Cải thiện điểm tiêu chí Grammatical Range and Accuracy band 5-6 trong IELTS Writing Task 1 dạng Process

Bài viết sẽ tập trung phân tích những yêu cầu của band 5 và 6 ở tiêu chí này, và từ đó gợi ý một số cách để người học IELTS có thể cải thiện band điểm từ 5 lên 6 cho tiêu chí Grammatical Range and Accuracy nói trên.
ZIM Academy
10/09/2020
cai thien diem tieu chi grammatical range and accuracy band 5 6 trong ielts writing task 1 dang process

Một trong bốn tiêu chí dùng để đánh giá điểm số IELTS Writing Task 1 của thí sinh là Grammatical Range and Accuracy (độ đa dạng và chính xác về mặt ngữ pháp), viết tắt là GRA. Dựa trên thang điểm IELTS Band Descriptors trong Writing task 1, có mười thang điểm cho tiêu chí GRA, tăng dần từ 0 tới 9, với mỗi yêu cầu nhất định dành cho mỗi thang điểm. Ở bài viết này, tác giả sẽ tập trung phân tích những yêu cầu của IELTS band 5 và 6 ở tiêu chí này, và từ đó gợi ý một số cách để người học IELTS có thể cải thiện band điểm từ 5 lên 6 cho tiêu chí Grammatical Range and Accuracy nói trên.

IELTS Writing Band Descriptor Task 1 và tiêu chí Grammartical Range and Accuracy

IELTS Writing Band Descriptor Task 1, hay còn gọi là Thang mô tả đánh giá điểm Writing của thí sinh trong Task 1, bao gồm bốn tiêu chí như sau:

 1. Task Achievement (Đáp ứng yêu cầu đề bài)

 2. Coherence and Cohesion ( Thống nhất và mạch lạc)

 3. Lexical Resource (Vốn từ)

 4. Grammartical Range and Accuracy  (Phạm vi ngữ pháp và độ chính xác)

Tiêu chí Grammartical Range and Accuracy (được viết tắt là GRA) là tiêu chí thứ tư được đề cập trong bảng IELTS Writing Band Descriptor Task 1.  Tương tự như ba tiêu chí còn lại, có mười mức điểm từ 0 tới 9 dành cho tiêu chí GRA, với mỗi yêu cầu đặc trưng cụ thể cho từng thang điểm. Ở bài viết này, tác giả sẽ chỉ tập trung vào phân tích chuyên sâu thang điểm 5 và 6 ở tiêu chí GRA trên. Dưới đây là bảng quy định các yêu cầu trong band điểm 5 và 6 của tiêu chí Grammatical Range and Accuracy, được phát hành và sử dụng bởi hội đồng Anh, IDP cũng như đại học Cambridge (ESOL Examinations).

Bảng 1

cai-thien-diem-tieu-chi-grammatical-range-and-accuracy-band-5-6Grammatical Range and Accuracy

Bảng trên có thể được dịch sang tiếng Việt như dưới đây:

Bảng 2

Band

Grammatical Range and Accuracy

5

 • Các cấu trúc câu sử dụng trong bài khá hạn chế

 • Có cố gắng sử dụng câu phức, tuy nhiên các câu phức còn sai và ít đúng hơn các câu đơn.

 • Có thể mắc lỗi ngữ pháp thường xuyên và sử dụng dấu câu chưa chính xác; 

 • Các lỗi sai gây một số khó khăn nhất định cho người đọc

6

 • Sử dụng kết hợp giữa câu đơn và các thể khác nhau của câu phức

 • Bài viết vẫn chứa một số lỗi về ngữ pháp và dấu câu, tuy nhiên không cản trở việc truyền đạt thông tin giao tiếp.

Như vậy, có thể nói yếu tố Grammatical Range and Accuracy trong phần thi IELTS Writing task 1 xoay quanh ba đặc điểm lớn như sau: (1) Sự đa dạng của cấu trúc câu; (2) Dấu câu; (3) Độ nghiêm trọng của các lỗi ngữ pháp. Sự khác nhau trong band điểm 5 và 6 ở tiêu chí GRA có thể được giải thích rõ ràng hơn thông qua bảng dưới đây:

Bảng 3

 

Band 5

Band 6

Sự đa dạng của cấu trúc câu

 • Khá hạn chế, đa phần là câu đơn.

 • Cố gắng sử dụng câu phức nhưng tần suất sai khá thường xuyên

 • Sử dụng kết hợp giữa câu đơn và câu phức.

Dấu câu

 • Tần suất sai về dấu câu khá thường xuyên

 • Tần suất sai về dấu câu không quá thường xuyên. 

Độ nghiêm trọng của các lỗi ngữ pháp

Các lỗi ngữ pháp trong bài viết khiến nghĩa của câu bị mơ hồ và khó hiểu, ảnh hưởng việc truyền đạt thông tin.

Cụ thể: Giám khảo có thể phải đọc lại câu khá nhiều lần để nắm được nghĩa của câu. 

Các lỗi ngữ pháp không ảnh hưởng lớn đến hiệu quả giao tiếp của câu. 

Cụ thể: Giám khảo có thể hiểu được nội dung mà người viết muốn truyền tải, mặc dù các câu sử dụng vẫn có lỗi sai nhỏ về ngữ pháp.

Gợi ý cách cải thiện band điểm từ 5 lên 6 cho tiêu chí GRA với dạng bài Process

Dạng bài Process trong IELTS Writing task 1 

Trong phần thi IELTS Writing task 1, người học hay thí sinh dự thi IELTS có thể bắt gặp nhiều dạng biểu đồ khác nhau, trong đó có biểu đồ tròn, cột, đường, miền, bảng hay biểu đồ trình bày quy trình, v.v. Tuy nhiên, chúng ta có thể chia các dạng biểu đồ này thành bốn nhóm lớn như sau:

 1. Time Chart (Biểu đồ có sự thay đổi về thời gian)

 2. Comparison Chart (Biểu đồ so sánh)

 3. Map (Bản đồ)

 4. Process (Quy trình)

cai-thien-diem-tieu-chi-grammatical-range-and-accuracy-dang-processCác dạng bài process

Dạng bài Process trong IELTS Writing task 1 thường được chia thành hai dạng lớn: 

 1. Natural Process (Quá trình diễn ra trong tự nhiên). 

 • Ví dụ: trình bày và miêu tả vòng đời của một loài thực vật hay động vật.

 1. Manufacturing Process (Quá trình sản xuất một sản phẩm)

 • Ví dụ: quy trình sản xuất cà phê, chè hay mì ăn liền.

Để đạt được band điểm 6 ở tiêu chí ngữ pháp với dạng bài Process (quy trình), thí sinh cần quan tâm tới các đặc điểm đã được liệt kê ở bảng 3, mục 1, bao gồm: (1) sự đa dạng của các câu sử dụng, (2) dấu câu, (3) sự nghiêm trọng của các lỗi ngữ pháp.

Ở phần tiếp theo của bài viết, tác giả sẽ giới thiệu hai bài mẫu dạng Process với band điểm 5 và 6 ở tiêu chí GRA. Song song với đó, tác giả cũng sẽ phân tích vì sao hai bài viết lại có band điểm như vậy, và từ đó gợi ý những cách cải thiện tiêu chí ngữ pháp để thí sinh có thể đạt được band điểm 6 ở tiêu chí này

Gợi ý cách cải thiện band điểm từ 5 lên 6 ở tiêu chí GRA với dạng bài Process

Hai bài mẫu band điểm 5 và 6 ở tiêu chí GRA

Đề bài: The diagrams below show the stages and equipment used in the cement-making process, and how cement is used to produce concrete for building purposes.

cai-thien-diem-tieu-chi-grammatical-range-and-accuracy-bai-mauNguồn: Cambridge IELTS 8

Bài mẫu band 5 cho tiêu chí GRA

(1) The two pictures describe the process how cement is made. (2)  And how cement is used to produce concrete for building purposes. (3) Overall, it can be seen that there are two mains process which creates cement production and concrete production.

(4)Looking at the chart in more details. Limestone and clay are mixed. (5) Next they are taking into the crusher and creating the powder. (6) After into the mixer, the mixture is transported to a rotating heater. (7) Next the mixture goes through the rotation, the heat is provided at the end of the tube before moved to grinder. (8) Finally the cement is created and put into bags.

(9) Moving onto the process of concrete production. (10) It need to four ingredients with different rate. The highest is gravel with 50%. (11) Next is sand about 25%. (12) The cement just accounts for 15%. (13) The three things are mixed with water. (14) Finally the concrete is created.

Bài mẫu band 6 cho tiêu chí GRA

(1)The diagrams illustrate the production of cement, and how to use cement to make concrete. (2) Overall, it is clear that there are five main stage of the process of making cement. (3) Meanwhile, only two steps are carried out to produce concrete. 

(4) Looking at the chart in more details, limestone and clay are put through a crusher machine to become powder. (5) After that, the powder is mixed and sent to rotating heater at high temperature. (6) After being heated, this powder runs to grinder to make cement. (7) Finally, cement is packaged into bags and is ready for the production of concrete. 

(8) As for the process of making concrete, 15% of cement is mixed with 10% of water, while the percentages of sand and gravel are 25% and 50%, respectively. (9) After that, the mixture is put into concrete mixer where it is mixed and rotated in order to make the resulting concrete. (10)  Finally, this concrete is used for building purposes.

Cách cải thiện tiêu chí GRA từ band 5 lên band 6 với IELTS Writing Task 1 dạng bài Process

Sự đa dạng cấu trúc câu 

Trước tiên, cùng xem lại sự khác nhau của sự đa dạng về cấu trúc câu giữa band 5 và band 6, trích từ bảng 3, mục 1

 

Band 5

Band 6

Sự đa dạng của cấu trúc câu

 • Khá hạn chế, đa phần là câu đơn.

 • Cố gắng sử dụng câu phức nhưng tần suất sai khá thường xuyên

 • Sử dụng kết hợp giữa câu đơn và câu phức.

Phân tích hai bài mẫu ở mục 2.2.1

 

Band 5

Band 6

Sự đa dạng cấu trúc câu

Người viết đã sử dụng các câu đơn chính xác về mặt ngữ pháp ở các câu như câu (1), (8), (12), (13), (14).

Người viết có cố gắng sử dụng các câu phức, nhưng phần lớn các câu phức trong bài đều chứa một số lỗi sau, chẳng hạn:

Câu phức số 3: “two mains process” phải được viết thành “two main processes”;  “which creates cement production and ….” phải được đổi thành “which create cement…” để hòa hợp với chủ ngữ là “two main processes.

Câu phức số 6: Người viết sử dụng sai cụm “After into the mixer”. Sau After phải là một mệnh đề hoặc một động từ thêm “ing” nếu cùng chủ ngữ, vì thế, cụm trên phải được đổi thành “After going through the mixer” 

Câu phức số 7: Tương tự như trên, sau before cần một mệnh đề hay Ving nên cụm “before moved to grinder” của người viết cũng được sử dụng chưa chính xác. Sửa lại: ‘before moving to the grinder’

Chính vì thế, điểm GRA khả năng cao cho bài viết này là 5. 

Người viết sử dụng kết hợp giữa câu đơn và câu phức với độ chính xác khá cao ở cả hai loại câu. 

Các câu đơn sử dụng chính xác: câu (2), (3), (4), (7)

Các câu phức nhìn tổng thể sử dụng khá chính xác: (5), (6), (8), (9).

Tuy nhiên, tổng thể bài viết vẫn sai một số lỗi ngữ pháp nhỏ khác, điều khiến cho điểm ngữ pháp của bài viết khả năng cao dừng lại ở 6, sẽ được phân tích đầy đủ hơn ở các mục sau. 

Qua việc phân tích hai đoạn thân bài trên, có thể rút ra kết luận rằng, để cải thiện band điểm từ 5 lên 6 cho tiêu chí GRA ở dạng bài Comparison, trước hết, thí sinh dự thi IELTS cần lưu ý các yếu tố như sau:

 • Sử dụng câu đơn chính xác

Với dạng bài Process, người viết thường sử dụng chủ yếu thì hiện tại đơn. Tuy nhiên, một số câu như dưới dây vẫn thường xuất hiện trong một số bài Writing Task 1 dạng Process:

 • The two pictures illustrates the process by which tea is produced.

 • The olive paste are poured into bags with holes

Hai động từ chính trong hai câu trên: “illustrates” và “are poured” đều không hòa hợp với chủ ngữ trong câu lần lượt là “The two pictures” và “The olive paste”

Cụ thể, hai câu trên cần được sửa lại như sau:

 •  The two pictures illustrate the process by which tea is produced.

 • The olive paste is poured into bags with holes.

Trước khi luyện tập viết các loại câu phức, người viết cần luyện tập viết chính xác các câu đơn. Nếu chỉ sử dụng thành thạo các loại câu phức, mà các câu đơn không được viết cẩn thận và tần suất sai thường xuyên, điểm cho phần GRA của người viết cũng khó có thể đạt được 6. Như vậy, trong quá trình luyện tập viết các câu đơn trong phần Process, người viết cần xác định chủ ngữ, đối tượng đề cập trong câu là số nhiều hay số ít, để từ đó tiến hành chia động từ phù hợp với chủ ngữ đã viết. 

Cấu trúc câu bị động được sử dụng rất thường xuyên trong các bài viết dạng Process. Chính vì thế, người học IELTS cần ôn tập kĩ cấu trúc bị động, đặc biệt là cấu trúc bị động của thì hiện tại đơn, vì phần lớn các bài Process đều ít khi đưa ra thời điểm trong quá khứ hay tương lai. Để có thể viết các câu bị động chuẩn xác, người viết cần lưu ý một số điều sau:

 1. Động từ có hòa hợp với chủ ngữ không, cụ thể hơn: cần xác định chính xác chủ ngữ trong câu là số nhiều hay số ít để chia động từ cho đúng, là “is + V3/ed” hay “are + V3/ed”

 2. Động từ cột ba đã được chia đúng ngữ pháp chưa, cụ thể: động từ cần thêm “ed” (như pick, mix, hay fill) hay động từ nằm trong bảng bất quy tắc (như put, bring, hay buy).

 • Sử dụng chính xác các loại câu phức

Sau khi đã luyện tập viết chính xác các câu đơn trong đoạn văn bằng việc xác định rõ chủ ngữ và động từ chính trong câu, thí sinh dự thi IELTS có thể bắt đầu luyện tập viết các câu phức trong dạng bài viết Process.

Ví dụ, ta có hai câu đơn như sau: The boxes of tea are taken to the supermarkets. Then, they are sold to customers.

Hai câu đơn như trên có thể được chuyển thành một câu phức qua việc sử dụng các cấu trúc dưới đây:

 • After -ing, S+ V.

 • After being taken to supermarkets, the boxes of tea are taken to customers.

Lưu ý: Sau After là being + V3 vì câu ví dụ là ở dạng bị động. Sau after là dạng thức –ing của động từ vì hai mệnh đề trên có cùng chủ ngữ là “the boxes of tea”. Nếu mệnh đề phụ chứa After và mệnh đề chính sau dấu phẩy khác chủ ngữ, chủ ngữ trong mệnh đề phụ After sẽ không được lược bỏ.

 • Once + thì hiện tại hoàn thành, S+ then + V.

 • Once the boxes of tea have been taken to the supermarkets, the boxes are then loaded onto a lorry.

 • S + V, where/which S +V.

 • Salt and sugar are added to the tomatoes, which gives them extra flavour.

Các mệnh đề where/which trong các câu phức như trên được dùng để thêm chi tiết cho một bước trong quy trình, hoặc giải thích vì sao bước đó lại được thực hiện.

Dấu câu

Trước tiên, cùng xem lại sự khác biệt về việc sử dụng dấu câu giữa band 5 và band 6 trích từ bảng 3

Dấu câu

 • Tần suất sai về dấu câu khá thường xuyên

 • Tần suất sai về dấu câu không quá thường xuyên. 

Phân tích hai bài mẫu

 

Band 5

Band 6

Các lỗi sai về dấu câu

Câu (2): Dấu chấm không đứng trước “and”

Câu (7): Hai mệnh đề độc lập không được liên kết với nhau bằng dấu phẩy

Câu (5) và Câu (8): Người viết thiếu dấu phẩy sau các từ linking words xuyên suốt toàn bài: Next hay Finally.

Câu (9): Cần có dấu phẩy trước where vì mệnh đề where ở đây là non – defining clause. Tuy nhiên, lỗi này dường như không ảnh hưởng đến việc truyền tải nghĩa của câu.

Qua hai bài mẫu trên, có thể thấy các lỗi sai về dấu câu ở dạng bài Process của thí sinh thường xoay quanh hai loại dấu câu chính là dấu chấm và dấu phẩy. Để cải thiện band điểm từ 5 lên 6 trong tiêu chí ngữ pháp ở dạng bài Process , thí sinh luyện thi IELTS nên ôn tập kĩ về cách dùng của hai loại dấu câu này. Dưới đây là một số cách dùng phổ biến của dấu chấm và dấu phẩy trong dạng bài Process:

Dấu chấm: Sử dụng khi kết thúc một câu hoàn chỉnh

 •  The boxes of tea are taken to supermarkets. Then, they are sold to customers.

Dấu phẩy: Khi mệnh đề phụ đứng trước mệnh đề chính trong câu phức

 • After being taken to supermarkets, the boxes of tea are taken to customers.

 • Once the boxes of tea have been taken to supermarkets, the boxes are then loaded onto a lorry.

Sau các từ nối đứng đầu câu như First, Second, Next

 •  First of all, boxes of tea are taken to the factories.

 • Next, the kettle is filled with water.

Sau mệnh đề quan hệ which, where

 • The fruit is sent to a factory, where it is put into cars.

 • Salt and sugar are added to the tomatoes, which gives them extra flavour.

Lưu ý: Sở dĩ trước mệnh đề which và where ở trên có dấu phẩy, vì đây là hai mệnh đề quan hệ góp phần bổ sung thông tin cho mệnh đề phía trước, chứ không định nghĩa cho mệnh đề phía trước.

Nối hai mệnh đề độc lập trong câu ghép qua việc sử dụng “and then”

 • The tea is packed into boxes, and then the boxes are loaded a lorry.

 • The biscuits are put in the oven, and then they are cooked.

Hai câu trên sẽ sai nếu thí sinh viết như dưới đây:

 • The tea is packed into boxes, the boxes are loaded a lorry. => SAI NGỮ PHÁP

 • The biscuits are put in the oven, they are cooked. => SAI NGỮ PHÁP

Nếu không sử dụng “and then”, người viết cần thay thế bằng các từ nối như “and, but, or hay so”, vì hai mệnh đề độc lập không thể liên kết với nhau bằng dấu phẩy.

Độ nghiêm trọng của các lỗi ngữ pháp

Trước tiên, cùng xem lại sự khác biệt về độ nghiêm trọng của các lỗi ngữ pháp giữa band 5 và band 6 trích từ bảng 3, mục 1.

Độ nghiêm trọng của các lỗi ngữ pháp

Các lỗi ngữ pháp khiến nghĩa của câu bị mơ hồ và khó hiểu.

Cụ thể: Giám khảo có thể phải đọc lại câu khá nhiều lần để nắm được nghĩa của câu. 

Các lỗi ngữ pháp không ảnh hưởng lớn đến hiệu quả giao tiếp của câu. 

Cụ thể: Giám khảo có thể hiểu được nội dung mà người viết muốn truyền tải, mặc dù các câu sử dụng vẫn có lỗi sai về ngữ pháp.

Phân tích hai bài mẫu

Band 5

Band 6

Các lỗi sai về ngữ pháp và dấu câu của người viết khiến hiệu quả của câu giảm đáng kể, cụ thể:

Câu (4): Looking at the chart in more detail.

Câu (9): Moving onto the process of concrete production. 

Ở hai câu trên, dấu phẩy phải được dùng thay vì dấu chấm và sau dấu phẩy phải là một câu hoàn chỉnh.

Việc sử dụng không đúng dấu câu đã khiến câu trên của người viết không truyền tải được bất kì thông điệp nào cụ thể.

Câu (10):  It need to four ingredients with different rate.

Need to phải được sửa thành “needs to”. Tuy nhiên, câu đọc rất khó hiểu vì không xác định được “it” ở đây là chỉ chủ thể nào.

Các lỗi sai ngữ pháp và dấu câu của người viết không ảnh hướng quá  lớn đến thông điệp truyền đạt của câu:

Câu (2): Overall, it is clear that there are five main stages of the process of making cement.

Thay vì giới từ “of”, người viết cần dùng giới từ “in”. 

Câu (5), Câu (6) và Câu (9) thiếu các mạo từ  trước các danh từ “rotating heater”,  “concrete mixer” và “grinder”.

Câu (4):  Looking at the chart in more details, limestone and clay are mixed…

Detail không có “s” vì danh từ “detail” ở đây nghĩa là the small facts or features of something, when you consider them all together- Là danh từ không đếm được (từ điển Oxford).

Như vậy, để đảm bảo hiệu quả truyền đạt của các câu trong bài có band điểm 6 ở tiêu chí ngữ pháp, khi viết các câu trong dạng Process, người viết cần lưu ý hai điểm như sau:

Về câu đơn: Luôn xác định rõ đâu là chủ ngữ, đâu là động từ chính của câu để chia động từ một cách hợp lí, tránh các trường hợp thiếu một trong hai thành phần cơ bản nhất của một câu đơn, gây ảnh hưởng nghiêm trọng của việc truyền đạt ý nghĩa.

 • Ví dụ: Moving onto the process of concrete production, four materials are mixed together.

Moving onto không thể là một câu vì nó chỉ một mệnh đề trạng ngữ                                                                             Chủ ngữ của câu: four materials                                                                                                                                               Động từ chính: mix

Về câu phức: Xác định đúng mệnh đề chính và mệnh đề phụ, chia động từ trong các mệnh đề hợp lí.

 • After being taken to supermarkets, the boxes of tea are taken to customers.

Mệnh đề phụ: After being taken to supermarkets,

Mệnh đề chính: the boxes of tea are taken to customers.

Tổng kết

Như vậy, thông qua bài viết trên, tác giả hy vọng người đọc sẽ nắm rõ được sự khác biệt về các yêu cầu giữa hai thang điểm 5 và 6 ở tiêu chí Grammatical Range and Accuracy trong phần thi IELTS Writing task 1. Hơn thế nữa, người viết mong rằng những cách gợi ý để cải thiện band điểm từ 5 lên 6 ở tiêu chí Grammatical Range and Accuracy như: sử dụng chính xác câu đơn và dấu câu, cũng như một số loại câu phức phổ biến trong dạng bài Process, sẽ giúp ích cho quá trình tự rèn luyện để đạt được band điểm mà người học mong muốn.

Trần Thị Tuyết Trâm

Bạn muốn biết mình đang ở mức độ nào trong thang điểm IELTS hay cần làm quen với làm bài thi IELTS để vững vàng tâm lý trước ngày thi chính thức? Hãy đăng ký thi thử IELTS để trải nghiệm ngay hôm nay!

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

5.0 / 5 (1 đánh giá)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833