Giải đề Cambridge IELTS 18, Test 4, Listening Part 4: Victor Hugo

Bài viết giúp người học xác định từ khóa, vị trí thông tin và giải thích đáp án cho đề Cambridge IELTS 18, Test 4, Listening Part 4: Victor Hugo.
ZIM Academy
04/07/2023
giai de cambridge ielts 18 test 4 listening part 4 victor hugo

Đáp án

Question

Đáp án

31

plot

32

poverty

33

Europe

34

poetry

35

drawings 

36

furniture

37

lamps

38

harbour / harbor

39

children

40

relatives

Giải thích đáp án đề Cambridge IELTS 18, Test 4, Listening Part 4: Victor Hugo

Questions 31

Đáp án: plot

Vị trí: So, some of us, I'm sure, have a pretty general idea of the plot, but we know much less about the author.

Giải thích đáp án:

Câu hỏi

We know more about its overall 31 ..................................than about its author.

Giải thích

 • Từ loại cần điền: danh từ

 • Nội dung: một khía cạnh liên quan đến cuốn tiểu thuyết 

 • Đoạn băng đề cập thông tin việc người đọc biết nhiều về tổng quan cốt truyện của tiểu thuyết hơn là về tác giả. Từ khóa “overall” ở đề bài được diễn đạt lại trong đoạn băng thành “general”, và “know about…” trong trường hợp này tương đương với “have an idea of…”. Vì vậy, từ cần điền là “plot” 

Question 32

Đáp án: poverty

Vị trí: However, as well as being a literary genius, he also gave many speeches about issues like the level of poverty in his society. He felt very strongly about this and about other areas where change was needed, like education.

Giải thích đáp án:

Câu hỏi

He spoke publicly about social issues, such as 32 ..................................and education.

Giải thích

 • Từ loại cần điền: danh từ

 • Nội dung: Đoạn băng đề cập thông tin nhà văn công khai nói về những vấn đề xã hội

 • Từ khóa “spoke” ở đề bài được diễn đạt lại trong đoạn băng thành “gave many speeches”, “social issues” được thay thế bằng “issues…in his society”, “such as” được thay thế bằng “like”. Từ điền vào chỗ trống là từ theo ngay sau “such as”, vậy cũng chính là từ  theo sau “like”. Đề bài đã cho sẵn vấn đề về “education”. Vì vậy, từ cần điền là “poverty”

Question 33

Đáp án: Europe

Vị trí:

This kind of outspoken criticism was not well liked by the rulers of France and, eventually, the emperor Napoleon III told Victor Hugo to leave Paris and not return; in other words, he sent him into exile.

So Victor Hugo was forced to reside in other parts of Europe.

Giải thích đáp án:

Câu hỏi

Victor Hugo had to live elsewhere in 33 ....................................

Giải thích

 • Từ loại cần điền: danh từ

 • Nội dung: địa điểm, địa danh

 • Sau khi đề cập sự bị đày đi khỏi nước Pháp của Victor Hugo (“His exile from France” - thể hiện qua các cụm từ như “leave Paris and not return” và “sent him into exile”), đoạn băng tiếp tục nói đến sự lưu vong của nhà văn. Từ “live in” được diễn đạt lại trong đoạn băng là “reside in”, “elsewhere” là “in other parts”. Vậy từ cần điền vào chỗ trống là “Europe”

Question 34

Đáp án: poetry

Vị trí: He produced a lot while on Guernsey including Les Misérables and to do this, he had to spend a great deal of time in the home that he had there. This was a property that he bought using the money he'd made in France from the publication of a collection of his poetry.

Giải thích đáp án:

Câu hỏi

He used his income from the sale of some 34 .................................. he had written to buy a house on Guernsey.

Giải thích

 • Từ loại cần điền: danh từ

 • Nội dung: một thứ được sử dụng để bán 

 • Đoạn băng đề cập đến việc nhà văn mua nhà ở Guernsey. Tiền mua nhà đến từ “income from the sale of some…” (thu nhập từ việc bày bán một số…) được diễn đạt lại trong đoạn băng là “money from the publication of a collection of…” (số tiền từ việc xuất bản một tuyển tập…). Vậy từ cần điền vào chỗ trống là “poetry”

Question 35

Đáp án: drawings

Vị trí: He lived in the house with his family and portraits of its members still hang in rooms on the ground floor, along with drawings that he did during his travels that he felt were important to him. In other ground-floor rooms, there are huge tapestries that he would have designed and loved.

Giải thích đáp án:

Câu hỏi

The ground floor contains portraits, 35 ............................ and tapestries that he valued.

Giải thích

 • Từ loại cần điền: danh từ

 • Nội dung: đồ vật trang trí

 • Đoạn băng đề cập đến những đồ vật trang trí ở tầng trệt nhà của Victor Hugo. Sau khi đề cập đến “portraits” được treo trong các phòng ở tầng trệt (“on the ground floor”), đoạn băng sử dụng cụm từ “along with”, mang nghĩa tương đương với và, để tiếp tục nhắc tới vật trang trí tiếp theo. Vậy từ cần điền vào chỗ trống là “drawings”

Cùng chủ đề:

Question 36

Đáp án: furniture

Vị trí: The walls are covered in dark wood panelling that Victor Hugo created himself using wooden furniture that he bought in the market. The items were relatively inexpensive, and he used them to create intricate carvings.

Giải thích đáp án:

Câu hỏi

He bought cheap 36 .................................. made of wood and turned this into beautiful wall carvings.

Giải thích

Giải thích:

 • Từ loại cần điền: danh từ

 • Nội dung: đồ vật 

 • Đoạn băng đề cập đến đồ vật mà nhà văn đã mua để biến nó thành những bức điêu khắc treo tường. Cụ thể, đồ vật đó được làm bằng gỗ (“made of wood”được diễn đạt lại bằng “wooden”); rẻ (“cheap, tương đương với “inexpensive” trong đoạn băng); và được biến thành “beautiful wall carvings” (thay thế cho “intricate carvings” - những bức điêu khắc chi tiết, phức tạp). Thí sinh có thể bị bối rối, phân vân giữa việc lựa chọn “panelling” và “furniture”, vì không biết “the items” đang chỉ cái nào trong hai. Tuy nhiên, “panelling” được “created”, còn “furniture” được “bought”. Vậy từ cần điền vào chỗ trống là “furniture”

Question 37

Đáp án: lamps

Vị trí: On the next level of the house there are two impressive lounges, where he entertained his guests. One lounge has entirely red furnishings, such as sofas and wall coverings, and the other blue. There's a strong Chinese influence in these areas in things like the wallpaper pattern and the lamps which he would have made himself by copying original versions.

Giải thích đáp án:

Câu hỏi

The first floor consists of furnished areas with wallpaper and 37 .................................. that have a Chinese design.

Giải thích

 • Từ loại cần điền: danh từ

 • Nội dung: đồ vật 

 • Đoạn băng đề cập đến tầng 1 căn nhà - nơi bao gồm các khu vực đã được trang bị nội thất với giấy dán tường và một đồ vật nào đó có thiết kế đậm chất Trung Hoa  (“have a Chinese design” được diễn đạt lại bằng “There's a strong Chinese influence”). Ngay sau khi đề cập wallpaper, đoạn băng đề cập luôn đến đồ vật tiếp theo bằng cách sử dụng liên từ “and”. Vậy từ cần điền vào chỗ trống là “lamps”  

Question 38

Đáp án: harbour / harbor

Vị trí: And then, at the very top of the house, there's a room called the Lookout called that because it looks out over the harbour.

Giải thích đáp án:

Câu hỏi

He wrote in a room at the top of the house that had a view of the 38 ..................................

Giải thích

 • Từ loại cần điền: danh từ

 • Nội dung: địa điểm

 • Đoạn băng đề cập đến khung cảnh nhìn từ phòng trên cùng của căn nhà của nhà văn. Cụm từ “had a view of the…” (nhìn ra khung cảnh của…”) trong đề bài được diễn đạt lại bằng cụm động từ “looks out over…”. Vậy từ cần điền vào chỗ trống là “harbour” (Anh-Anh) hoặc “harbor” (Anh-Mỹ)

Question 39

Đáp án: children

Vị trí: While living in his house on Guernsey, he entertained many other famous writers, but he also invited a large group of local children from the deprived areas of the island to dinner once a week.

Giải thích đáp án:

Câu hỏi

He entertained other writers as well as poor 39 ................................. in his house.

Giải thích

 • Từ loại cần điền: danh từ

 • Nội dung: đối tượng được nhà văn làm cho vui 

 • Đoạn băng đề cập đến việc nhà văn tạo sự vui vẻ không chỉ cho những nhà văn khác mà còn cho một đối tượng khác. Đối tượng này nghèo (“poor” được diễn đạt lại thành “from the deprived areas” trong đoạn băng”). Vậy từ cần điền vào chỗ trống là “children”

Question 40

Đáp án: relatives

Vị trí: In 1927, the house was owned by his relatives, and they decided to donate it to the city of Paris.

Giải thích đáp án:

Câu hỏi

Victor Hugo's 40 .................................... gave ownership of the house to the city of Paris in 1927.

Giải thích

 • Từ loại cần điền: danh từ

 • Nội dung: đối tượng sở hữu ngôi nhà 

 • Đoạn băng đề cập đến đối tượng đã tặng quyền sở hữu ngôi nhà cho thành phố Paris. Đối tượng đó có “ownership of the house” và sự sở hữu này được diễn đạt trong đoạn băng bằng cấu trúc bị động “the house was owned by…”. Ngoài ra, từ khóa “give” trong ngữ cảnh này mang nét nghĩa tương đương với từ “donate”. Vậy từ cần điền vào chỗ trống là “relatives”

Trên đây là toàn bộ giải thích đáp án cho đề Cambridge IELTS 18, Test 4, Listening Part 4: Victor Hugo được đội ngũ chuyên môn tại Anh Ngữ ZIM biên soạn. Người học có thể thảo luận về đề thi và đáp án dưới phần bình luận hoặc tham gia diễn đàn ZIM Helper để được giải đáp kiến thức tiếng Anh luyện thi IELTS và các kì thi tiếng Anh khác, được vận hành bởi các High Achievers.


image-altSở hữu sách “Cambridge English IELTS 18 Key & Explanation” để xem toàn bộ nội dung giải thích đáp án. Đặt mua tại đây.

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

5.0 / 5 (2 đánh giá)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Kiểm tra trình độ
Học thử trải nghiệm