Giải đề IELTS Reading Actual Test Vol 6 Test 4: The Olympic Torch

Sách Actual Test 6 là một quyển sách quen thuộc đối với những cá nhân đang luyện tập cho kỳ thi chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh IELTS. Quyển sách bao gồm 6 bài test toàn diện cho 2 kỹ năng là Listening và Reading. Bài viết dưới đây sẽ cung cấp cho người học cách xác định từ khóa, vị trí thông tin cụ thể và giải thích đáp án chi tiết cho đề Actual Test 6, Reading Test 4, Passage 3 “The Olympic Torch”
Đào Minh Châu
07/02/2024
giai de ielts reading actual test vol 6 test 4 the olympic torch

Key Takeaway

Sách Actual Test Vol 6 bao gồm 6 bài test cho 2 kỹ năng Listening và Reading

Trong Reading Test 4, Passage 3 có tiêu đề là “The Olympic Torch” và nói về lịch sử ra đời và phát triển của biểu tượng cây đuốc nổi tiếng của Olympic.

Reading Test 4, Passage 3 “The Olympic Torch” bao gồm tổng cộng 14 câu hỏi, trong đó bao gồm: 

 • Câu hỏi 27-29 có dạng Điền từ

 • Câu hỏi 30-35 có dạng Matching Features

 • Câu hỏi 36-40 có dạng Điền từ

Bài viết sẽ cung cấp đáp án, lời giải thích kèm với vị trí thông tin cụ thể cho bài đọc “The Olympic Torch”

Đáp án IELTS Recent Actual Tests Vol 6 & giải chi tiết Test 1-6 (Reading & Listening)

Đáp án

Câu hỏi

Đáp án

27

severe weather conditions

28

aesthetic and practical

29

(treasurable) souvenir

30

E

31

F

32

B

33

D

34

H

35

C

36

a fuel tank/ tiny fuel tank

37

openings

38

handle

39

propane and butane

40

double flame

Giải thích đáp án đề IELTS Reading Recent Actual Tests, Reading Test 4, Passage 3: The Olympic Torch

Question 27 - 29

Question 27

Câu hỏi: The Olympic torch, as requested by the Olympic Committee, will be carefully designed so that it is capable of withstanding all kinds of ………………….

Đáp án: 27. severe weather conditions 

Vị trí thông tin: After the torch is completed … of severe weather conditions

Giải thích: 

 • Từ loại cần điền: danh từ

 • Nội dung: một hiện tượng mà cây đuốc Olympic chống chọi được 

 • Bài đọc thể hiện nội dung rằng cây đuốc bắt buộc phải thành công (“succeed” khớp với “capable of”) trải qua (“withstanding” với “going through”) mọi loại hình “(all sorts of” khớp với “all kinds of”) điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Vì vậy, đáp án là “severe weather conditions”. 

Question 28

Câu hỏi: Generally, the design of the modern Olympic torch enjoys the …………………. value 

Đáp án: 28. aesthetic and practical 

Vị trí thông tin: The group that wins the … aesthetic and practical value

Giải thích: 

 • Từ loại cần điền: tính từ

 • Nội dung: đặc điểm giá trị mà thiết kế của cây đuốc Olympic có 

 • Bài đọc thể hiện nội dung rằng đội chiến thắng sẽ sáng tạo ra “come up with” một thiết kế đuốc mà có (“has” khớp với “enjoys”) cả giá trị thẩm mỹ và giá trị thực tiễn. Vì vậy, đáp án là “aesthetic và practical”

Question 29

Câu hỏi: Each runner has an opportunity to purchase the torch as a(n) ………………. at the end of his or her leg of the relay

Đáp án: 29. (treasurable) souvenir

Vị trí thông tin: Every single runner can … or she finishes his or her part of the relay.

Giải thích: 

 • Từ loại cần điền: danh từ 

 • Nội dung: Một điều tương đương với cây đuốc khi tuyển thủ điền kinh mua chúng

 • Bài đọc thể hiện nội dung rằng mỗi vận động viên điền kinh có thể lựa chọn mua cây đuốc của cô ấy hoặc anh ấy như một món quà lưu niệm quý giá khi họ hoàn thành đường chạy của mình (“finishes his or her part of the relay” khớp với “at the end of his or her leg of the relay”). Vì vậy, đáp án là (treasurable) souvenir 

Question 30 - 35

Question 30

Câu hỏi: Xác định đáp án của 30. first liquid fuel 

Đáp án: 30.E 

Vị trí thông tin: To promote the security rate … at the 1972 Munich Games.

Giải thích: Bài đọc có đề cập đến nội dung rằng để tăng cường mức độ an toàn “promote the security rate”, nhiên liệu lỏng đã xuất hiện lần đầu tiên (“made its first appearance” khớp với “first liquid fuel”) ở Thế vận hội Munich năm 1972. Vì vậy, đáp án là E

Question 31

Câu hỏi: Xác định đáp án của 31. not environmentally friendly 

Đáp án: 31.F 

Vị trí thông tin: The torch in 1996 was … that could give out a bright flame.

However, since propylene was loaded with carbon, it would produce plenty of smoke which was detrimental to the environment.

Giải thích: Bài đọc có đề cập đến thông tin rằng ngọn đuốc ở năm 1996 sử dụng propylene, một loại chất có thể tạo ra ngọn lửa sáng “give out a bright flame”. Tuy nhiên tại vì propylene chứa carbon, nó sẽ sản xuất ra nhiều khói “produce plenty of smoke” mà có hại cho môi trường (“detrimental to the environment” khớp với “not environmentally friendly”). Vì vậy, đáp án là 31. F

Question 32

Câu hỏi: Xác định đáp án của 32. beginning record the runner’s name

Đáp án: 32.B 

Vị trí thông tin: The first torch in the modern Olympics (the 1936 Berlin Games) … inscribed on the platform as a token of thanks

Giải thích: Bài đọc có đề cập đến thông tin rằng ngọn đuốc đầu tiên ở Olympic hiện đại (thế vận hội Berlin năm 1939)  được làm từ một thanh thép mảnh “a slender steel rod” có bệ tròn ở phía trên “a circular platform at the top” và một lỗ tròn ở giữa “a circular hole in the middle” để tạo ra ngọn lửa phun “jet flames”. Ngoài ra, tên của vận động viên (“the name of the runner” khớp với “runner’s name”) cũng được khắc (“inscribed” khớp với “record”) ở trên bệ như một lời cảm ơn. Vì vậy, đáp án là B

Question 33

Câu hỏi: Xác định đáp án của 33. potentially risky as it burnt the runner’s arms

Đáp án: 33.D

Vị trí thông tin: In the 1956 Olympics, the torch in the final … pieces fell off and seared the runner’s arms.

Giải thích: Bài đọc có đề cập đến thông tin rằng ngọn đuốc ở Olympic năm 1956 được đốt cháy “was ignited” bởi magie và nhôm “magnesium and aluminum”, tuy nhiên một số mảnh cháy đã rơi và làm bỏng (“seared” khớp với “burnt”) tay của vận động viên. Vì vậy, đáp án là D

Question 34

Câu hỏi: Xác định đáp án của 34. special for a theme of “Light”

Đáp án: 34.H 

Vị trí thông tin: As for the torch of 2002 Olympics … echoing the theme of ‘Light the Fire Within’ of that Olympics.

Giải thích: Bài đọc có đề cập đến thông tin rằng ngọn đuốc của thế vận hội Olympic vào năm 2022 có phần trên được làm từ thủy tinh “was made from glass” để ngọn lửa cháy bên trong, với mục đích là lặp lại “echoing” chủ đề “Thắp sáng ngọn lửa bên trong” của Olympic. Vì vậy, đáp án là H

Question 35

Câu hỏi: Xác định đáp án của 35. not lit in Greek 

Đáp án: 35.C 

Vị trí thông tin: The 1936 Berlin Summer Games held … which was considered as the birthplace of skiing.

Giải thích: Bài đọc có đề cập đến thông tin rằng thế vận hội mùa hè ở Berlin vào năm 1936 tổ chức lễ rước đuốc đầu tiên “held the first Olympic torch relay”, mà chỉ được lặp lại vào Olympic mùa đông vào năm 1952. Tuy nhiên, ngọn đuốc trong năm đó không được thắp sáng “was not lit” ở Greece mà ở Norway, nơi được coi là nơi sinh ra của môn trượt tuyết “the birthplace of skiing”. Vì vậy, đáp án là C

Question 36 - 40

Question 36

Câu hỏi: …………. coated by aluminum base 

Đáp án: 36. a fuel tank/ tiny fuel tank 

Vị trí thông tin: The torch at the 1996 Atlanta Summer Olympics … accommodates a tiny fuel tank.

Giải thích: 

 • Từ loại cần điền: danh từ 

 • Thông tin: một thứ được bao bọc bởi đế bằng nhôm

 • Bài đọc có đề cập đến thông tin rằng ngọn đuốc ở Olympic Atlanta mùa hè năm 1996 được trang bị “is equipped” đế bằng nhôm “aluminum base” mà chứa (“accommodate” khớp với “coated by”) một bình chứa nguyên liệu nhỏ. Vì vậy, đáp án là a fuel tank/ tiny fuel tank 

Question 37

Câu hỏi: a brass valve with many small ………….

Đáp án: 37. openings 

Vị trí thông tin: As the fuel ascends through … that has thousands of little openings

Giải thích:

 • Từ loại cần điền: danh từ 

 • Thông tin: một thứ nhỏ đi kèm với van bằng đồng 

 • Bài đọc có đề cập đến thông tin rằng khi nhiên liệu đi lên “ascends” qua tay cầm đã được nâng cấp “modified handle”, nó được ép qua một van bằng đồng “brass valve” mà có (“has” khớp với “with”) hàng nghìn (“thousands” khớp với “many”) lỗ nhỏ. Vì vậy, đáp án là openings

Question 38

Câu hỏi: pressurized fuel rises from the improved …………….

Đáp án: 38. handle 

Vị trí thông tin: As the fuel ascends through … that has thousands of little openings

Giải thích: 

 • Từ loại cần điền: danh từ 

 • Thông tin: Một thứ đã được nâng cấp mà nhiên liệu bị ép đi lên từ đó 

 • Bài đọc có đề cập đến thông tin rằng khi nhiên liệu đi lên (“ascends” khớp với “rises”) từ một tay cầm đã được nâng cấp (“modified” khớp với improved”), nó được ép qua một van bằng đồng “brass valve” mà có hàng nghìn lỗ nhỏ “thousands of little openings”. Vì vậy, đáp án là handle 

Question 39

Câu hỏi: the liquid fuel mix of ………….. stored in 

Đáp án: 39. propane and butane

Vị trí thông tin: For the fuel, they decided to go with … powerful flame without generating much smoke.

Giải thích: 

 • Từ loại cần điền: danh từ

 • Thông tin: Hỗn hợp nhiên liệu lỏng bao gồm nhiều thứ nào đó

 • Bài đọc có đề cập đến thông tin rằng đối với nhiên liệu, sự kết hợp (“a combination” khớp với “mix”) của 35% propane (khí gas được sử dụng cho nấu ăn và sưởi ấm) và 65% butane ( một loại khí thu được từ dầu mỏ) đã được quyết định sử dụng. Vì vậy, đáp án là propane and butane 

Question 40

Câu hỏi: burner system of a ……………….. 

Đáp án: 40. double flame 

Vị trí thông tin: Both the 1996 and 2000 torches … to stay lit even in severe weather conditions.

Giải thích: 

 • Từ loại cần điền: danh từ 

 • Thông tin: một hệ thống đốt cụ thể 

 • Bài đọc có đề cập đến thông tin rằng ngọn đuốc của hai năm 1996 và 2000 đều sử dụng “adopted” hệ thống đốt (“burning system” khớp với “burner system”) ngọn lửa kép, mà cho phép “enabling” ngọn lửa vẫn sáng “stay lit” kể cả dưới điền kiện thời tiết khắc nghiệt “severe weather conditions”. Vì vậy, đáp án là “double flame”

Xem tiếp: Giải đề IELTS Reading Actual Test Vol 6 Test 5, Passage 1: The Pearl.

Tổng kết

Trên đây là toàn bộ đáp án, lời giải thích và vị trí thông tin cho đề Actual Test 6, Reading Test 4, Passage 3 “The Olympic Torch” được đội ngũ chuyên môn tại Anh Ngữ ZIM biên soạn. Ngoài ra, người học có thể thảo luận về đề thi và đáp án dưới phần bình luận hoặc tham gia diễn đàn ZIM Helper để được giải đáp kiến thức tiếng Anh luyện thi Đại học và các kì thi tiếng Anh khác, được vận hành bởi các High Achievers.

Trần Xuân Đạo

Đã kiểm duyệt nội dung
• Là cử nhân loại giỏi chuyên ngành sư phạm tiếng Anh, điểm IELTS 8.0 ở cả hai lần thi • Hiện là giảng viên IELTS toàn thời gian tại ZIM Academy. • Triết lý giáo dục của tôi là ai cũng có thể học tiếng Anh, chỉ cần cố gắng và có phương pháp học tập phù hợp. • Tôi từng được đánh giá là "mất gốc" tiếng Anh ngày còn đi học phổ thông. Tuy nhiên, khi được tiếp cận với nhiều phương pháp giáo dục khác nhau và chọn được cách học phù hợp, tôi dần trở nên yêu thích tiếng Anh và từ đó dần cải thiện khả năng ngôn ngữ của mình.

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

5.0 / 5 (2 đánh giá)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833