Giải đề IELTS Reading Actual Test Vol 6 Test 4: Education Philosophy

Sách Actual Test 6 là một quyển sách quen thuộc đối với những cá nhân đang luyện tập cho kỳ thi chứng chỉ IELTS. Quyển sách bao gồm 6 bài test cho 2 kỹ năng là Listening và Reading. Bài viết dưới đây sẽ cung cấp cho người học cách xác định từ khóa, vị trí thông tin và giải thích đáp án cho đề Actual Test 6, Reading Test 4, Passage 1 “Education Philosophy”.
Đào Minh Châu
14/02/2024
giai de ielts reading actual test vol 6 test 4 education philosophy

Key Takeaways

Sách Actual Test Vol 6 bao gồm 6 bài test cho 2 kỹ năng Listening và Reading

Trong Reading Test 4, Passage 1 có tiêu đề là “Education Philosophy” và nói về sự đổi mới trong lý thuyết về giáo dục

Reading Test 4, Passage 1 bao gồm tổng cộng 13 câu hỏi, trong đó bao gồm:

  • Câu hỏi 1-4 có dạng Matching Headings

  • Câu hỏi 5-8 có dạng Matching Features

  • Câu hỏi 9-13 có dạng Matching Features

Bài viết sẽ cung cấp đáp án, lời giải thích kèm với vị trí thông tin cụ thể cho bài đọc “Education Philosophy”

Đáp án IELTS Recent Actual Tests Vol 6 & giải chi tiết Test 1-6 (Reading & Listening)

Đáp án

Câu hỏi

Đáp án

1

iii

2

v

3

i

4

vi

5

A

6

B

7

B

8

C

9

C

10

A

11

B

12

A

13

D

Giải thích đáp án đề IELTS Reading Recent Actual Tests, Reading Test 4, Passage 1: Education Philosophy

Question 1 - 4

Question 1

Câu 1: Xác định tiêu đề của đoạn văn A 

Đáp án: 1.iii 

Vị trí thông tin:

Since all parents expected … paragraph with reference to pickles.

Giải thích: Đoạn văn A đề cập đến việc phụ huynh cảm thấy khó khăn để đầu tư vào những đứa trẻ mới chào đời “they found it difficult to invest in their newborn children” và họ muốn bảo vệ bản thân khỏi những hậu quả về mặt tinh thần “protect themselves from the emotional consequences”. Đây là nguyên nhân cho việc trẻ em không được coi trọng.

-> Vì vậy, đáp án là iii. Why children are not highly valued 

Question 2

Câu 2: Xác định tiêu đề của đoạn văn C 

Đáp án: 2. v

Vị trí thông tin: John Locke, one of the most influential writers … care gained a lot of recognition in America.

Giải thích: Đoạn văn C có đề cập đến thông tin rằng John Locke đã đưa ra khẳng định rõ ràng và toàn diện đầu tiên về vị thế của môi trường mà gia đình đem lại đối với cuộc đời của một đứa trẻ “environmental position that family education determines a child’s life” và từ đó trở thành cha đẻ (“the father” thể hiện nội dung cho “the first appearance”) của thuyết học tập hiện đại (“modern learning theory” đồng nghĩa với “modern educational philosophy”). 

-> Vì vậy, đáp án là v. The first appearance of modern educational philosophy

Question 3

Câu hỏi: Xác định tiêu đề của đoạn văn D 

Đáp án: 3.i 

Vị trí thông tin: According to Jean Jacques Rousseau, who lived in … environment, which had to be in place before more specific instructions occurred.

Giải thích: Trong 4 câu văn đầu tiên của đoạn văn D, quan điểm Jean Jacques Rousseau đã được đề cập đến. Ở những câu sau đó, quan điểm của Johan Heinrich Pestalozzi đã được đề cập đến. Cụ thể hơn rằng ông Pestalozzi đồng tình với quan điểm của ông Rousseau (“agree” khớp với “inheritance”) và còn nêu thêm quan điểm riêng (điều này khớp với “development”). Ngoài ra, đây là quan điểm giữa hai cá nhân nên khớp với “different thinkers”.

-> Vì vậy, đáp án là i. The inheritance and development of educational concepts of different thinkers

Question 4

Câu hỏi: Xác định tiêu đề của đoạn E

Đáp án: 4. vi

Vị trí thông tin: One of the best-documented cases of Pestalozzi’s theory … Victor had learnt some elementary forms of communication.

Giải thích: Đoạn văn E đề cập đến thông tin rằng một  trong những ca nghiên cứu tốt nhất của học thuyết Pestalozzi (“Pestalozzi’s theory khớp với modern education philosophy”) đó là một ca nghiên cứu về một cậu bé 11-12 tuổi, bị câm, lõa thể được tìm thấy ở một thị trấn nhỏ ở Pháp (điều này khớp với hình ảnh “wild kid”). Sau đó, Itard khởi xướng một kế hoạch để văn minh hóa và dạy Victor nói bằng việc thuê một người phụ nữ bản địa để cung cấp một môi trường tương tự như nhà cho Victor (điều này thể hiện việc áp dụng lý thuyết của Pestalozzi - “application).

-> Vì vậy, đáp án là vi. The application of a creative learning method on a wild kid.

Question 5 - 8

Question 5

Câu hỏi: Xác định đáp án của 5. the need for children to work

Đáp án: 5.A 

Vị trí thông tin: The 18th century witnessed the transformation from … thus their childhood became painfully short. 

Giải thích: Bài đọc có đề cập đến thông tin rằng thế kỷ 18 chứng kiến một sự biến đổi từ nền nông nghiệp sang công nghiệp và trẻ em từ những gia đình nghèo nhất đã bị bắt buộc tham gia làm thuê từ bé (“were forced into” khớp với “the need for” và “early employment” khớp với “to work”). Vì vậy, đáp án là A 

Question 6

Câu hỏi: Xác định đáp án của 6. the rise of the middle class 

Đáp án: 6.B 

Vị trí thông tin: Nevertheless, thanks to the technological advances … and home became less synonymous over time.

Giải thích: Bài đọc đề cập đến thông tin rằng nhờ vào sự phát triển của công nghệ “technological advances” ở giữa giai đoạn những năm 1800 “the mid-1800s” và sự gia tăng của tầng lớp trung lưu “the rise of the middle class” và sự tái định nghĩa vai trò của các thành viên trong gia đình “redefinition of roles of family members”, chỗ làm và nhà ở đã trở nên ít tương đồng hơn. Vì vậy, đáp án là 6.B

Question 7

Câu hỏi: Xác định đáp án của 7. the emergence of kindergarten

Đáp án: 7.B 

Vị trí thông tin: One of the early examples was the invention … German-born educator, Friedrich Froebel in 1840.

Giải thích: Bài đọc đề cập đến thông tin rằng một ví dụ đó là việc sáng chế ra nhà trẻ (“the invention of kindergarten” khớp với “the emergence of kindergarten”) của Friedrich Froebel vào năm 1840 (năm 1840 thuộc về thế kỷ 19). Vì vậy, đáp án là 7.B

Question 8

Câu hỏi: Xác định đáp án của 8. the spread of kindergarten around the US

Đáp án: 8.C

Vị trí thông tin: Kindergartens began to increase … in the United States in the 20th century.

Giải thích: Bài đọc đề cập đến thông tin rằng nhà trẻ gia tăng ở Châu Âu, và phong trào này (“the movement” khớp với “kindergarten”) đã lan rộng và thịnh vượng (“reached and flourished” khớp với “the spread”) ở Mỹ vào thế kỷ 20. Vì vậy, đáp án là 8.C

Question 9 - 13

Question 9

Câu hỏi: Xác định đáp án của 9. was not successful to prove the theory

Đáp án: 9.C

Vị trí thông tin: Itard’s goal to teach Victor … elementary forms of communication.

Giải thích: Bài đọc đề cập đến thông tin rằng mục tiêu của Itard là dạy Victor những điều cơ bản về giao tiếp không bao giờ có thể hoàn toàn đạt được (“could never be fully achieved” khớp với “was not successful to prove”). Vì vậy, đáp án là 9.C

Question 10

Câu hỏi: Xác định đáp án của 10.observed a child’s record 

Đáp án: 10.A 

Vị trí thông tin: In 1762, Rousseau wrote a famous … theory and on the memories of his own childhood.

Giải thích: Bài đọc đề cập đến thông tin rằng Rousseau đã viết một tiểu thuyết nổi tiếng tên Emile để truyền tải lý thuyết giáo dục “convey his educational philosophy” của ông qua một câu chuyện về giáo dục của một bé trai từ thời thơ ấu đến khi trưởng thành “from infancy to adulthood”. Tác phẩm này được dựa trên sự quan sát sát sao (“extensive observation” khớp với “observed”). Vì vậy, đáp án là 10.A

Question 11

Câu hỏi: Xác định đáp án của 11. requested a study setting with emotional comfort firstly

Đáp án: 11.B 

Vị tri thông tin: His approach to teaching consists of … specific instructions occurred.

Giải thích: Bài đọc đề cập đến thông tin rằng phương pháp tiếp cận của Pestalozzi được dựa trên việc sản xuất một môi trường học tập lành mạnh như ở nhà (“an emotionally healthy homelike learning environment” khớp với “a study setting with emotional comfort”), mà cần phải sẵn sàng (“to be in place” khớp với “firstly”) trước khi những hướng dẫn khác bắt đầu. Vì vậy, đáp án là 11.B

Question 12

Câu hỏi: Xác định đáp án 12. proposed that corruption was not a characteristic in people’s nature

Đáp án: 12.A 

Vị trí thông tin: According to Jean Jacques Rousseau, who lived … they are innocent, free and uncorrupted.

Giải thích: Bài đọc đề cập đến thông tin rằng theo như Rousseau thì con người là 'những kẻ man rợ cao quý' trong trạng thái tự nhiên nguyên thủy “people were noble savages in the original state of nature”, có nghĩa là họ ngây thơ, tự do và không hư hỏng (“uncorrupted” khớp với “corruption was not a characteristic”). Vì vậy, đáp án là 12.A

Question 13

Câu hỏi: Xác định đáp án 13. was responsible for an increase in the number of a type of school

Đáp án: 13.D 

Vị trí thông tin: One of the early examples was the invention … of kindergartens had been created in Germany.

Kindergartens began to increase in Europe, and the movement eventually reached and flourished in the United States in the 20th century.

Giải thích: Bài đọc thể hiện rằng Friedrich Froebel là cha đẻ của “mẫu giáo” (khớp với “a type of school”. Sau đó, hàng tá nhà trẻ đã xuất hiện ở Đức, tăng lên về số lượng ở Châu Âu và tiếp tục lan rộng ra ở Mỹ (“increase”, “reached and flourished” khớp với “an increase”). Vì vậy, đáp án là 13.D

Xem tiếp: Giải đề IELTS Reading Actual Test Vol 6 Test 4, Passage 2: How Deserts are Formed.

Tổng kết

Trên đây là toàn bộ đáp án, lời giải thích và vị trí thông tin cho đề Actual Test 6, Reading Test 4, Passage 1 “Education Philosophy” được đội ngũ chuyên môn tại Anh Ngữ ZIM biên soạn. Ngoài ra, người học có thể thảo luận về đề thi và đáp án dưới phần bình luận hoặc tham gia diễn đàn ZIM Helper để được giải đáp kiến thức tiếng Anh luyện thi Đại học và các kì thi tiếng Anh khác, được vận hành bởi các High Achievers.

Trần Xuân Đạo

Đã kiểm duyệt nội dung
• Là cử nhân loại giỏi chuyên ngành sư phạm tiếng Anh, điểm IELTS 8.0 ở cả hai lần thi • Hiện là giảng viên IELTS toàn thời gian tại ZIM Academy. • Triết lý giáo dục của tôi là ai cũng có thể học tiếng Anh, chỉ cần cố gắng và có phương pháp học tập phù hợp. • Tôi từng được đánh giá là "mất gốc" tiếng Anh ngày còn đi học phổ thông. Tuy nhiên, khi được tiếp cận với nhiều phương pháp giáo dục khác nhau và chọn được cách học phù hợp, tôi dần trở nên yêu thích tiếng Anh và từ đó dần cải thiện khả năng ngôn ngữ của mình.

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

5.0 / 5 (3 đánh giá)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833