Tiêu chí Coherence and Cohesion trong Band Descriptors IELTS Writing (Band 5-8) 

Bài viết đưa ra các phân tích về tiêu chí tính liên kết trong Band Descriptors Band 5.0 – 8.0 và đưa ra các minh hoạ tương ứng
ZIM Academy
20/01/2022
tieu chi coherence and cohesion trong band descriptors ielts writing band 5 8

Các khía cạnh của tính liên kết của một bài viết được mô tả trong Band Descriptors

Do tính liên kết được thể hiện thông qua việc vận dụng các phép liên kết nên các khía cạnh của tính liên kết mà được đề cập ngắn gọn trong mô tả của IELTS Writing Band Descriptors để ám chỉ sự vận dụng thuần thục bốn phép liên kết trong bài viết. Cụ thể:

 • Có vận dụng các phép liên kết nêu trên một cách chính xác, hợp lý trong bài viết không?

 • Các phép liên kết trên có cho thấy sự kiểm soát và vận dụng có chủ đích của người viết hay không? Hay là có sự lạm dụng hay chưa tận dụng hết phép liên kết đó?

 • Các phép liên kết trên có được vận dụng hiệu quả và tạo nên sự liên kết, mạch lạc trong toàn bộ ba phần mở – thân – kết bài và sự liên kết trong nội bộ từng đoạn hay không? Có cho thấy rõ sự phát triển, đào sâu, mở rộng các lập luận của người viết không?  

Rất nhiều thí sinh nghĩ rằng tính liên kết của bài viết được đánh giá qua việc dùng nhiều hay ít các cụm từ nối, cụm từ chuyển ý trong IELTS Writing (transitional words). Do đó, có không ít bài viết mà mỗi câu đều bắt đầu bằng một loại cụm từ này. Điều này là một sự lạm dụng hơn là sự vận dụng khéo léo. 

Như đã trình bày ở trên, việc sử dụng các cụm từ chuyển ý chỉ là một phép liên kết nhỏ nằm trong tổng thể nhiều phép liên kết và việc vận dụng nhuần nhuyễn, khéo léo, tự nhiên cả bốn phép liên kết chính là điều mà những người viết tốt làm. Đồng thời, cần lưu ý rằng trong bài IELTS Writing không sử dụng các cụm từ chuyển ý (transitional words) thì không đồng nghĩa với bài viết đó có tính liên kết thấp. 

Các khía cạnh của tính liên kết ở Band 5.0 

Band 5.0 

Tạm dịch 

 • makes inadequate, inaccurate or over use of cohesive devices  

 • may be repetitive because of lack of referencing and substitution  

 • các công cụ liên kết bị sử dụng một cách không phù hợp, không chính xác hoặc lạm dụng 

 • có thể bị lặp từ do thiếu sử dụng phép dẫn chiếu và phép thay thế  

Tính liên kết ở các bài viết IELTS Writing band 5.0 mang đặc trưng của việc sử dụng các phép liên kết một cách không phù hợp, không chính xác hoặc lạm dụng. Lỗi lặp từ trong IELTS Writng thường xuyên xuất hiện do không có đủ vốn từ vựng vè thiếu sự linh hoạt về ý tưởng để vận dụng phép dẫn chiếu hay phép thay thế trong bài IELTS Writing

Phân tích ví dụ – một đoạn trong bài viết band 5.0

vi-du-writing-band-5

Dịch: Không sử dụng động vật như thức ăn có thể giúp con người có rủi ro bệnh tật thấp hơn. Cụ thể hơn, con người nên thay thế thịt bằng rau củ trong các bữa ăn hằng ngày. Nếu con người ăn quá nhiều thịt, họ sẽ có rất nhiều vấn đề sức khoẻ như cao huyết áp. Bên cạnh đó, ngày nay chúng ta có đủ thực phẩm làm từ thực vật mà giàu dinh dưỡng. Vì vậy, chúng ta không cần thịt hoặc các sản phẩm từ động vật vì mục đích này.

Tính liên kết trong đoạn văn

Đoạn văn này sử dụng các phép liên kết không chính xác và không hợp lý; bên cạnh đó, nội dung giữa các câu cũng không liên kết và bổ sung nhiều cho nhau, cụ thể là:

Phép sử dụng liên từ (conjunction): người viết có nỗ lực sử dụng các cụm từ chuyển ý nhưng các cụm từ này không trùng khớp và liên kết được nội dung giữa các câu và có xu hướng lạm dụng. 

 • Cụm từ to be more specific mang ý làm rõ nội dung câu phía trước nhưng trong trường hợp bài này thì hai ý ở hai câu chưa liên quan đến nhau. Câu phía trước viết rằng không ăn thịt động vật sẽ giúp giảm nguy cơ bệnh tật, trong khi câu sau mang ý đưa ra lời khuyên con người nên ăn rau thay cho thịt

 • Cụm từ in addition mang ý bổ sung thêm ý để củng cố ý chính của đoạn văn. Câu chủ đề của đoạn đề cập lợi ích giảm rủi ro bệnh tật, nhưng câu in addition,… lại đề cập về việc ngày nay các thực phẩm của con người làm từ thực vật cũng giàu dinh dưỡng. 

Phép thay thế (substitution): không được sử dụng.

Phép dẫn chiếu (reference): mắc lỗi sai khi dẫn chiếu chưa rõ ràng.

 • Không rõ từ dẫn chiếu this aim dẫn đến mục tiêu nào. 

 • Khi dùng people, khi dùng we khiến người đọc không hiểu rằng we có phải là people được nói đến trước đó hay không.

Các khía cạnh của tính liên kết ở Band 6.0 

Band 6.0 

Tạm dịch

 • uses cohesive devices effectively, but cohesion within and/or between sentences may be faulty or mechanical

 • may not always use referencing clearly or appropriately  

 • có sử dụng các công cụ liên kết một cách hiệu quả nhưng tính liên kết trong và/hoặc giữa các câu có thể sai hoặc là máy móc

 • chưa có sự ổn định trong việc dùng phép dẫn chiếu một cách rõ ràng và hợp lý

Tính liên kết ở các bài viết IELTS Writing band 6.0 mang đặc trưng của việc sử dụng các phép liên kết với một mức độ hiệu quả nhất định; dùng đúng nghĩa, đúng ngữ cảnh trong đa số các lần sử dụng, nhưng có thể có vài lỗi sai phổ biến trong IELTS Writing do sử dụng một cách máy móc hay chưa chính xác. Tính rõ ràng và phù hợp trong sử dụng phép dẫn chiếu chưa có sự ổn định.  

Phân tích ví dụ – một đoạn trong bài viết band 6.0

vi-du-writing-band6Dịch: Rõ ràng là sống một mình hay sống trong các gia đình hai thế hệ sẽ đem lại vài ưu điểm. Đầu tiên, sống trong các hộ gia đình đơn thân cho phép con người có không gian riêng và tự do vì họ có thể làm bất cứ điều gì họ muốn mà không lo lắng về ý kiến của người khác. Ví dụ, người tự sống một mình có thể thức khuya hay đi chơi với bạn bè đến tận khuya mà không ngại những lời than phiền từ các thành viên khác trong gia đình. Bên cạnh đó, các gia đình nhỏ có áp lực tài chính nhẹ hơn. Có nghĩa là chi phí sinh hoạt của các gia đình nhỏ rẻ hơn và dễ chi trả hơn những cái lớn hơn. 

Tính liên kết trong đoạn văn

Đoạn văn này sử dụng các phép liên kết đa số là chính xác và nội dung giữa các câu đã có được sự liên kết và bổ sung cho nhau; tuy nhiên, sự chính xác và hợp lý của việc sử dụng các phép liên kết là chưa ổn định do vẫn còn lỗi sai. Các phép liên kết cũng chưa đa dạng, chỉ xoay quanh các phép dưới đây:

Phép sử dụng liên từ (conjunction): thí sinh này có nỗ lực sử dụng các cụm từ chuyển ý và các cụm từ này đã liên kết được nội dung giữa các câu. Tuy nhiên, phép liên kết này chưa được sử dụng hoàn toàn hợp lý trong toàn bộ đoạn văn. Cụm từ it means that mang ý giải thích cho câu phía trước, nhưng nội dung câu có sử dụng cụm từ này lại mang ý cụ thể hoá. 

Phép thay thế (substitution): có sử dụng nhưng chưa rõ ràng vì không thể xác định được là từ ones này đang thay thế cho từ household expenses hay là families.

Phép dẫn chiếu (reference): sử dụng hợp lý trong ngữ cảnh được nêu; tuy nhiên chưa có sự đa dạng nên bị lặp từ nhiều. 

Các khía cạnh của tính liên kết ở Band 7.0 

Band 7.0 

Tạm dịch 

 • uses a range of cohesive devices appropriately although there may be some under-/over-use

 • presents a clear central topic within each paragraph 

 • sử dụng một loạt các công cụ liên kết một cách phù hợp mặc dù có đôi chỗ chưa tận dụng hoặc lạm dụng

 • trong mỗi đoạn văn trình bày rõ một chủ đề trọng tâm 

Tính liên kết ở các bài viết band 7.0 mang đặc trưng của việc sử dụng đa dạng các phép liên kết và đạt sự hiệu quả nhất định. Có nghĩa là dùng đúng nghĩa, đúng ngữ cảnh trong đa số các lần sử dụng. Tuy nhiên, bài viết IELTS Writing band 7.0 còn chứa vài lỗi sử dụng phép liên kết chưa phù hợp (lạm dụng hoặc tận dụng một số các phép liên kết nào đó) và đây là điều khiến cho bài viết chưa thể đạt band điểm cao hơn.

Một đặc trưng khác là các ý chính trong đoạn văn của bài viết band 7.0 được thể hiện rõ ràng và các luận cứ, các ý bổ trợ có sự liên kết lẫn nhau, cùng hướng về ý chính được nêu ra. 

Phân tích ví dụ – một đoạn trong bài viết band 7.0

vi-du-writing-band7

Dịch: Có một vài lý do vì sao sức khoẻ thể chất đóng vai trò quan trọng trong thành công ở lĩnh vực thể thao. Đầu tiên, vì phần lớn các môn thể thao đòi hỏi người chơi phản xạ tốt và nhanh hơn đối thủ của họ để giành chiến thắng, sức khoẻ thể chất là quan trọng cho thi đấu. Ví dụ, đội bóng đá nào mà có tốc độ chạy và khả năng nước rút tốt thì có xu hướng là người chiến thắng. Thứ hai, có sức khoẻ thể chất tốt cũng giúp người chơi thể thao giữ bình tĩnh trong các trận đấu. Cụ thể hơn, chịu áp lực của màn thi đấu gay gắt một thời gian dài có thể khiến vận động viên trở nên mệt mỏi và mất tập trung. Trên thực tế, trừ khi họ có sức bền tốt, người chơi thể thao không thể giữ tỉnh táo và duy trì tập trung để thể hiện tốt trong suốt toàn trận đấu.

Tính liên kết trong đoạn văn

Nhìn chung, đoạn văn này sử dụng các phép liên kết chính xác và nội dung giữa các câu đã có sự bổ sung cho nhau; tuy nhiên, có sự hơi lạm dụng các từ chuyển ý dẫn đến diễn đạt của các câu còn cứng nhắc:

Phép sử dụng liên từ (conjunction): người viết sử dụng đa dạng các cụm từ chuyển ý, liên kết được nội dung giữa các câu. Tuy nhiên, người viết chưa sử dụng khéo léo và còn cứng nhắc vì luôn đặt các cụm từ chuyển ý ở đầu câu. Đoạn văn đã có sự liên kết tốt về nội dung nên chính việc sử dụng quá nhiều các cụm từ chuyển ý này làm giảm giá trị của đoạn văn.

Phép liên kết từ ngữ (lexical cohesion): đoạn văn đã tiến đến việc dùng các từ đồng nghĩa/ trái nghĩa/ các từ thượng/hạ vị để cùng diễn đạt một chủ đề, tạo nên độ đa dạng về từ vựng và sự liên kết của các câu:

 • important (quan trọng) đồng nghĩa với crucial (quan trọng) 

 • success in sport (thành công trong thể thao) đồng nghĩa với: win a game (chiến thắng 1 trận đấu), be the winner (trở thành người chiến thắng), perform well throughout the whole game (thể hiện tốt trong suốt ván đấu)

 • react better and more quickly (phản ứng tốt hơn và nhanh hơn) đồng nghĩa với good running speed and sprint ability (có tốc độ chạy và khả năng nước rút tốt)

 • become tired and lose focus (trở nên mệt mỏi và mất tập trung) trái nghĩa với stay awake and maintain concentration (giữ tỉnh táo và duy trì tập trung)

Phép dẫn chiếu (reference): sử dụng hợp lý trong ngữ cảnh được nêu với lượng vừa phải. 

Các bài viết band 7.0 hoặc cao hơn đã tiến đến sử dụng được phép liên kết theo từ ngữ (Lexical cohesion), vốn là điều mà các bài viết band 5.0 và 6.0 chưa thực hiện được. 

Các khía cạnh của tính liên kết ở Band 8.0

Band 8.0 

Tạm dịch 

 • manages all aspects of cohesion well

 • xử lý tốt tất cả các khía cạnh của tính liên kết 

Tính liên kết ở các bài viết band 8.0 mang đặc trưng của việc sử dụng đa dạng các phép liên kết và đạt được sự hiệu quả trong tạo ra tính mạch lạc và logic của bài viết. Đặc trưng của các bài viết band 8.0 là tính liên kết của các câu/ các ý cao nên khi đọc bài, người đọc cảm thấy rất tiếp thu thông tin rất dễ dàng và bị thuyết phục trước các lập luận.   

Phân tích ví dụ – một đoạn trong bài viết band 8.0

vi-du-writing-band8 Dịch: Có hai lý do vì sao tiền lại có thể thúc đẩy nhân viên năng suất hơn. Đầu tiên, nó là một công cụ mà thông qua đó nhân viên có thể mua được những thứ thoả mãn nhu cầu hoặc mong muốn của họ và có chất lượng cuộc sống tốt hơn. Rõ ràng là, con người càng kiếm được nhiều tiền, họ càng trở nên tự do tài chính, từ đó có thể chi trả cho lối sống mà họ muốn cho bản thân hay cho gia đình họ. Một nguyên nhân khác nữa là tiền cũng phục vụ như là một công cụ mà thông qua đó nhân viên đánh giá sự trân trọng mà tổ chức dành cho công sức làm việc của họ. Tiền thưởng các nhân viên chăm chỉ bằng lương cao hay lợi ích tốt có thể đem đến cho họ cảm giác chiến thắng hay cảm giác được ghi nhận. Điều này sẽ giúp một người nhân viên có mức độ hài lòng công việc cao hơn và xa hơn là thúc đẩy năng suất lao động.

Tính liên kết trong đoạn văn

Đoạn văn trên đã xử lý tốt các khía cạnh của tính liên kết, bao gồm:

 • Cho thấy được sự kiểm soát và làm chủ phép liên kết.

 • Vận dụng được các phép liên kết tạo nên sự liên kết, mạch lạc trong nội bộ đoạn văn và cho thấy rõ sự phát triển, đào sâu, mở rộng các lập luận của người viết. 

 • Vận dụng các phép liên kết một cách chính xác, hợp lý và thuần thục:

Phép sử dụng liên từ (conjunction): các trạng từ và cụm từ liên kết được sử dụng vừa phải, hợp lý về mặt nội dung. Điều này khiến cho nội dung các câu liên kết với nhau và cùng củng cố, hướng về câu chủ đề của đoạn.

Phép liên kết từ ngữ (lexical cohesion): đoạn văn thể hiện sự thông thạo từ ngữ của người viết bằng việc dùng các từ đồng nghĩa/ các từ thượng/hạ vị để cùng diễn đạt một chủ đề, tạo nên độ đa dạng về từ vựng và sự liên kết về mặt nội dung: 

 • purchase things to satisfy their needs or desires (mua đồ nhằm thỏa mãn nhu cầu hoặc mong muốn) đồng nghĩa với  financially free (tự do tài chính) hoặc being able to afford the lifestyle they want for themselves and their families (có thể chi trả cho lối sống họ mong muốn dành cho bản thân và gia đình)

 • the value that the organization places on their work (sự trân trọng mà tổ chức dành cho công sức làm việc của họ) đồng nghĩa với rewarding hard-working employees with higher salaries or benefits (tưởng thưởng nhân viên chăm chỉ bằng lương cao hay các quyền lợi)

 • productive (năng suất) đồng nghĩa với work productivity (năng suất lao động)

Phép dẫn chiếu (reference): sử dụng hợp lý trong ngữ cảnh được nêu: từ it dẫn chiếu đến money ở câu phía trước; từ this dẫn chiếu đến toàn bộ nội dung câu phía trước. 

Tổng kết

Bài viết đảm bảo các khía cạnh của tính liên kết là bài viết thể hiện khả năng của người viết trong việc vận dụng thuần thục và khéo léo các phép liên kết.

 • Band 5.0: luận điểm và các luận cứ còn liên kết lỏng lẻo, sử dụng chưa chính xác và chưa hợp lý các phép liên kết. Chưa thể tiến đến sử dụng phép liên kết từ ngữ. 

 • Band 6.0: luận điểm và các luận cứ liên kết với nhau tốt hơn. Người đọc dễ tiếp thu bài đọc hơn, sử dụng đa phần chính xác và hợp lý các phép liên kết. Có thể sử dụng phép liên kết từ ngữ và liên kết bằng liên từ nhưng còn hạn chế. 

 • Band 7.0: luận điểm rõ ràng và các luận cứ liên kết với nhau tốt, phát triển sâu hơn để chứng minh luận điểm. Người đọc dễ tiếp thu bài đọc hơn, sử dụng đa phần chính xác và hợp lý các phép liên kết. Tiến đến sử dụng phép liên kết từ ngữ và liên kết bằng liên từ được sử dụng chính xác, tuy còn chưa khéo léo hay hoàn toàn hợp lý.

 • Band 8.0: luận điểm rõ ràng và các luận cứ liên kết với nhau tốt, phát triển sâu hơn để chứng minh luận điểm; người đọc dễ tiếp thu bài đọc và cảm nhận được sức thuyết phục, sử dụng khéo léo, chính xác và hợp lý tất cả các phép liên kết. 

Đào Ngọc Minh Thi

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

(0)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Chat nhanh
Chat Messenger
Đăng ký tư vấn
1900 2833