Bùi Hoàng Phương Uyên

Giáo viên

Số lượng bài viết: bài

Giới thiệu

Giới thiệuẨn

Trình độ tiếng Anh hiện tại: 8.0 (12/2019)

Mình đã có kinh nghiệm hỗ trợ học sinh tham gia các bài thi chuẩn hóa như TOEFL, SAT, SSAT, IELTS từ năm 2017. Mình tin rằng việc học chỉ thật sự hiệu quả khi bạn có niềm tin vào khả năng bản thân, nỗ lực và có sự hướng dẫn đúng đắn , hay một lộ trình cá nhân hoá phù hợp với những điểm mạnh và yếu của mình.

Chưa có bài viết nào