Speaking - Unit 9 - Tiếng Anh 11 Global Success (Trang 104 - 105)

Bài viết cung cấp đáp án chính xác kèm giải thích chi tiết bài tập Unit 9: Speaking - Tiếng Anh lớp 11 Global Success (Trang 104 - 105). Nội dung được biên soạn bởi đội ngũ chuyên môn tại Anh Ngữ ZIM để giúp học sinh nắm vững kiến thức và học tập hiệu quả môn Tiếng Anh 11 Unit 9.
ZIM Academy
29/08/2023
speaking unit 9 tieng anh 11 global success trang 104 105

Speaking: Experiencing peer pressure

1. Order the examples of peer pressure below from 1 (most powerful) to 6 (least powerful).

  1. Peer pressure to get good grades at school

  2. Peer pressure to be good at sports

  3. Peer pressure to be fashionable

  4. Peer pressure to look slim and fit

  5. Peer pressure to own the latest device

  6. Peer pressure not to obey rule

2. Work in pairs. Talk about your experiences of peer pressure. Use the following guiding questions. 

  • Which example of peer pressure (A-F) in 1 affects you most? Why?

Among these examples, A (peer pressure to get good grades at school) is affecting me the most, because all of my friends are having excellent grades at school. Sometimes, I feel embarrassed because I'm not as intelligent as they are at some subjects at school. Moreover, both my teachers and parents keep telling me that I should try to keep up with them. This is causing me a great deal of stress!

(Trong số các ví dụ này, ví dụ A (áp lực từ bạn bè để đạt điểm cao tại trường học) ảnh hưởng đến tôi nhiều nhất, bởi vì tất cả bạn bè của tôi đều có điểm xuất sắc ở trường. Đôi khi, tôi cảm thấy xấu hổ vì tôi không thông minh như họ ở vài môn học trên trường. Ngoài ra, cả giáo viên lẫn cha mẹ của tôi liên tục khuyên tôi nên cố gắng theo kịp họ. Điều này thực sự gây áp lực lớn cho tôi!)

  • Which one affects you the least? Why? 

Out of these choices, the one that has the least impact on me is "Peer pressure to own the latest device." This is because I value the usefulness of technology more than having the newest gadgets. While having the latest device might be attractive to some people, I prefer to use technology that meets my needs well rather than feeling pressured to have the newest version.

(Trong số các lựa chọn này, tác động ít nhất đối với tôi là "Áp lực từ bạn bè về việc sở hữu thiết bị mới nhất." Điều này là vì tôi đặt mức độ ưu tiên vào tính hữu ích hơn là việc sở hữu những thiết bị mới nhất. Trong khi việc sở hữu thiết bị mới nhất có thể hấp dẫn đối với một số người, tôi tin tưởng sử dụng công nghệ phục vụ nhu cầu của mình hiệu quả hơn là phải áp lực để có được phiên bản mới nhất.)

  • Which are examples of positive peer pressure?

In my opinion, peer pressure to get good grades at school and to be good at sports are the positive kinds of peer pressure. Friends motivate each other to study and improve academic performance, creating a positive learning environment. Encouraging friends to participate in sports and physical activities can create a healthy and active lifestyle.

(Theo ý kiến của tôi, áp lực từ bạn bè để đạt điểm cao tại trường học và để giỏi môn thể thao là những loại áp lực tích cực từ bạn bè. Bạn bè thúc đẩy lẫn nhau học hành và cải thiện thành tích học tập, tạo ra một môi trường học tập tích cực. Khuyến khích bạn bè tham gia vào các hoạt động thể thao và vận động có thể tạo nên một lối sống lành mạnh và chủ động.)

3. Work in groups. Read the situations below and think of some possible responses. Provide reasons for each answer.

1. Your friend wants to skip a test, so he/she asks you to pretend that you are his/her parent(s) and write a letter to his/her teacher asking permission to be absent from school. 

- I don't think pretending to be your parent and writing a fake letter is the right solution. Let's figure out how we can manage your studies together in a more honest way.

(Tớ không nghĩ rằng việc giả vờ làm cha mẹ của bạn và viết một lá thư giả là giải pháp đúng đắn. Hãy cùng tìm cách chúng ta có thể quản lý việc học của bạn một cách trung thực hơn.)

2. Your friend has just got the latest smartphone. He/She makes fun of your old smartphone and says that you should buy a new one.

- I'm OK with my current smartphone. It still works well for me, and I don't need to upgrade right now.

(Tớ cảm thấy ổn với chiếc điện thoại hiện tại của mình. Nó vẫn hoạt động tốt và tớ không cần phải nâng cấp ngay lúc này.)

3. Your friend is getting good grades in English. He/She wants you to join his/her study group so you can also improve your English.

- It's great that you're doing well in English! I'm working on my own study methods, but maybe we can share tips sometime.

(Thật tốt khi bạn đang làm tốt ở môn tiếng Anh! Tớ đang phát triển phương pháp học riêng của mình, nhưng có thể chúng ta chia sẻ mẹo học với nhau vào một lúc nào đó.)

4. Your friend is skipping classes frequently. He/She says that every teen does it sometimes, and you should do it as well. 

- I prefer not to skip classes because it could affect our grades and understanding of the subjects. I'd rather be in class.

(Tớ thích không bỏ lỡ các buổi học vì điều này có thể ảnh hưởng đến điểm số và kiến thức của chúng ta về các môn học. Tớ muốn tham gia lớp học.)


Trên đây là toàn bộ đáp án và giải thích chi tiết bài tập SGK Tiếng Anh 11 Unit 9: Speaking. Thông qua bài viết trên, Anh ngữ ZIM hy vọng rằng học sinh sẽ tự tin học tập tốt với môn Tiếng Anh 11 Global Success.

Ngoài ra, Anh ngữ ZIM hiện đang tổ chức các khóa học IELTS với chương trình được xây dựng dựa trên sự phối hợp của 4 khía cạnh: Ngôn ngữ - Tư duy - Kiến thức - Chiến lược, giúp học sinh THPT chinh phục bài thi IELTS, phát triển kiến thức xã hội và tự tin sử dụng tiếng Anh.


Học sinh được hỗ trợ giải đáp thắc mắc, chữa bài tập trên diễn đàn ZIM Helper bởi các Giảng viên chuyên môn đang giảng dạy tại ZIM.

Tác giả: Đào Minh Châu

Xem thêm: Tiếng Anh 11 unit 9 listening

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

5.0 / 5 (1 đánh giá)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Kiểm tra trình độ
Học thử trải nghiệm