Các lỗi ngữ pháp hay gặp trong IELTS Writing (Trình độ 3.0-5.0) Phần 2

Phần một của chủ đề đã trình bày đến người đọc đặc điểm bài thi IELTS Writing Academic, đặc điểm ngữ pháp và một số lỗi ngữ pháp thường gặp ở trình độ 3.0-5.0. Phần 2 của chủ đề tiếp tục giới thiệu các lỗi sai thường gặp còn lại và cách khắc phục chi tiết.
ZIM Academy
03/10/2020
cac loi ngu phap hay gap trong ielts writing trinh do 30 50 phan 2

Phần một của chủ đề đã trình bày đến người đọc đặc điểm bài thi IELTS Writing Academic, đặc điểm ngữ pháp và một số lỗi ngữ pháp thường gặp ở trình độ 3.0-5.0. Phần 2 của chủ đề tiếp tục giới thiệu các lỗi sai thường gặp còn lại và cách khắc phục chi tiết.

Xem thêm: Các lỗi ngữ pháp hay gặp trong IELTS Writing (Trình độ 3.0-5.0) Phần 1

Lỗi ngữ pháp sử dụng sai dạng động từ: Gerund và infinitives

Danh động từ (Gerund) và Động từ nguyên thể (Infinitives)

 

Danh động từ (Gerund)

Động từ nguyên thể (Infinitives)

Khái niệm

Danh động từ danh từ được hình thành bằng cách thêm đuôi ing vào động từ.

Ví dụ:

 • teach (v) → teaching (gerund)

 • read (v)→ reading (gerund)

Có hai loại động từ nguyên thể:

 • Động từ nguyên thể có “to’’: tp teach, to read,…

 • Động từ nguyên thể bỏ ‘’to’’: teach, read,…

Cách sử dụng

Dùng làm chủ ngữ trong câu.

Ví dụ: Reading is my hobby.

Ví dụ: My hobby is reading books.

Ví dụ: I love reading books.

Ví dụ: I’m really interested in reading books.

After having lunch, I usually read books.

 • Dùng sau một số động từ và cụm động từ như: enjoy, avoid, like, love, deny, keep, consider, prevent,…

Ví dụ: I enjoy reading books in a quiet place.

a) Động từ nguyên thể có “to”

 • Dùng làm chủ ngữ trong câu.

Ví dụ: To learn English well is important to your job.

 • Dùng làm bổ ngữ cho động từ.

Ví dụ: All she wants is to meet her farther.

 • Dùng làm tân ngữ của động từ, tính từ.

Ví dụ: She wants to meet her father.

 • Dùng sau một số động từ sau: aim, expect, intend, want, hope, happen, manage, choose, appear, seem,…

Ví dụ: They seem to know what they’re doing.

b) Động từ nguyên thể bỏ “to”

 • Dùng sau các động từ khuyết thiếu.

Ví dụ: I can play the piano.

 • Dùng trong một số cấu trúc: would rather + V, had better + V,….

Lý do dẫn đến việc sử dụng sai dạng của Động từ

Sai dạng động từ là một lỗi ngữ pháp phổ biến trong IELTS Writing đối với các bạn trình độ 3.0 – 5.0. Lý do của lỗi sai này là do người học chưa có nền tảng kiến thức vững chắc về khái niệm cũng như cách sử dụng danh động từ và động từ nguyên thể. Một khó khăn nữa cho người học đó là không nhớ được động từ nào đi với danh động từ, động từ nào đi với động từ nguyên thể.

Lỗi ngữ pháp sử dụng sai dạng của Động từ và cách khắc phục

Sử dụng Động từ nguyên thể bỏ “to” làm Chủ ngữ

Ví dụ: Live in a big city has many advantages.

“Live” là động từ nguyên thể bỏ “to”. Dạng động từ này không thể làm chủ ngữ của câu, do vậy, câu trên đã sử dụng sai dạng của động từ. 

Cách khắc phục: Thay đổi dạng của động từ sang danh động từ hoặc động từ nguyên thể có “to”. Trong hai cách này, cách sử dụng danh động từ làm chủ ngữ được sử dụng phổ biến và rộng rãi hơn.

 Áp dụng: Có thể sửa lại bằng cách thay đổi dạng của động từ “live’’ sang danh động từ như sau:

→ Living in a big city has many advantages. (Sống ở thành phố có rất nhiều lợi ích.)

Sử dụng sai Danh động từ – Động từ nguyên thể theo sau Động từ

 • Ví dụ 1: Setting a strong password is a good way to avoid be hacked.

 • Ví dụ 2: The price of oil kept to rise in the past 10 months.

 • Ví dụ 3: The government intends building more schools this year.

Ở đây, người đọc có thể thấy:

 1. “be hacked’’ là Động từ nguyên thể bỏ “to”. Tuy nhiên, động từ theo sau “avoid’’ không thể là Động từ nguyên thể bỏ “to” mà phải là Danh động từ.

 2. “to deacrease” là Động từ nguyên thể có “to”. Tuy nhiên, động từ theo sau “kept” (quá khứ của “keep’’) không thể là Động từ nguyên thể có “to” mà phải là Danh động từ.

 3. “building” là Danh động từ. Tuy nhiên, động từ theo sau “intend” không thể là Danh động từ mà phải là Động từ nguyên thể có “to”.

Như vậy, cả 3 câu trên đều sử dụng sai Danh động từ – Động từ nguyên thể theo sau Động từ.

Cách khắc phục: Thay đổi dạng động từ cho thích hợp.

Áp dụng: Ta sửa lại các câu trên như sau:

 1. Setting a strong password is a good way to avoid being hacked. (Đặt mật khẩu mạnh là một cách hiệu quả để tránh bị hack.)

 2. The price of oil kept rising in the past 10 months. (Giá dầu tăng liên tục trong 10 tháng vừa qua.)

 3. The government intends to build more schools this year. (Chính phủ dự định xây thêm trường học năm nay.)

Sử dụng sai dạng động từ sau giới từ

Ví dụ: The government can reduce the number of private vehicles by raise taxes.

“Raise” là động từ nguyên thể bỏ “to”, tuy nhiên sau giới từ “by” không thể dùng động từ nguyên thể bỏ “to” mà phải dùng Danh động từ.

Cách khắc phục: Thay đổi dạng động từ sang Danh động từ.

→ The government can reduce the number of private vehicles by raising taxes. (Chính phủ có thể giảm số lượng phương tiện cá nhân bằng cách tăng )

Lỗi sử dụng dấu câu

Vai trò của dấu câu

Các dấu câu thường sử dụng: Dấu chấm (.) và dấu phẩy (,). Dưới đây, người viết sẽ chỉ ra vị trí và các vai trò phổ biến của chúng khi viết câu trong bài thi IELTS Writing.

Dấu câu

Vị trí & Vai trò

Ví dụ

Dấu chấm

Đặt ở cuối câu để kết thúc câu.

The city provides many job opportunities.

Dấu phẩy

– Tách nhiều từ, cụm từ trong một câu dài.


– Trước liên từ (and, but, or, nor, so, yet) để nối hai mệnh đề độc lập.

– Sau mệnh đề phụ, nhằm mục đích nối mệnh đề phụ với mệnh đề chính.

– Sử dụng trước và sau những từ như ‘’therefore’’, ‘’however’’.

– The city provides many job opportunities, a good education, and an efficient healthcare system.

– The city is heavily polluted, but the countryside is not.

– While the city is heavily polluted, the countryside is not.

– The city provides a good education system, therefore, it is better for children to grow up in the city than in the countryside.

Việc sử dụng sai dấu ngắt nghỉ câu không chỉ ảnh hưởng về mặt Ngữ pháp mà đôi khi, việc này còn ảnh hưởng đến nghĩa của câu và gây khó hiểu cho người đọc.

Lý do dẫn đến việc sử dụng sai dấu câu

Có thể nói, lý do chủ yếu của lỗi ngữ pháp sử dụng sai dấu ngắt nghỉ câu là do người học còn xem nhẹ vấn đề này. Rất nhiều người học thấy dấu câu là một yếu tố không quan trọng và việc sử dụng sai dấu câu cũng sẽ không ảnh hưởng gì tới điểm số bài thi Writing của mình. Song thực tế, điều này là hoàn toàn sai bởi cách dùng dấu câu là một yếu tố quan trọng trong tiêu chí Ngữ pháp. Điều này đã được thể hiện rất rõ qua Band Descriptor (Public Version).

Lỗi sử dụng sai dấu câu và cách khắc phục

Không dùng dấu phẩy ngăn cách hai mệnh đề độc lập trong câu ghép

Ví dụ: There are some causes leading to this problem and some solutions should be taken to prevent this problem.

Câu trên là một câu ghép có hai mệnh đề độc lập được nối với nhau bằng từ ‘’and’’, song nếu chỉ nối bằng từ ‘’and’’ thì câu vẫn chưa đủ chính xác về mặt Ngữ pháp.

Cách khắc phục: Thêm một dấu phẩy trước từ liên từ.

Áp dụng: Thêm dấu phấy trước từ “and’’ và được câu mới như sau:

→ There are some causes leading to this problem, and some solutions should be taken to prevent this problem. (Có một số lý do dẫn đến vấn đề này, và một số giải pháp nên được áp dụng để giải quyết vấn đề.)

Dùng dấu chấm ngăn cách mệnh đề độc lập và mệnh đề phụ thuộc

Ví dụ: While company A saw waste output fall over the 15 year period. The amount of waste produced by company C increased considerably.

Ví dụ trên có một mệnh đề phụ thuộc “While company A saw … period’’ và một mệnh đề độc lập “The amount of waste … considerably’’. Tuy nhiên, một mệnh đề phụ thuộc không thể tạo thành một câu hoàn chỉnh, nên việc đặt dấu chấm ngăn cách hai mệnh đề này là không chính xác.

Cách khắc phục: Thay dấu chấm bằng dấu phẩy.

Áp dung: Ta được câu mới như sau:

→ While company A saw waste output fall over the 15 year period, the amount of waste produced by company C increased considerably. (Trong khi lượng chất thải của công ty A giảm trong vòng 15 năm qua, lượng chất thải của công ty C lại tăng đáng kể.)

Quên dấu phẩy sau những từ “therefore”, “however”

Ví dụ: Car emissions cause serious air pollution, therefore people should not use cars.

Câu trên chỉ sử dụng một dấu phấy trước từ “therefore”, như vậy là chưa chính xác về mặt Ngữ pháp.

Cách khắc phục: Thêm một dấu phẩy đằng sau từ “therefore”.

Áp dụng: Ta được câu mới như sau:

→ Car emissions cause serious air pollution, therefore, people should not use cars. (Khí thải từ ô tô gây ô nhiễm không khí nghiêm trọng, do đó, mọi người không nên sử dụng ô tô.)

Tổng kết

Như vậy, bài viết trên đã chỉ ra tầm quan trọng của tiêu chí ngữ pháp trong bài thi IELTS Writing Academic, đồng thời cũng đã tổng hợp một số lỗi ngữ pháp trong IELTS Writing mà các bạn thuộc trình độ 3.0 – 5.0 thường mắc phải và đưa ra cách khắc phục. Mong rằng qua bài viết này, những khó khăn trong việc chinh phục Ngữ pháp Tiếng Anh của người học đã phần nào được tháo gỡ.

Lê Hiền Trang

Để làm quen với format đề thi IELTS thực tế và rèn luyện kỹ năng làm bài. Hãy tham gia thi thử IELTS online tại ZIM nhận ngay kết quả.

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

(0)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833
Đang tải dữ liệu