Nhận diện vùng chứa đáp án trong dạng bài điền từ cho người học trình độ 4.0

Bài viết tập trung vào việc giải thích một cách rõ ràng và dễ hiểu về cách nhận diện và xác định vùng chứa thông tin đáp án trong dạng bài điền từ giúp người học hiểu rõ hơn về việc tập trung vào các câu hỏi thông tin trong đoạn đối thoại, chú ý đến các từ khoá, tìm kiếm paraphrase và nhận diện signalling language.
nhan dien vung chua dap an trong dang bai dien tu cho nguoi hoc trinh do 40

Kỳ thi IELTS là một thách thức đối với bất kỳ ai muốn chứng minh khả năng tiếng Anh của mình. Trong loạt các kỹ năng được đánh giá trong bài thi này, khả năng nghe hiểu (listening) đóng một vai trò quan trọng. Dạng bài điền từ là một trong các dạng bài IELTS Listening thường gặp và đòi hỏi người thí sinh không chỉ phải hiểu được nội dung nghe mà còn phải nhận biết vị trí đúng để điền từ vào. Đối với những người học ở trình độ 4.0, việc nhận diện vùng chứa đáp án có thể đôi khi gặp khó khăn do lượng thông tin nghe được là rất nhiều cộng thêm việc vẫn chưa thể những từ khóa quan trọng để xác định vùng thông tin. Bài viết này sẽ giúp người học hiểu rõ hơn về cách luyện tập nhận diện vùng chứa đáp án để cải thiện kỹ năng của mình.

Key takeaways

 • Bài viết giúp người đọc cải thiện kỹ năng nghe trong IELTS bằng cách nhận diện vùng chứa đáp án trong bài điền từ.

 • Đề cập đến các bước cơ bản như sử dụng paraphrase và signaling words để xác định vị trí quan trọng trong bài nghe.

 • Miêu tả khả năng của người học trình độ 4.0 trong kỹ năng nghe và khó khăn thường gặp.

 • Cung cấp ví dụ và bài tập thực hành để áp dụng chiến lược vào kỳ thi IELTS Listening.

 • Tổng hợp kiến thức và bài tập thực hành hữu ích để người học nâng cao kỹ năng nghe và tự tin hơn trong kỳ thi IELTS.

Đặt điểm của người học trình độ 4.0

Người học ở trình độ band 4.0 trong kỹ năng nghe của bài thi IELTS có khả năng hiểu và xử lý các thông tin cơ bản trong đoạn nghe. Họ có khả năng nhận diện những từ khoá quan trọng trong bài nghe và hiểu được ý nghĩa cơ bản của chúng. Các từ đồng nghĩa hoặc cách diễn đạt tương tự trong bài nghe cũng được họ hiểu rõ, giúp họ nắm bắt được nghĩa chung của các câu thông tin. Người học có khả năng tách biệt được ngữ cảnh tổng thể và nhận diện thông tin trong các tình huống thông thường và cuộc trò chuyện hàng ngày.

Mặc dù đã có khả năng nhận biết thông tin cơ bản, họ thường gặp khó khăn khi đối mặt với đoạn nghe nhanh hoặc chứa nhiều chi tiết, đặc biệt là trong các tình huống sử dụng ngôn ngữ phức tạp. Sự tự tin và khả năng tập trung của họ có thể còn yếu, dẫn đến việc bỏ lỡ một số thông tin quan trọng trong bài nghe.

Để phát triển kỹ năng nghe của mình, người học cần tiếp tục luyện tập thường xuyên với các đoạn nghe khác nhau, đặc biệt là các bài nghe có độ khó tăng dần. Họ nên tập trung vào việc cải thiện khả năng nhận diện chi vùng chứa đáp án và làm quen với việc nghe và hiểu các phần ngôn ngữ nhanh hơn và phức tạp hơn.

Đặt điểm của người học trình độ 4.0

Vùng chứa thông tin đáp án là gì?

Trong bài thi IELTS, phần kỹ năng nghe (listening) đóng vai trò quan trọng trong việc đánh giá khả năng hiểu và tương tác với ngôn ngữ tiếng Anh. Một phần quan trọng của phần nghe này là dạng bài điền từ, đòi hỏi người thí sinh không chỉ phải hiểu nội dung nghe mà còn phải xác định chính xác vị trí để điền từ vào. Điều này đặc biệt thách thức đối với những người học ở trình độ 4.0. Để nắm vững kỹ năng này, hiểu rõ về vùng chứa thông tin đáp án là điều cần thiết.

Vùng chứa thông tin đáp án là những đoạn hoặc phần của bài nghe chứa thông tin quan trọng để trả lời đúng. Đây có thể là những từ, cụm từ hoặc câu trả lời đầy đủ để hoàn thành bài tập điền từ.

Ví dụ, nếu nghe "The company plans to open two new branches in [đáp án]", vùng chứa thông tin đáp án sẽ là "two new branches".

Nhận diện vùng chứa thông tin đáp án

Trong quá trình luyện tập kỹ năng nghe IELTS, việc nhận diện vùng chứa đáp án đóng một vai trò quan trọng, đặc biệt là trong các dạng bài điền từ. Để thành công ở trình độ band 4.0 và phía trước, việc hiểu cách nhận diện những phần chứa thông tin quan trọng là một bước quan trọng. Hãy cùng khám phá những chiến lược cơ bản để tìm hiểu về cách tiếp cận này và cách áp dụng chúng trong quá trình học và ôn thi.

Vùng chứa thông tin đáp án

1. Thông qua các câu hỏi thông tin khi đối thoại

Trong kỳ thi IELTS, kỹ năng nghe (listening) đóng một phần quan trọng trong việc đạt được điểm cao. Đặc biệt đối với những người học ở trình độ band 4.0, việc nhận diện vùng chứa thông tin đáp án qua các câu hỏi thông tin khi đối thoại là một kỹ năng quan trọng để làm bài tốt.

Một cách hiệu quả để xác định vùng chứa đáp án là tập trung vào các từ khoá trong các câu hỏi thông tin. Những từ như "What", "Why", "When", "How" thường xuất hiện trong câu hỏi và gợi ý vị trí thông tin cần tìm. Khi nghe các câu hỏi này, hãy chú ý đến phần ngay sau đó trong bài nghe.

Ví dụ, nếu câu hỏi là "When did the company start its operations?", từ khoá "start its operations" sẽ giúp bạn xác định phần bài nghe chứa thông tin về thời gian mà công ty bắt đầu hoạt động.

Từ khoá không chỉ giúp xác định vùng chứa đáp án, mà còn giúp bạn tìm kiếm những từ tương tự trong bài nghe. Thông thường, đáp án sẽ được diễn đạt một cách tương đương hoặc paraphrase.

Cùng với việc chú ý đến từ khoá, hãy nhận biết cách người nói sử dụng signalling language để chỉ sự thay đổi hoặc đối lập trong thông tin. Các từ như "however", "but", "on the other hand" thường xuất hiện trước khi thông tin quan trọng được giới thiệu. Điều này giúp bạn xác định vùng chứa đáp án và tập trung vào phần quan trọng của bài nghe.

2. Thông qua các paraphrase được dùng trong bài độc thoại

Paraphrase - sử dụng từ ngữ tương tự nhưng không thay đổi ý nghĩa - cũng là một cách nhận diện vùng chứa đáp án. Khi nghe bài, bạn cần chú ý đến các từ hoặc cụm từ tương tự với thông tin đáp án. 

Ví dụ, nếu bài nghe nói về "effects of pollution", nhưng đáp án sử dụng "impacts of environmental degradation", đây là một ví dụ về việc sử dụng paraphrase.

Trong bài nghe, người nói nêu ra một vấn đề: "Many students struggle to manage their time effectively and balance their studies with other commitments." Khi nghe câu hỏi sau đó là "What is the main challenge faced by students?", bạn nhận thấy từ "challenge" và nguyên tắc paraphrase ở trong đoạn văn là "struggle to manage their time effectively". Với việc chú ý đến cả hai phần này, bạn có thể dễ dàng nhận diện vùng chứa đáp án và xác định rằng "struggle to manage their time effectively" chính là câu trả lời đúng.

Tìm hiểu thêm: Kỹ thuật paraphrasing thường gặp trong IELTS Listening.

3. Thông qua các signaling language

Trong phần 4 của bài thi IELTS Listening, việc nhận diện các "signalling language" là một kỹ năng quan trọng giúp bạn xác định vùng chứa đáp án. Các dấu hiệu này giúp bạn hiểu cấu trúc của cuộc trò chuyện và dự đoán nơi thông tin quan trọng có thể xuất hiện.

Khi bạn nghe các từ như 'firstly', 'for example', 'however', 'in conclusion', và 'as a result', điều này thường chỉ ra một phần quan trọng của bài nghe. Cụm từ 'firstly' thường đánh dấu một ý đầu tiên trong danh sách hoặc dẫn vào một loạt thông tin cần chú ý. 'For example' và các biểu thức tương tự như 'such as' thường đặt trước ví dụ cụ thể.

Các từ như 'however' và 'on the other hand' thường xuất hiện khi ý kiến trái ngược được đưa ra. Điều này có thể gợi ý rằng thông tin đáp án có thể nằm sau.

'Các từ kết luận' như 'in conclusion', 'to sum up', và 'finally' thường xuất hiện khi cuộc trò chuyện đang kết thúc hoặc điểm quan trọng sắp được đề cập. 'As a result', 'therefore', và 'consequently' thường thể hiện mối quan hệ hậu quả, vì vậy đáp án có thể nằm ở gần đó.

Tìm hiểu thêm: Cái bẫy mang tên “nghe đợi từ” trong bài thi IELTS Listening.

Ví dụ minh hoạ

Bài tập: Xác định Vùng Chứa Thông Tin Đáp Án.

Bước 1: Nghe đoạn nghe sau và đọc các câu hỏi. Sử dụng cả paraphrase và signaling words để xác định vùng chứa đáp án cho từng câu hỏi.

Interviewer: Could you tell us about your recent travels? 

Ella: Absolutely! I've had the opportunity to explore a few different places lately. Firstly, I visited a picturesque coastal town. It was a serene location with stunning ocean views. Additionally, I had the chance to explore a bustling metropolis. The city was vibrant and teeming with life. In contrast, I also spent time in a tranquil countryside village. The village was surrounded by lush green fields and had a very laid-back atmosphere. Overall, I've had a diverse range of travel experiences.

Câu hỏi:

 • Where did Ella recently visit?

 • What kind of place was the coastal town?

 • How would you describe the metropolis Ella visited?

 • What was the atmosphere like in the countryside village?

 • What can you say about Ella's overall travel experiences?

Bước 2: Sử dụng paraphrase và signaling words để xác định vùng chứa đáp án.

 • Where did Ella recently visit?

  • Paraphrase: "Could you tell us about your recent travels?"

  • Vùng chứa đáp án: Ella's recent travels….. coastal town

 • What kind of place was the coastal town?

  • Paraphrase: "a picturesque coastal town"

  • Vùng chứa đáp án: Firstly ….. stunning ocean view

 • How would you describe the metropolis Ella visited?

  • Paraphrase: "explore a bustling metropolis"

  • Vùng chứa đáp án: Additionally …. bustling metropolis

 • What was the atmosphere like in the countryside village?

  • Signaling Word: "In contrast"

  • Vùng chứa đáp án: In contrast, ….. laid-back atmosphere

 • What can you say about Ella's overall travel experiences?

  • Signaling Word: "So, overall"

  • Vùng chứa đáp án: Overall …. experinence 

Bước 3: Sau khi xác định được các vùng chứa đáp án bằng paraphrase và signaling words, bạn có thể điền từ tương ứng vào các câu hỏi.

Luyện tập

Complete the form below. Write NO MORE THAN THREE WORD AND/OR A NUMBER for each answer.

Bài 1

Bài nghe tự thiết kế mô phỏng Part 1 điền từ vào form.

Receptionist: Good afternoon. How can I assist you?

John: Hi, I'd like to book a room for my upcoming trip to London.

Receptionist: Of course, I'd be happy to help. Can I have your name, please? 

John: It's John Smith(1)

Receptionist: Thank you, Mr. Smith. When are you planning to check in? 

John: I'll be arriving on the 15th of August(2)

Receptionist: Great, and how many nights will you be staying with us? 

John: I'll need the room for four nights(3)

Receptionist: Wonderful. Could you provide me with your contact number, please? 

John: Sure, it's 123-456-789(4)

Receptionist: Perfect. Lastly, do you have any special preferences? Like a smoking or non-smoking room, or a particular view? 

John: I prefer a non-smoking room(5) with a view of the city if possible. 

Receptionist: Noted. Your reservation is all set, Mr. Smith. We look forward to welcoming you on the 15th of August.

Reservation form

 • Name

(1) ……………………….

 • Check-in Date:

(2) …………………..….

 • Number of Nights:

(3) …………………..….

 • Contact Number

(4) …………………..….

 • Preferences

(5) …………………..….

Đáp án:

1: John Smith

2: 15th of August

3: Four nights

4: 123-456-789

5: Non-smoking room

Bài 2

Complete the form below. Write NO MORE THAN TWO WORDS for each answer.

Hello, everyone. Today, I'm excited to introduce you to a remarkable book that has left a lasting impression on me. The book is titled "The Wonders of Time" and it's written by Sarah Anderson. It's a captivating piece of literature that takes readers on an extraordinary journey through history and beyond. The author skillfully weaves together elements of science fiction(1) and historical facts(2), creating a unique narrative that is both thought-provoking(3) and entertaining(4).

The story follows a brilliant physicist(5) who invents a time-travel device. As readers follow the protagonist's adventures, they are transported to various historical(6)eras, from ancient civilizations to distant futures. The meticulous attention to detail in describing each time period truly brings history to life, making readers feel as if they are witnessing these events firsthand.

The book also delves into profound philosophical questions about the nature of time, destiny, and human existence. It challenges readers to contemplate the consequences of altering the past and the ethical dilemmas that arise from such power. Sarah Anderson's writing style is eloquent and engaging, making "The Wonders of Time" a page-turner that is difficult to put down.

In conclusion, "The Wonders of Time" is a must-read for anyone who enjoys a blend of historical exploration and imaginative storytelling. It offers a unique perspective on time travel and its implications, all wrapped up in a gripping narrative that will keep you hooked until the very last page.

Notes:

Author: Sarah Anderson

Genre: (1)______________ and (2)______________

Narrative: Unique blend of (3)______________ and (4)______________

Protagonist: Brilliant (5)______________

Time Periods: Various (6)______________ eras

Đáp án:

1: science fiction

2: historical facts

3: thought-provoking

4: entertaining

5: physicist

6: historical

Bài 3

Complete the form below. Write NO MORE THAN TWO WORDS for each answer.

Interviewer: Good afternoon, listeners. Today, we have the pleasure of speaking with Dr. Sarah Mitchell, a renowned expert in the field of technology and its impact on modern life. Dr. Mitchell, could you please provide your insights on the integration of technology into our daily routines?

Dr. Mitchell: Certainly. The rapid advancement of technology has brought about significant changes in how we live and work. One notable aspect is the prevalence of smartphones(1) and other smart devices. These gadgets have become extensions of ourselves, offering convenience and connectivity(2) at our fingertips. However, this constant connectivity has its drawbacks. Many people struggle to disconnect from their devices, leading to issues such as digital(3) burnout and decreased face-to-face interaction.

Interviewer: Thank you, Dr. Mitchell. In your opinion, how has technology influenced the job market and career paths?

Dr. Mitchell: Technology has transformed the job landscape in remarkable ways. Automation(4) and artificial intelligence are reshaping industries and the nature of work itself. While some jobs are at risk of being automated, new opportunities are emerging in fields like data(5) science and digital(6) marketing. The key lies in adapting and upskilling(7). Those who embrace technology and acquire relevant skills will likely thrive in this changing job market(8).

Notes:

 • Integration of Technology into Daily Routines:

  • Widespread of (1)______________ and other technology devices

  • Convenience and (2)______________ at our fingertips

  • Disadvantages: (3)______________ burnout, reduced human communication

 • Influence of Technology on Job Market:

  • (4)______________ and AI reshaping industries

  • Growing potentials in (5)______________ science and (6) ______________ marketing

  • Adjusting and (7)______________ crucial for the (8)______________

Đáp án:

1: smartphones

2: connectivity

3: digital

4: Automation

5: data

6: digital

7: upskilling

8: job market

Tổng kết

Trải qua quá trình luyện tập về kỹ năng nhận diện vùng chứa đáp án trong dạng bài điền từ cho người học trình độ 4.0 của bài thi IELTS Listening, chúng ta đã học được nhiều kỹ thuật quan trọng để đối phó với phần thách thức này. Từ việc phân tích tình huống nghe đến việc sử dụng paraphrase và nhận dạng signaling words từ đó nắm vững ngữ cảnh và hiểu rõ thông điệp chính của đoạn nghe giúp chúng ta xác định vùng chứa đáp án một cách chính xác. Sự linh hoạt trong việc sử dụng paraphrase, tức là các biểu đạt khác nhau của cùng một thông tin, đã giúp chúng ta không bỏ lỡ những chi tiết quan trọng. Đồng thời, việc nhận dạng signaling words đã giúp chúng ta tìm ra những gợi ý rõ ràng về vị trí chứa đáp án.

Tìm hiểu thêm: Tại sao không thể tăng điểm IELTS Listening dù đã giải nhiều đề?

Để rút ngắn thời gian học tập, đạt điểm IELTS trong thời gian gấp rút. Người học có thể tham gia ôn thi IELTS cấp tốc tại ZIM để được hỗ trợ tối đa, cam kết đạt kết quả đầu ra.

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

5.0 / 5 (1 đánh giá)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833