Speaking - Unit 7 - Tiếng Anh 11 Global Success (Trang 80 -81)

Bài viết cung cấp đáp án chính xác kèm giải thích chi tiết bài tập Unit 7: Speaking - Tiếng Anh lớp 11 Global Success (Trang 80 -81). Nội dung được biên soạn bởi đội ngũ chuyên môn tại Anh Ngữ ZIM để giúp học sinh nắm vững kiến thức và học tập hiệu quả môn Tiếng Anh 11 Unit 7.
ZIM Academy
29/08/2023
speaking unit 7 tieng anh 11 global success trang 80 81

Speaking: Vocational training vs. academic study

1. Work in pairs. Complete the table below. Use the suggested ideas and / or your own ideas.

Suggested ideas:

* develop critical thinking skills

* develop research skills

* provide shorter duration of study

* develop practical skills

Benefits of vocational training

Benefits of academic study

cost less

can earn more

Đáp án gợi ý:

Benefits of vocational training

Benefits of academic study

  • You get to practice doing the job. (thực hành công việc trong khi học)

  • You can start working faster. (bắt đầu đi làm sớm hơn)

  • It prepares you for a specific job. (đào tạo một nghề cụ thể)

  • You learn a lot about one topic. (học nhiều về một phạm trù)

  • It helps you think better and solve problems. (luyện tập tư duy giải quyết vấn đề)

  • It can give you more job choices. (mở rộng nhiều cơ hội nghề nghiệp)

2. Complete the conversation with the sentences In the box. Then practise it in pairs.

1.

Đáp án: D. Now, let's think about one more benefit.

Giải thích: ở đoạn hội thoại trên, Nam và Lan đã bàn nhau thảo luận về 3 lợi ích của đào tạo nghề. Ở các câu nói trước, Nam và Lan đã thảo luận được hai lợi ích là phát triển các kỹ năng thực tế và thời gian học ngắn. Vì vậy câu nói phù hợp tiếp theo sẽ là bàn về lợi ích số 3.

2.

Đáp án: A. It’s the cost. Vocational training is much cheaper than university education.

Giải thích: ở câu trước Nam đã nói với Lan rằng hãy bàn về một lợi ích thứ ba của đào tạo nghề, xem xét bốn đáp án, câu phù hợp sẽ là đáp án A “trường nghề có học phí thấp hơn đào tạo đại học.”

3.

Đáp án: B. I couldn‘t agree more. So, we’ve decided on the three main benefits: more practical, shorter, and cheaper.   

Giải thích: sau khi đã kết thúc bàn luận về ba lợi ích của trường đào tạo nghề, câu nói phù hợp tiếp theo sẽ là chốt lại ba lợi ích này.

4. 

Đáp án:  C. Great! We're now ready to report to the class.

Giải thích: đáp án C là đáp án còn lại và là câu nói kết thúc đoạn hội thoại phù hợp.

3. Work in pairs. Talk about the benefits of academic study. Use the ideas in 1, the model in 2, and the tips above to help you.

Gợi ý đoạn hội thoại:

Long: Hey Danh, have you ever thought about what to do after high school?

Danh: Hi Long, yes, I have. I am planning to go to university. How about you?

Long: I'm thinking the same. But why university, specifically?

Danh: Well, there are several benefits. Firstly, university education allows us to learn a lot about a specific field. For example, if I want to become an engineer, I will have to learn a lot of things related to engineering.

Long: That's true. University education does seem to give us a chance to learn deeply about something.

Danh: Yes, and it's not just about learning facts. It also helps us develop critical thinking and problem-solving skills.

Long: I've heard about that. These skills can be really important in the workplace, right?

Danh: Exactly! And another thing is that having a university degree might open up more job opportunities. Some jobs require a degree.

Long: That's a great point, Danh. Thanks for sharing. I think I'm more certain about going to university now!

Danh: I'm glad I could help, Long! Let's do our best in our studies.

Gợi ý dịch nghĩa:

Long: Này Danh, cậu đã từng nghĩ về việc làm gì sau khi tốt nghiệp trung học chưa?

Danh: Chào Long, đã, tớ đã nghĩ. Tớ đang lên kế hoạch đi đại học. Còn cậu?

Long: Tớ cũng đang nghĩ về việc đó. Nhưng tại sao cụ thể là đại học?

Danh: Ờ, có một số lợi ích. Trước tiên, học đại học cho phép chúng ta học rất nhiều về một lĩnh vực cụ thể. Ví dụ, nếu tớ muốn trở thành kỹ sư, tớ sẽ phải học nhiều thứ liên quan đến kỹ thuật.

Long: Đúng thế. Học đại học có vẻ như cho chúng ta cơ hội để học sâu hơn về một cái gì đó.

Danh: Đúng, và không chỉ là học về những kiến thức. Nó còn giúp chúng ta phát triển kỹ năng tư duy biện luận và giải quyết vấn đề.

Long: Tớ đã nghe về điều đó. Những kỹ năng này có thể rất quan trọng trong nơi làm việc, đúng không?

Danh: Chính xác! Và một điều nữa là có bằng đại học có thể mở ra nhiều cơ hội việc làm hơn. Một số công việc yêu cầu phải có bằng cấp đại học.

Long: Đó là một ý kiến tốt đấy, Danh. Cảm ơn vì đã chia sẻ. Tớ nghĩ tớ đã chắc chắn hơn về việc đi đại học!

Danh: Tớ rất vui vì đã giúp được cậu, Long! Chúng ta hãy cố gắng trong học tập nhé!

4. Work in groups. Discuss what kind of students / learners each option will be more suitable for. Give reasons for your decision. Report to the whole class.

Gợi ý cuộc thảo luận nhóm:

Hanh: Hi everyone, let's discuss which type of student would be more suitable for vocational education versus academic study like university.

Minh: I think vocational education would be best for students who prefer hands-on learning and have a clear career path in mind. They may not be as interested in studying theory as much as acquiring practical skills that they can use in their jobs right away.

Lan: That's true. Vocational training can also be a good fit for students who want to enter the workforce quickly. They can gain the required skills and start working in a short span of time.

Duc: Conversely, academic study at a university might be best for students who enjoy the process of learning, who have a broad range of interests or who are not yet sure about their career path. University education allows for exploration and development of critical thinking skills.

Tuan: I agree with that. University can also be beneficial for students who want to go into fields that require a degree, like law or medicine. It can also provide a broader base of knowledge and help develop soft skills like communication, problem-solving and leadership.

Hanh: Great points, everyone! So, it seems that the choice between vocational education and academic study really depends on the individual student's interests, career goals, and learning style. Let's share our discussion with the rest of the class.

Gợi ý dịch nghĩa:

Hanh: Chào mọi người, chúng ta hãy thảo luận xem loại học sinh nào phù hợp hơn với giáo dục nghề nghiệp so với học thuật như học đại học.

Minh: Mình nghĩ giáo dục nghề nghiệp sẽ phù hợp nhất với những học sinh thích học hỏi thực tế và đã có một lộ trình nghề nghiệp rõ ràng trong tâm trí. Họ có thể không quan tâm đến việc học lý thuyết bằng việc thu được những kỹ năng thực tế mà họ có thể sử dụng ngay trong công việc của mình.

Lan: Đúng vậy. Đào tạo nghề cũng có thể phù hợp với những học sinh muốn nhập cuộc lao động nhanh chóng. Họ có thể đạt được các kỹ năng cần thiết và bắt đầu làm việc trong một thời gian ngắn.

Duc: Ngược lại, học thuật tại một trường đại học có thể phù hợp nhất với những học sinh thích quá trình học tập, có nhiều lĩnh vực quan tâm hoặc chưa chắc chắn về lộ trình nghề nghiệp của mình. Giáo dục đại học cho phép khám phá và phát triển kỹ năng tư duy phản biện.

Tuan: Mình đồng ý với điều đó. Đại học cũng có thể có ích cho những học sinh muốn đi vào các lĩnh vực yêu cầu bằng cấp, như luật hoặc y khoa. Nó cũng cung cấp một cơ sở tri thức rộng hơn và giúp phát triển các kỹ năng mềm như giao tiếp, giải quyết vấn đề và lãnh đạo.

Hanh: Tuyệt lắm, mọi người! Vì vậy, có vẻ như việc chọn giữa giáo dục nghề nghiệp và học thuật thực sự phụ thuộc vào sở thích, mục tiêu nghề nghiệp và phong cách học của từng học sinh. Chúng ta hãy chia sẻ cuộc thảo luận của mình với cả lớp.


Trên đây là toàn bộ đáp án và giải thích chi tiết bài tập SGK Tiếng Anh 11 Unit 7: Speaking. Thông qua bài viết trên, Anh ngữ ZIM hy vọng rằng học sinh sẽ tự tin học tập tốt với môn Tiếng Anh 11 Global Success.

Ngoài ra, Anh ngữ ZIM hiện đang tổ chức các khóa luyện IELTS với chương trình được xây dựng dựa trên sự phối hợp của 4 khía cạnh: Ngôn ngữ - Tư duy - Kiến thức - Chiến lược, giúp học sinh THPT chinh phục bài thi IELTS, phát triển kiến thức xã hội và tự tin sử dụng tiếng Anh.


Học sinh được hỗ trợ giải đáp thắc mắc, chữa bài tập trên diễn đàn ZIM Helper bởi các Giảng viên chuyên môn đang giảng dạy tại ZIM.

Tác giả: Kim Ngân

Xem tiếp: Soạn tiếng Anh 11 Unit 7 listening

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

5.0 / 5 (1 đánh giá)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833