Units 4, 5 - Review 2 - Tiếng Anh 11 Global Success (Trang 62 - 65)

Bài viết cung cấp đáp án chính xác kèm giải thích chi tiết bài tập Review 2: Units 4, 5 - (Trang 62 - 65) Tiếng Anh 11 Global Success. Nội dung được biên soạn bởi đội ngũ chuyên môn tại Anh Ngữ ZIM để giúp học sinh nắm vững kiến thức và học tập hiệu quả môn Tiếng Anh 11 Review 2.
ZIM Academy
11/07/2023
units 4 5 review 2 tieng anh 11 global success trang 62 65

Tiếng Anh lớp 11 Review 2: Language

Pronunciation

1. Read the following sentences. Underline the stressed words in each one. Then mark the stressed syllables in these words. Listen and check.

2. Underline words with elision in the following sentences. Listen and check.

Vocabulary

1. What are the missing letters? Complete the sentences using the pictures to help you. The first sentence is done for you.

2. Complete the sentences using these words and phrases

Grammar

1. Put the verbs in brackets in the correct forms

2. Rewrite the sentences using gerunds or participle clauses.

3. Circle the underlined part that is incorrect in each of the following sentences. Then correct it.

Giải chi tiết: Tiếng Anh lớp 11 Review 2 Language.

Tiếng Anh lớp 11 Review 2: Skills

Listening

1. Listen to a conversation between Nick and Ann. What are they talking about?

2. Listen again. Decide whether the following statements are true (T) or false (F)

Speaking

Work in groups. Discuss if the following technologies mentioned in the Listening can be used in Viet Nam. Think about how they can help slow global warming.

Reading

1. Read the text and choose the best title for it

2. Read the text again and answer each question below with no more than THREE words

Writing

Write a proposal (120-150 words) to Youth: Open Space for a youth event to slow climate change in ASEAN countries. Use the following notes and outline to help you

Giải chi tiết: Tiếng Anh lớp 11 Review 2 Skills.

Xem tiếp: Tiếng Anh 11 Unit 6: Preserving our heritage.

Tổng kết

Trên đây là toàn bộ đáp án và giải thích chi tiết bài tập SGK Tiếng Anh 11 Review 2: Unit 4, 5. Thông qua bài viết trên, Anh ngữ ZIM hy vọng rằng học sinh sẽ tự tin học tập tốt với môn Tiếng Anh 11 Global Success.

Ngoài ra, Anh ngữ ZIM hiện đang tổ chức các khóa học IELTS với chương trình được xây dựng dựa trên sự phối hợp của 4 khía cạnh: Ngôn ngữ - Tư duy - Kiến thức - Chiến lược, giúp học sinh THPT chinh phục bài thi IELTS, phát triển kiến thức xã hội và tự tin sử dụng tiếng Anh.

Tham khảo thêm: 7 lý do tại sao phải học IELTS từ cấp 2, 3

Tác giả: Nguyễn Ngọc Sơn Nhi

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

(0)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833