English Vocabulary in Use Upper-intermediate – 4th Edition

Cuốn English Vocabulary in Use Upper-intermediate bao gồm tất cả những tự vựng cần thiết cho người học ở trình độ B2 (Upper-intermediate). Sách bao gồm từ vựng theo chủ đề, với lời giải thích dễ hiểu cùng bài tập thực hành tương ứng, phù hợp sử dụng cho tự học hoặc trong việc giảng dạy.
Những tài liệu trong sách được biên soạn kĩ lưỡng bởi nhà xuất bản Cambridge nổi tiếng, đã cho ra mắt bộ sách luyện thi IELTS Cambridge kinh điển.
Xem thêm  Giải đề và bài mẫu IELTS Writing task 2 cho chủ đề Environment