fbpx

3 cấu trúc ngữ pháp giúp tối ưu điểm Grammatical range and Accuracy

Grammatical Range & Accuracy là 1 trong 4 yếu tố đánh giá năng lực của người thi trong bài thi IELTS

Ở tiêu chí này, bài không chỉ đòi hỏi sự chính xác về ngữ pháp mà còn muốn bạn sử dụng đa dạng những cấu trúc câu trong bài thi.

Lịch thi thử IELTS tháng này

Kinh nghiệm phòng thi rất quan trọng và thi thử là cách rất tốt để tích lũy kinh nghiệm. Đề thi IELTS tại ZIM rất sát đề thi thật, đánh giá trình độ chính xác, nhận kết quả ngay sau khi thi, và phần thưởng 1.000.000đ cho giải nhất ….

Xem thêm

ZIM sẽ giới thiệu cho bạn học một số cấu trúc so sánh số liệu thường được sử dụng khi viết Task 1.

Ví dụ câu sau: Tỉ lệ giáo viên nữ ở bậc Tiểu học là hơn 90%, tỉ lệ giáo viên nam ở bậc Tiểu học là gần 10%, số liệu vào năm 2010. Có 3 cách để so sánh 2 số liệu này:

Tin tuyển dụng
ZIM đang tuyển 1000 Giảng viên tiếng Anh Xem thêm

 Cách 1: Dùng câu đơn

  • The percentage of female teachers at Primary school stood at over 90%, 10 times as much as that of male teachers.
  • Females accounted for over 90% of the teaching staff at Primary school as opposed to/compared to/in comparison with only 10% male counterparts.
  • At 90%, the figure for female teachers at Primary school was 10 times as much as that of their counterparts.

Cách 2: Dùng mệnh đề trạng ngữ

  • There were 90% female teachers at Primary school while the figure for males stood at only 10%.
  • Females accounted for over 90% of the teaching staff at Primary school while their counterparts made up only under 10%.

Cách 3: Dùng mệnh đề quan hệ

  • The percentage of female teachers at Primary school, which stood at over 90%, was over 10 times as much as that of males.
  • Standing at over 90%, the percentage of female teachers was 10 times as much as that of males.
Tư vấn và giải đáp chương trình học