Fond of là gì? Tìm hiểu sau Fond of là to V hay V_ing ngay!

Bài viết giới thiệu nội dung Fond đi với giới từ gì, những định nghĩa và từ đồng nghĩa trong từng trường hợp.
Nguyễn Ngọc Sơn Nhi
08/09/2022
fond of la gi tim hieu sau fond of la to v hay v_ing ngay

Fond là từ vựng thường xuyên được sử dụng trong tiếng Anh và cụm từ thông dụng nhất chính là “Be fond of”. Tuy nhiên, không nhiều người học tiếng Anh có thể nắm rõ được tất cả các định nghĩa mà Fond biểu thị cũng như còn bối rối với câu hỏi Fond đi với giới từ gì. Bài viết làm rõ các định nghĩa của fond, giới từ theo sau và các từ đồng nghĩa của Fond.

Key takeaways

Định nghĩa

Đồng nghĩa

Fond

Yêu thích, sở thích

Loving, liking, taste

Trìu mến, xúc động

Affectionate

Hy vọng khó trở thành sự thật

Unrealistic, vain

 • Fond thường đi với từ of

 • Be fond of = be keen on = be into something

 • Fondness đi với giới từ for

Fond là gì?

Fond khi là tính từ có thể mang các nghĩa dưới đây:

Fond là gì?

 • Fond of somebody: yêu mến một ai đó.

Định nghĩa trong từ điển Oxford:

having warm or loving feelings for somebody, especially somebody you have known for a long time

Ví dụ: I am fond of puppies because they are very adorable.

Dịch nghĩa: Tôi thích cún con bởi vì chúng rất dễ thương. 

 • Fond of (doing) something: yêu thích/ có hứng thú hoặc có sở thích với một thứ gì đó.

Định nghĩa trong từ điển Oxford:

finding something pleasant, especially something you have liked or enjoyed for a long time

Ví dụ: My best friends are fond of watching Korean dramas.

Dịch nghĩa: Bạn thân của tôi có sở thích xem phim Hàn Quốc.

 • Fond of (doing) something: thường có thói quen, sở thích làm người khác khó chịu. 

Định nghĩa trong từ điển Oxford:

liking to do something that other people find annoying or unpleasant, and doing it often

Định nghĩa này không quá thông dụng trong đời sống hằng ngày. Hầu hết khi nói Fond of doing something, người nói và người nghe thường nghiêng về biểu thị ý thích tích cực như định nghĩa 1.2. Tuy nhiên 2 mặt nghĩa này có thể phân biệt được dựa trên bối cảnh cuộc nói chuyện và thái độ của người nói.

Ví dụ: Annie is very fond of telling others what to do

Dịch nghĩa: Annie rất hay thích chỉ bảo người khác phải làm gì. 

 • Fond: trìu mến, xúc động

Định nghĩa trong từ điển Oxford:

kind and loving

Chỉ khi từ đứng sau là một danh từ thì Fond mới được hiểu theo nghĩa này.

Ví dụ: I and my sisters have fond memories of our family gathering when we were children.

Dịch nghĩa: Tôi và chị tôi có những kỉ niệm rất xúc động về những buổi tụ họp gia đình lúc chúng tôi còn bé.

 • Fond: hy vọng hão huyền, khó trở thành sự thật

Định nghĩa trong từ điển Oxford:

a hope about something that is not likely to happen

Khi đứng trước các danh từ như “hope, wish, belief”, fond có nghĩa là niềm tin, niềm hy vọng không có khả năng xảy ra. 

Ví dụ: I waited in the fond hope that he would change his mind and accept my offer

Dịch nghĩa: Tôi chờ đợi với niềm hy vọng rằng anh ấy sẽ thay đổi ý định và đồng ý với lời đề nghị của tôi.

Fond đi với giới từ gì?

Theo sau tính từ fond sẽ là giới từ of, nghĩa là yêu thích, sở thích dành cho một người, vật hoặc sự việc nào đó.

Fond of

Danh từ fondness có nghĩa là sự yêu thích dành cho một người, sự vật, sự việc nào đó sẽ đi với giới từ for.

Fondness for

Giới từ theo sau fond

Các từ đồng nghĩa với Fond

Dựa trên nghĩa mà Fond biểu thị theo từng ngữ cảnh, từ đồng nghĩa của Fond cũng được phân loại tương tự:

 • Fond of someone: loving, caring, warm, devoted

 • Fond of doing something: liking, love, taste, fancy

 • Fond (trìu mến, xúc động): affectionate

 • Fond (hy vọng, niềm tin khó thành hiện thực): unrealistic, empty, naive, vain

Từ đồng nghĩa với Fond of

Cụm từ Be fond of thường được dùng để diễn tả sự yêu thích cho người/ sự vật/ sự việc và được ứng dụng trong IELTS Speaking hoặc trong giao tiếp hằng ngày. Một số cấu trúc khác biểu thị cùng ý nghĩa bao gồm:

 • Be keen on

Ví dụ: At first, I just choose this major randomly, but fortunately I have become keen on it.

(Lúc đầu, tôi chỉ chọn ngành này một cách ngẫu nhiên, nhưng may mắn là tôi đã dần cảm thấy hứng thú với nó.)

 • Be my cup of tea

Ví dụ: Classical music, which is believed to have a positive impact on babies’ brains, is his cup of tea.

(Nhạc cổ điển là thể loại nhạc yêu thích của tôi và nhiều người tin rằng nó có tác động tích cực đến não bộ của trẻ em.)

 • Be into

Ví dụ: Many people are into travelling because it is a chance to go to new places and try new things.

(Rất nhiều người có sở thích đi du lịch vì nó là cơ hội để đi và thử những điều mới mẻ.)

Bài tập

Exercise 1: Which meaning does Fond indicate:

1. I have many fond memories of my time at university.

A. Love/Like B. Kind and loving C. Unrealistic

2. She waved a fond farewell to her sister.

A. Love/Like B. Kind and loving C. Unrealistic

3. Amelia’s fond ambition was to be a singer.

A. Love/Like B. Kind and loving C. Unrealistic

4. We had grown fond of the cozy vibe that this house brought about and didn't want to leave.

A. Love/Like B. Kind and loving C. Unrealistic

Exercise 2: Fill in the blank:

1. I have become fond of ……… after years following his account.

A. he B. him C. A&B are correct

2. Are you fond of ……… to Blackpink album?

A. listening B. listen C. listened

3. I've always had a fondness …….jewels.

A. of B. in C. for

Đáp án:

Exercise 1:

1. B

2. B

3.C

4. A

Exercise 2:

1. B

2. A

3.C

Tham khảo thêm:

Tổng kết

Bài viết trên đã giới thiệu những định nghĩa, cấu trúc Fond of và giải đáp câu hỏi Fond đi với giới từ gì. Tác giả hy vọng bài viết sẽ giúp ích cho người học trong việc hiểu và nắm rõ cách sử dụng Fond cũng như cấu trúc Fond of.

Tài liệu tham khảo

Tham khảo thêm khóa học tiếng Anh giao tiếp tại ZIM, giúp học viên cải thiện các kỹ năng giao tiếp và tăng phản xạ trong tình huống thực tế.

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

5.0 / 5 (1 đánh giá)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833
Đang tải dữ liệu
rity