Cách trả lời câu hỏi dạng so sánh trong IELTS Speaking Part 3 band 5.5 đến 6.5 – Phần 1

Bài viết này sẽ tập trung hướng dẫn phương pháp trả lời các câu hỏi dạng Compare and Contrast ở phần thi Speaking Part, 3 cho đối tượng thí sinh có mục tiêu là band điểm 5.5.
ZIM Academy
29/09/2022
cach tra loi cau hoi dang so sanh trong ielts speaking part 3 band 55 den 65 phan 1

Phần thi IELTS Speaking Part 3 hay còn có tên gọi là Two-way discussion (thảo luận hai chiều), diễn ra trong khoảng từ 4-5 phút. Ở phần thi này, thí sinh thường được yêu cầu trả lời từ 4-8 câu hỏi có liên quan đến chủ đề thí sinh đã trình bày ở Part 2. Một trong số 7 dạng câu hỏi thường gặp ở IELTS Speaking Part 3Compare and Contrast (So sánh và Đối chiếu).

Bài viết này sẽ tập trung hướng dẫn phương pháp trả lời các câu hỏi dạng Compare and Contrast ở phần thi IELTS Speaking Part 3 cho đối tượng thí sinh có mục tiêu là band điểm 5.5.

Điểm số các tiêu chí để đạt được band điểm 5.5 trong IELTS Speaking

Giống như tất cả các phần khác trong bài thi IELTS Speaking, thí sinh đều được đánh giá dựa trên 4 tiêu chí: Pronunciation (Phát âm), Fluency and Coherence (Trôi chảy và Mạch lạc), Lexical Resource (Vốn từ vựng), và Grammatical Range and Accuracy ( Sử dụng ngữ pháp đa dạng và chính xác). Để đạt được Band điểm 6.5, thí sinh cần ít nhất 2 trên 4 tiêu chí đã kể trên đạt được Band 7.0, vì điểm Speaking được tính dựa trên trung bình cộng của 4 tiêu chí trên.

Trong quá trình luyện thi IELTS và chuẩn bị thi IELTS, thí sinh cần xác định tiêu chí nào là điểm mạnh của bản thân để phát huy và điểm yếu để khắc phục kịp thời; thí sinh có thể đăng ký thi thử tại các tổ chức uy tín như BC, IDP hay thi thử IELTS tại Anh ngữ ZIM để nhận được đánh giá khách quan về trình độ của bản thân và các điểm cần cải thiện.

Để biết chi tiết hơn về Band Description và sự khác nhau giữa các Band điểm, thí sinh có thể tham khảo thêm bài viết: Giới thiệu IELTS Speaking Band Descriptors và ứng dụng trong tự học IELTS Speaking

Phương pháp trả lời các câu hỏi dạng so sánh trong IELTS Speaking Part 3

Có 7 dạng câu hỏi thường gặp trong phần thi IELTS Speaking Part 3, bao gồm: Opinion (đưa ra ý kiến), Future (quan điểm tương lai), Past (quan điểm trong quá khứ), Hypothetical (trường hợp giả định), Cause and Effect (nguyên nhân và kết quả), Evaluate (đánh giá), và Compare and Contrast (so sánh và đối chiếu). Bài viết này sẽ tập trung vào hướng dẫn thí sinh cách trả lời các câu hỏi dạng Compare and Contrast nên thí sinh có thể đọc thêm về phương pháp chung để trả lời các dạng câu hỏi trong IELTS Speaking Part 3 qua bài viết: Phương pháp A.R.E.A là gì và ứng dụng vào câu trả lời IELTS Speaking Part 3

7-dang-cau-hoi-thuong-gapCó 7 dạng câu hỏi thường gặp trong phần thi IELTS Speaking Part 3

Các kiểu câu hỏi so sánh thường gặp

Dạng câu hỏi so sánh xuất hiện rất sớm trong phần thi IELTS Speaking Part 3 (thường là câu 1 hoặc câu 2). Theo trang Easy IELTS Tips and Tricks, có 3 kiểu so sánh thường gặp ở dạng câu hỏi này: 

cac-kieu-cau-hoi-so-sanhCác kiểu câu hỏi so sánh thường gặp

Time Comparison (so sánh về thời gian)

Đề minh hoạ: Are houses nowadays, the same as houses 30 years ago in your country? 

Dịch : Ở đất nước của bạn, những ngôi nhà ngày nay có còn giống với những ngôi nhà ở 30 năm trước không?

Social Group Comparison (so sánh giữa các nhóm trong xã hội) 

Đề minh hoạ: Do old and young people like the same holidays? 

Dịch : Người già và người trẻ có cùng thích một loại kỳ nghỉ hay không?

Geographic Comparison (so sánh về vị trí địa lý)

Đề minh hoạ: Are houses in the North of Vietnam the same as houses in the South of Vietnam? 

Dịch : Những ngôi nhà ở miền Bắc Việt Nam có giống với những ngôi nhà ở miền Nam Việt Nam hay không? 

Các bước trả lời câu hỏi dạng so sánh

Bước 1: Người học có thể chọn mở đầu bài viết bằng một cụm từ bằng một cụm từ nối mở đầu (open linking phrase), ví dụ như: 

 1. It occurs to me that… ( Tôi nghĩ rằng…)

 2. If I’m not mistaken, ….( Nếu tôi không lầm thì ….)

 3. From my perspective,….( Từ góc nhìn của tôi,….)

 4. As far as I am concerned, ……(Về phần tôi thì/Đối với tôi thì)

 5. Well obviously … (Vâng, hiển nhiên là … )

 6. Well undoubtedly … (Vâng, không nghi ngờ … )

 7. Well clearly … (Vâng, rõ ràng là … ) 

Sau đó, thí sinh kết hợp cụm từ nối mở đầu với 1 trong những câu dưới đây để diễn giải ( paraphrase) câu hỏi, đồng thời kết hợp đưa ra luận điểm chính (central idea) nếu có :

 1. …….there are a number of underlying differences between… (Một số điểm khác biệt cơ bản là … ) 

 2. …….there are a variety of possible differences regarding … (Một số điểm khác biệt có thể thấy ở đây là … ) 

 3. …….there are a range of potential distinctions between … (Một loạt các điểm khác biệt tiềm năng bao gồm … )

Bước 2: Chỉ ra điểm khác biệt đầu tiên giữa hai đối tượng được yêu cầu so sánh – Người học có thể sử dụng 1 trong các câu bên dưới để dẫn vào điểm khác biệt thứ nhất :

 1. However, I guess that the most significant would be that … (Tuy nhiên, tôi đoán điều quan trọng nhất cần phải bàn đến là … ) 

 2. I suppose that the most obvious would be that … (Nhưng tôi cho rằng điều hiển nhiên nhất ở đây là … ) 

 3. But I would say the most fundamental would be that … (Nhưng tôi tin điều cơ bản nhất ở đây là … )

Việc làm tiếp theo chính là mô tả đối tượng được so sánh thứ nhất, trình bày rõ ràng luận điểm. Ví dụ: : I suppose that the most obvious would be that young girls are more chatty than their opposite sex.

Sau đó, phát triển luận điểm về đối tượng thứ nhất bằng cách sử dụng một từ nối bổ sung (Additive transition words) như: especially (đặc biệt), particularly/ in particular (cụ thể), in fact (sự thật là), such as (như), for example (ví dụ), specifically/ to be more specific (cụ thể).

Bước 3: Sử dụng một cụm từ nối chỉ sự đối lập (Adversative transition words) để chỉ ra sự khác biệt giữa đối tượng thứ hai và đối tượng thứ nhất. Các từ nối đó có thể là: 

 1. On the other hand …( Mặt khác…)

 2. On the contrary … ( Mặt khác…)

 3. The opposite is … (Ở mặt đối lập…)

 4. …..unlike …….(…..không như…)

 5. ……..compared to………(khi so sánh với)

 6. ……while/whereas/meanwhile….(trong khi)

Các cụm từ nối chỉ sự đối lập đặc biệt hiểu ích cho dạng câu hỏi Compare and Contrast, thí sinh có thể tìm hiểu chuyên sâu về cách sử dụng cũng như chức năng của nhóm từ nối chỉ sự đối lập trong bài viết: Các từ nối chỉ sự đối lập trong IELTS Writing và IELTS Speaking

Bước 4: Mở đầu về điểm khác biệt thứ hai bằng cách sử dụng từ nối bổ sung như: 

 1. In addition … (Ngoài ra … ) 

 2. On top of that … (Trên hết là … ) 

 3. Additionally … (Ngoài ra … )

 4. Moreover … (Hơn thế nữa … )

 5. As well as this … (Cũng như điều này … )

 6. After that … (Sau đó … ) 

Tiếp theo, thí sinh giới thiệu điểm khác biệt thứ hai:

 1. … a second key distinction is … (Điểm khác biệt chính thứ hai là … )

 2. … a subsequent contrast could be that … (Sự tương phản tiếp theo có thể là … )

 3. … a further distinction might be that … (Một sự khác biệt có thể là … )

Bước 5: Tương tự như khi phân tích điểm khác biệt thứ nhất. Thí sinh đưa ra ví dụ minh hoạ cho điểm khác biệt thứ hai. Giải thích sự khác nhau giữa hai đối tượng như ở bước 2 và bước 3. 

Thí sinh chỉ nên nói về hai điểm khác biệt chính, không nên nói nhiều hơn để tránh dài dòng, lan man không cần thiết và dễ dẫn tới trùng lặp ý tưởng.  

cac-buoc-tra-loiCác bước trả lời câu hỏi dạng so sánh.

Tổng kết

Như vậy trong phần 1 này, tác giả đã giới thiệu các tiêu chí của band điểm 5.5 IELTS Speaking, các dạng câu hỏi so sánh thường gặp và các bước để trả lời dạng câu hỏi này trong IELTS Speaking Part 3. Trong phần 2 của chủ đề Cách trả lời các câu hỏi Speaking Part 3 dạng so sánh ở band điểm 5.5/ 6.5 tác giả sẽ tiếp tục giới thiệu một số lưu ý khi trả lời các câu hỏi này và các ví dụ minh họa để người đọc hình dung cách đạt được mục tiêu này khi trả lời Speaking.

Uyên Bùi

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

(0)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Kiểm tra trình độ
Học thử trải nghiệm