Enquiry about booking hotel room for event: Giải đề Cambridge IELTS 14, Test 4, Listening Section 1

Bài viết giúp người học xác định từ khóa, vị trí thông tin và giải thích đáp án cho đề Cambridge IELTS 14, Test 4, Listening Section 1: Enquiry about booking hotel room for event.
ZIM Academy
11/03/2024
enquiry about booking hotel room for event giai de cambridge ielts 14 test 4 listening section 1

Lưu ý: bạn đọc cần kiểm tra Audioscripts ở cuối sách, đồng thời kết hợp với phần giải thích đáp án trong bài viết này để quá trình tra cứu trở nên hiệu quả hơn.

Enquiry about booking hotel room for event answer IELTS Listening

Question

Đáp án

1

85

2

roses

3

trees

4

stage

5

speech

6

support

7

cabins

8

C

9

A

10

B

Giải đáp án đề Cambridge IELTS 14, Test 4, Listening Section 1: Enquiry about booking hotel room for event

Questions 1-7

Question 1

Đáp án: 85

Giải thích đáp án:

Keywords

Câu hỏi nằm trong phần “Adelphi Room” (Phòng Adelphi). Dịch câu hỏi “number of people who can sit down to eat” (số người có thể ngồi xuống để ăn). Vì vậy, đáp án ở đây là một con số.

Giải thích

Câu trả lời nằm trong phần nói của Andrew. Ở đây có hai con số được đưa ra, ta cần phải lưu ý “That can seat 85” (Nó có thể đủ chỗ ngồi cho 85). Con số thứ hai được nhắc đến “hold over a hundred if people are standing” (chứ hơn 100 nếu mọi người đứng). VÌ vậy, đáp án ở đây là 85.

Question 2

Đáp án: roses

Giải thích đáp án:

Keywords

Câu hỏi vẫn nằm trong phần “Adelphi Room” (Phòng Adelphi). Trước phần câu hỏi có thông tin về “a gallery suitable for musicians” (một phòng trưng bày phù hợp cho các nhạc sĩ). Dịch câu hỏi “can go out and see the ... in pots on the terrace” (có thể ra ngoài và nhìn thấy... trong chậu trên sân thượng). Vì vậy, ta cần điền một danh từ ở đây.

Giải thích

Andrew tiếp tục đưa thông tin về căn phòng. Đáp án nằm trong câu “This has a beautiful display of pots of roses” (Có một sự trưng bày những chậu hoa hồng). Vì vậy, đáp án ở đây là “roses”.

Question 3

Đáp án: trees

Giải thích đáp án:

Keywords

Câu hỏi vẫn nằm trong phần “Adelphi Room” (Phòng Adelphi). Dịch câu hỏi “terrace has a view of a group of …” (sân thượng có một tầm nhìn thấy một đám …). Do đó, ta cần điền một danh từ ở đây.

Giải thích

Andrew tiếp tục giới thiệu về “terrace” (sân thượng) bằng câu “From the terrace you can see the area of trees” (từ sân thượng bạn có thể thấy khu có nhiều cây). Vì vậy, đáp án ở đây là “trees”.

Question 4

Đáp án: stage

Giải thích đáp án:

Keywords

Câu hỏi nằm trong phần “Carlton Room” (Phòng Carlton). Trước câu hỏi cần điền, có thông tin về “number of people who can sit down to eat: 110 “(số người có thể ngồi xuống ăn: 110). Dịch câu hỏi “has a…” (có một…). Do đó, ở đây ta cần điền một danh từ đếm được số ít.

Giải thích

Andrew giới thiệu Phòng Carlton “it can hold up to a hundred and ten people” (nó có thể chứa tới 110 người). Sau đó, thông tin tiếp tục được đưa ra “it has the advantage of a stage” (có một lợi thế là một cái sàn). Vì vậy, đáp án ở đây là “stage”.

Question 5

Đáp án: speech

Giải thích đáp án:

Keywords

Câu hỏi hỏi nằm trong phần “Options” (Các sự lựa chọn). Phần đầu tiên là “Master of Ceremonies” (Người dẫn chương trình). Thông tin đầu tiên cần điền là “can give a ... while people are eating” (có thể đưa ra một … trong lúc mọi người đang ăn). Do đó, đáp án là một danh từ đếm được số ít.

Giải thích

Sau khi Andrew giới thiệu về MC, người phụ nữ đưa ra câu hỏi “What exactly is the MC's function?” (chức năng của MC là gì?). Sau đó, người phụ nữ tự đưa ra câu trả lời “ I suppose they make a speech during the meal.” (Tôi cho là họ sẽ đọc bài diễn văn trong bữa ăn). Cụm từ “during the meal” được thay cho cụm “while people are eating”. Vì vậy, đáp án ở đây là “speech”.

Question 6

Đáp án: support

Giải thích đáp án:

Keywords

Câu hỏi hỏi vẫn nằm trong phần đầu tiên của “Options” (Các sự lựa chọn) là “Master of Ceremonies” (Người dẫn chương trình). Thông tin thứ hai cần điền ở đây là “will provide ... if there are any problems” (sẽ cung cấp nếu có vấn đề). Do đó, đáp án là một danh từ.

Giải thích

Sau khi xác nhận lại ý kiến đầu tiên của người phụ nữ, Andrew đưa ra thông tin thứ hai “And they’re also your support - if anything goes wrong” (họ cũng là sự hỗ trợ của bạn nếu có gì sai sót). Cụm từ “if anything goes wrong” được thay bằng cụm “if there are any problems”. Vì vậy, đáp án ở đây là “support”.

Question 7

Đáp án: cabins

Giải thích đáp án:

Keywords

Câu hỏi nằm trong phần thứ hai của “Options” (các sự lựa chọn) là “Accommodation” (phòng ở). Dịch câu hỏi “in hotel rooms or …” (ở phòng khách sạn hoặc …). Do đó, đáp án ở đây phải là một danh từ chỉ nơi ở.

Giải thích

Giọng nữ chuyển sang phần “accommodation” bằng câu “You obviously have rooms in the hotel, but do you also have any other accommodation, like cabins” (Bạn rõ ràng có phòng trong khách sạn, nhưng bạn cũng có chỗ ở nào khác, như cabins). Vì vậy, đáp án ở đây là “cabins”.

Questions 8-10

Question 8

Đáp án: C

Giải thích đáp án: Người phụ nữ đưa ra câu hỏi về các cơ sở vật chất “Now you have various facilities, don't you? Are they all included in the price of hiring the room? The pool, for instance” (Bây giờ bạn có cơ sở khác nhau, phải không? Có phải tất cả đều được bao gồm trong giá thuê phòng? Ví dụ, hồ bơi). Người đàn ông đưa ra câu trả lời “ it'll be closed throughout September for refurbishment” (nó sẽ đóng cửa trong suốt tháng 9 để tân trang). Vì vậy, ta nối câu hỏi 8 với đáp án C.

Question 9

Đáp án: A

Giải thích đáp án: Sau khi đưa thông tin về “pool” (hồ bơi), người nói tiếp tục giới thiệu về cơ sở vật chất thứ 2 “The gym will be available, though, at no extra charge” (Phòng tập thể dục sẽ có sẵn, mặc dù, không tính thêm phí). Vì vậy, ta nối câu hỏi 9 với đáp án A.

Question 10

Đáp án: B

Giải thích đáp án: Cuối cùng, người đàn ông giới thiệu về “tennis courts” (sân tennis) bằng câu “there is a small additional payment for those” (có một khoản bổ sung nhỏ cho nó). Vì vậy, ta chọn đáp án B.

Trên đây là toàn bộ giải thích đáp án cho đề Cambridge IELTS 14, Test 4, Listening Section 1: Enquiry about booking hotel room for event được đội ngũ chuyên môn tại Anh Ngữ ZIM biên soạn. Người học có thể thảo luận về đề thi và đáp án dưới phần bình luận hoặc tham gia diễn đàn ZIM Helper để được giải đáp kiến thức tiếng Anh luyện thi IELTS và các kì thi tiếng Anh khác, được vận hành bởi các High Achievers.


Sở hữu sách “Cambridge English IELTS 14 Key & Explanation” để xem toàn bộ nội dung giải thích đáp án. Đặt mua tại đây.

Bạn muốn biết mình đang ở mức độ nào trong thang điểm IELTS hay cần làm quen với làm bài thi IELTS để vững vàng tâm lý trước ngày thi chính thức? Hãy đăng ký thi thử IELTS để trải nghiệm ngay hôm nay!

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

5.0 / 5 (2 đánh giá)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833
Đang tải dữ liệu