TOEIC Listening Part 4 - Giới thiệu dạng bài dạng tin nhắn thoại

Nhằm trợ giúp các sĩ tử, bài viết sẽ giới thiệu về TOEIC Listening Part 4 cũng như cung cấp một số bài tập để củng cố và ôn luyện.
Trần Linh Giang
04/07/2023
 toeic listening part 4 gioi thieu dang bai dang tin nhan thoai

So với những bài thi cấp chứng chỉ tiếng Anh phổ biến hiện hành, TOEIC là một bài thi có số lượng câu hỏi rất lớn. Tính riêng phần TOEIC Listening (Nghe), bài thi TOEIC gồm 100 câu - tức lớn hơn những kì thi khác như IELTS hay TOEFL iBT nhiều lần.

Bù lại, phần này có những đoạn băng ghi âm khá ngắn với tổng thời gian làm bài là 45 phút, đặc biệt với Part 4 - Các đoạn độc thoại, có 10 đoạn băng, mỗi băng chỉ kéo dài khoảng 1 phút, nhưng yêu cầu thí sinh trả lời 3 câu hỏi, khiến tổng số câu lên đến 30.

Nhằm trợ giúp các sĩ tử đạt được số điểm như ý muốn, bài viết này sẽ giới thiệu cho độc giả về TOEIC Listening Part 4 cũng như cung cấp một số bài tập để củng cố và ôn luyện.

Key takeaways

 • TOEIC là bài thi cấp chứng chỉ tiếng Anh dành cho người đi làm, được thiết kế và đánh giá dựa trên những kiến thức ngôn ngữ hữu dụng chốn công sở và cơ quan làm việc.

 • Có 4 phần thi tương ứng với 4 kĩ năng - Listening, Reading, Speaking, Writing (Nghe, Đọc, Nói, Viết).

 • TOEIC Listening Part 4 - Đoạn độc thoại - có tổng cộng 30 câu hỏi, và cứ một đoạn ghi âm sẽ có 3 câu hỏi về đoạn băng đó, tức là có 10 đoạn băng ghi âm một đoạn độc thoại tương ứng.

 • Với dạng bài TOEIC Listening Part 4 - Đoạn độc thoại dạng tin nhắn thoại, người thi sẽ được nghe một đoạn độc thoại được ghi âm trên điện thoại

 • Từ vựng theo chủ đề

 • Bài tập minh họa.

Tổng quan về bài thi TOEIC và TOEIC Listening Part 4

Giới thiệu bài thi TOEIC

image-alt

TOEIC là bài thi cấp chứng chỉ tiếng Anh dành cho người đi làm, được thiết kế và đánh giá dựa trên những kiến thức ngôn ngữ hữu dụng chốn công sở và cơ quan làm việc. Có 4 phần thi tương ứng với 4 kĩ năng - Listening, Reading, Speaking, Writing (Nghe, Đọc, Nói, Viết). Định dạng của các bài thi được giữ cố định, hầu như không có thay đổi qua từng kì, từng đợt thi. 

TOEIC L&R là phần thi Listening và Reading của TOEIC. Thí sinh sẽ được làm bài nghe hiểu trước, với 4 bài thi - 4 dạng bài khác nhau kiểm tra những khía cạnh khác nhau của kĩ năng Listening. Phần thi này kéo dài 45 phút, bao gồm 100 câu hỏi trắc nghiệm khách quan. Tiếp đó là phần thi đọc hiểu, với 100 câu hỏi trắc nghiệm khách quan tương tự phần TOEIC Listening và thời gian làm bài là 75 phút.

TOEIC S&W kiểm tra và đánh giá hai kĩ năng sản sinh ngôn ngữ của thí sinh - Speaking và Writing. Những câu hỏi trong hai phần này chủ yếu dựa trên những tình huống, vấn đề thí sinh có thể gặp trong cuộc sống thường ngày, đặc biệt là ở nơi làm việc. Bài thi nói của TOEIC gồm 11 câu hỏi và sẽ kéo dài 20 phút, còn bài thi viết có 8 câu hỏi và thời gian làm bài là 60 phút.

Bài viết này sẽ chú trọng hơn về Part 4 của bài thi TOEIC Listening, cụ thể là dạng bài đoạn độc thoại dạng tin nhắn thoại. 

Giới thiệu phần thi TOEIC Listening Part 4

image-alt

Như đã giới thiệu khái quát ở trên, phần thi TOEIC Listening gồm 100 câu hỏi chia thành 4 bài, kéo dài xấp xỉ 45 phút. Part 1 - Bức ảnh - có 6 câu hỏi và yêu cầu người làm bài chọn đáp án có câu mô tả tấm ảnh đã cho chính xác nhất. Tiếp theo, Part 2 - Câu hỏi và trả lời - gồm 25 câu và đòi hỏi thí sinh chọn đáp án có câu trả lời chính xác nhất đáp lại câu hỏi được nghe, và Part 3 - Cuộc hội thoại - gồm 39 câu hỏi cho người thi lắng nghe một đoạn đối thoại, sau đó trả lời những câu hỏi đặt ra. 

Cuối cùng, TOEIC Listening Part 4 - Đoạn độc thoại - có tổng cộng 30 câu hỏi, và cứ một đoạn ghi âm sẽ có 3 câu hỏi về đoạn băng đó, tức là có 10 đoạn băng ghi âm một đoạn độc thoại tương ứng. Những đoạn thu âm ở phần này tương đối ngắn, dung lượng chỉ xấp xỉ 1 phút, (ví dụ như thông báo, dẫn chuyện, hoặc đoạn tin nhắn thoại, …vv) và sẽ chỉ được phát 1 lần duy nhất, đòi hỏi sự tập trung cao độ và chuẩn bị kĩ lưỡng từ thí sinh.

Những câu hỏi cũng sẽ được ghi âm lại và phát cho người thi, và nhiệm vụ của người làm bài là đọc và nghe kĩ câu hỏi cũng như các câu trả lời, chọn đáp án đúng nhất và chép vào tờ giấy ghi đáp án đã được cung cấp. Một vài câu hỏi có thể sẽ đòi hỏi thí sinh kết hợp cả thông tin đọc được trên đề và dữ liệu nghe được từ băng. 

Xem thêm:

Giới thiệu về đoạn độc thoại dạng tin nhắn thoại

Giới thiệu về đoạn độc thoại dạng tin nhắn thoại

image-alt

Với dạng bài này, người thi sẽ được nghe một đoạn độc thoại được ghi âm trên điện thoại, có thể là điện thoại cá nhân với một tin nhắn cá nhân, hoặc điện thoại doanh nghiệp với những tin nhắn chuyên nghiệp hơn, từ nhân viên hoặc từ khách hàng. Một số bài của dạng này còn đi kèm với một biểu đồ hoặc một bức tranh ảnh trong đề, đòi hỏi người làm bài phối hợp thông tin từ cả hai nguồn dữ liệu nghe và in để hoàn thành bài. 

Nhiệm vụ của thí sinh là lắng nghe, đọc câu hỏi và đáp án được in trên đề thi (câu hỏi cũng sẽ được thu âm trong đoạn băng), và chọn đáp án đúng nhất để đánh dấu trong tờ giấy ghi đáp án. Dạng bài tin nhắn thoại thường xuất hiện 2-3 lần trong tổng số 10 câu hỏi trong TOEIC Listening Part 4. 

Dưới đây là một ví dụ về dạng bài TOEIC Listening Part 4 - Tin nhắn thoại:

Directions: You will hear some talks given by a single speaker. You will be asked to answer three questions about what the speaker says in each talk. Select the best response to each question and mark the letter (A), (B), (C), or (D) on your answer sheet. The talks will not be printed in your test book and will be spoken only one time.

4. What is the purpose of the call from Best Office to Mr. Gomez?

A) To inform about a canceled order

B) To schedule a delivery for the new desk

C) To offer a special promotion

5. When is the originally scheduled delivery date for Mr. Gomez's new desk?

A) This Thursday

B) Next Monday

C) It is not mentioned in the text

6. Why can the desk be shipped sooner?

A) Mr. Gomez requested an earlier delivery

B) Another customer canceled their order

C) Best Office is offering a special promotion

Và dưới đây là đáp án cũng như Transcript của bài trên:

4. B

5. B

6. B

Transcript: Hello, Mr. Gomez. I’m calling from Best Office. Your new desk is supposed to be delivered next Monday. However, we can ship it sooner because one of our other orders was canceled. If you want to get it this Thursday, please let us know. You can reach us at 032-877-2233. Thank you.

Từ vựng thường gặp trong chủ đề

image-alt

Dưới đây là những từ vựng rất thông dụng trong bài này để độc giả tham khảo:

 • inform (v)  /ɪnˈfɔːm/: thông báo, báo tin

 • transfer (v) /trænsˈfɜːr/: chuyển chỗ, nhượng lại

 • recipient (n) /rɪˈsɪpɪənt/: người nhận

 • via (preposition) /ˈvaɪə/: qua

 • request (n) /rɪˈkwɛst/: lời yêu cầu, đề nghị

 • promotion (n) /prəˈməʊʃᵊn/: sự thăng chức, sự khuyến khích, sự quảng cáo

 • sender (n) /ˈsɛndə/: người gửi

 • caller (n) /ˈkɔːlə/: người gọi

 • conference (n) /ˈkɒnfərəns/: cuộc hội thảo, cuộc họp

 • handover (n) /ˈhændˌəʊvə/: sự chuyển giao

 • inquire (v) /ɪnˈkwaɪə/: hỏi, điều tra

 • return policy (n) /rɪˈtɜːn ˈpɒləsi/: chính sách đổi trả hàng

 • receipt (n) /rɪˈsiːt/: hóa đơn

 • exchange (v) /ɪksˈʧeɪnʤ/: trao đổi

 • refund (n) /ˈriːfʌnd/: hoàn tiền

 • colleague (n) /ˈkɒliːɡ/: đồng nghiệp

 • encounter (v) /ɪnˈkaʊntə/: gặp, chạm trán

 • alternative (adj) /ɔːlˈtɜːnətɪv/: (sự lựa chọn) khác

 • dissatisfied (adj) /ˌdɪsˈsætɪsfaɪd/: không hài lòng

 • represent (v) /ˌrɛprɪˈzɛnt/: đại diện (cho …)

 • undergo (v) /ˌʌndəˈɡəʊ/: trải qua

 • renovation (n) /ˌrɛnəʊˈveɪʃᵊn/: sự nâng cấp, sự cải tiến

 • quarterly (adv) /ˈkwɔːtəli/: hàng quý, theo quý

 • relay (v) /riːˈleɪ/: chuyển lại (thông tin)

 • client (n) /ˈklaɪənt/: khách hàng

 • relocate (v) /ˌriːləʊˈkeɪt/: đổi chỗ, chuyển chỗ

 • urgent (adj) /ˈɜːʤənt/: gấp, khẩn cấp.

Xem thêm: Tổng hợp từ vựng part 4 TOEIC

Bài tập ở dạng đoạn độc thoại có chứa các từ đã giới thiệu

 1. What is the purpose of Rachel Harrison's call?

A) To discuss a work promotion

B) To inform about a transfer to Hong Kong

C) To schedule a meeting

 1. When is the recipient expected to start working in the Hong Kong branch office?

A) October 1

B) October 2

C) October 3

 1. How should the recipient submit the required document?

A) Via fax

B) In person

C) By email

 1. What is the purpose of the call from Best Office to Mr. Gomez?

A) To inform about a canceled order

B) To schedule a delivery for the new desk

C) To offer a special promotion

 1. When is the originally scheduled delivery date for Mr. Gomez's new desk?

A) This Thursday

B) Next Monday

C) It is not mentioned in the text

 1. Why can the desk be shipped sooner?

A) Mr. Gomez requested an earlier delivery

B) Another customer canceled their order

C) Best Office is offering a special promotion

 1. Who is the sender of the message?

A) Megan Simpson

B) Chris Taylor

C) The marketing conference organizer

 1. Where was the tablet PC found?

A) At the marketing conference

B) In Megan’s office

C) At the Diamond Conference Room

 1. What should Megan do if she is unable to attend the digital marketing session?

A) Call Chris to arrange a different time for the handover

B) Leave the tablet PC in the Diamond Conference Room

C) Send someone else to collect the tablet PC

 1. What is the reason for the customer's contact with Fancy Clothing?

A) To request a refund for a dress

B) To inquire about the return policy

C) To schedule a visit to the shop

 1. Why is it not possible to receive a refund for the dress?

A) The dress was purchased on March 15

B) The customer does not have the receipt

C) The dress is damaged

 1. What option is available to the customer regarding the dress?

A) They can exchange it for another item

B) They can return it for a refund

C) They can keep the dress without any further action

 1. Who is calling Mr. Davis?

A) Brian from the Carrington Hotel

B) Someone from the conference organization

C) Mr. Davis's colleague

 1. What is the purpose of the call?

A) To confirm Mr. Davis's hotel reservation

B) To inquire about Mr. Davis's availability

C) To discuss conference room options

 1. How can Mr. Davis respond to the confirmation?

A) By sending an email

B) By visiting the hotel in person

C) By calling Brian during office hours

 1. What service does Nick Jones Car Repair provide?

A) Towing services

B) Car repair and maintenance

C) Vehicle sales

 1. What is the operating schedule of Nick Jones Car Repair?

A) Monday through Friday from seven A.M. to eight P.M.

B) Monday through Saturday from nine A.M. to five P.M.

C) Monday through Saturday from seven A.M. to eight P.M.

 1. What should customers do if they require towing services?

A) Contact Nick Jones Car Repair directly

B) Call Pacific Towing at 333-7655

C) Leave a message for Nick Jones Car Repair

 1. What issue did Ann Lopez encounter with her recent purchase?

A) The backpack was damaged upon arrival

B) The backpack was the wrong color

C) The backpack didn't fit properly

 1. Why does Ann Lopez want to return the backpack?

A) It doesn't fit her preferences

B) It is damaged or defective

C) She found a better alternative

 1. What is the reason Ann Lopez mentions for her address change?

A) She is moving to a new apartment

B) She wants the new product to be delivered faster

C) She is dissatisfied with her current neighborhood

 1. What company is Bailey Kim representing?

A) GT Electronics

B) Human Resources Department

C) Office Furniture Supplier

 1. Why does Bailey Kim need to change the number of desks in the order?

A) There was a mistake in the original form

B) The office is running out of desks

C) The Human Resources Department is hiring more employees

 1. Why does Bailey Kim want the order to be delivered earlier?

A) The office is undergoing renovations

B) The furniture supplier has a limited stock

C) There will be a quarterly board meeting on Wednesday

 1. Who is the caller in the message?

A) Jen

B) Brian

C) Jack Burberry

 1. What is the purpose of Brian's message?

A) To ask Jen to relay an important message to Jack Burberry

B) To complain about the quality of the fresh fruit and vegetables

C) To request a discount for the delivery to the Continental Café

 1. Why does the Continental Café want a discount on the delivery?

A) The chef is dissatisfied with the service provided

B) The delivery of fresh fruit and vegetables was late

C) The Continental Café is no longer a client of Brian's company

 1. What is the reason for Dombey and Sons being closed?

A) They are relocating to a new office.

B) They are taking their winter break.

C) They are undergoing renovations.

 1. When will Dombey and Sons re-open?

A) January 2nd

B) January 3rd

C) January 4th

 1. What alternative supplier does Dombey and Sons suggest for urgent requirements?

A) Victoria Food and Wine Emporium

B) Micheline's Food Locker

C) Winter Delights Fine Foods

Đáp án:

 1. B

 2. B

 3. B

 4. B

 5. A

 6. A

 7. A

 8. A

 9. A

 10. A

 11. C

 12. B

 13. C

 14. B

 15. B

 16. A

 17. A

 18. A

 19. C

 20. C

 21. B

 22. A

 23. A

 24. B

 25. C

 26. B.

Giải thích:

 1. What is the reason for Rachel Harrison's call?

→ Đáp án: C) To inform about a transfer to Hong Kong

Giải thích: Từ đoạn băng thấy Rachel Harrison đang gọi để thông báo về việc chuyển công tác đến Hong Kong của người nhận tin nhắn thoại. Do đó, có thể kết luận rằng mục đích của cuộc gọi là để cung cấp thông tin về việc chuyển công tác. Chọn đáp án (C).

 1. When is the recipient's start date at the Hong Kong branch office?

→ Đáp án: C) October 3

Giải thích: Đoạn băng ghi âm có nhắc đến việc người nhận tin nhắn sẽ bắt đầu làm việc ở văn phòng chi nhánh Hong Kong vào ngày 3 tháng 10. Do đó, October 3 là đáp án đúng. Chọn đáp án (C).

 1. How should the recipient send the completed document?

→ Đáp án: C) By email

Giải thích: Theo đoạn băng, Rachel đã gửi một bức e-mail đính kèm tài liệu cho người nhận tin nhắn. Do đó, người nhận tin nhắn cũng nên nộp lại giấy tờ hoàn chỉnh bằng e-mail. Chọn đáp án (C).

Transcript: Hi. This is Rachel Harrison from the personnel division. I am calling about your transfer to Hong Kong. You will start working in the Hong Kong branch office on October 3, so I need you to fill out a document for a work visa. I just sent an e-mail with the document attached to you. Please submit it by Wednesday. If you have any questions, feel free to contact me. Thank you.

 1. What is the purpose of the call from Best Office to Mr. Gomez?

→ Đáp án: B) To schedule a delivery for the new desk

Giải thích: Người gọi đến từ Best Office muốn liên lạc với Mr. Gomez để thảo luận về việc giao hàng chiếc bàn mới của ông ấy. Điều này có nghĩa là mục đích của cuộc gọi là nhằm để hẹn lịch giao hàng. Chọn đáp án (B).

 1. When is the originally scheduled delivery date for Mr. Gomez's new desk?

→ Đáp án: B) Next Monday

Giải thích: Đoạn băng ghi âm có nhắc đến việc chiếc bàn của Mr. Gomez đáng lẽ ra sẽ được giao vào thứ 2 tuần sau. Nói cách khác, ngày hẹn giao hàng ban đầu vốn là ngày thứ 2 tuần sau. Chọn đáp án (B).

 1. Why can the desk be shipped sooner?

→ Đáp án: B) Another customer canceled their order

Giải thích: Đoạn băng nhắc đến việc chiếc bàn có thể sẽ được giao đến sớm hơn vì một trong số những đơn hàng khác của Best Office đã bị huỷ. Do đó, đáp án (B) là đáp án chính xác: một khách hàng khác đã huỷ đơn hàng nên đơn hàng của Mr. Gomez có thể được giao sớm hơn dự kiến. Chọn đáp án (B).

Transcript: Hello, Mr. Gomez. I’m calling from Best Office. Your new desk is supposed to be delivered next Monday. However, we can ship it sooner because one of our other orders was canceled. If you want to get it this Thursday, please let us know. You can reach us at 032-877-2233. Thank you.

 1. Who is the sender of the message?

→ Đáp án: B) Chris Taylor

Giải thích: Đoạn ghi âm mở đầu bằng câu “Hello. My name is Chris Taylor,” (“Xin chào. Tên tôi là Chris Taylor,”). Điều này có nghĩa là Chris Taylor là người gửi tin nhắn thoại này. Chọn đáp án (B).

 1. Where was the tablet PC found?

→ Đáp án: C) At the Diamond Conference Room

Giải thích: Từ đoạn băng, biết được rằng Chris đã tìm thấy một cái máy tính bảng có chứa thông tin liên lạc của Megan ở phòng họp Diamond. Do đó, đáp án (C) là đáp án đúng.

 1. What should Megan do if she is unable to attend the digital marketing session?

→ Đáp án: A) Call Chris to arrange a different time for the handover

Giải thích: Trong tin nhắn thoại, Chris nói rằng nếu Megan không thể tham dự phiên họp về marketing số, cô ấy nên gọi điện cho Chris để bàn nhau sắp xếp một thời điểm nào đó cho Megan lấy lại máy tính bảng của mình. Chọn đáp án (A).

Transcript: Hello. My name is Chris Taylor. This message is for Megan Simpson. I went to the marketing conference this evening, and I found a tablet PC with your contact information on it in the Diamond Conference Room. If you attend the digital marketing session tomorrow at 2 P.M., I can hand it to you. If you are not coming, give me a call so that we can discuss how I can get the tablet PC to you. My phone number is 555-3200. Thanks.

 1. What is the reason for the customer’s contact with Fancy Clothing?

→ Đáp án: A) To request a refund for a dress

Giải thích: Đoạn tin nhắn thoại có nhắc đến việc người khách hàng muốn trả lại một cái váy và nhận hoàn tiền. Vậy đáp án chính là lý do mà người khách hàng đó liên hệ với Fancy Clothing. Chọn đáp án (A).

 1. Why is it not possible to receive a refund for the dress?

→ Đáp án: A) The dress was purchased on March 15

Giải thích: Trong đoạn băng ghi âm, Sue nói rằng chiếc váy này được mua vào ngày 15 tháng 3, tức là vào 35 ngày trước. Trong khi đó, quy định của cửa hàng chỉ cho phép hoàn trả hàng trong vòng 30 ngày. Đây chính là lý do không thể thực hiện chính sách trả hàng hoàn tiền cho chiếc váy này được. Chọn đáp án (A).

 1. What option is available to the customer regarding the dress?

→ Đáp án: A) They can exchange it for another item

Giải thích: Theo như đoạn tin nhắn thoại, mặc dù không thể trả hàng hoàn tiền, nhưng vị khách này vẫn có thể đổi cái váy để lấy một sản phẩm khác. Sue đã hướng dẫn vị khách mang theo hoá đơn và cái váy đến cửa hàng để đổi hàng. Chọn đáp án (A).

Transcript: Hi. My name is Sue Murray. I’m the manager of Fancy Clothing. I heard from one of my staff members that you want to return a dress for a refund. Unfortunately, it is impossible because the dress was purchased on March 15, which means that was 35 days ago. As you know, we have a 30-day return policy. However, it is possible to exchange it for another item. Please visit the shop with the receipt and the dress. Thank you.

 1. Who is calling Mr. Davis?

→ Đáp án: A) Brian from the Carrington Hotel

Giải thích: Theo như đoạn băng, người gọi tự giới thiệu bản thân tên là Brian và đến từ khách sạn Carrington ở London. Do đó, đáp án đúng ở đây là (A).

 1. What is the purpose of the call?

→ Đáp án: A) To confirm Mr. Davis’s hotel reservation

Giải thích: Đoạn băng ghi âm nói rõ rằng Brian gọi điện để xác nhận lại những phòng hội nghị mà Mr. Davis đã đặt trước ở khách sạn Carrington. Do đó, mục đích của cuộc gọi này là nhằm xác nhận lại việc đặt phòng khách sạn của Mr. Davis. Chọn đáp án (A).

 1. How can Mr. Davis respond to the confirmation?

→ Đáp án: C) By calling Brian during office hours

Giải thích: Trong đoạn tin nhắn thoại, Brian đã cung cấp cho Mr. Davis giờ làm việc của mình và yêu cầu ông ấy gọi điện nếu tất cả thông tin đều đã chính xác. Do đó, Mr. Davis có thể phản hồi lại việc xác nhận bằng cách gọi điện cho Brian trong giờ làm việc. Chọn đáp án (C).

Transcript: Good afternoon, Mr. Davis. This is Brian from the Carrington Hotel in London. I’m calling to confirm the conference rooms you booked with us for the second week of August. You reserved 5 rooms for 40 people. If all the information is correct, please give me a call. My office hours are from 8 A.M. to 7 P.M.

 1. What service does Nick Jones Car Repair provide?

→ Đáp án: B) Car repair and maintenance

Giải thích: Đoạn băng ghi âm cho biết rằng Nick Jones Car Repair nhận sửa và bảo hành mọi loại xe, đồng nghĩa với việc dịch vụ chính của họ là sửa xe và bảo hành xe. Chọn đáp án (B).

 1. What is the operating schedule of Nick Jones Car Repair?

→ Đáp án: C) Monday through Saturday from seven A.M. to eight P.M.

Giải thích: Đoạn tin nhắn thoại nói rõ rằng Nick Jones Car Repair mở cửa từ 7 giờ sáng đến 8 giờ tối từ thứ 2 đến thứ 7. Vậy (C) là đáp án đúng.

 1. What should customers do if they require towing services?

→ Đáp án: B) Call Pacific Towing at 333-7655

Giải thích: Theo như đoạn băng, Nick Jones Car Repair đã dừng dịch vụ cẩu kéo xe, thay vào đó họ cung cấp số điện thoại của Pacific Towing để khách hàng có thể liên lạc khi có nhu cầu sử dụng dịch vụ này. Như vậy, khách hàng cần cẩu kéo xe nên gọi vào số điện thoại trên để liên lạc với Pacific Towing. Chọn đáp án (B).

Transcript: You’ve reached Nick Jones Car Repair. We offer repair and maintenance for all types of vehicles. We are proud of our reputation for offering the best prices with excellent service in Orange County. We are open from Monday through Saturday from seven A.M. to eight P.M. Please be aware that we discontinued our towing services. If you need to get your car towed, please contact Pacific Towing at 333-7655. Thank you.

 1. What issue did Ann Lopez encounter with her recent purchase?

→ Đáp án: B) The backpack was the wrong color

Giải thích: Trong đoạn tin nhắn thoại, Ann Lopez nói rằng cô ấy đã đặt một cái balo màu đỏ, nhưng lại nhận được một cái balo màu vàng. Điều này có nghĩa là vấn đề mà cô ấy gặp phải là balo bị sai màu. Chọn đáp án (B).

 1. Why does Ann Lopez want to return the backpack?

→ Đáp án: A) It doesn’t fit her preferences

Giải thích: Ann Lopez nói rằng cô ấy đã nghĩ đến việc giữ cái balo màu vàng lại mặc dù đó không đúng màu mà cô ấy đặt, tuy nhiên cô ấy vẫn thích cái màu đỏ hơn. Do đó, có thể kết luận rằng cô ấy muốn trả lại balo vì nó không phù hợp với ý thích của cô ấy. Chọn đáp án (A).

 1. What is the reason Ann Lopez mentions for her address change?

→ Đáp án: A) She is moving to a new apartment

Giải thích: Ann Lopez cho biết rằng địa chỉ của cô ấy sẽ thay đổi vào tuần sau vì cô ấy đang chuẩn bị chuyển đến một căn chung cư mới. Điều này giải thích lý do tại sao cô ấy lại yêu cầu cửa hàng gửi balo đến địa chỉ mới. Chọn đáp án (A).

Transcript: Hi. This is Ann Lopez. I recently bought a red backpack from your website. This morning, I received it, but, disappointingly, it was a yellow backpack. I thought about keeping it even though it was not the color I ordered, but I still prefer it in red. I’m going to mail it tomorrow, but the problem is that my address will change next week because I’m moving to a new apartment. I wonder if you can send the new product to my new address. Please call me back with an answer as soon as possible.

 1. What company is Bailey Kim representing?

→ Đáp án: A) GT Electronics

Giải thích: Mở đầu đoạn tin nhắn thoại, người gọi tự giới thiệu bản thân là Bailey Kim đến từ GT Electronics. Như vậy, Bailey Kim là người đại diện cho công ty GT Electronics. Chọn đáp án (A).

 1. Why does Bailey Kim need to change the number of desks in the order?

→ Đáp án: C) The Human Resources Department is hiring more employees

Giải thích: Trong đoạn băng, Bailey Kim nói rằng họ cần phải đổi số bàn thành 10 bởi vì phòng nhân sự đã quyết định là sẽ tuyển thêm nhân viên. Do đó, đáp án đúng là (C). Chọn đáp án (C).

 1. Why does Bailey Kim want the order to be delivered earlier?

→ Đáp án: C) There will be a quarterly board meeting on Wednesday

Giải thích: Theo như đoạn ghi âm, có một cuộc họp hội đồng quản trị thường kì sẽ được tổ chức vào thứ 4, nên văn phòng sẽ khá là đông đúc. Do đó, công ty muốn đơn hàng được giao sớm hơn, cụ thể là trước thứ 3, để chuẩn bị cho cuộc họp sắp tới. Chọn đáp án (C).

Transcript: Hello. This is Bailey Kim from GT Electronics. I faxed a form to order office furniture the other day. But I need to change the number of desks to 10 since the Human Resources Department decided to hire some more employees. It would also be great if you could deliver everything a little earlier. I was just told that there will be a quarterly board meeting on Wednesday, so it will be too crowded in the office. Please let me know if you can deliver the order before Tuesday. Thank you.

 1. Who is the caller in the message?

→ Đáp án: B) Brian

Giải thích: Mở đầu lời nhắn thoại, người gọi tự giới thiệu bản thân là “Hi, Jen. It’s Brian calling.” (“Chào Jen. Brian đây.”). Vậy, đáp án đúng là (B).

 1. What is the purpose of Brian’s message?

→ Đáp án: A) To ask Jen to relay an important message to Jack Burberry

Giải thích: Trong đoạn băng, Brian nhờ Jen chuyển một lời nhắn quan trọng đến người tên là Jack Burberry ở cơ quan điều phối. Nói cách khác, mục đích của đoạn tin nhắn loại này là để chuyển lời nhắn cho Jack Burberry. Chọn đáp án (A).

 1. Why does the Continental Café want a discount on the delivery?

→ Đáp án: A) The chef is dissatisfied with the service provided

Giải thích: Brian có nhắc đến trong lời nhắn là người đầu bếp ở quán Continental Café không hài lòng với chất lượng của đơn hàng rau củ quả tươi được giao đến ngày hôm qua. Do đó, quán muốn yêu cầu được giảm giá cho đơn hàng này vì đầu bếp không hài lòng với dịch vụ mà bên phân phối cung cấp. Chọn đáp án (A).

Transcript: Hi, Jen. It’s Brian calling. Could you please pass on this important message to Jack Burberry in the Dispatch Office? Last night I tried to contact Jack about the return of some items from the Continental Café. The chef at the Continental is not happy about the quality of yesterday’s delivery of fresh fruit and vegetables. As you know, the Continental Café has been a particularly important client of ours, so it’s important that we provide it with good service. The Continental would like us to discount that delivery. Could Jack send a representative to the Continental to check on the produce and to arrange the details? And please tell him that this is urgent.

 1. What is the reason for Dombey and Sons being closed?

→ Đáp án: B) They are taking their winter break.

Giải thích: Theo như đoạn băng thu âm, Dombey and Sons đang đóng cửa vì bây giờ là kì nghỉ đông thường niên. Nói cách khác, lý do cho việc đóng cửa của họ là vì kì nghỉ đông. Chọn đáp án (B).

 1. When will Dombey and Sons re-open?

→ Đáp án: C) January 4th

Giải thích: Đoạn tin nhắn thoại cho biết rằng Dombey and Sons sẽ mở cửa lại vào ngày 4 tháng 1. Vậy đáp án đúng là (C) January 4th.

 1. What alternative supplier does Dombey and Sons suggest for urgent requirements?

→ Đáp án: B) Micheline’s Food Locker

Giải thích: Đoạn tin nhắn thoại nói rằng, trong trường hợp có nhu cầu khẩn cấp, người gọi nên liên hệ với Micheline’s Food Locker, nằm tại Victoria Square. Như vậy, Micheline’s Food Locker là nhà cung cấp thay thế mà Dombey and Sons đề xuất cho người gọi trong trường hợp khẩn cấp. Chọn đáp án (B).

Transcript: You have reached the offices of Dombey and Sons, suppliers of fine food and wines. We’ve had a very busy Christmas and New Year, and we are now closed for our usual winter break. We will re-open on the fourth of January at the usual time. Should you have any urgent requirements, why don’t you contact our companion supplier, Micheline’s Food Locker? Micheline’s is located in Victoria Square and can be contacted between 9:00 a.m. and 7:00 p.m. Monday to Saturday.

Xem thêm:

Tổng kết

Với thời lượng câu hỏi ngắn và dung lượng thông tin cũng như câu hỏi nhiều, cùng việc chỉ được nghe đoạn băng thu âm duy nhất một lần, việc làm quen và luyện tập định dạng bài thi TOEIC Listening Part 4 - tin nhắn thoại là vô cùng quan trọng để đạt được số điểm tốt.

Bài viết này hi vọng đã cung cấp cho độc giả một nguồn tài liệu dành cho việc tham khảo và ôn luyện một cách linh hoạt và có chọn lọc để phù hợp với kế hoạch học tập của mỗi cá nhân.


Tài liệu tham khảo:

Park, Young Hye, and Won  Ji Jeon . TOEIC Preparation LC + RC. Vol. 1, NXB Tổng Hợp TP Hồ Chí Minh.

Rilcy, Renald. ACHIEVE TOEIC. Cengage Learning, 2008. 

“TOEIC® Listening & Reading Test - Test Format and Content.” Test Format and Content|TOEIC Listening & Reading Test, www.iibc-global.org/english/toeic/test/lr/about/format.html. Accessed 25 June 2023. 

“TOEIC Listening – Exercise 4.” TOEIC Listening - Exercise 4, 6 Oct. 2021, https://global-exam.com/blog/en/toeic-listening-exercise-4/. 

Tham khảo thêm khóa học luyện thi TOEIC cấp tốc tại ZIM, giúp học viên rèn luyện kỹ năng và nâng cao vốn từ vựng và ngữ pháp, đạt điểm cao trong thời gian ngắn.

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

5.0 / 5 (1 đánh giá)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833
Đang tải dữ liệu