Writing - Unit 2 - Tiếng Anh 12 Sách mới (Trang 26 tập 1)

Bài viết cung cấp đáp án chính xác kèm giải thích chi tiết bài tập Unit 2: Writing - Tiếng Anh lớp 12 Sách mới (Trang 26 tập 1). Nội dung được biên soạn bởi đội ngũ chuyên môn tại Anh Ngữ ZIM để giúp học sinh nắm vững kiến thức và học tập hiệu quả môn Tiếng Anh 12 Unit 2.
writing unit 2 tieng anh 12 sach moi trang 26 tap 1

1. Match the phrases in the box with the graphs (a-f).

a. Đáp án: rise/increase steadily

Giải thích: tăng đều

b. Đáp án: fall/decrease sharply

Giải thích: giảm mạnh

c. Đáp án: stay the same/remain stable/level off

Giải thích: giữ nguyên/vẫn ổn định/ngừng biến động

d. Đáp án: fluctuate

Giải thích: dao động

e. Đáp án: rise/increase sharply

Giải thích: tăng mạnh

f. Đáp án: fall/decrease steadily

Giải thích: giảm đều

2. Rewrite the sentences without changing their meaning.

1. The migration of young people to big cities has risen dramatically.

→ There __________________.

Đáp án: There has been a dramatic rise in the migration of young people to big cities.

2. Due to shortages of jobs, there has been a decrease in the population in rural areas in the last 10 years.

→ Due to shortages of jobs, the population __________________.

Đáp án: Due to shortages of jobs, the population in rural areas has decreased in the last 10 years.

3. The urbanisation rate in Indonesia increased by over 30% from 1969 to 2009.

→ There __________________.

Đáp án: There was an increase of over 30% in the urbanisation rate in Indonesia from 1969 to 2009.

4. There was a sharp rise in the rate of urbanisation in South Korea during the period between 1969 and 1989.

→ The rate of urbanisation __________________.

Đáp án: The rate of urbanisation in South Korea rose sharply during the period between 1969 and 1989.

5. The urbanisation rate in this city decreased slightly during the economic crisis in 2008.

→ There was __________________.

Đáp án: There was a slight decrease in the urbanisation rate in this city during the economic crisis in 2008.

Xem thêm: Kinh nghiệm đạt điểm cao môn tiếng Anh THPT Quốc gia

3. The line graph below shows the urbanisation rate in South Korea and Indonesia. Write a description (of about 150 words) of the trends in the graph.

Bài mẫu:

The line graph shows the rate of urbanisation in two countries, namely Indonesia and South Korea, from the mid-1960s to 2009.

In the mid-1960s, the rate of urbanisation in Indonesia was about 17%, followed by a slight increase of 3% in 1969. Then the rate remained stable at around 20% for a ten-year period from 1969 to 1979. In the next fifteen years, there was a steady rise in the rate of urbanisation in this country. From 1995 to 2009, Indonesia's urbanisation rate increased sharply, reaching over 50%.

South Korea's urbanisation rate was about 30% in 1969, roughly 10% higher than that of Indonesia. The rate went up sharply throughout the next thirty-year period to about 82% in 2005, and then levelled off towards 2009.

In conclusion, it is clear that while both countries experienced a growth in their urbanisation rate, in South Korea it almost doubled by the end of the period.

Dịch: 

Biểu đồ đường thể hiện tỷ lệ đô thị hóa ở hai quốc gia, cụ thể là Indonesia và Hàn Quốc, từ giữa những năm 1960 đến năm 2009.

Vào giữa những năm 1960, tỷ lệ đô thị hóa ở Indonesia là khoảng 17%, sau đó tăng nhẹ 3% vào năm 1969. Sau đó, tỷ lệ này duy trì ổn định ở mức khoảng 20% trong khoảng thời gian 10 năm từ 1969 đến 1979. Mười lăm năm tới, tốc độ đô thị hóa ở đất nước này đã tăng đều đặn. Từ năm 1995 đến 2009, tỷ lệ đô thị hóa của Indonesia tăng mạnh, đạt trên 50%.

Tỷ lệ đô thị hóa của Hàn Quốc là khoảng 30% vào năm 1969, cao hơn khoảng 10% so với Indonesia. Tỷ lệ này tăng mạnh trong suốt 30 năm tiếp theo lên khoảng 82% vào năm 2005, sau đó chững lại vào năm 2009.

Tóm lại, rõ ràng là trong khi cả hai quốc gia đều có tốc độ đô thị hóa tăng, thì ở Hàn Quốc, tỷ lệ này gần như tăng gấp đôi vào cuối giai đoạn.

Trên đây là toàn bộ đáp án và giải thích chi tiết bài tập SGK Tiếng Anh 12 Unit 2: Writing. Thông qua bài viết trên, Anh ngữ ZIM hy vọng rằng học sinh sẽ tự tin học tập tốt với môn Tiếng Anh 12 Sách mới.


Học sinh được hỗ trợ giải đáp thắc mắc, chữa bài tập trên diễn đàn ZIM Helper bởi các Giảng viên chuyên môn đang giảng dạy tại ZIM.

Xem tiếp: Tiếng Anh 12 Unit 2: Communication and culture

Bạn muốn trở nên tự tin giao tiếp với bạn bè quốc tế hay nâng cao khả năng giao tiếp trong công việc và thăng tiến trong sự nghiệp. Hãy bắt đầu hành trình chinh phục mục tiêu với khóa học tiếng Anh giao tiếp hôm nay!

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

5.0 / 5 (1 đánh giá)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833