Tư duy phản biện và ứng dụng trong xây dựng lập luận

Tư duy phản biện là khả năng xác định vấn đề, phân tích, nhìn nhận, giải thích vấn đề và đi đến kết luận. Tư duy phản biện sẽ giúp ta suy nghĩ mạch lạc, tránh những lỗi tư duy, giúp ta phân tích tình huống rạch ròi và ảnh hưởng trực tiếp tới việc đưa ra những quyết định (decision making).

Các hình thức ngụy biện thường gặp trong tư duy Logic (Phần 1)

Nguỵ biện logic, hay còn gọi tắt là nguỵ biện, là một lập luận mắc lỗi trong giải thích. Có rất nhiều các hình thức nguỵ biện và chúng thường rất phổ biến cũng như thoả đáng về mặt tâm lí. Có hai dạng nguỵ biện chính: nguỵ biện liên quan (fallacy of relevance) và nguỵ biện thiếu bằng chứng (fallacy of insufficient evidence).