Turn over a new leaf - Ý nghĩa, cách dùng và bài tập vận dụng

Trong việc học Tiếng Anh, việc diễn đạt “làm lại cuộc đời hay thay đổi hành vi nào đó để trở nên tốt hơn” dường như là cản trở cho người học. Tuy nhiên, trong bài học này, tác giả sẽ giới thiệu thành ngữ (idiom) Turn over a new leaf để người học có thêm cách diễn đạt hay hơn và đúng hơn.
ZIM Academy
09/04/2023
turn over a new leaf y nghia cach dung va bai tap van dung

“Turn over a new leaf” là gì?

/tɜːrn ˈəʊvər ə njuː liːf/

Bắt đầu lại, làm lại cuộc đời, bước sang trang mới, thay đổi.

Theo Collins Dictionary, “turn over a new leaf” được định nghĩa là “if you say that you are going to turn over a new leaf, you mean that you are going to start to behave in a better or more acceptable way. Or to begin a new and improved course of behavior.”

Phân biệt “Turn over a new leaf” và “Start over”

"Turn over a new leaf" và "start over" đều ám chỉ đến một khởi đầu mới hoặc một sự bắt đầu lại từ đầu, nhưng chúng có sự khác biệt về ngữ nghĩa và cách sử dụng.

  • "Turn over a new leaf" là một thành ngữ nói về việc thay đổi đáng kể về hành vi hoặc thái độ của bản thân. Nó ngụ ý đến sự cố gắng cải thiện bản thân, hoàn cảnh hoặc thậm chí là cuộc sống của ai đó. Thành ngữ "turn over a new leaf" ngụ ý đến quyết định từ bỏ những thói quen cũ và bắt đầu lại với một tư duy mới.

  • "Start over" đề cập đến việc bắt đầu lại từ đầu, thường sau khi gặp thất bại hoặc rơi vào tình huống khó khăn. "Start over" có thể áp dụng cho nhiều tình huống khác nhau, chẳng hạn như bắt đầu một dự án mới, mối quan hệ mới hoặc sự nghiệp mới.

Tóm lại, "turn over a new leaf" nhấn mạnh vào nỗ lực thay đổi hành vi hoặc thái độ của bản thân, trong khi "start over" nhấn mạnh nhu cầu bắt đầu lại sau một thất bại hoặc rơi vào tình huống khó khăn.

Ví dụ phân biệt “turn on a new leaf” và “start over”

Tom had been struggling with alcohol addiction for years, but after hitting rock bottom, he finally decided to turn over a new leaf. He started going to therapy, and slowly but surely, he began to rebuild his life.

Tom đã phải vật lộn với chứng nghiện rượu trong nhiều năm, nhưng sau khi chạm đáy, cuối cùng anh quyết định thay đổi. Anh ấy bắt đầu đi trị liệu, và dần dần nhưng chắc chắn, anh ấy bắt đầu xây dựng lại cuộc sống của mình.

Ở tình huống này, người nói muốn thể hiện việc Tom đã thay đổi cách nghĩ, dám đối mặt và cố gắng khắc phục chứng nghiện rượu theo hướng tích cực hơn.

After a failed business venture, Sarah knew she needed to start over. She closed down her company, filed for bankruptcy, and decided to go back to school to learn a new trade.

Sau một dự án kinh doanh thất bại, Sarah biết mình cần phải bắt đầu lại. Cô đóng cửa công ty, nộp đơn xin phá sản và quyết định quay lại trường học để học một nghề mới.

Ở tình huống này, người nói muốn thể hiện việc Sarah bắt đầu lại từ đầu cho sự nghiệp của mình.

“Turn on a new leaf” trong tình huống cụ thể

Tình huống 1

Sarah: How are you doing after your breakup with John?

Emily: I'm doing better now. It was really hard at first, but I'm trying to turn over a new leaf and move on.

Sarah: That's great to hear. What are you doing to turn over a new leaf?

Emily: I started going to the gym and focusing on my own goals. I also signed up for a pottery class to try something new and take my mind off things.

Sarah: That's awesome! It's important to take care of yourself and do things that make you happy. I'm really proud of you.

Sarah: Sau chia tay với John cậu thế nào rồi?

Emily: Giờ tớ thấy đỡ hơn rồi. Lúc đầu thực sự rất khó khăn, nhưng tớ đang cố gắng bỏ lại quá khứ và bước tiếp.

Sarah: Thật tốt khi nghe điều đó. Vậy cậu làm gì để quên hắn ta vậy?

Emily: Tớ bắt đầu tập gym và tập trung vào mục tiêu của bản thân. Tớ cũng đã đăng ký một lớp học làm gốm để thử một cái gì đó mới và giúp tớ quên đi mọi thứ.

Sarah: Thật tuyệt vời! Điều quan trọng là phải chăm sóc bản thân và làm những điều khiến cậu hạnh phúc. Tớ thực sự tự hào về cậu.

Tình huống 2

John: Hey Mike, I noticed you haven't smoked in a while. Have you quit for good?

Mike: Yes, I have. I decided to turn over a new leaf and quit smoking for good.

John: Wow, that's great to hear! How did you manage to do it?

Mike: It was tough at first, but I found a support group and got professional help. It was important for me to break the habit and start living a healthier lifestyle.

John: That's really inspiring, Mike. Turning over a new leaf is never easy, but you did it. Congratulations!

John: Này Mike, tớ thấy cậu đã không hút thuốc trong một thời gian. Cậu cai rồi à?

Mike: Đúng vậy, tớ cai rồi. Tớ quyết định làm lại cuộc đời và bỏ hút thuốc mãi mãi.

John: Chà, nghe được điều này thật tuyệt vời! Làm thế nào mà cậu thay đổi được vậy?

Mike: Lúc đầu vật vã lắm, nhưng tớ đã tìm được một nhóm hỗ trợ và giúp đỡ chuyên nghiệp. Quan trọng là tớ đã bỏ thói quen cũ và bắt đầu sống một lối sống lành mạnh hơn.

John: Nghe thật đáng học hỏi đó, Mike. Làm lại cuộc đời chưa bao giờ là điều dễ dàng, nhưng cậu đã làm được. Chúc mừng!

Bài tập ứng dụng

Xác định tình huống phù hợp để sử dụng thành ngữ “turn over a new leaf” để miêu tả hành động.

TH 1: Yuri stopped working overtime to earn more money; she now spends more time with her family and friends.

Yes

No

TH 2: Anna no longer chases a materialistic life; she now focuses on her inner happiness.

Yes

No

TH 3: After failing with his first restaurant, Leonard started up again with a new coffee shop.

Yes

No

TH 4: Emma started her career with an assistant position at a local company.

Yes

No

TH 5: Ryan stopped staying up late and started to practice a healthy lifestyle.

Yes

No

Với mỗi tình huống có thể sử dụng “turn over a new leaf”, mở rộng tình huống đó bằng 2-3 câu, trong đó có sử dụng thành ngữ “turn over a new leaf”.

Đáp án gợi ý

TH 1: Yes.

Yuri realized that she was sacrificing her personal life for the sake of earning more money by working overtime. So, she decided to turn over a new leaf and prioritize her relationships with family and friends. Since then, she has been much happier and feels more fulfilled in her life.

TH 2: Yes.

Anna used to be obsessed with acquiring material possessions, but she realized that it wasn't bringing her true happiness. She decided to turn over a new leaf and shifted her focus towards more meaningful experiences and personal growth. Now, she's much more content with her life and feels fulfilled in a way that material possessions never could have provided.

TH 3: No.

Vì đây là sự khởi đầu lại trong sự nghiệp, không đề cập đến sự thay đổi trong suy nghĩ.

TH 4: No.

Vì đây chỉ là sự bắt đầu đơn thuần.

TH 5: Yes.

Ryan used to have a habit of staying up late every night, but he realized how much it was affecting his health and productivity. He made a conscious decision to turn over a new leaf and adopt a healthier lifestyle. Now, he goes to bed at a reasonable hour and wakes up feeling more energized and refreshed.

Tổng kết

Qua bài học này, tác giả đã giới thiệu thành ngữ Turn over a new leaf có nghĩa là bắt đầu lại, làm lại cuộc đời, bước sang trang mới, thay đổi. Đồng thời bài viết còn đưa ra bài tập giúp người học tăng khả năng vận dụng và ghi nhớ thành ngữ tốt hơn. Hi vọng bài học này giúp người học có thêm cách để diễn đạt câu chính xác hơn.

Bạn muốn trở nên tự tin giao tiếp với bạn bè quốc tế hay nâng cao khả năng giao tiếp trong công việc và thăng tiến trong sự nghiệp. Hãy bắt đầu hành trình chinh phục mục tiêu với khóa học tiếng Anh giao tiếp hôm nay!

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

5.0 / 5 (1 đánh giá)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833