Cải thiện tiêu chí Lexical Resources band 5 – 7 trong IELTS Writing Task 2

Phân tích cách dùng từ của band điểm 5.0 – 6.0. Từ đó, đưa ra cách cải thiện tiêu chí Lexical Resources để đặt điểm cao trong IELTS Writing
ZIM Academy
01/06/2021
cai thien tieu chi lexical resources band 5 7 trong ielts writing task 2

Sự dễ hiểu là yếu tố tối quan trọng vì là nền tảng cho độ hay hoặc sức thuyết phục của bài viết, và vốn từ vựng – Lexical Resource – có ảnh hưởng đáng kể đến sự dễ hiểu. Các bài viết IELTS Writing Task 2 đạt band 5 trong tiêu chí Lexical Resource có vốn từ vựng ở mức phổ thông nhưng đã vượt trên mức cơ bản của bài viết Band 4; tuy nhiên, độ dễ hiểu của các bài viết Band 5 bị giảm do tần suất phạm lỗi chính tả và loại từ cao. Việc cải thiện tiêu chí Lexical Resource band điểm 5.0-6.0 đồng nghĩa với cải thiện độ dễ hiểu của bài viết thông qua nâng cao sự chính xác trong vận dụng đúng chính tả và loại từ của các từ vựng phổ thông. 

Bài viết này phân tích các đặc điểm về dùng từ của các bài viết thuộc band điểm 5.0 – 6.0. Từ đó, đưa ra sự phân tích câu trả lời mẫu và đề xuất các phương pháp thí sinh có thể áp dụng để cải thiện vốn từ vựng. 

Phân tích tiêu chí Lexical Resource của thí sinh Band 5.0 thể hiện trong IELTS Writing Task 2

Tiêu chí Lexical Resource Band 5.0

Band Descriptor mô tả khả năng dùng từ của một thí sinh ở band 5.0 thể hiện trong bài luận writing Task 2 như sau:

 • uses a limited range of vocabulary, but this is minimally adequate for the task

 • may make noticeable errors in spelling and/or word formation that may cause some difficulty for the reader

(Dịch:

 • sử dụng một lượng từ vựng hạn chế, nhưng lượng từ vựng này ở mức tối thiểu chấp nhận được cho bài viết

 • có thể mắc các lỗi đáng chú ý về chính tả và / hoặc hình thành từ có thể gây ra một số khó khăn cho người đọc)

Các thí sinh đạt Band 5 trong tiêu chí Lexical Resource dùng lượng từ hạn chế nhưng ở mức thoả đáng tối thiểu, có thể tiến đến việc chọn lọc từ vựng trong quá trình viết và các từ vựng được sử dụng là các từ phổ thông. 

Những lỗi dùng từ về phương diện hình thức lẫn ngữ nghĩa xuất hiện với tần suất tương đối cao trong bài viết đạt band 5.0 tiêu chí Lexical Resource, với mỗi câu trong bài viết đều xuất hiện khoảng 1-2 lỗi sai. Lỗi sai phổ biến của bài viết Band 5 là lỗi chính tả (spelling) và loại từ (word formation). Các lỗi này khiến người đọc vẫn có thể hiểu phần nào ý của người viết, tuy nhiên vẫn chưa thể hiểu trực tiếp từ câu từ hay cách hành văn mà phải dựa vào ngữ cảnh bài viết để hiểu. 

cai-thien-tieu-chi-lexical-resources-band-5-7-trong-ielts-writing-task-2-loi-saiLỗi sai phổ biến của band 5.0

Minh hoạ 

A fund for mass transit is benefit for community. The one advantage of that, public transport can solve and decrease the traffic jam which is the most controverse issue. The more people use public transport to comute, the more reducing private vehicles also the traffic congestion can have.

Đầu tư vào phương tiện công cộng thì tốt cho cộng đồng. Một lợi ích thì là giao thông công cộng có thể giải quyết và giảm kẹt xe mà là một vấn đề gây tranh cãi. Con người càng sử dụng phương tiện công cộng nhiều, phương tiện cá nhân càng giảm cũng như tắc nghẽn giao thông có thể có.

Ưu điểm: trong đoạn văn trên, nhiều từ vựng đa dạng đã được vận dụng (mass transit / public transport, traffic jam / traffic congestion, decrease / reduce), sự lặp từ vẫn xuất hiện nhưng không đáng kể. 

Khuyết điểm: bài viết mắc các lỗi dùng từ như sau:

 • dùng từ không phù hợp ngữ cảnh/ sai loại từ: controversial issue, benefit for 

 • dùng từ không chính xác về loại từ hoặc dạng từ: the one advantage of that

 • dùng từ thừa: solve and decrease the traffic jam,  

 • diễn đạt không rõ nghĩa: the traffic congestion can have

 • viết sai chính tả: benificial, comute

 • dùng dấu phẩy chưa chính xác: one advantage of that, public transport…

Tần suất phạm lỗi dùng từ cao: mỗi câu trong bài đều sai từ 1-2 trở lên, và các lỗi này góp phần gây khó khăn cho người đọc trong việc hiểu ý người viết. 

Cách cải thiện tiêu chí Lexical Resource để đạt Band 6.0

Cải thiện tiêu chí Lexical Resource lên Band 6.0

Band Descriptor mô tả khả năng dùng từ của một thí sinh ở band 6.0 thể hiện trong bài luận writing Task 2 như sau:

 • uses an adequate range of vocabulary for the task

 • attempts to use less common vocabulary but with some inaccuracy

 • makes some errors in spelling and/or word formation, but they do not impede communication

(Dịch:

 • sử dụng  lượng từ vựng thoả đáng cho bài viết

 • cố gắng sử dụng những từ vựng ít phổ biến hơn nhưng không chính xác

 • mắc một số lỗi trong chính tả và / hoặc trong hình thành các cụm từ, nhưng chúng không cản trở giao tiếp)

Các thí sinh đạt Band 6 trong tiêu chí Lexical Resource có vốn từ vựng đủ rộng để có được sự tự do nhất định trong diễn đạt. Các từ vựng được sử dụng chủ yếu là các từ vựng phổ thông. Có nỗ lực dùng các từ vựng ít phổ biến nhưng không chính xác ngữ nghĩa hoặc loại từ. Những lỗi dùng từ và đặc biệt là các collocation vẫn xuất hiện nhưng không làm giảm độ dễ hiểu của bài viết, khi mà người đọc có thể dễ dàng nắm bắt được ý tưởng của người viết.

Các bài viết có Band 6 ở tiêu chí Lexical Resource vẫn còn mắc các lỗi dùng từ về ngữ nghĩa và hình thức nhưng ở tần suất thấp hơn so với Band 5 (ở mức khoảng 2 câu thì có 1 lỗi sai). Tuy nhiên, độ nghiêm trọng của các lỗi dùng từ ở mức thấp nên không làm giảm độ dễ hiểu của bài viết.

Điều cốt lõi làm nên sự khác biệt giữa Band 5 và Band 6 trong tiêu chí Lexical Resource là tần suất mắc lỗi về loại từ và chính tả của Band 6 thấp hơn so với Band 5. Do đó, để cải thiện band điểm từ 5 lên 6, thí sinh cần tập trung ôn luyện kiến thức ngữ pháp để viết đúng các loại từ/ dạng từ trong câu, dùng các phrasal verb chính xác hơn, lưu tâm hơn về vấn đề chính tả. Sự mở rộng vốn từ vựng chưa cần thiết trong quá trình cải thiện điểm Band 5.0 lên Band 6.0; thay vào đó, thí sinh nên tập trung vào nâng cao sự chính xác về dùng loại từ thông qua củng cố ngữ pháp và cẩn thận trong việc viết chính tả.

Để cải thiện khả năng vận dụng loại từ, thí sinh cần ôn luyện cách sử dụng, vị trí và chức năng của từng loại từ trong tiếng Anh và lưu ý các điểm sau trong quá trình viết:

cai-thien-tieu-chi-lexical-resources-band-5-7-trong-ielts-writing-task-2-luu-yCác điểm lưu ý

 • Danh từ: lưu ý về danh từ số ít và số nhiều, các định lượng từ đi kèm và việc sử dụng mạo từ (a/an/the)

 • Động từ: lưu ý về chia thì, nội động từ và ngoại động từ, tân ngữ đi kèm phía sau ngoại động từ, giới từ đi kèm với động từ 

 • Tính từ: vị trí của tính từ (bổ nghĩa cho danh từ nào), tính từ chủ động và tính từ bị động

 • Trạng từ: vị trí của trạng từ (bổ nghĩa cho động từ nào), các trạng từ có thuộc dạng đặc biệt hay không (có những trạng từ kết thúc bằng -ly , nhưng có những trạng từ không như vậy (ví dụ: hard / fast) 

 • Dấu câu: chức năng, vị trí và cách sử dụng dấu chấm và dấu phẩy

Xem thêm: Lỗi sai thường gặp trong IELTS Writing trình độ 5-6: Sử dụng dấu phẩy

Minh hoạ bài viết band 6 tiêu chí Lexical Resource 

Funding mass transit more is beneficial for the community. One advantage is that public transport can reduce traffic congestion which is the most concerning issue nowadays. The more people use public transport to commute, the less the use of private vehicles.

Đầu tư vào phương tiện công cộng thì tốt cho cộng đồng. Một lợi ích thì là giao thông công cộng có thể giải quyết và giảm kẹt xe mà là một vấn đề gây tranh cãi. Con người càng sử dụng phương tiện công cộng nhiều, phương tiện cá nhân càng giảm cũng như tắc nghẽn giao thông có thể có.

Đoạn văn trên đã được cải thiện lên band 6 trong tiêu chí Lexical Resource khi mà lỗi dùng từ nhiều lần đã giảm thông qua việc sử dụng loại từ chính xác hơn (is beneficial, concerning issue), dấu phẩy, giới từ và mạo từ dùng chính xác (the community, one advantage is that), không mắc lỗi chính tả trong đoạn văn, các từ thừa được loại bỏ (solve and reduce traffic congestion). Những sự điều chỉnh này giúp câu văn trở nên dễ hiểu và súc tích hơn. 

Tổng kết 

Sự dễ hiểu là yếu tố tối quan trọng vì là nền tảng cho độ hay hoặc sức thuyết phục của bài viết. Việc vận dụng chưa chính xác loại từ và sai chính tả của các từ vựng phổ thông với tần suất cao ở mức làm giảm độ dễ hiểu của bài viết là điểm nổi bật của các bài viết Band 5.    

Trọng tâm trong việc cải thiện tiêu chí Lexical Resource lên band 6.0 là hướng đến việc viết câu từ chính xác về chính tả, loại từ, dấu câu và diễn đạt súc tích. Điều này đồng nghĩa thí sinh cần tập trung vào việc ôn luyện ngữ pháp, cách vận dụng các loại từ khác nhau trong tiếng Anh và quy tắc đặt các dấu câu (dấu chấm, dấu phẩy).

Đào Ngọc Minh Thi

Bạn cần gấp chứng chỉ IELTS để du học, định cư, tốt nghiệp, hay thăng tiến trong sự nghiệp nhanh chóng? Đạt điểm cao trong thời gian ngắn với khóa học luyện thi IELTS cấp tốc hôm nay!

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

(0)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833