Tiêu chí Grammatical Range and Accuracy chủ đề Describe an animal trong bài IELTS Speaking Part 2: Cách cải thiện từ 5 – 6/ 6 – 7

Phân tích, gợi ý cách cải thiện band điểm tiêu chí Grammatical Range and Accuracy chủ đề Describe an animal từ band 5 – 6 và band 6 – 7.
ZIM Academy
25/06/2021
tieu chi grammatical range and accuracy chu de describe an animal trong bai ielts speaking part 2 cach cai thien tu 5 6 6 7

Grammatical Range and Accuracy (Tính chính xác và độ đa dạng về ngữ pháp) là một trong bốn tiêu chí đánh giá band điểm Speaking của thí sinh trong kì thi IELTS. Bên cạnh đó, chủ đề “Describe an animal” là một trong các chủ đề thường gặp trong IELTS Speaking part 2. Trong bài viết này, người viết sẽ tập trung phân tích, gợi ý cách cải thiện band điểm tiêu chí Grammatical Range and Accuracy chủ đề Describe an animal từ band 5 – 6 và band 6 – 7 trong IELTS Speaking Part 2.

Phân tích tiêu chí Grammatical Range and Accuracy band 5, 6, 7

Bên cạnh các tiêu chí Pronunciation (phát âm), Lexical Resource (Từ vựng) và Fluency and Coherence (Lưu loát và mạch lạc), tiêu chí Grammatical Range and Accuracy (Tính chính xác và độ đa dạng về ngữ pháp) là một trong bốn tiêu chí đánh giá band điểm Speaking của thí sinh trong kì thi IELTS. Để đạt được số điểm tốt ở trong IELTS Speaking, thí sinh cần thể hiện khả năng của mình ở cả trong 4 tiêu chí được nêu trên. Theo như IELTS Speaking Band Descriptors (public version), band điểm 5 – 6 – 7 có những yêu cầu về ngữ pháp như sau:

Band 5:

Tạm dịch:

 • Đưa ra những cấu trúc câu cơ bản với sự chính xác hợp lí

 • Sử dụng một số ít các câu có cấu trúc phức tạp hơn, nhưng những câu này thường chứa lỗi sai và có thể gây ra vấn đề về việc nghe hiểu

Band 6:

Tạm dịch:

 • Sử dụng kết hợp câu có cấu trúc đơn giản và phức tạp, nhưng ít linh hoạt

 • Có thể có lỗi sai thường xuyên đối với những câu có cấu trúc phức tạp, mặc dù những lỗi sai này hiếm khi ảnh hưởng tới việc hiểu.

Band 7:

Tạm dịch:

 • Sử dụng một số cấu trúc phức tạp với sự linh hoạt

 • Các câu nói thường không có lỗi, hoặc chỉ tồn tại một số lỗi ngữ pháp

Qua các yêu cầu của tiêu chí Grammatical Range and Accuracy, có thể thấy giám khảo sẽ đặc biệt chú ý vào 3 yếu tố: 

image-alttiêu chí Grammatical Range and Accuracy

Errors (lỗi ngữ pháp)

Yếu tố này liên quan đến các lỗi ngữ pháp mà thí sinh phạm phải khi thi IELTS Speaking. Thí sinh cần lưu ý không phải lỗi ngữ pháp nào cũng sẽ giống nhau. Các lỗi ngữ pháp cơ bản như sai thì hiện tại đơn sẽ được đánh giá khác với các lỗi phạm phải khi người nói cố gắng sử dụng các cấu trúc phức tạp như mệnh đề quan hệ hoặc câu bị động. Các lỗi sai cơ bản sẽ ảnh hưởng lớn hơn tới band điểm của thí sinh. 

Range (độ rộng của ngữ pháp) 

Yếu tố này đánh giá sự đa dạng trong việc sử dụng các cấu trúc ngữ pháp khác nhau khi truyền tải thông tin. Các cấu trúc ngữ pháp cũng sẽ được đánh giá theo mức từ đơn giản đến phức tạp. Việc sử dụng linh hoạt các cấu trúc cả đơn giản và phức tạp hơn sẽ nâng cao số điểm của thí sinh. Ngược lại, việc chỉ sử dụng các cấu trúc đơn giản sẽ cho thấy sự hạn chế về mặt kiến thức ngữ pháp, từ đó ảnh hưởng xấu đến số điểm của thí sinh ở tiêu chí này.

Complex sentences (sử dụng câu phức)

Yếu tố này sẽ tập trung vào khả năng thí sinh có thể hình thành nên một câu ghép hoặc câu phức khi nói hay không. Việc sử dụng đa dạng các cấu trúc câu, từ câu đơn, câu phức đến câu ghép thể hiện khả năng sử dụng ngôn ngữ thành thạo và lưu loát. Ngược lại, việc chỉ có thể sử dụng câu đơn hoặc chỉ có thể kết hợp câu bằng các từ nối đơn giản không cho thấy sự linh hoạt và thành thạo trong cách sử dụng ngữ pháp.

Phân tích

Phân tích chi tiết tiêu chí Grammatical range and Accuracy theo 3 yếu tố như trên:

Errors

Band 5: Cứ 4-5 câu thì 1 câu có lỗi, cả những lỗi thông thường hoặc những lỗi lớn hơn.

Band 6: Cứ 10-20 câu có 1 lỗi hầu hết vì sử dụng các cấu trúc phức tạp (vẫn có số ít lỗi thông thường).

Band 7: 5-10 lỗi toàn bài, những lỗi nhỏ khi sử dụng cấu trúc phức tạp. Có 1-2 lỗi sai cơ bản nhưng chỉ do thói quen.

Range

Band 5: Cứ 4-5 câu thì 1 câu có lỗi, cả những lỗi thông thường hoặc những lỗi lớn hơn.

Band 6: Cứ 10-20 câu có 1 lỗi hầu hết vì sử dụng các cấu trúc phức tạp (vẫn có số ít lỗi thông thường).

Band 7: 5-10 lỗi toàn bài, những lỗi nhỏ khi sử dụng cấu trúc phức tạp. Có 1-2 lỗi sai cơ bản nhưng chỉ do thói quen.

Complex sentences

Band 5

 • Có nói câu phức nhưng chúng được nối bởi các từ đơn giản như “and”, “or”, “but” hoặc “because”.

 • Hiếm hoặc không sử dụng đại từ quan hệ.

Band 6:

 • Sẵn sàng sử dụng các câu phức tuy vẫn hạn chế về mặt cấu trúc, từ nối.

 • Sử dụng đúng 2-3 lần đại từ quan hệ.

Band 7: Sử dụng các câu phức với các từ nối đa dạng

Bài mẫu và phân tích tiêu chí Grammatical Range and Accuracy chủ đề Describe an animal ở band 5, 6, 7 

“Describe an animal” là một chủ trong chủ đề tương đối phổ biến trong IELTS Speaking part 2. Sau đây là một câu hỏi mẫu:

tieu-chi-grammatical-range-and-accuracy-chu-de-describe-an-animal-1Describe a wild animal from your country.

Ngoài ra, thí sinh còn có thể gặp các câu hỏi khác gần tương tự như:

 • Describe your favorite animal

 • Describe an interesting animal

 • Describe an animal you like.

 • Describe an aquatic animal

 • Describe an animal that makes you scared.

Nhiều thí sinh gặp khó khăn ở chủ đề này khi được yêu cầu phải mô tả chi tiết một loài động vật cụ thể. Đặc biệt ở phần ngữ pháp, nhiều thí sinh gặp khó khăn khi phải sử dụng các cấu trúc ngữ pháp để nói về một con vật chứ không nói về người. Sau đây, bài viết sẽ trình bày các ví dụ tương ứng với band điểm 5, 6, 7 tiêu chí Grammatical Range and Accuracy chủ đề Describe an animal,.

Bài mẫu band 5 (gạch chân là các lỗi ngữ pháp)

I’ll describe endangered animal in Vietnam that tigers. Tigers are very impressive animals. It has orange and black stripes and, and powerful claws and teeth. It is very tall, nearly 1.5 meters. And it is very large too. 

They in a few places in forest of Vietnam. They usually hunt and live lonely, they do not have a partner. But you can find them in the zoo, my children love it whenever I take them to the zoo. There is so many of them in the zoos. We have a zoo in the center of the city. 

I saw … no … I seen them once. It’s been an amazing experience. Last year, we go to the zoo. When we looking at the tiger, it come very close to us and we could see it clearly. Sometimes, I will go there again because my son love them. 

Vietnamese people see the tiger as very strong and power. But I don’t think many people see this animal in real life. They killed many hunters. I wish in the future people would protect the tiger’s environment. Without the forests, tigers cannot live anymore.

Phân tích:

Errors

Tuy có khả năng tạo thành các câu đơn chính xác, vẫn có nhiều lỗi sai được tìm thấy trong bài, đa dạng từ các lỗi cơ bản đến phức tạp hơn. Ví dụ: Sai mạo từ (an endangered animal, a few places), sai thì hiện tại tiếp diễn (we looking at the tiger), thì quá khứ đơn (Last year, we go to the zoo to), …

Range

Hầu hết các câu đều là câu đơn với cấu trúc đơn giản.

Có cố gắng sử dụng các cấu trúc ngữ pháp nâng cao như thì hiện tại hoàn thành (I seen them once), câu giả định (I wish in the future people would protect…), câu bị động (They killed by many hunters) nhưng đều chưa sử dụng được

Có chú ý về sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ (they are, it is, it has) nhưng đôi khi vẫn có lỗi sai ở phần này (it come, my son love). Về thì quá khứ đơn, thí sinh cũng cho thấy sự hiểu biết về thì này (we could see) nhưng vẫn sử dụng hiện tại đơn khi nói về quá khứ (Last year, we go to the zoo).

Không phân biệt được cách sử dụng từ alone và lonely (live lonely) và từ wish và hope (I wish in the future people would…)

Sử dụng sai: 

 • thì hiện tại tiếp diễn (we looking at the tiger), 

 • thì hiện tại hoàn thành (I seen them once, It’s been an amazing experience), 

 • danh từ số nhiều (There is so many of them) 

 • câu giả định (I wish in the future people would protect…), 

 • câu bị động (They killed many hunters) => Đặc biệt, lỗi này gây ảnh hưởng đến khả năng truyền đạt thông tin. Thay vì nói hổ bị giết bởi thợ săn (They are killed by hunters) thì thí sinh lại nói hổ giết thợ săn (They killed many hunters) mang ý nghĩa hoàn toàn trái ngược

Complex sentences

Có nói câu phức nhưng chúng được nối bởi các từ đơn giản như “and”, “or”, “but” hoặc “because”. (it come very close to us and we could see it clearly, I will go there again because my son love them).

Sử dụng không chính xác mệnh đề quan hệ (I’ll describe endangered animal in Vietnam that tigers).

Bài mẫu band 6

I’ll describe an endangered animal in Vietnam, which is the tiger. Tigers are very impressive animals. They have orange and black stripes and a white underside, and powerful claws and teeth. They are the largest of the cat family and the most effective and dangerous hunters. 

They are found in the north of Vietnam and in a few places in South East Asia. Besides they usually hunt and live alone, they only meet other tigers during the mating season. I think there are only a little of them in the wild. They are being keep in captivity, in zoos or special parks. 

There is one zoo in Saigon is famous for its many tigers. I’ve been there once. Last year, I took my children to the zoo to see the tigers. My kids totally loved them. My youngest son even told me they are the most gorgeous animal he have ever seen. It would have been even funnier if my son touched them. We probably will revisit the zoo next week.

Most Vietnamese admire the tiger as a symbol of strength and power. They are found in Vietnamese literature and in many famous paintings. However, tigers are wiped out in the wild. I hope in the future, people would protect the tiger’s environment. I don’t think tigers can survive if people keep clearing forests.

Phân tích:

Errors

Bài nói có ít lỗi, có cả lỗi cơ bản, ví dụ: sai từ chỉ số lượng (a little of them). Tuy nhiên, hầu hết lỗi sai đều do sử dụng các cấu trúc phức tạp hơn, ví dụ: bị động (They are being keep), câu trần thuật (told me they are the most gorgeous animal he have ever seen), …

Range

Sử dụng các cấu trúc đơn giản tốt. Tuy nhiên, khi cố gắng sử dụng các cấu trúc phức tạp hơn thì vẫn còn mắc lỗi.

Thể hiện khả năng am hiểu ngữ pháp (câu bị động, câu trần thuật, câu điều kiện, so sánh nhất).

Sử dụng được: hiện tại hoàn thành, câu bị động, câu trần thuật, câu giả định, sử dụng adverbs để nói về tương lai. 

Tuy nhiên vẫn còn các lỗi trong các cấu trúc sau:

 • Câu bị động: They are being keep (sai dạng động từ).

 • Câu trần thuật: My youngest son even told me they are the most gorgeous animal he have ever seen (sai thì).

 • Câu giả định: It would have been even funnier if my son touched them (sai cấu trúc).

Complex sentences

Sử dụng tốt câu phức bằng nhiều các liên từ khác nhau như however, because, besides. Tuy nhiên, vẫn còn sử dụng chưa chính xác liên từ besides. 

Sử dụng đúng các đại từ quan hệ nhưng vẫn còn lỗi: There is one zoo in Saigon is famous for its many tigers (thiếu đại từ quan hệ)

Bài mẫu band 7 (gạch chân là các lỗi ngữ pháp):

I’ll describe an endangered animal in Vietnam, which is the tiger. Tigers are very impressive animals. They have orange and black stripes and a white underside, and powerful claws and teeth. Also, the largest is nearly 1.5 meters tall, and can weigh between 300 and 400 kilos of muscle! So, they are the largest of the cat family and the most effective and dangerous hunters. 

They are found in the north of Vietnam and in a few places in South East Asia. They usually hunt and live alone, they only meet other tigers during the mating season. I think there are only a few of them in the wild. They are being kept in captivity, in zoos or special parks. 

There is one zoo in Saigon which is famous for its many tigers. I’ve been there once. Last year, I took my children to the zoo to see the tigers. My kids totally loved them. My youngest son even told me they were the most gorgeous animal he had ever seen. It would have been even funnier if my son had touched them. Because of this reason, we probably will revisit the zoo next week.

Most Vietnamese admire the tiger as a symbol of strength and power. Tigers had a place in Vietnamese culture for thousands of years. They are found in Vietnamese literature and in many famous paintings. However, I don’t think many Vietnamese know that tigers are being wiped out in the wild. I hope more efforts will be made in the future to protect the tiger’s environment. Without the forests they live and hunt in, tigers can only exist in captivity.

Phân tích

Errors

Bài có rất ít lỗi. Chỉ có một lỗi do sử dụng các cấu trúc phức tạp, ví dụ: Tigers had a place in Vietnamese culture for thousands of years (sử dụng quá khứ đơn thay vì hiện tại hoàn thành).

Range

Sử dụng đa dạng và chính xác các cấu trúc ngữ pháp khác nhau, bao gồm:

 • Câu bị động (I hope more efforts will be made in the future to protect the tiger’s environment)

 • Câu trần thuật (My youngest son even told me they were the most gorgeous animal he had ever seen)

 • Câu điều kiện/giả định (It would have been even funnier if my son had touched them)

 • Thì quá khứ hoàn thành (they were the most gorgeous animal he had ever seen)

 • Sử dụng adverb khi nói về tương lai (we probably will revisit the zoo next week).

Tuy nhiên, vẫn còn chỗ sử dụng thì hiện tại hoàn thành chưa hợp lý.

Complex sentences

Sử dụng các câu phức với các từ nối đa dạng (however, also, because of, so…)

Sử dụng chính xác các mệnh đề quan hệ để tạo câu phức

Một vài lời khuyên để cải thiện tiêu chí Grammatical Range and Accuracy chủ đề Describe an animal từ 5 – 6/ 6 – 7 trong bài Speaking Part 2 

tieu-chi-grammatical-range-and-accuracy-chu-de-describe-an-animal-luu-yLưu ý

Cải thiện tiêu chí Grammatical Range and Accuracy từ 5 – 6

Yếu tố Errors

Có thể giảm tốc độ nói để chú ý kỹ hơn đến cấu trúc câu để giảm thiểu các lỗi cơ bản. Ví dụ: lỗi về thì hiện tại đơn, mạo từ, vị trí danh từ, tính từ, động từ… 

Yếu tố Range

Sau khi đã thuần thục các cấu trúc cơ bản, hướng đến việc mở rộng và cải thiện câu trả lời của mình bằng nhiều ý tưởng khác nhau và bằng các cấu trúc phức tạp hơn. Việc phạm phải lỗi khi cố gắng sử dụng cấu trúc khó hơn là chấp nhận được. Điều này tốt hơn so với việc trả lời ngắn hoặc trả lời 1 từ. Việc này cũng sẽ liên quan đến từ vựng của thí sinh, nên học thêm từ vựng vê chủ đề “Animal” để có vốn từ phong phú hơn, từ đó có thể áp dụng các cấu trúc ngữ pháp vào bài nói của mình.

Tập trung hoàn thiện các cấu trúc ngữ pháp đơn giản: hiện tại đơn, quá khứ đơn, hiện tại tiếp diễn, sự hòa hợp giữa danh và động từ…

Áp dụng các cấu trúc ngữ pháp đã học vào khả năng nói của mình. Tuy nhiên, không nên tập trung vào tất cả các cấu trúc ngữ pháp, có thể chú ý hơn 1 vài cấu trúc ngữ pháp nâng cao trước: hiện tại hoàn thành, câu bị động, sử dụng adverbs khi nói về tương lai.

Yếu tố Complex sentences

Học thêm cách sử dụng các liên từ thông dụng trong tiếng Anh, ví dụ như: besides, also, although…

Học cách sử dụng đại từ quan hệ, đặc biệt là which và that vì chủ đề “Animal” sẽ chủ yếu nói về thú vật.

Cải thiện tiêu chí Grammatical Range and Accuracy từ 6 – 7

Yếu tố Errors

Tiếp tục cải thiện khả năng kiểm soát ngữ pháp của mình. Hạn chế tối đa việc mắc lỗi ngữ pháp khi nói, kể cả đơn giản lẫn phức tạp. Ở giai đoạn này, cần chú ý hơn về các các cấu trúc phức tạp.

Yếu tố Range

Tiếp tục cải thiện vốn từ của mình về chủ đề “Animal” để có thể phối hợp với các cấu trúc ngữ pháp. 

Luyện tập sử dụng các cấu trúc ngữ pháp nâng cao. Giai đoạn này, người học có thể nhìn vào các cấu trúc ngữ pháp phức tạp: câu trần thuật, câu giả định, thì quá khứ hoàn thành…

Yếu tố Complex sentences

Học thêm cách sử dụng các liên từ để tạo thành câu phức, câu ghép. Có thể tham khảo tại đây: Liên từ tiếng Anh phần 1: Liên từ tương quan và liên từ kết hợp

Học đầy đủ cách sử dụng chính xác đại từ quan hệ (cả who, whose, whom, that, which) và sử dụng linh hoạt trong bài nói của mình. Chú ý sự khác nhau khi nói về người và con vật.

Tổng kết

Qua bài viết trên, tác giả hi vọng đã cho người đọc cái nhìn chi tiết hơn về tiêu chí Grammatical Range and Accuracy chủ đề Describe an animal, cụ thể là ở 3 band điểm 5, 6 và 7. Ngoài ra, người học cũng có thể sử dụng các ví dụ được nêu ra trong bài viết để phân biệt sự khác nhau giữa các band điểm, từ đó rút ra kết luận, cách cải thiện cho riêng mình. Cuối cùng, tác giả trình bày một vài lời khuyên, hi vọng có thể giúp người đọc cải thiện được band điểm của mình trong tiêu chí Grammatical Range and Accuracy.

Nguyễn Tiến Thành

Tham khảo thêm khóa học luyện thi IELTS cấp tốc tại ZIM, giúp học viên tăng tốc kỹ năng làm bài, bổ sung kiến thức nhanh chóng, rút ngắn thời gian đạt điểm IELTS mục tiêu.

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

(0)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833
Đang tải dữ liệu