IELTS Reading Basic

cach-ung-dung-paraphrasing-de-cai-thien-ky-nang-doc-hieu-trong-ielts-reading-o-trinh-band-0-40

Cách ứng dụng paraphrasing để cải thiện kỹ năng đọc hiểu trong IELTS Reading ở trình band 0-4.0

Trong bài viết này, tác giả sẽ giới thiệu với người học kỹ thuật paraphrasing trong IELTS Reading đồng thời đề cập một số vấn đề và cách cải thiện để tăng vốn từ tiếng Anh.

0