Units 1, 2, 3 - Review 1 - Tiếng Anh 11 Global Success (Trang 38 - 41)

Bài viết cung cấp đáp án chính xác kèm giải thích chi tiết bài tập Review 1: Units 1, 2, 3 - (Trang 38 - 41) Tiếng Anh 11 Global Success. Nội dung được biên soạn bởi đội ngũ chuyên môn tại Anh Ngữ ZIM để giúp học sinh nắm vững kiến thức và học tập hiệu quả môn Tiếng Anh 11 Review 1.
ZIM Academy
08/07/2023
units 1 2 3 review 1 tieng anh 11 global success trang 38 41

Tiếng Anh lớp 11 Review 1: Language

Pronunciation

Listen and complete the conversation. Then underline the weak forms of the auxiliary verbs, circle the contracted forms, and mark the consonant-to-vowel linking with (‿). Practise saying the conversation in pairs.

Vocabulary

1. Choose the correct answers A, B, C, or D to complete the following sentences.

2. Solve the crossword. Use words and phrases you have learnt in Units 1, 2, and 3. The first letters are given to help you.

Grammar

1. Complete the sentences with the correct forms of the verbs in brackets.

2. Choose the correct words or phrases.

3. Choose the correct answers A, B, C, or D to complete the following sentences.

Giải chi tiết: Tiếng Anh lớp 11 Review 1 Language.

Tiếng Anh lớp 11 Review 1: Skills

Listening

1. Listen to a talk about life expectancy. Put the information in the order you hear it.

2. Listen again and choose the correct answers A, B, or C.

Speaking

1. Work in pairs. Discuss what future cities should have so that city dwellers can live a long and healthy life. Fill in the diagram.

2. Work in groups. Compare your diagrams. Discuss which is the most important thing that will help people to live a long and healthy life in the cities of the future.

Reading

1. Read the text. Match the headings (1-3) with the paragraphs (A-C).

2. Read the text again and decide whether the following statements are true (T) or false (F).

Writing

Write an opinion essay (120-150 words) on the following topic. You may use the ideas in the reading to help you.

Giải chi tiết: Tiếng Anh lớp 11 Review 1 Skills.

Xem tiếp: Tiếng Anh 11 Unit 4: Asean and Viet Nam.

Tổng kết

Trên đây là toàn bộ đáp án và giải thích chi tiết bài tập SGK Tiếng Anh 11 Review 1: Unit 1, 2, 3. Thông qua bài viết trên, Anh ngữ ZIM hy vọng rằng học sinh sẽ tự tin học tập tốt với môn Tiếng Anh 11 Global Success.

Ngoài ra, Anh ngữ ZIM hiện đang tổ chức các khóa học IELTS với chương trình được xây dựng dựa trên sự phối hợp của 4 khía cạnh: Ngôn ngữ - Tư duy - Kiến thức - Chiến lược, giúp học sinh THPT chinh phục bài thi IELTS, phát triển kiến thức xã hội và tự tin sử dụng tiếng Anh.

Tham khảo thêm: 7 lý do tại sao phải học IELTS từ cấp 2, 3

Tác giả: Nguyễn Ngọc Sơn Nhi

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

5.0 / 5 (1 đánh giá)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833
Đang tải dữ liệu