Từ vựng TOEIC Listening Part 1: Hành động ngoài trời

Bài viết giới thiệu một số từ vựng chủ đề “Hành động ngoài trời” thường xuất hiện trong bài thi TOEIC Listening Part 1 và một số bài tập vận dụng để người học có thể thực hành.
tu vung toeic listening part 1 hanh dong ngoai troi

Cùng chủ đề: Tổng hợp các trường từ vựng trong TOEIC Listening Part 1.

Từ vựng chủ đề “Hành động ngoài trời” trong TOEIC Listening Part 1

Tranh

Từ & Phiên âm

Nghĩa

Ví dụ

Walk

To walk

/ˈwɔːk/

Đi bộ

Two people are walking onthrough the street.

Hai người đang đi bộ trênsang đường.

Stroll

To stroll 

/strəʊl/

Đi dạo (một cách thoải mái, không có điểm đến)

They are strolling in the park.

Họ đang đi dạo trong công viên.

Lie

To lie

/laɪ/

Nằm

A woman is lying on the grass reading a book.

Người phụ nữ đang nằm đọc sách trên bãi cỏ.

Trim

To trim

/trɪm/

Tỉa (cây, tóc…)

A woman is trimming trees in the garden.

Người phụ nữ đang tỉa cây trong vườn.

Plant

To plant

/plænt/

Trồng (cây, hoa)

A seedling is being planted.

Một cây non đang được trồng.

Mow

To mow

/məʊ/

Cắt (cỏ)

A man is mowing the lawn in his backyard.

Người đàn ông đang cắt cỏ ở sân vườn sau nhà.

Rest

To rest

 /rest/

Nghỉ ngơi

A man is resting on a bench.

Người đàn ông đang nghỉ ngơi trên ghế dài.

Paddle

To paddle

/ˈpædl/

Chèo thuyền (bằng giầm)

Two people are paddling in the sea.

Hai người đang chèo thuyền trên biển.

Row

To row

/rəʊ/

Chèo thuyền, ghe

The man is rowing the canoe.

Người đàn ông đang chèo ghe.

Sail

To sail

/seɪl/

Lái thuyền buồm

A yacht is sailing to the open sea.

Một chiếc du thuyền đang lái ra biển.

Jog

To jog

/dʒɑːɡ/

Chạy bộ (một cách chậm rãi)

Some people are jogging together.

Vài người đang chạy bộ chậm rãi cùng nhau.

Run

To run

/rʌn/

Chạy bộ

Two people are running by the lake.

Hai người đang chạy bộ bên hồ.

Stretch

To stretch

/stretʃ/

Duỗi

She is stretching on the grass.

Cô ấy đang duỗi thẳng người trên cỏ.

Skateboard

To skateboard

/skeɪt/

Trượt ván

Two people are skateboarding together.

Hai người đang trượt ván cùng nhau.

Dive

To dive

/daɪv/

Lặn

A group of divers are diving at the bottom of the ocean.

Một nhóm thợ lặn đang lặn dưới đáy đại dương.

Attend

To attend

/əˈtend/

Tham dự

They are attending a sports event.

Họ đang tham dự một trận thể thao.

Perform

To perform

/pəˌfɔːm/

Trình diễn, biểu diễn

A band is performing outdoors.

Band nhạc đang trình diễn ngoài trời.

Dance

To dance

/ˈdæns/

Nhảy múa

Some people are dancing on the pavement.

Vài người đang nhảy trên vỉa hè.

Admiring

To admire

/ədˈmaɪər/

Chiêm ngưỡng say mê

Two people are admiring some artwork.

Hai người đang chiêm ngưỡng say mê một vài tác phẩm nghệ thuật.

Relax

To relax

/rɪˈlæks/

Thư giãn

A man is relaxing on the grass.

Người đàn ông đang thư giãn trên bãi cỏ.

Have a picnic

To have a picnic

Đi dã ngoại

Some women are having a picnic in the park.

Vài người phụ nữ đang dã ngoại ở công viên.

Xem thêm: Từ vựng TOEIC Listening Part 1: Hành động trong nhà.

Bài tập vận dụng

Bài 1: Nối những từ vựng được cho với tranh tương ứng.

1. Strolling

2. Lying

3. Rowing

4. Running

5. Performing

6. Having a picnic

7. Diving

8. Skateboarding

9. Trimming

10. Dancing

A

A

B

B

C

C

D

D

E

E

F

F

G

G

H

H

I

I

Bài 2: Dựa vào tranh, điền từ phù hợp để hoàn thành các câu sau.

A man

1. A man is __________ some plants in the garden.

A flower

2. A flower is being __________.

A woman

3. A woman is __________ on a chair deck.

An athlete

4. An athlete is __________ his legs.

Some artists

5. Some artists are __________ on the stage.

Many people

6. Many people are __________ the concert.

A woman

7. A woman is __________ some flowers.

One of the divers

8. One of the divers is __________off a boat.

Bài 3: Chọn phương án miêu tả phù hợp nhất với tranh.

1.

1

(A) Two people are walking together.

(B) They are running in opposite directions.

(C) The woman is stretching her arms.

(D) A couple is jogging together.

2.

2

(A) Some people are walking down the stairs.

(B) They are observing some work.

(C) One of the men is examining some files.

(D) One of the men is drinking coffee.

3.

3

(A) People are sitting in a circle.

(B) A family is having a picnic together.

(C) They are having lunch outdoors.

(D) They are admiring the flowers.

4.

4

(A) A man is working on a laptop.

(B) He is stretching his arms.

(C) He is hanging a hammock.

(D) The man is resting on a hammock.

5.

5

(A) A woman is admiring some artwork on the wall.

(B) She is hanging a picture on the wall.

(C) She is purchasing some pictures.

(D) Some artwork is being removed.

6.

6

(A) Two women are watering some plants.

(B) One of the women is trimming the plant.

(C) The flowering plant is being planted in a pot.

(D) One of the women is planting a seedling into a pot.

7.

7

(A) Two women are trimming some trees in a garden.

(B) They are planting many saplings in their garden.

(C) One of the women is putting down fertilizer for the plants.

(D) They are doing the garden happily.

8.

8

(A) A man is doing the garden.

(B) He is mowing the lawn using a machine.

(C) The grass verge has completely been cut.

(D) The man is trimming the top of the trees.

9.

9

(A) A woman is performing a dance outdoors.

(B) She is attending a sports competition.

(C) She is skateboarding in a skate park.

(D) She is stretching on the skateboard.

10.

10

(A) One of the women is eating some food.

(B) Some food is being put in a cooler.

(C) One of the women is browsing a book.

(D) Two women are having a picnic in the park.

Đáp án và giải thích

Bài tập 1

Hình A - 10. Dancing

Hình B - 5. Performing

Hình C - 3. Rowing

Hình D - 4. Running

Hình E - 6. Having a picnic

Hình F - 1. Strolling

Hình G - 8. Skateboarding

Hình H - 2. Lying

Hình I - 9. Trimming

Bài tập 2

1. A man is trimming some plants in the garden.

Người đàn ông đang cắt tỉa cây trong vườn.

2. A flower is being planted.

Một cây hoa đang được trồng.

3. A woman is relaxing/resting on a chair deck.

Một người phụ nữ đang thư giãn / nghỉ ngơi trên ghế tựa.

4. An athlete is stretching his legs.

Một vận động viên đang duỗi chân của anh ấy.

5. Some artists are performing on the stage.

Một vài nghệ sĩ đang biểu diễn trên sân khấu.

6. Many people are attending the concert.

Rất nhiều người đang tham dự buổi hòa nhạc.

7. A woman is admiring some flowers.

Người phụ nữ đang thưởng thức những bông hoa.

8. One of the divers is diving off a boat.

Một trong số những người thợ lặn đang nhảy xuống biển từ trên thuyền.

Bài tập 3

1. 

A couple is jogging together

(A) Two people are walking together.

(B) They are running in opposite directions.

(C) The woman is stretching her arms.

(D) A couple is jogging together.

(A) Hai người đang đi dạo cùng nhau.

(B) Họ đang chạy ngược chiều nhau.

(C) Người phụ nữ đang duỗi tay.

(D) Một cặp đôi đang chạy bộ cùng nhau.

Giải thích:

 • Phương án (A): chứa hành động không phù hợp với tranh: “walking” (đang đi bộ).

 • Phương án (B): chứa hành động không phù hợp với tranh: “running in opposite directions” (đang chạy ngược chiều nhau).

 • Phương án (C): chứa hành động không phù hợp với tranh: “stretching her arms” (đang duỗi tay).


2. 

Some people are walking down the stairs

(A) Some people are walking down the stairs.

(B) They are observing some work.

(C) One of the men is examining some files.

(D) One of the men is drinking coffee.

(A) Một số người đang đi xuống cầu thang.

(B) Họ đang xem xét một số công việc.

(C) Một trong những người đàn ông đang kiểm tra một số tập tin.

(D) Một trong những người đàn ông đang uống cà phê.

Giải thích:

 • Phương án (B): chứa đối tượng không có trong tranh: “work” (tác phẩm).

 • Phương án (C): chứa hành động không phù hợp với tranh: “examining some files” (kiểm tra tài liệu)

 • Phương án (D): chứa hành động không phù hợp với tranh: “drinking coffee” (đang uống cà phê).


3. 

A family is having a picnic together

(A) People are sitting in a circle.

(B) A family is having a picnic together.

(C) They are having lunch outdoors.

(D) They are admiring the flowers.

(A) Mọi người đang ngồi trong một vòng tròn.

(B) Một gia đình đang có một chuyến dã ngoại cùng nhau.

(C) Họ đang ăn trưa ngoài trời.

(D) Họ đang chiêm ngưỡng những bông hoa.

Giải thích:

 • Phương án (A): chứa hành động không phù hợp với tranh: “sitting in a circle” (ngồi thành vòng tròn).

 • Phương án (C): chứa hành động không phù hợp với tranh: “having lunch” (ăn trưa). 

 • Phương án (D): chứa hành động không phù hợp với tranh: “admiring the flowers” (chiêm ngưỡng/thưởng thức/ngắm nhìn những bông hoa).


4. 

The man is resting on a hammock

(A) A man is working on a laptop.

(B) He is stretching his arms.

(C) He is hanging a hammock to relax.

(D) The man is resting on a hammock.

(A) Một người đàn ông đang làm việc trên máy tính xách tay.

(B) Anh ấy đang duỗi tay.

(C) Anh ấy đang treo võng để thư giãn.

(D) Người đàn ông đang nghỉ ngơi trên võng.

Giải thích:

 • Phương án (A): chứa hành động không phù hợp với tranh: “working on a laptop” (làm việc trên laptop).

 • Phương án (B): chứa hành động không phù hợp với tranh: “stretching his arms” (duỗi tay).

 • Phương án (D): chứa hành động không phù hợp với tranh: “hanging a hammock” (đang treo võng), trong tranh võng đã được treo sẵn.


5. 

She is about to hang a picture on the wall

(A) A woman is admiring some artwork on the wall.

(B) She is about to hang a picture on the wall.

(C) She is purchasing some pictures.

(D) Some artwork is being removed.

(A) Một người phụ nữ đang chiêm ngưỡng một số tác phẩm nghệ thuật trên tường.

(B) Cô ấy chuẩn bị treo một bức tranh lên tường.

(C) Cô ấy đang mua một số bức tranh.

(D) Một số tác phẩm nghệ thuật đang được gỡ bỏ.

Giải thích:

 • Phương án (A): chứa hành động không phù hợp với tranh: “admiring some artwork” (chiêm ngưỡng vài tác phẩm nghệ thuật).

 • Phương án (C): chứa hành động không phù hợp với tranh: “purchasing some pictures” (đang mua tranh).

 • Phương án (D): chứa hành động không phù hợp với tranh: “artwork is being removed” (những bức tranh đang được gỡ xuống).6. 

One of the women is planting a seedling into a pot

(A) Two women are watering some plants.

(B) One of the women is trimming the plant.

(C) The plant flowering is being planted in a pot.

(D) One of the women is planting a seedling into a pot.

(A) Hai người phụ nữ đang tưới cây.

(B) Một trong những người phụ nữ đang tỉa cây.

(C) Cây đang ra hoa được trồng trong chậu.

(D) Một trong những người phụ nữ đang trồng cây con vào chậu.

Giải thích:

 • Phương án (A): chứa hành động không có trong tranh: “watering” (tưới cây).

 • Phương án (B): chứa hành động không có trong tranh: “trimming” (tỉa cây).

 • Phương án (C): chứa đối tượng không có trong tranh: “plant flowering” (cây đang nở hoa).


7. 

They are doing the garden happily

(A) Two women are trimming some trees in a garden.

(B) They are planting many saplings in their garden.

(C) One of the women is putting down fertilizer for the plants.

(D) They are doing the garden happily.

(A) Hai người phụ nữ đang cắt tỉa một số cây trong vườn.

(B) Họ đang trồng nhiều cây con trong vườn của họ,

(C) Một trong những người phụ nữ đang bón phân cho cây.

(D) Họ đang làm vườn một cách vui vẻ.

Giải thích:

 • Phương án (A): mô tả thừa hành động trong tranh: “two women are trimming” (hai người phụ nữ đang tỉa cây), trong tranh chỉ một trong hai người đang tỉa.

 • Phương án (B): mô tả hành động không phù với tranh: “planting many saplings” (trồng rất nhiều cây con).

 • Phương án (C): chứa hành động không có trong tranh: “putting down fertilizer” (đang bón phân).


8. 

He is mowing the lawn using a machine

(A) A man is doing the garden.

(B) He is mowing the lawn using a machine.

(C) The grass verge has completely been cut.

(D) The man is trimming on top of the trees.

(A) Một người đàn ông đang làm vườn.

(B) Anh ấy đang cắt cỏ bằng máy.

(C) Bờ cỏ đã bị cắt hoàn toàn.

(D) Người đàn ông đang cắt tỉa trên ngọn cây.

Giải thích:

 • Phương án (A): chứa hành động không phù hợp với tranh: “doing the garden” (đang làm vườn).

 • Phương án (C): chứa hành động không phù hợp với tranh: “has completely been cut” (cỏ được cắt hoàn toàn).

 • Phương án (D): chứa hành động không phù hợp với tranh: “trimming on top the trees” (tỉa ngọn).


9.

She is skateboarding in a skate park

(A) A woman is performing a dance outdoors.

(B) She is attending a sports competition.

(C) She is skateboarding in a skate park.

(D) She is stretching on the skateboard.

(A) Một người phụ nữ đang thực hiện một điệu nhảy ngoài trời.

(B) Cô ấy đang tham dự một cuộc thi thể thao.

(C) Cô ấy đang trượt ván trong một công viên trượt băng.

(D) Cô ấy đang trải dài trên ván trượt.

Giải thích:

 • Phương án (A): chứa hành động không phù hợp với tranh: “performing a dance” (biểu diễn nhảy).

 • Phương án (B): chứa hành động không phù hợp với tranh: “attending a sports competition” (tham dự cuộc thi thể thao).

 • Phương án (D): chứa hành động không phù hợp với tranh: “stretching” (duỗi thẳng).


10.

Two women are having a picnic in the park

(A) One of the women is eating some food.

(B) Some food is being put in a cooler.

(C) One of the women is browsing a book.

(D) Two women are having a picnic in the park.

(A) Một trong những người phụ nữ đang ăn một ít thức ăn.

(B) Một số thực phẩm đang được đặt trong tủ mát.

(C) Một trong những người phụ nữ đang xem một cuốn sách.

(D) Hai người phụ nữ đang đi dã ngoại trong công viên.

Giải thích:

 • Phương án (A): chứa hành động không phù hợp với tranh: “eating some food” (đang ăn).

 • Phương án (B): chứa đối tượng không có trong tranh: “cooler” (thùng đá).

 • Phương án (C): chứa hành động không phù hợp với tranh: “browsing a book” (đang đọc lướt quyển sách).

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

5.0 / 5 (1 đánh giá)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833
Đang tải dữ liệu
rity