ETS 2024 Test 5 Part 6 - Đáp án và giải thích chi tiết

Part 6 của bài thi TOEIC Reading gồm 16 câu hỏi không chỉ yêu cầu khả năng đọc hiểu mà còn cả kiến thức ngữ pháp và từ vựng. Bài viết này sẽ cung cấp đáp án cũng như giải thích chi tiết cho đề ETS 2024 Test 5 Part 6. Bài viết này là một phần của cụm bài viết giải đề ETS 2024 được biên soạn bởi đội ngũ chuyên môn tại Anh Ngữ ZIM.
Trần Linh Giang
31/03/2024
ets 2024 test 5 part 6 dap an va giai thich chi tiet

Đáp án

131. B

135. B

139. A

143. B

132. C

136. C

140. D

144. D

133. A

137. C

141. C

145. A

134. D

138. A

142. B

146. C

Giải thích đáp án đề ETS 2024 Test 5 Reading Part 6

Questions 131-134

Questions 131

Dạng câu hỏi: Từ vựng

Đặc điểm đáp án: Từ cần điền là tính từ đứng sau mạo từ “a” và đứng trước danh từ “event” (sự kiện), đóng vai trò bổ nghĩa cho danh từ “event”. 

Nghĩa các phương án:

(A) manufacturing: sản xuất

(B) hiring: tuyển dụng

(C) political: chính trị

(D) sporting: thể thao

Tạm dịch: Vì lý do đó, công ty sẽ tổ chức một sự kiện tuyển dụng vào ngày 20 tháng 10.

Questions 132

Dạng câu hỏi: Liên từ

Đặc điểm đáp án:

 • Phía sau chỗ trống là một mệnh đề với chủ ngữ là “Ohale”, động từ là “seek”.

 • Nghĩa câu: Ngoài ra, Ohale đang tìm kiếm nhân viên cho địa điểm mới ở Westside, hiện đang trong quá trình xây dựng.

→ Đáp án là liên từ kết hợp hoặc trạng từ liên kết thể hiện sự bổ sung.

Lựa chọn đáp án:

(A) If not: cụm từ (nếu không)

(B) After all: thành ngữ (rốt cuộc, sau tất cả)

(C) Additionally: trạng từ liên kết (thêm vào đó) 

(D) For example: cụm từ (ví dụ như)

Questions 133

Dạng câu hỏi: Điền câu thích hợp

Đặc điểm đáp án: Câu cần điền nối tiếp ý câu phía trước chỗ trống và/hoặc gợi mở ý cho câu phía sau chỗ trống.

Nghĩa các phương án:

(A) Lễ khai trương dự kiến diễn ra vào giữa tháng 11.

(B) Hầu hết các ứng viên đều đã có kinh nghiệm trước đó.

(C) Việc bổ nhiệm Linda Okumu làm Giám đốc điều hành đã khiến các nhà phân tích ngạc nhiên.

(D) Các đối thủ cạnh tranh địa phương không thể sánh được với giá của nó.

Cách định vị vùng thông tin chứa đáp án: Câu phía trước nhắc đến việc địa điểm mới đang trong quá trình xây dựng. Đáp án (A) nối tiếp ý của câu trước, chỉ ra rằng địa điểm này dự kiến sẽ hoàn thành xây dựng và khai trương vào giữa tháng 11.

Questions 134

Dạng câu hỏi: Thì động từ

Đặc điểm đáp án:

 • Câu đang hướng dẫn việc cần làm vào ngày diễn ra sự kiện trong tương lai. Từ cần điền đóng vai trò là động từ chính trong mệnh đề quan hệ.

 • Nghĩa câu: Những người tham gia sự kiện nên mang theo bản sao của sơ yếu lý lịch đến Phòng Lớn của Khách sạn Palace Suites từ 10 giờ sáng đến 7 giờ tối.

→ Câu miêu tả sự việc sẽ xảy ra trong tương lai

→ Đáp án là động từ chia theo thì hiện tại tiếp diễn dùng để nói về tương lai.

Lựa chọn đáp án:

(A) attending: hiện tại phân từ 

(B) to attend: động từ nguyên mẫu có “to”

(C) attended: động từ chia theo thì quá khứ đơn 

(D) are attending: động từ chia theo thì hiện tại tiếp diễn dùng để nói về tương lai

Từ vựng cần lưu ý:

 • seek (v) tìm kiếm

 • opportunity (n) cơ hội

 • exist (v) tồn tại

 • appointment (n) lịch hẹn

Questions 135-138

Questions 135

Dạng câu hỏi: Từ vựng

Đặc điểm đáp án: Từ cần điền là động từ đứng sau đại từ chủ ngữ “we” và đứng trước động từ ở dạng danh động từ “priming”. 

Nghĩa các phương án:

(A) tried: thử 

(B) recommend: gợi ý, khuyến cáo

(C) consider: cân nhắc 

(D) started: bắt đầu 

Tạm dịch: Để nâng cao hiệu quả của Bình lọc nước Ajaz, chúng tôi khuyến cáo mồi bộ lọc trước lần sử dụng đầu tiên.

Questions 136

Dạng câu hỏi: Điền câu thích hợp

Đặc điểm đáp án: Câu cần điền nối tiếp ý câu phía trước chỗ trống và/hoặc gợi mở ý cho câu phía sau chỗ trống.

Nghĩa các phương án:

(A) Hệ thống lọc của chúng tôi sẽ được thiết kế lại trong năm tới.

(B) Việc sử dụng nước có thể giảm bớt bằng cách chạy máy rửa chén ít thường xuyên hơn.

(C) Để thực hiện việc này, hãy cho nước máy mát chảy qua bộ lọc trong ba phút.

(D) Luôn có 150 lít nước trong bể chứa chính.

Cách định vị vùng thông tin chứa đáp án: Câu phía trước đưa ra lời khuyên về việc mồi bộ lọc trước lần sử dụng đầu tiên. Đáp án (C) nối tiếp ý của câu trước, hướng dẫn cách thực hiện việc đó bằng cách cho nước máy mát chảy qua bộ lọc trong ba phút.

Questions 137

Dạng câu hỏi: Từ vựng

Đặc điểm đáp án: Từ cần điền là trạng từ đứng sau động từ “fits”, đóng vai trò bổ nghĩa cho động từ đó.

Nghĩa các phương án:

(A) extremely: cực kỳ

(B) highly: cao

(C) tightly: chặt, khít 

(D) steadily: đều đặn

Tạm dịch: Sau đó vặn bộ lọc theo chiều kim đồng hồ vào nắp bình cho đến khi vừa khít

Questions 138

Dạng câu hỏi: Từ loại

Đặc điểm đáp án:

 • Từ cần điền đứng trước cụm danh từ “water flow”, đóng vai trò bổ nghĩa cho danh từ đó.

→ Đáp án là tính từ.

Nghĩa câu: Khi bạn sử dụng bình, hãy nhớ rằng lưu lượng nước giảm là tín hiệu cho thấy bộ lọc đang bị tắc và cần được thay thế sớm.

Lựa chọn đáp án:

(A) diminished: tính từ quá khứ phân từ (bị giảm đi)

(B) diminishes: động từ chia theo thì hiện tại đơn (giảm dần)

(C) diminish: động từ nguyên mẫu (giảm dần) 

(D) diminishable: tính từ (có thể giảm bớt)

Từ vựng cần lưu ý:

 • pitcher (n) bình nước

 • prime (v) mồi, chuẩn bị

 • filter (n) bộ lọc

 • screw (v) vặn 

 • clockwise (adj/adv) theo chiều kim đồng hồ

 • diminish (v) giảm dần

 • signal (n) tín hiệu

 • clogged (adj) bị tắc

 • replace (v) thay thế

Questions 139-142

Questions 139

Dạng câu hỏi: Từ vựng

Đặc điểm đáp án: Từ cần điền là danh từ đứng sau mạo từ “the” và đứng trước giới từ “of”, đóng vai trò là tân ngữ của đại từ chủ ngữ “we”. 

Nghĩa các phương án:

(A) condition: tình trạng, điều kiện 

(B) object: đối tượng

(C) explanation: giải thích

(D) preview: bản xem trước

Tạm dịch: Abney Home Products cam kết cung cấp dịch vụ xuất sắc, và chúng tôi đảm bảo tình trạng của tất cả các sản phẩm trong catalog của chúng tôi.

Questions 140

Dạng câu hỏi: Thì động từ

Đặc điểm đáp án:

 • Câu đang diễn tả sự việc chắc chắn sẽ xảy ra vì đó là việc đã được sắp xếp từ trước. Từ cần điền đóng vai trò là động từ chính trong câu.

 • Nghĩa câu: Nhân viên dịch vụ sẽ hỏi bạn về số hóa đơn từ tờ ghi chú bên trong bưu kiện.

→ Câu miêu tả sự việc chắc chắn sẽ xảy ra 

→ Đáp án là động từ chia theo thì tương lai đơn.

Lựa chọn đáp án:

(A) asked: động từ chia theo thì quá khứ đơn  

(B) is asking: động từ chia theo thì hiện tại tiếp diễn

(C) has asked: động từ chia theo thì hiện tại hoàn thành

(D) will ask: động từ chia theo thì tương lai đơn

Questions 141

Dạng câu hỏi: Điền câu thích hợp

Đặc điểm đáp án: Câu cần điền nối tiếp ý câu phía trước chỗ trống và/hoặc gợi mở ý cho câu phía sau chỗ trống.

Nghĩa các phương án:

(A) Nhân viên của chúng tôi được đào tạo về phần mềm và có kỹ năng giải quyết vấn đề.

(B) Để hủy giao đồ nội thất, vui lòng gọi trong vòng 24 giờ kể từ khi đặt hàng.

(C) Khi bạn gửi lại sản phẩm, hãy nhớ gửi kèm mã ủy quyền.

(D) Danh mục này có các phần dành cho đồ dùng nhà bếp, đèn chiếu sáng, thiết bị gia dụng, v.v.

Cách định vị vùng thông tin chứa đáp án: Câu phía trước đang hướng dẫn cách trả lại sản phẩm đã mua. Đáp án (A) nối tiếp ý của câu trước, khuyên rằng khách hàng hãy nhớ gửi kèm mã ủy quyền khi gửi lại sản phẩm.

Questions 142

Dạng câu hỏi: Từ loại

Đặc điểm đáp án:

Từ cần điền đứng sau động từ to be “is not”, đóng vai trò bổ nghĩa cho chủ ngữ trong mệnh đề là “Abney Home Products”.

→ Đáp án là tính từ.

Lựa chọn đáp án:

(A) responsibly: trạng từ (một cách có trách nhiệm) 

(B) responsible: tính từ (có trách nhiệm)

(C) responsibility: trách nhiệm 

(D) responsibleness: sự có trách nhiệm 

Tạm dịch: Hãy lưu ý rằng Abney Home Products không chịu trách nhiệm về chi phí vận chuyển cho việc trả lại hàng hóa.

Từ vựng cần lưu ý:

 • merchandise (n) hàng hóa

 • commit (v) cam kết

 • guarantee (v) đảm bảo

 • satisfied (adj) thỏa mãn

 • authorization (n) sự ủy quyền

 • invoice (n) hóa đơn

 • postage (n) bưu phí

Questions 143-146

Questions 143

Dạng câu hỏi: Liên từ

Đặc điểm đáp án:

 • Phía sau chỗ trống là một mệnh đề với nghĩa có sự tương phản với câu liền trước nó.

 • Nghĩa 2 câu: Các chuyên gia công nghệ của chúng ta đã cài đặt các chương trình mới trên toàn bộ hệ thống thông tin của công ty để giảm thiểu rủi ro. Tuy nhiên, tất cả chúng ta đều cần phải hiểu cách thức hoạt động của các chương trình và làm gì khi có vấn đề phát sinh.

→ Đáp án là liên từ phụ thuộc hoặc trạng từ liên kết thể hiện sự tương phản.

Lựa chọn đáp án:

(A) If so: cụm từ (nếu thế thì)

(B) However: trạng từ liên kết (tuy nhiên)

(C) Otherwise: liên từ (nếu không thì)

(D) In that case: cụm từ (trong trường hợp đó thì)

Questions 144

Dạng câu hỏi: Từ loại

Đặc điểm đáp án:

 • Từ cần điền đứng sau động từ “accommodate”, đóng vai trò là tân ngữ của mệnh đề này.

 • Nghĩa câu: Để đáp ứng tất cả mọi người, một vài hội thảo sẽ được tiến hành trong suốt tuần tới.

→ Đáp án là đại từ bất định

Lựa chọn đáp án:

(A) itself: đại từ phản thân

(B) his: tính từ sở hữu

(C) whose: đại từ quan hệ

(D) everyone: đại từ bất định

Questions 145

Dạng câu hỏi: Từ vựng

Đặc điểm đáp án: Từ cần điền là danh từ đứng sau tính từ chỉ định “these”, đóng vai trò là tân ngữ của đại từ chủ ngữ “you”. 

Nghĩa các phương án:

(A) sessions: buổi 

(B) positions: vị trí

(C) conferences: hội nghị

(D) competitions: cuộc thi

Tạm dịch: Bạn có thể đăng ký bất kỳ buổi nào trong số những buổi này trên trang mạng nội bộ của công ty chúng ta.

Questions 146

Dạng câu hỏi: Điền câu thích hợp

Đặc điểm đáp án: Câu cần điền nối tiếp ý câu phía trước chỗ trống và/hoặc gợi mở ý cho câu phía sau chỗ trống.

Nghĩa các phương án:

(A) Các cuộc tấn công mạng đang gia tăng.

(B) Khóa đào tạo được tổ chức vào mỗi mùa hè.

(C) Hãy cố gắng hết sức để đăng ký.

(D) Chương trình năm ngoái đã bị hủy bỏ.

Cách định vị vùng thông tin chứa đáp án: Những câu phía trước hướng dẫn cách thức đăng kí những buổi đào tạo. Đáp án (A) nối tiếp ý của những câu trước, khuyến khích người đọc cố gắng đăng ký, và gợi mở ý cho câu phía sau - câu nói về việc cần làm nếu không thể đăng ký.

Từ vựng cần lưu ý:

 • digital (adj) số

 • measure (n) biện pháp

 • scam (n) lừa đảo

 • cyberattack (n) tấn công qua mạng

 • install (v) cài đặt

 • accommodate (v) đáp ứng

 • conduct (v) tiến hành

 • register (v) đăng ký

 • intranet (n) mạng nội bộ

 • inform (v) thông báo

Xem tiếp: ETS 2024 Test 5 Part 7 - Đáp án và giải thích chi tiết

Tổng kết

Để hoàn thành tốt Part 6, sĩ tử sẽ cần ôn luyện sâu các kiến thức ngữ pháp, mở rộng vốn từ, và rèn luyện kĩ năng đọc. Bài viết này hi vọng đã giúp độc giả hiểu rõ hơn về dạng đề cũng như đáp án của ETS 2024 Test 5 Part 6.

Trần Xuân Đạo

Đã kiểm duyệt nội dung
• Là cử nhân loại giỏi chuyên ngành sư phạm tiếng Anh, điểm IELTS 8.0 ở cả hai lần thi • Hiện là giảng viên IELTS toàn thời gian tại ZIM Academy. • Triết lý giáo dục của tôi là ai cũng có thể học tiếng Anh, chỉ cần cố gắng và có phương pháp học tập phù hợp. • Tôi từng được đánh giá là "mất gốc" tiếng Anh ngày còn đi học phổ thông. Tuy nhiên, khi được tiếp cận với nhiều phương pháp giáo dục khác nhau và chọn được cách học phù hợp, tôi dần trở nên yêu thích tiếng Anh và từ đó dần cải thiện khả năng ngôn ngữ của mình.

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

5.0 / 5 (2 đánh giá)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833