Tiếng Anh giao tiếp trong bán hàng điện thoại - Từ vựng & mẫu câu

Bài viết giới thiệu các mẫu câu, từ vựng và hội thoại tiếng Anh giao tiếp trong bán hàng điện thoại, nhằm nâng cao kỹ năng người đọc.
Phan Lê Khánh Duy
17/05/2024
tieng anh giao tiep trong ban hang dien thoai tu vung mau cau

Trong môi trường bán hàng và mua hàng, việc sử dụng tiếng Anh một cách linh hoạt và chính xác là yếu tố quan trọng giúp tạo nên sự chuyên nghiệp và tăng khả năng thành công trong việc trao đổi mua bán. Dưới đây là một số tình huống cụ thể cùng với mẫu câu, từ vựng tiếng Anh giao tiếp trong bán hàng điện thoại dành cho nhân viên.

Key takeaways

Mẫu câu tiếng Anh giao tiếp cho nhân viên bán hàng điện thoại:

 • How can I assist you today? Are you looking for anything specific?

 • This model is currently one of our bestsellers due to its long battery life.

 • Would you like to proceed with the purchase? We also offer an extended warranty.

Mẫu câu tiếng Anh giao tiếp cho khách hàng mua điện thoại:

 • Could you tell me more about the camera features of this model?

 • Do you offer any discounts for first-time customers?

 • Can I test the phone before buying? I'm particularly interested in the camera quality.

Từ vựng tiếng Anh giao tiếp:

 • Smartphone: điện thoại thông minh

 • Discount: giảm giá

 • Warranty: bảo hành

Hội thoại theo tình huống:

 • Khách hàng: “Excuse me, I've heard a lot about the latest model's camera. Can you explain its features?”

 • Nhân viên: “Certainly! This model boasts a triple-lens camera system, offering wide, ultra-wide, and telephoto options.”

 • Khách hàng: “What's the price of this model? Are there any ongoing promotions?”

 • Nhân viên: “The price is $599. Currently, we have a 10% discount for members and an additional one-year warranty extension.”

 • Khách hàng: “Thank you for your help. I'm impressed with the camera features and the warranty policy. I'll take it.”

 • Nhân viên: “Great choice! I'll get the paperwork started for you. Let's also set up your new phone.”

Mẫu câu tiếng Anh giao tiếp bán hàng điện thoại dành cho nhân viên

Nhân viên bán hàng điện thoại

1. Chào hỏi và giới thiệu:

 • “Good morning/afternoon/evening! Welcome to [Tên cửa hàng]. How can I assist you today?”
  (Chào buổi sáng/chiều/tối! Chào mừng quý khách đến với [Tên cửa hàng]. Tôi có thể giúp gì cho quý khách hôm nay?)

 • “Hello! I'm [Tên], and I'll be assisting you with any queries you have. Are you looking for anything specific?”
  (Chào! Tôi là [Tên], và tôi sẽ giúp bạn với bất kỳ thắc mắc nào bạn có. Bạn đang tìm kiếm điều gì cụ thể không?)

2. Tư vấn sản phẩm:

 • “Are you looking for a phone with specific features like a long battery life or a high-quality camera?”
  (Bạn có đang tìm kiếm một chiếc điện thoại với các tính năng cụ thể như thời lượng pin dài hay camera chất lượng cao không?)

 • “This model is currently one of our bestsellers due to its durability and excellent performance. Would you like to know more about it?”
  (Mẫu này hiện là một trong những sản phẩm bán chạy nhất của chúng tôi do độ bền và hiệu suất xuất sắc. Bạn có muốn biết thêm về nó không?)

3. Giải đáp thắc mắc:

 • “What concerns do you have about this model? I'm here to provide all the information you need.”
  (Bạn có thắc mắc gì về mẫu này không? Tôi ở đây để cung cấp tất cả thông tin bạn cần.)

 • “How can I help clarify the features or the warranty policy for you?”
  (Làm thế nào tôi có thể giúp làm rõ các tính năng hoặc chính sách bảo hành cho bạn?)

4. Đóng gói và thanh toán:

 • “Would you like to proceed with the purchase? I can help you with the payment and warranty registration.”
  (Bạn có muốn tiến hành mua hàng? Tôi có thể giúp bạn với việc thanh toán và đăng ký bảo hành.)

 • “We also offer a free setup for your new phone. Would you be interested in this service?”
  (Chúng tôi cũng cung cấp dịch vụ thiết lập miễn phí cho điện thoại mới của bạn. Bạn có quan tâm đến dịch vụ này không?)

5. Kết thúc cuộc giao dịch:

 • “Thank you for choosing [Tên cửa hàng]. We hope you enjoy your new phone. If you have any further questions, feel free to contact us.”
  (Cảm ơn bạn đã chọn [Tên cửa hàng]. Chúng tôi hy vọng bạn sẽ thích chiếc điện thoại mới của mình. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào khác, đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi.)

 • “It was a pleasure assisting you today. Have a great day!”
  (Rất vui được phục vụ bạn hôm nay. Chúc bạn một ngày tốt lành!)

Mẫu câu tiếng Anh giao tiếp trong bán hàng điện thoại dành cho khách hàng

Khách hàng mua điện thoại

1. Bắt đầu cuộc trò chuyện:

 • “Excuse me, I'm interested in buying a new phone. Can you help me with that?”
  (Xin lỗi, tôi quan tâm đến việc mua một chiếc điện thoại mới. Bạn có thể giúp tôi không?)

 • “Hello, I was wondering if you could show me the latest smartphone models you have?”
  (Chào bạn, tôi muốn biết liệu bạn có thể cho tôi xem những mẫu smartphone mới nhất mà bạn có không?)

2. Yêu cầu thông tin sản phẩm:

 • “Could you tell me more about the camera features of this model?”
  (Bạn có thể cho tôi biết thêm về các tính năng camera của mẫu này không?)

 • “I'm looking for a phone with a strong battery life. Which models would you recommend?”
  (Tôi đang tìm kiếm một chiếc điện thoại có thời lượng pin mạnh mẽ. Bạn sẽ giới thiệu những mẫu nào?)

3. Thắc mắc về giá và ưu đãi:

 • “What's the price of this model? Are there any ongoing promotions or discounts?”
  (Giá của mẫu này là bao nhiêu? Hiện có chương trình khuyến mãi hoặc giảm giá nào không?)

 • “Do you offer any installment plans for this device?”
  (Bạn có cung cấp bất kỳ kế hoạch trả góp nào cho thiết bị này không?)

4. Kiểm tra chính sách bảo hành:

 • “Could you explain the warranty policy for this phone?”
  (Bạn có thể giải thích chính sách bảo hành cho chiếc điện thoại này không?)

 • “What does the warranty cover, and how long does it last?”
  (Bảo hành bao gồm những gì và kéo dài bao lâu?)

5. Trước khi quyết định mua:

 • “May I test the phone before making a purchase?”
  (Tôi có thể thử điện thoại trước khi mua không?)

 • “Is it possible to return or exchange the phone if there are any issues?”
  (Có thể trả lại hoặc đổi điện thoại nếu có vấn đề gì không?)

6. Sau khi quyết định mua:

 • “I've decided to go with this model. What are the next steps?”
  (Tôi đã quyết định chọn mẫu này. Bước tiếp theo là gì?)

 • “Can you help me with the setup and transferring data from my old phone?”
  (Bạn có thể giúp tôi thiết lập và chuyển dữ liệu từ điện thoại cũ của tôi không?)

7. Kết thúc cuộc trò chuyện:

 • “Thank you for your help. I appreciate your time and assistance.”
  (Cảm ơn bạn đã giúp đỡ. Tôi đánh giá cao thời gian và sự hỗ trợ của bạn.)

 • “That's all I need to know for now. Thank you for providing the information.”
  (Đó là tất cả những gì tôi cần biết bây giờ. Cảm ơn bạn đã cung cấp thông tin.)

Từ vựng tiếng Anh giao tiếp trong bán hàng điện thoại

Từ vựng

Loại từ

Phiên âm

Dịch nghĩa

Smartphone

Noun

ˈsmɑːrtfoʊn

Điện thoại thông minh

Features

Noun

ˈfiːtʃərz

Tính năng

Model

Noun

ˈmɑːdəl

Mẫu, mô hình

Battery life

Noun phrase

ˈbætəri laɪf

Thời lượng pin

Warranty

Noun

ˈwɔːrənti

Bảo hành

Price

Noun

praɪs

Giá

Discount

Noun

ˈdɪskaʊnt

Giảm giá

Installment plan

Noun phrase

ɪnˈstɔːlmənt plæn

Kế hoạch trả góp

Promotion

Noun

prəˈmoʊʃən

Khuyến mãi

Specification

Noun

ˌspɛsɪfɪˈkeɪʃən

Thông số kỹ thuật

Support

Noun

səˈpɔːrt

Hỗ trợ

Exchange

Noun

ɪksˈtʃeɪndʒ

Đổi trả

Refund

Noun

ˈriːfʌnd

Hoàn tiền

Operating System

Noun phrase

ˈɑpəˌreɪtɪŋ ˈsɪstəm

Hệ điều hành

Resolution

Noun

ˌrɛzəˈluːʃən

Độ phân giải

Đọc thêm: Tiếng Anh Ngành Bán hàng (Sales) - Từ vựng và hội thoại mẫu.

Hội thoại tiếng Anh giao tiếp trong bán hàng điện thoại

Tình huống 1: Tư vấn mua điện thoại mới

Hội thoại giao tiếp tiếng Anh tình huống tư vấn mua điện thoại mới

Khách hàng: Excuse me, I'm interested in buying a new phone. Can you help me with that?

(Xin lỗi, tôi quan tâm đến việc mua một điện thoại mới. Bạn có thể giúp tôi không?)

Nhân viên: Of course! Are you looking for any specific features or a model in mind?

(Tất nhiên! Bạn đang tìm kiếm tính năng cụ thể hoặc một mẫu nào đó không?)

Khách hàng: I'm looking for a phone with a strong battery life and a good camera. What would you recommend?

(Tôi đang tìm kiếm một chiếc điện thoại với thời lượng pin mạnh và camera tốt. Bạn sẽ giới thiệu gì?)

Nhân viên: For strong battery life and excellent camera features, I'd recommend the latest model of XYZ phone. It's currently one of our bestsellers due to its durability and high-quality camera.

(Đối với thời lượng pin mạnh và tính năng camera xuất sắc, tôi sẽ giới thiệu mẫu mới nhất của điện thoại XYZ. Nó hiện là một trong những sản phẩm bán chạy nhất của chúng tôi do độ bền và camera chất lượng cao.)

Khách hàng: Sounds good. How much is the price? And do you offer any discounts or installment plans?

(Nghe có vẻ tốt. Giá bao nhiêu? Và bạn có cung cấp bất kỳ giảm giá hoặc kế hoạch trả góp nào không?)

Nhân viên: The price is $599. We have an ongoing promotion where you can get a 10% discount. Also, we do offer installment plans for up to 12 months.

(Giá là 599 đô la. Chúng tôi có một chương trình khuyến mãi mà bạn có thể nhận được 10% giảm giá. Ngoài ra, chúng tôi cũng cung cấp kế hoạch trả góp lên đến 12 tháng.)

Khách hàng: That's great! I'll go with this model then. Can you help me with the setup and transferring data from my old phone?

(Tuyệt vời! Tôi sẽ chọn mẫu này. Bạn có thể giúp tôi thiết lập và chuyển dữ liệu từ điện thoại cũ của tôi không?)

Nhân viên: Absolutely, we offer a free setup for your new phone. Let's start with the purchase, and I'll assist you with the setup and data transfer.

(Tất nhiên, chúng tôi cung cấp dịch vụ thiết lập miễn phí cho điện thoại mới của bạn. Hãy bắt đầu với việc mua hàng, và tôi sẽ hỗ trợ bạn với việc thiết lập và chuyển dữ liệu.)

Tình huống 2: Đổi trả sản phẩm bị lỗi

Hội thoại giao tiếp tiếng Anh tình huống đổi trả sản phẩm lỗi

Khách hàng: Hello, I bought this phone here last week, but it seems to be having some battery issues. It doesn't hold a charge for long.

(Chào bạn, tôi đã mua chiếc điện thoại này ở đây tuần trước, nhưng có vẻ như nó đang gặp vấn đề với pin. Nó không giữ điện lâu.)

Nhân viên: I'm sorry to hear that. Let me check the warranty policy for this model. Can I have your receipt and the phone to check the specifications?

(Tôi rất tiếc khi nghe điều đó. Để tôi kiểm tra chính sách bảo hành cho mẫu này. Bạn có thể cho tôi xem hóa đơn và điện thoại để kiểm tra thông số kỹ thuật không?)

Khách hàng: Here's the receipt and the phone. I really liked the features, but I'm disappointed about the battery life.

(Đây là hóa đơn và điện thoại. Tôi thực sự thích các tính năng, nhưng tôi thất vọng về thời lượng pin.)

Nhân viên: According to our warranty policy, we can offer an exchange or a refund for devices with issues within the first month. Would you prefer a new replacement or a refund?

(Theo chính sách bảo hành của chúng tôi, chúng tôi có thể cung cấp đổi trả hoặc hoàn tiền cho các thiết bị gặp sự cố trong tháng đầu tiên. Bạn muốn lựa chọn thay thế mới hay hoàn tiền?)

Khách hàng: I think I'd prefer a replacement. I still like the model and its features.

(Tôi nghĩ tôi sẽ chọn thay thế mới. Tôi vẫn thích mẫu và các tính năng của nó.)

Nhân viên: No problem. We'll process the exchange for a new phone of the same model. Let's test the battery life of the new device to ensure you're satisfied.

(Không vấn đề gì. Chúng tôi sẽ xử lý đổi trả cho một chiếc điện thoại mới cùng mẫu. Hãy kiểm tra thời lượng pin của thiết bị mới để đảm bảo bạn hài lòng.)

Khách hàng: Thank you for your support. I appreciate the quick service.

(Cảm ơn bạn đã hỗ trợ. Tôi đánh giá cao dịch vụ nhanh chóng.)

Tổng kết

Bài viết này tổng hợp các mẫu câu, từ vựng và hội thoại tiếng Anh giao tiếp trong bán hàng điện thoại, giúp cải thiện kỹ năng giao tiếp và tăng cường hiệu quả trong các tương tác. Để phát triển thêm về khả năng giao tiếp tiếng Anh, đặc biệt là cho những ai mới bắt đầu, khóa học Foundation Level | Basic English for Communication tại ZIM Academy là lựa chọn lý tưởng, cung cấp nền tảng vững chắc và phương pháp học tập thực tế.

Xem thêm:


Nguồn tham khảo: 

 • "Conversation Between Mobile Shopkeeper and Customer." Talk Now App - Blog, 11 Aug. 2022, talknowapp.net/conversation/conversation-between-mobile-shopkeeper-and-customer/.

 • "English Conversation: How to Buy a Mobile Phone." Pep Talk India, 19 Jan. 2017, www.peptalkindia.com/english-conversation-how-to-buy-a-mobile-phone/.

 • "Speak English Well & Fluently | Speak When Buying a Smartphone." English Speaking Course Online: Video and Audio Based Tutorials, 23 June 2023, englishspeakingcourse.com/shopping/english-speaking-while-buying-a-smartphone/.

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

5.0 / 5 (1 đánh giá)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833
Đang tải dữ liệu
rity