Project - Unit 9 - Tiếng Anh 11 Global Success (Trang 109)

Bài viết cung cấp đáp án chính xác kèm giải thích chi tiết bài tập Unit 9: Project - Tiếng Anh lớp 11 Global Success (Trang 109). Nội dung được biên soạn bởi đội ngũ chuyên môn tại Anh Ngữ ZIM để giúp học sinh nắm vững kiến thức và học tập hiệu quả môn Tiếng Anh 11 Unit 9.
ZIM Academy
24/08/2023
project unit 9 tieng anh 11 global success trang 109

A social awareness campaign

Work in groups. Your class is starting a campaign to raise people’s awareness about different social issues in your community. Each group is responsible for planning activities for one social issue.

Give a group presentation. Use these questions as cues.

 • What is the social issue? How does it affect the community?

 • Who will participate in your campaign? Who can help to fix this issue?

 • What activities do you plan to include in your campaign? What are their goals?

Bài làm tham khảo:

Hello everyone! Today, we're talking about our campaign against body shaming in our community. Let's create positive change together!

Body shaming is a problem where people criticize others based on their appearance, leading to low self-esteem and mental health issues.

 • Impact: This affects individuals' confidence and mental well-being, creating a negative atmosphere.

 • Participants: Our campaign involves students, parents, teachers, and local influencers who can spread positive messages.

Activities:

 • Awareness Talks: We'll hold talks at school about the harmful effects of body shaming, aiming to change perceptions.

 • Positive Messages: Launch social media campaigns promoting self-love and acceptance.

 • Workshops: Organize sessions on building self-esteem and dealing with negative comments.

 • Community Support: Partner with mental health organizations to offer counseling for those affected.

Goal: Help individuals feel confident and valued, and reduce the harmful effects of body shaming. By raising awareness and promoting self-acceptance, we can create a more supportive environment.

Thank you for your attention! Let's work together to make a positive impact.

(Xin chào mọi người! Hôm nay, chúng ta sẽ nói về chiến dịch chống miệt thị ngoại hình trong cộng đồng của chúng ta. Hãy cùng tạo ra những thay đổi tích cực!

Vấn đề: Miệt thị ngoại hình là một vấn đề khi mọi người phê phán người khác dựa vào ngoại hình, dẫn đến lòng tự tin thấp và các vấn đề tâm lý.

 • Tác động: Điều này ảnh hưởng đến sự tự tin và tâm trạng tinh thần của mỗi cá nhân, tạo ra một bầu không khí tiêu cực.

 • Người tham gia: Chiến dịch của chúng tôi có sự tham gia của học sinh, phụ huynh, giáo viên và những người có tầm ảnh hưởng tới cộng đồng để có thể lan truyền thông điệp tích cực.

Hoạt động:

 • Trò chuyện về sự nhận thức: Chúng tôi sẽ tổ chức các buổi nói chuyện tại trường về tác động có hại của body shaming, nhằm thay đổi quan điểm.

 • Thông điệp tích cực: Khởi động chiến dịch trên mạng xã hội khuyến khích tình yêu bản thân và sự chấp nhận.

 • Những buổi học thảo: Tổ chức các buổi tập trung vào việc xây dựng lòng tự trọng và đối phó với những bình luận tiêu cực.

 • Sự hỗ trợ cộng đồng: Hợp tác với các tổ chức tâm lý để cung cấp tư vấn cho những người bị ảnh hưởng.

Mục tiêu: Giúp các cá nhân cảm thấy tự tin và được trân trọng, và giảm thiểu tác động có hại của miệt thị ngoại hình. Bằng cách nâng cao nhận thức và khuyến khích sự chấp nhận bản thân, chúng ta có thể tạo ra môi trường hỗ trợ hơn.

Cảm ơn mọi người đã lắng nghe! Hãy cùng làm việc để tạo ra tác động tích cực.)


Trên đây là toàn bộ đáp án và giải thích chi tiết bài tập SGK Tiếng Anh 11 Unit 9: Project. Thông qua bài viết trên, Anh ngữ ZIM hy vọng rằng học sinh sẽ tự tin học tập tốt với môn Tiếng Anh 11 Global Success.

Ngoài ra, Anh ngữ ZIM hiện đang tổ chức các khóa học IELTS với chương trình được xây dựng dựa trên sự phối hợp của 4 khía cạnh: Ngôn ngữ - Tư duy - Kiến thức - Chiến lược, giúp học sinh THPT chinh phục bài thi IELTS, phát triển kiến thức xã hội và tự tin sử dụng tiếng Anh.


Học sinh được hỗ trợ giải đáp thắc mắc, chữa bài tập trên diễn đàn ZIM Helper bởi các Giảng viên chuyên môn đang giảng dạy tại ZIM.

Xem tiếp: Tiếng Anh 11 Unit 10 getting started

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

5.0 / 5 (1 đánh giá)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833
Đang tải dữ liệu