 islands concentrated in two main zones: the southeast (belonging to Bai Tu Long Bay), and the southwest (belonging to Ha Long Bay)”

 • Giải thích: Thông tin trong bài nghe cho biết Vịnh có 1969 đảo tập trung ở khu vực đông nam và tây nam. Tuy nhiên, câu trên cho rằng có 1696 đảo. Vì vậy, đáp án là “F” (sai).

3. Thien Cung, Dau Go, Sung Sot, and Tam Cung are at the centre of the islands.

 • Đáp án: T

 • Từ khóa: Thien Cung, Dau Go, Sung Sot, Tam Cung, centre 

 • Vị trí thông tin: “At the centre of the islands, there are wonderful caverns, such as Thien Cung, Dau Go, Sung Sot, and Tam Cung”

 • Giải thích: Thông tin trong bài nghe cho biết ở vị trí trung tâm của đảo, có những hang động tuyệt vời như Thiên Cung, Đầu Gỗ, Sửng Sốt và Tam Cung. Câu trên cũng đưa ra thông tin tương tự. Vì vậy, đáp án là “T” (đúng).

4. People who are interested in history should visit Van Don Island, Poem Mountain, and the Bach Dang River.

 • Đáp án: T

 • Từ khóa: history, Van Don Island, Poem Mountain, Bach Dang River

 • Vị trí thông tin: “For those interested in history, a visit to Van Don Island, Poem Mountain, and the Bach Dang River is a must”

 • Giải thích: Thông tin trong bài nghe cho biết đối với những ai có hứng thú với lịch sử, một chuyến đi đến Đảo Vân Đồn, Núi Bài Thơ và Sông Bạch Đằng là một việc chắc chắn phải làm. “for those interested in history” đồng nghĩa với “people who are interested in history” (những ai có hứng thú với lịch sử); “... is a must” (... là một việc phải làm) có ý nghĩa tương đương với “should …” (nên …). Vì vậy, đáp án là “T” (đúng).

2. Listen again and complete the data chart.

 1. Location: _____ region of Viet Nam

 • Đáp án: northeast

 • Từ khóa: Location, Viet Nam

 • Loại từ cần điền: tính từ

 • Loại thông tin cần điền: từ chỉ phương hướng, khu vực

 • Vị trí thông tin: “It is situated in the northeast region of Viet Nam”

 • Giải thích: Từ cần điền là một tính từ chỉ vị trí của Vịnh Hạ Long. Vì vậy, đáp án là “northeast” (đông bắc). Câu trên nghĩa là “Vị trí: vùng đông bắc của Việt Nam”.

 1. Reasons for choosing the place: recognised by  _____

 • Đáp án: UNESCO

 • Từ khóa: Reasons, recognised 

 • Loại từ cần điền: danh từ, tên riêng

 • Loại thông tin cần điền: tên tổ chức

 • Vị trí thông tin: “It is said that Ha Long Bay is a magical place, attracting more tourists than ever since UNESCO’s recognition of this beautiful spot”

 • Giải thích: Từ cần điền là tên của một tổ chức đã công nhận Vịnh Hạ Long. Vì vậy, đáp án là “UNESCO” (Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc). Câu trên nghĩa là “Lý do để lựa chọn địa điểm này: được công nhận bởi UNESCO”.

 1. Reasons for choosing the place: its rich history and _____ setting

 • Đáp án: picturesque

 • Từ khóa: Reasons, rich history, setting

 • Loại từ cần điền: tính từ

 • Loại thông tin cần điền: từ mô tả khung cảnh

 • Vị trí thông tin: “With its rich history and picturesque setting, Ha Long Bay is the perfect destination for any tourist”

 • Giải thích: Từ cần điền là một tính từ mô tả khung cảnh Vịnh Hạ Long. Vì vậy, đáp án là “picturesque” (tuyệt đẹp). Câu trên nghĩa là “Lý do để lựa chọn địa điểm này: lịch sử lâu đời và khung cảnh tuyệt đẹp”.

 1. Main features of the place: 1,969 islands in two main _____: the southeast (belonging to Bai Tu Long Bay), and the southwest (belonging to Ha Long Bay)

 • Đáp án: zones

 • Từ khóa: Main features, 1,969, two main

 • Loại từ cần điền: danh từ số nhiều

 • Loại thông tin cần điền: khu vực, địa điểm

 • Vị trí thông tin: It has 1,969 islands concentrated in two main zones: the southeast (belonging to Bai Tu Long Bay), and the southwest (belonging to Ha Long Bay).

 • Giải thích: Từ cần điền là một danh từ chỉ khu vực có 1969 đảo. Vì vậy, đáp án là “zones” (khu vực). Câu trên nghĩa là “Những đặc trưng của địa điểm này: 1969 đảo ở 2 khu vực chính: đông nam (thuộc Vịnh Bái Tử Long) và tây nam (thuộc Vịnh Hạ Long)”.

 1. Main features of the place: wonderful _____ in Ha Long Bay: Thien Cung, Dau Go, Sung Sot, and Tam Cung

 • Đáp án: caverns

 • Từ khóa: Main features, Thien Cung, Dau Go, Sung Sot, Tam Cung

 • Loại từ cần điền: danh từ số nhiều

 • Loại thông tin cần điền: địa điểm

 • Vị trí thông tin: “At the centre of the islands, there are wonderful caverns, such as Thien Cung, Dau Go, Sung Sot, and Tam Cung”

 • Giải thích: Từ cần điền là một danh từ chỉ các địa danh Thiên Cung, Đầu Gỗ, Sửng Sốt, Tam Cung. Vì vậy, đáp án là “caverns” (các hang động). Câu trên nghĩa là “Những đặc trưng của địa điểm này: các hang động tuyệt vời ở Vịnh Hạ Long: Thiên Cung, Đầu Gỗ, Sửng Sốt và Tam Cung”.

 1. Comments and feelings about the place: It is truly unforgettable thanks to its long history and _____ natural beauty.

 • Đáp án: astounding

 • Từ khóa: Comments and feelings, natural beauty

 • Loại từ cần điền: tính từ

 • Loại thông tin cần điền: từ mô tả vẻ đẹp tự nhiên

 • Vị trí thông tin: “With its long history and astounding natural beauty, it is truly unforgettable”

 • Giải thích: Từ cần điền là một tính từ mô tả vẻ đẹp tự nhiên của Vịnh Hạ Long. Vì vậy, đáp án là “astounding” (đáng kinh ngạc). Câu trên nghĩa là “Nhận xét và cảm nhận về địa điểm này: Nó thật khó quên nhờ vào lịch sử lâu đời và vè đẹp tự nhiên đáng kinh ngạc”.

Writing

3. Have you or a family member visited a wonder of Viet Nam? Make notes about it in the table below. Alternatively, you can write about a wonder of Viet Nam you have read about.

Gợi ý:

 • Name: Tam Coc

 • Location: Ninh Binh province, Viet Nam

 • Reasons for choosing the place: 

  • breathtaking natural beauty

  • stunning limestone formations

  • tranquil waterways that flow through rice paddies

 • Main features of the place: 

  • three caves

  • picturesque rice paddies

  • historical and cultural sites: Thai Vi Temple and the Bich Dong Pagoda

 • Comments and feelings about the place: With a unique blend of natural beauty, traditional cultural features, and tranquility, the wonder is truly magical and unforgettable.

(Dịch nghĩa:

 • Tên: Tam Cốc

 • Vị trí: Tỉnh Ninh Bình, Việt Nam

 • Lý do lựa chọn địa điểm:

  • vẻ đẹp tự nhiên ngoạn mục

  • những khối đá vôi đẹp mắt

  • những dòng nước yên bình chảy qua cánh đồng lúa.

 • Các đặc điểm chính của địa điểm:

  • ba hang động

  • những cánh đồng lúa đẹp như tranh

  • các điểm tham quan lịch sử và văn hóa: Đền Thái Vi và Chùa Bích Động

 • Nhận xét và cảm nhận về địa điểm: Với sự pha trộn độc đáo giữa vẻ đẹp tự nhiên, nét văn hóa truyền thống và sự yên bình, kỳ quan này thật sự thần kỳ và khó quên.)

4a. Use your notes in 3 to write a short article describing a wonder of Viet Nam.

Gợi ý:

Tam Coc is located in the Ninh Binh province of Vietnam. It is said that Tam Coc is the "Halong Bay on land" due to its breathtaking natural beauty. This area is a popular tourist destination, known for its stunning limestone formations and tranquil waterways that flow through rice paddies. The name Tam Coc means "three caves” and visitors can take a boat ride through the caves. Inside the caves, the water glows and the walls of the caves are illuminated by the soft lights filtering through the openings above. Tam Coc is also famous for its picturesque rice paddies that stretch out as far as the eye can see. The lush green of the fields is highlighted by the emerald colour of the rivers and the straw colour of the farmers' traditional hats. In addition, Tam Coc has many historical and cultural sites, including the Thai Vi Temple and the Bich Dong Pagoda in the nearby mountains. Overall, Tam Coc is a must-visit destination for anyone traveling to Vietnam. With a unique blend of natural beauty, traditional cultural features, and tranquility, the wonder is truly magical and unforgettable.

(Dịch nghĩa:

Tam Cốc nằm tại tỉnh Ninh Bình của Việt Nam. Nó được cho là "Vịnh Hạ Long trên cạn" bởi vẻ đẹp tự nhiên ngoạn mục của nó. Khu vực này là điểm đến du lịch phổ biến, nổi tiếng với những khối đá vôi đẹp mắt và những dòng nước yên bình chảy qua cánh đồng lúa. Tên Tam Cốc có nghĩa là "ba hang động", và du khách có thể đi thuyền qua các hang động này. Bên trong hang động, nước rực sáng lóng lánh và tường hang động được thắp sáng bởi những ánh sáng dịu nhẹ đi qua từ các khoảng trống bên trên. Tam Cốc còn nổi tiếng với những cánh đồng lúa đẹp như tranh, kéo dài xa khỏi tầm mắt. Màu xanh tươi của cánh đồng được làm nổi bật bởi màu xanh ngọc bích của các con sông và màu vàng rơm của những chiếc nón lá truyền thống của nông dân. Ngoài ra, Tam Cốc còn có nhiều điểm tham quan lịch sử và văn hóa, bao gồm Đền Thái Vi và Chùa Bích Động nằm trên các ngọn núi lân cận. Nhìn chung, Tam Cốc là một điểm đến không thể bỏ qua đối với bất kỳ du khách nào đến Việt Nam. Với sự pha trộn độc đáo giữa vẻ đẹp tự nhiên, nét văn hóa truyền thống và sự yên bình, kỳ quan này thật sự thần kỳ và khó quên.)

Xem thêm:

Trên đây là toàn bộ đáp án và giải thích chi tiết bài tập SGK Tiếng Anh 9 Unit 5: Skills 2. Thông qua bài viết trên, Anh ngữ ZIM hy vọng rằng học sinh sẽ tự tin học tập tốt với môn Tiếng Anh 9 Sách mới. Ngoài ra, Anh ngữ ZIM hiện đang tổ chức các khóa học IELTS Junior với chương trình được xây dựng dựa trên sự phối hợp của 4 khía cạnh: Ngôn ngữ - Tư duy - Kiến thức - Chiến lược, giúp học sinh THCS chinh phục bài thi IELTS, phát triển kiến thức xã hội và tự tin sử dụng tiếng Anh.


Học sinh được hỗ trợ giải đáp thắc mắc, chữa bài tập trên diễn đàn ZIM Helper bởi các Giảng viên chuyên môn đang giảng dạy tại ZIM.

Bạn muốn trở nên tự tin giao tiếp với bạn bè quốc tế hay nâng cao khả năng giao tiếp trong công việc và thăng tiến trong sự nghiệp. Hãy bắt đầu hành trình chinh phục mục tiêu với khóa học tiếng Anh giao tiếp hôm nay!

Trần Ngọc Minh Luân

Đã kiểm duyệt nội dung

Tôi là Trần Ngọc Minh Luân hiện đang dạy học tại trung tâm anh ngữ ZIM. Tôi đã đạt chứng chỉ IELTS ở lần gần nhất là 7.5 overall, trong đó điểm Speaking của tôi đã đạt 8.0. Bên cạnh đó, tôi có gần 4 năm giảng dạy tiếng Anh nói chung, và hơn 1.5 năm dạy IELTS nói riêng. Ngoài việc giảng dạy, tôi còn tham gia đội R&D tại trung tâm. Công việc của tôi là đảm bảo chất lượng các bài viết học thuật được đăng tải lên website cùng với việc tổ chức và tham gia các dự án, hoạt động gnhieen cứu và phát triển sản phẩm như sách v.v.... Ngoài ra, tôi cũng điều phối một đội thực tập sinh thực hiện các dự án khác nhau cho trung tâm. Tôi luôn tin rằng để thành công trong việc học, người học nên có kỹ năng tự học tốt.

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

5.0 / 5 (1 đánh giá)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833